จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
กองทัพภาคที่ 4 มทบ.41 มทบ.42 มทบ.45 มทบ.46 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง ARMY RUN TO ARMY GAMES 2018-2019 (สนามที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 46)วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
       Google

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ เม.ย.2558 ........

อ่าน 259
  รายการเบิกจ่ายชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ เม.ย.58    
  ชื่อผู้ขาย หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่สั่งโอนเงิน ธนาคาร/สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี จำนวนเงินรวม (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท) ค่าปรับ (บาท) จำนวนเงินสุทธิ(บาท) หน่วย ที่เอกสาร
     
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค็อกพิทธงชัย ปัตต  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001039  01/04/2015  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ปัตตานี  Cockpit thongchai Pattani Ltd Part  2482374088  5,318.00  49.70  0.00  5,268.30 ร.151 ฎ.186/58
   บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001030  01/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  6,695.00  62.57  0.00  6,632.43 ร.151 พัน.2 ฎ.114/58
   บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001040  01/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  11,333.00  105.92  0.00  11,227.08 ร.151 ฎ.185/58
   เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001032  01/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  9,000.00  0.00  0.00  9,000.00 ร.152 พัน.3 ฎ.131/58
   เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001036  01/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  8,204.00  0.00  0.00  8,204.00 ร.152 พัน.3 ฎ.142/58
   เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001033  01/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  14,525.00  145.25  0.00  14,379.75 ร.152 พัน.3 ฎ.129/58
   เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001034  01/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  29,000.00  290.00  0.00  28,710.00 ร.152 พัน.3 ฎ.130/58
   เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001035  01/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  40,525.00  405.25  0.00  40,119.75 ร.152 พัน.3 ฎ.132/58
   เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001042  01/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00 ร.152 พัน.1 ฎ.117/58
   เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001041  01/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  12,000.00  120.00  0.00  11,880.00 ร.152 พัน.1 ฎ.118/58
   เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001043  01/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  8,604.00  0.00  0.00  8,604.00 ร.152 พัน.1 ฎ.80/58
   ส.มิตรสัมพันธ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001025  01/04/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mr.Somyot pansomsong  4560324164  87,192.00  814.88  0.00  86,377.12 ผพธ.จทบ.ป.น. น.41/58
   ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001027  01/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  12,640.00  126.40  0.00  12,513.60 ร.151 พัน.2 ฎ.107/58
   ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001031  01/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  8,244.00  0.00  0.00  8,244.00 ร.151 พัน.3 ฎ.172/58
   ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001026  01/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 ร.151 พัน.2 ฎ.108/58
   ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001037  01/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  8,750.00  0.00  0.00  8,750.00 ร.151 พัน.3 ฎ.174/58
   ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001029  01/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  10,348.00  103.48  0.00  10,244.52 ร.151 พัน.2 ฎ.120/58
   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001053  03/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ย)  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  600,000.00  0.00  0.00  600,000.00 ร.151 พัน.1 ฎ.206/58
   บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001065  07/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  9,164.00  85.64  0.00  9,078.36 ร.151 พัน.2 ฎ.110/58
   ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001073  10/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE  9090477403  8,163.00  0.00  0.00  8,163.00 ร.152 ฎ.138/58
   ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001074  10/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE  9090477403  9,776.00  0.00  0.00  9,776.00 ร.152 ฎ.141/58
   ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001075  10/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE  9090477403  14,083.00  140.83  0.00  13,942.17 ร.152 ฎ.163/58
   ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001072  10/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE  9090477403  8,750.00  0.00  0.00  8,750.00 ร.152 ฎ.142/58
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001096  17/04/2015  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  304,660.50  2,847.29  0.00  301,813.21 ผพธ.จทบ.ป.น. น.10/58
