จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
กองทัพภาคที่ 4 มทบ.41 มทบ.42 มทบ.45 มทบ.46 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง ARMY RUN TO ARMY GAMES 2018-2019 (สนามที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 46)วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
       Google

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ มี.ค.2558 ........

อ่าน 215
รายการเบิก-จ่ายเพื่อชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ มี.ค.2558
ชื่อผู้ขาย หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่สั่งโอนเงิน ธนาคาร/สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี จำนวนเงินรวม (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท) ค่าปรับ (บาท) จำนวนเงินสุทธิ(บาท) หน่วยผู้เบิก หลักฐาน
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000768  02/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  14,827.00  138.57  0.00  14,688.43 ร.151 ฎ.144/58
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000767  02/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  9,763.00  91.24  0.00  9,671.76 ร.151 ฎ.143/58
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000766  02/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  8,750.00  81.78  0.00  8,668.22 ร.151 ฎ.142/58
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000769  02/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  13,000.00  121.50  0.00  12,878.50 ร.151 ฎ.151/58
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000762  02/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  466,105.00  4,661.05  0.00  461,443.95 พล.ร.15 ฎ.265/58
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000763  02/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  19,800.00  198.00  0.00  19,602.00 พล.ร.15 ฎ.262/58
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000764  02/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  20,000.00  200.00  0.00  19,800.00 พล.ร.15 ฎ.263/58
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000765  02/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  46,170.00  461.70  0.00  45,708.30 พล.ร.15 ฎ.266/58
 หจก.หัสไชยการไฟฟ้า HASACHAI ELECTRIC LTD.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000809  11/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  HASACHAIELECTRIC LTD PART  9070519941  335,500.00  3,135.51  0.00  332,364.49 ผพธ.จทบ.ป.น. น.6/58
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000810  11/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  20,000.00  200.00  0.00  19,800.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.22/58
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000811  11/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  8,985.00  0.00  0.00  8,985.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.27/58
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000823  16/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.24/58
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000820  16/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  22,000.00  220.00  0.00  21,780.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.26/58
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000830  16/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  17,480.00  174.80  0.00  17,305.20 ผพธ.จทบ.ป.น. น.35/58
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000822  16/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.25/58
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000824  16/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  7,056.00  0.00  0.00  7,056.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.24/58
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000821  16/03/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.25/58
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000827  16/03/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  29,900.00  299.00  0.00  29,601.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.27/58
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000828  16/03/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.33/58
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000829  16/03/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  11,500.00  115.00  0.00  11,385.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.34/58
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000831  16/03/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.36/58
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000833  17/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP  9320725268  664,000.00  6,205.61  0.00  657,794.39 พล.ร.15 ฎ.279/58
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000832  17/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP  9320725268  979,280.00  9,152.15  0.00  970,127.85 พล.ร.15 ฎ.280/58
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000834  17/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ย)  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  308,269.83  0.00  0.00  308,269.83 พล.ร.15 ฎ.274/58
 การประปาส่วนภูมิภาค Provincial Waterworks Authority  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000866  17/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วิภาวดี-รังสิต 64  Provincial Water works Authority  9804341441  771,291.00  0.00  0.00  771,291.00 ร.151 ฎ.153/58
 บริษัท พีเออี (เทรดดิ้ง) จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000869  18/03/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ถนนรัชดา-ลาดพร้าว  P A E TRADING CO LTD  1773008766  128,244.00  1,198.54  0.00  127,045.46 ผพธ.จทบ.ป.น. น.28/58
 บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000881  24/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  THE PATTANI PROVINCIAL TRADING  9076035288  200,994.00  1,878.45  0.00  199,115.55 พล.ร.15 ฎ.277/58
 บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000882  24/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  THE PATTANI PROVINCIAL TRADING  9076035288  162,163.00  1,515.54  0.00  160,647.46 พล.ร.15 ฎ.275/58
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ พี.เค.อินเ กรู๊ป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000880  24/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  SOUTHP K INTER GROUP LTD PART  9320580588  907,000.00  8,476.64  0.00  898,523.36 พล.ร.15 ฎ.278/58
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ พี.เค.อินเ กรู๊ป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000883  24/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  SOUTHP K INTER GROUP LTD PART  9320580588  198,480.00  1,854.95  0.00  196,625.05 พล.ร.15 ฎ.276/58
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000892  24/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ย)  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  165,788.58  0.00  0.00  165,788.58 ร.151 พัน.3 ฎ.137/58
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000893  24/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ย)  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  152,649.32  0.00  0.00  152,649.32 ร.151 พัน.3 ฎ.138/58
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000917  24/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  9,000.00  0.00  0.00  9,000.00 ร.153 พัน.2 ฎ.86/58
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000916  24/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  11,825.00  118.25  0.00  11,706.75 ร.153 พัน.2 ฎ.88/58
