จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝกง.มทบ.46 ยินดีต้อนรับ
       Google


รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ มิ.ย.57

อ่าน 355
รายการเบิกจ่ายชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ประจำเดือน มิ.ย.2557   ส่วนราชการผู้จ่ายชำระเงิน  กองทัพบก  จังหวัด ปัตตานี  หน่วยเบิกจ่าย จังหวัดทหารบกปัตตานี
ชื่อผู้ขาย หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่สั่งโอนเงิน ธนาคาร/สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี จำนวนเงินรวม (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท) ค่าปรับ (บาท) จำนวนเงินสุทธิ(บาท) หน่วยเจ้าของรายการขอเบิก
ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001173  02/06/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  39,117.00  391.17  0.00  38,725.83 ร.153 พัน.3            ฎ.186/57
 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001215  06/06/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สำนักนานาเหนือ  PTT PUBLIC COMPANY LIMITED  0006100775  2,560,212.46  23,927.22  0.00  2,536,285.24 พล.ร.15            ฎ.507/57
 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001213  06/06/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สำนักนานาเหนือ  PTT PUBLIC COMPANY LIMITED  0006100775  2,917,544.41  27,266.77  0.00  2,890,277.64 พล.ร.15            ฎ.508/57
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001201  06/06/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  8,925.00  0.00  0.00  8,925.00 ร.152 พัน.1            ฎ.161/57
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001204  06/06/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  21,600.00  216.00  0.00  21,384.00 ผพธ.จทบ.ป.น.        น.53/57
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001203  06/06/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  11,700.00  117.00  0.00  11,583.00 ผพธ.จทบ.ป.น.        น.50/57
 ร้าน สาครถ่ายเอกสาร  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001202  06/06/2014  ธนาคารออมสิน เทพา  Mr Viwat chitprawat  020004643621  14,000.00  140.00  0.00  13,860.00 ผพธ.จทบ.ป.น.        น.51/57
 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001214  09/06/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สำนักนานาเหนือ  PTT PUBLIC COMPANY LIMITED  0006100775  1,520,506.15  14,210.34  0.00  1,506,295.81 พล.ร.15            ฎ.508/57
 ห้างตานีเครื่องเขียน โดย นายสมชาย ไล่เจริญ  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001217  11/06/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  TANEE STATIONERY  9071460819  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 กรม ทพ.44            ฎ.231/57
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001216  11/06/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  100,000.00  1,000.00  0.00  99,000.00 กรม ทพ.44            ฎ.230/57
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001218  11/06/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 กรม ทพ.44            ฎ.233/57
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001220  12/06/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  28,166.00  263.23  0.00  27,902.77 ร.151               ฎ.230/57
 บริษัท อาร์มี่ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001223  12/06/2014  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ถนนศรีภูวนารถ  ARMY TOUR AND SERVICE CO LTD  4204348439  20,000.00  200.00  0.00  19,800.00 กรม ทพ.44            ฎ.232/57
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P5700A1219  12/06/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  77,150.00  771.50  0.00  76,378.50 ร.152 พัน.2               ฎ.208/57
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001222  12/06/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  72,070.00  720.70  0.00  71,349.30 ร.152 พัน.2               ฎ.209/57
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001223  12/06/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  15,800.00  158.00  0.00  15,642.00 ร.152 พัน.2               ฎ.210/57
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001221  12/06/2014  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  29,780.00  297.80  0.00  29,482.20 ร.153               ฎ.246/57
 ร้าน สาครถ่ายเอกสาร  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001224  12/06/2014  ธนาคารออมสิน เทพา  Mr Viwat chitprawat  020004643621  14,000.00  140.00  0.00  13,860.00 ผพธ.จทบ.ป.น.        น.55/57
 ร้านวิทยาภัณฑ์ โดย นายธีรวัจน์ วรสุ  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001236  17/06/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  Vithayapun Shop By MrTheerawat worasuwat  9071590607  66,820.00  624.49  0.00  66,195.51 ผพธ.จทบ.ป.น.          หน้างบที่ 56/57
 นางสำอางค์ ไชยสุวรรณ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001235  17/06/2014  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยะลา  Mrs.Samuang Chaisuwan  010612899107  7,600.00  0.00  0.00  7,600.00 ผพธ.จทบ.ป.น.          หน้างบที่ 60/57
 นางสำอางค์ ไชยสุวรรณ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001234  17/06/2014  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยะลา  Mrs.Samuang Chaisuwan  010612899107  7,590.00  0.00  0.00  7,590.00 ผพธ.จทบ.ป.น.          หน้างบที่ 59/57
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001248  19/06/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  67,680.00  676.80  0.00  67,003.20 ร.151 พัน.3          ฎีกาที่ 211/57
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001252  20/06/2014  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด นราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  2652407555  11,000.00  102.80  0.00  10,897.20 ร.151 พัน.2          ฎีกาที่ 371/57
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001253  20/06/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  6,695.00  0.00  0.00  6,695.00 ร.151 พัน.2          ฎีกาที่ 328/57
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001250  20/06/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  8,086.00  0.00  0.00  8,086.00 ผพธ.จทบ.ป.น.          หน้างบที่ 54/57
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001260  23/06/2014  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  16,800.00  168.00  0.00  16,632.00 ร.151 พัน.3          ฎีกาที่ 209/57
อู่ชาติ
 000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001321  30/06/2014  ธนาคารกรุงไทย ย่อยบิ๊กซี ปัตตานี  Auchat  7630009429  29,810.00  298.10  0.00  29,511.90 ผพธ.จทบ.ป.น.          หน้างบที่ 61/57
 อู่ชาติ  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001318  30/06/2014  ธนาคารกรุงไทย ย่อยบิ๊กซี ปัตตานี  Auchat  7630009429  22,150.00  221.50  0.00  21,928.50 ผพธ.จทบ.ป.น.          หน้างบที่ 57/57
                       


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170