จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินเดือนพลทหารกองประจำการ...........GFMIS on KTB Corporate Online
       Google

บทความ

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้
 

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ส.ค.56 ........

อ่าน 320 ครั้ง
รายการเบิก-จ่าย ชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้  เดือน ส.ค.56   ส่วนราชการผู้จ่ายชำระเงิน  กองทัพบก    จังหวัดปัตตา...
 
 

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ก.ค.56 .....

อ่าน 427 ครั้ง
  รายการเบิก-จ่าย ชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้  เดือน ก.ค.56   ส่วนราชการผู้จ่ายชำระเงิน  กองทัพบก    จั...
 
 

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ มิ.ย.56 .....

อ่าน 324 ครั้ง
รายการเบิก-จ่าย ชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้  เดือน มิ.ย.56   ส่วนราชการผู้จ่ายชำระเงิน ...
 
 

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ พ.ค.2556 ...........

อ่าน 344 ครั้ง
รายการเบิก-จ่าย ชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้  เดือน พ.ค.56   ส่วนราชการผู้จ่ายชำระเงิน ...
 
 

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ เม.ย.56 .....

อ่าน 491 ครั้ง
​​ รายการเบิก-จ่าย ชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้  เดือน เม.ย.56   ส่วนราชการผู้จ่ายชำระเงิน&n...
 
 

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ มี.ค.2556 .......

อ่าน 397 ครั้ง
  รายการเบิก-จ่าย ชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้  เดือน มี.ค.56   ส่วนราช...
 
 

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ก.พ.56 ........

อ่าน 346 ครั้ง
  รายการเบิก-จ่าย ชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้  เดือน ก.พ.56   ส่วนราชก...
 
 

รายการเบิกชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ม.ค.56 .......

อ่าน 331 ครั้ง
รายการเบิก-จ่าย ชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้  เดือน ม.ค.56   ส่วนราชการผู้จ่ายชำระเงิน&...
 
 

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ธ.ค.2555 ........

อ่าน 337 ครั้ง
  รายการเบิก-จ่าย ชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้  เดือน ธ.ค.55   ส่วนราชก...
 
 

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ พ.ย.2555

อ่าน 314 ครั้ง
  รายการเบิก-จ่าย ชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้  เดือน พ.ย.55   ส่วนราชก...
 
 

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ต.ค.2555 ......................

อ่าน 397 ครั้ง
  รายการเบิก-จ่าย ชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้  เดือน ต.ค.55   ส่วนราชการผู้จ่ายชำร...
 
 

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ก.ย.2555

อ่าน 559 ครั้ง
  รายการเบิก-จ่าย ชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้  เดือน ก.ย.55   ส่วนราชการผู้จ่ายชำร...
 
 

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ส.ค.2555

อ่าน 448 ครั้ง
  รายการเบิก-จ่าย ชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้  เดือน ส.ค.55   ส่วนราชการผู้จ่ายชำร...
 
 

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ก.ค.2555

อ่าน 454 ครั้ง
  รายการเบิก-จ่าย ชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้  เดือน ก.ค.55   ส่วนราชการผู้จ่ายชำร...
 
 

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ มิ.ย.2555

อ่าน 451 ครั้ง
  รายการเบิก-จ่าย ชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้  เดือน มิ.ย.55   ส่วนราชการผู้จ่ายชำ...
 
 

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ พ.ค.55............

อ่าน 745 ครั้ง
รายเบิก-จ่าย ชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้  เดือน พ.ค.55   ส่วนราชการผู้จ่ายชำระเงิน  กองทัพบก&...
 
 

รายการเบิกชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ เม.ย.55

อ่าน 368 ครั้ง
รายการเบิกชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ เม.ย.55 (ส่วนราชการผู้จ่ายชำระเงิน) ชื่อผู้ขาย ...
 
123


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170