จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝกง.มทบ.46 ยินดีต้อนรับ
       Google


รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ธ.ค.56 .....

อ่าน 289
รายการเบิกจ่ายชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ประจำเดือน ธ.ค.2556   ส่วนราชการผู้จ่ายชำระเงิน  กองทัพบก  จังหวัด ปัตตานี  หน่วยเบิกจ่าย จังหวัดทหารบกปัตตานี
ชื่อผู้ขาย หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่สั่งโอนเงิน ธนาคาร/สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี จำนวนเงินรวม (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท) ค่าปรับ (บาท) จำนวนเงินสุทธิ(บาท) หน่วยเจ้าของรายการขอเบิก
                       
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570000171  09/12/2013  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  60,000.00  600.00  0.00  59,400.00 ผพธ.จทบ.ป.น.    น.12/57
 หจก.ทิพทักษิณ  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570000178  12/12/2013  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Tiptuksin Co Ltd.  9050174647  499,900.00  4,671.96  0.00  495,228.04 ผพธ.จทบ.ป.น.    น.1/57
 บริษัท อุเทน 46 จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570000182  12/12/2013  ธนาคาร อิสลาม แห่งประเทศไทย นราธิวาส  UTHEN 46 CO LTD  1041094531  889,600.00  8,314.01  0.00  881,285.99 ผพธ.จทบ.ป.น.    น.2/57
 นางสำอางค์ ไชยสุวรรณ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570000179  13/12/2013  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยะลา  Mrs.Samuang Chaisuwan  010612899107  33,600.00  336.00  0.00  33,264.00 ผพธ.จทบ.ป.น.    น.9/57
 นางสำอางค์ ไชยสุวรรณ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570000181  13/12/2013  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยะลา  Mrs.Samuang Chaisuwan  010612899107  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 ผพธ.จทบ.ป.น.    น.11/57
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570000180  13/12/2013  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  22,000.00  220.00  0.00  21,780.00 ผพธ.จทบ.ป.น.    น.10/57
 บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570000193  18/12/2013  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปากเกร็ด  CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED  1236020693  16,050.00  150.00  0.00  15,900.00 พล.ร.15                 ฎ.108/57
 ร้านวิทยาภัณฑ์ โดย นายธีรวัจน์ วรสุ  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570000200  19/12/2013  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  Vithayapun Shop By MrTheerawat worasuwat  9071590607  66,819.00  624.47  0.00  66,194.53 ผพธ.จทบ.ป.น.    น.14/57
 ร้าน สุทธิศักดิ์การค้า 1995  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570000199  19/12/2013  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  Suttisakkarnka 1995  9071825485  23,500.00  235.00  0.00  23,265.00 ผพธ.จทบ.ป.น.    น.14/57
 ร้าน สุทธิศักดิ์การค้า 1995  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570000197  19/12/2013  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  Suttisakkarnka 1995  9071825485  7,500.00  0.00  0.00  7,500.00 ผพธ.จทบ.ป.น.    น.1/57
 นางสำอางค์ ไชยสุวรรณ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570000198  19/12/2013  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยะลา  Mrs.Samuang Chaisuwan  010612899107  7,000.00  0.00  0.00  7,000.00 ผพธ.จทบ.ป.น.    น.12/57
 นางสำอางค์ ไชยสุวรรณ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P540000196  19/12/2013  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยะลา  Mrs.Samuang Chaisuwan  010612899107  5,500.00  0.00  0.00  5,500.00 ผพธ.จทบ.ป.น.    น.8/57
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570000202  19/12/2013  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  22,080.00  220.80  0.00  21,859.20 ผพธ.จทบ.ป.น.    น.11/57
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570000201  19/12/2013  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  9,720.00  0.00  0.00  9,720.00 ผพธ.จทบ.ป.น.    น.10/57
 นางสำอางค์ ไชยสุวรรณ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570000263  23/12/2013  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยะลา  Mrs.Samuang Chaisuwan  010612899107  7,000.00  0.00  0.00  7,000.00 ผพธ.จทบ.ป.น.    น.13/57
 นางสำอางค์ ไชยสุวรรณ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570000280  24/12/2013  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยะลา  Mrs.Samuang Chaisuwan  010612899107  7,690.00  0.00  0.00  7,690.00 ผพธ.จทบ.ป.น.    น.22/57
 นางสำอางค์ ไชยสุวรรณ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570000279  24/12/2013  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยะลา  Mrs.Samuang Chaisuwan  010612899107  7,500.00  0.00  0.00  7,500.00 ผพธ.จทบ.ป.น.    น.21/57
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570000281  24/12/2013  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  31,830.00  318.30  0.00  31,511.70 ผพธ.จทบ.ป.น.    น.25/57
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570000297  25/12/2013  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  8,086.00  0.00  0.00  8,086.00 ผพธ.จทบ.ป.น.    น.18/57              
 ร้าน สุทธิศักดิ์การค้า 1995  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570000304  27/12/2013  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  Suttisakkarnka 1995  9071825485  34,400.00  344.00  0.00  34,056.00 ผพธ.จทบ.ป.น.    น.20/57              
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570000303  27/12/2013  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  94,796.00  947.96  0.00  93,848.04 ผพธ.จทบ.ป.น.    น.19/57              
                       


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170