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000918  24/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 ร.153 พัน.2 ฎ.89/58
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000924  25/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  20,000.00  186.92  0.00  19,813.08 ร.151 พัน.1 ฎ.158/58
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000925  25/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  25,000.00  233.64  0.00  24,766.36 ร.151 พัน.1 ฎ.159/58
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000919  25/03/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  7,485.00  0.00  0.00  7,485.00 พล.ร.15 ฎ.311/58
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000946  26/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ย)  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  132,124.03  0.00  0.00  132,124.03 ร.151 ฎ.189/58
 หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000955  27/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  CHAIMONTREEPANIT LTD PART  9291335282  1,600,000.00  14,953.27  0.00  1,585,046.73 ผพธ.จทบ.ป.น. น.9/58
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000963  27/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  24,847.00  232.21  0.00  24,614.79 ร.151 ฎ.184/58
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000964  27/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  14,213.00  132.83  0.00  14,080.17 ร.151 ฎ.183/58
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000965  27/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ย)  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  171,683.75  0.00  0.00  171,683.75 ร.151 ฎ.168/58
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000957  27/03/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  30,235.00  302.35  0.00  29,932.65 ร.151 พัน.3 ฎ.145/58
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000953  27/03/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  31,150.00  311.50  0.00  30,838.50 ร.151 พัน.3 ฎ.141/58
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000958  27/03/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  14,300.00  143.00  0.00  14,157.00 ร.151 พัน.3 ฎ.143/58
 ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000951  27/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE  9090477403  13,000.00  130.00  0.00  12,870.00 ร.152 ฎ.140/58
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000948  27/03/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00 พล.ร.15 ฎ.331/58
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000947  27/03/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  6,765.00  0.00  0.00  6,765.00 พล.ร.15 ฎ.306/58
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000949  27/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 พล.ร.15 ฎ.330/58
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000950  27/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 พล.ร.15 ฎ.329/58
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000962  27/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  25,000.00  250.00  0.00  24,750.00 ร.152 พัน.1 ฎ.164/58
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000952  27/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  47,465.00  474.65  0.00  46,990.35 ร.151 พัน.3 ฎ.144/58
 ร้านต่วนอะไหล่ยนต์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000959  27/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA  9320633371  22,774.00  227.74  0.00  22,546.26 พล.ร.15 ฎ.314/58
 ร้านต่วนอะไหล่ยนต์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000960  27/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA  9320633371  13,265.00  132.65  0.00  13,132.35 พล.ร.15 ฎ.318/58
 ร้านต่วนอะไหล่ยนต์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000961  27/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA  9320633371  12,000.00  120.00  0.00  11,880.00 พล.ร.15 ฎ.310/58
 ร้าน สาครถ่ายเอกสาร  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000954  27/03/2015  ธนาคารออมสิน เทพา  Mr Viwat chitprawat  020004643621  14,000.00  140.00  0.00  13,860.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.38/58
 ร้าน สาครถ่ายเอกสาร  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000956  27/03/2015  ธนาคารออมสิน เทพา  Mr Viwat chitprawat  020004643621  14,000.00  140.00  0.00  13,860.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.42/58
 ส.มิตรสัมพันธ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580000999  30/03/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mr.Somyot pansomsong  4560324164  87,192.00  814.88  0.00  86,377.12 ผพธ.จทบ.ป.น. น.40/58
 บริษัท พี.เอส. หาดใหญ่วิศวะ จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001006  31/03/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ย่อยคอหงส์ หาดใหญ่  P.S. HADYAI ENGINEERING CO. LTD.  5740810865  25,680.00  240.00  0.00  25,440.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.37/58
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001011  31/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ย)  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  137,825.76  0.00  0.00  137,825.76 ร.151 พัน.3 ฎ.164/58
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001012  31/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ย)  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  1,451,845.98  0.00  0.00  1,451,845.98 ร.152 พัน.3 ฎ.125/58
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001003  31/03/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  20,160.00  201.60  0.00  19,958.40 ผพธ.จทบ.ป.น. น.26/58
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001009  31/03/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  8,750.00  0.00  0.00  8,750.00 ร.153 พัน.2 ฎ.136/58
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001010  31/03/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  9,164.00  0.00  0.00  9,164.00 ร.153 พัน.2 ฎ.137/58
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001000  31/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  82,111.00  821.11  0.00  81,289.89 พล.ร.15 ฎ.312/58
 ส.มิตรสัมพันธ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001008  31/03/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mr.Somyot pansomsong  4560324164  100,000.00  934.58  0.00  99,065.42 ผพธ.จทบ.ป.น. น.32/58
 ส.มิตรสัมพันธ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001005  31/03/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mr.Somyot pansomsong  4560324164  100,000.00  934.58  0.00  99,065.42 ผพธ.จทบ.ป.น. น.39/58
 ส.มิตรสัมพันธ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001007  31/03/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mr.Somyot pansomsong  4560324164  85,928.00  803.06  0.00  85,124.94 ผพธ.จทบ.ป.น. น.33/58
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001001  31/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  27,890.00  278.90  0.00  27,611.10 ร.151 พัน.3 ฎ.146/58
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001002  31/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  13,000.00  130.00  0.00  12,870.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.30/58
 ร้าน เจริญค้าวัสดุ  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001004  31/03/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  jaroen kawatsadu Shop  9290529822  13,180.00  131.80  0.00  13,048.20 ผพธ.จทบ.ป.น. น.29/58


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170