   ร้านแม่จำเนียร  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001099  17/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  MAECHAMNIAN SHOP  9320304246  25,000.00  250.00  0.00  24,750.00 พล.ร.15 ฎ.381/58
   เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001077  17/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  8,415.00  84.15  0.00  8,330.85 ร.152 พัน.1 ฎ.105/58
   เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001080  17/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  18,700.00  187.00  0.00  18,513.00 ร.152 พัน.1 ฎ.102/58
   เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001078  17/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  12,600.00  126.00  0.00  12,474.00 ร.152 พัน.1 ฎ.46/58
   เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001076  17/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  6,400.00  64.00  0.00  6,336.00 ร.152 พัน.1 ฎ.103/58
   เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001079  17/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  9,100.00  0.00  0.00  9,100.00 ร.152 พัน.1 ฎ.104/58
   ส.มิตรสัมพันธ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001095  17/04/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mr.Somyot pansomsong  4560324164  100,000.00  934.58  0.00  99,065.42 ผพธ.จทบ.ป.น. น.34/58
   ส.มิตรสัมพันธ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001097  17/04/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mr.Somyot pansomsong  4560324164  86,048.00  804.19  0.00  85,243.81 ผพธ.จทบ.ป.น. น.37/58
   ส.มิตรสัมพันธ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001101  17/04/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mr.Somyot pansomsong  4560324164  85,640.00  800.37  0.00  84,839.63 ผพธ.จทบ.ป.น. น.39/58
   ส.มิตรสัมพันธ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001102  17/04/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mr.Somyot pansomsong  4560324164  85,640.00  800.37  0.00  84,839.63 ผพธ.จทบ.ป.น. น.38/58
   ส.มิตรสัมพันธ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001098  17/04/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mr.Somyot pansomsong  4560324164  86,048.00  804.19  0.00  85,243.81 ผพธ.จทบ.ป.น. น.36/58
   ส.มิตรสัมพันธ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001100  17/04/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mr.Somyot pansomsong  4560324164  86,048.00  804.19  0.00  85,243.81 ผพธ.จทบ.ป.น. น.35/58
   ร้านแม่จำเนียร  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001105  20/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  MAECHAMNIAN SHOP  9320304246  77,600.00  776.00  0.00  76,824.00 พล.ร.15 ฎ.355/58
   ร้านแม่จำเนียร  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001107  20/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  MAECHAMNIAN SHOP  9320304246  48,100.00  481.00  0.00  47,619.00 พล.ร.15 ฎ.356/58
   อู่ภัทรการช่าง โดย นายสงกรานต์ อินทรพรหม  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001104  20/04/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  AU PATRALA KHLANCHANG SHOP  4560365019  653,126.00  6,103.98  0.00  647,022.02 พล.ร.15 ฎ.363/58
   ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001103  20/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE  9090477403  16,202.00  162.02  0.00  16,039.98 ร.152 ฎ.169/58
   ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001110  20/04/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  20,000.00  200.00  0.00  19,800.00 พล.ร.15 ฎ.357/58
   ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001111  20/04/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  12,000.00  120.00  0.00  11,880.00 พล.ร.15 ฎ.358/58
   ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001113  20/04/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  9,632.00  0.00  0.00  9,632.00 พล.ร.15 ฎ.362/58
   ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001106  20/04/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  8,750.00  0.00  0.00  8,750.00 พล.ร.15 ฎ.375/58
   ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001109  20/04/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  25,992.00  259.92  0.00  25,732.08 พล.ร.15 ฎ.359/58
   ร้าน ซีเทค คอมพิวเตอร์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001108  20/04/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ยะลา  Mr.Sutat Rungrawiwan  2664281330  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 พล.ร.15 ฎ.361/58
   ร้านบันฑิตย์เอ็นจิเนี่ยริ่ง BUNDIT ENGINEERING  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001132  21/04/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Bandit Engineering Shop by Mr Bandit  3172255410  10,500.00  98.13  0.00  10,401.87 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร ฎ.251/58
   ร้านบรรเทิง โดย นางฉวีวรรณ อินดำ  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001129  21/04/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Bunterng Shop By Mrs Chaweewan Indam  4560224059  15,500.00  155.00  0.00  15,345.00 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร ฎ.248/58
   ออมสินการค้า โดย นายพรสิทธิ์ ระวังวงศ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001131  21/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  MR PORNSIT RAWANGWONG  9290339004  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร ฎ.250/58
   ออมสินการค้า โดย นายพรสิทธิ์ ระวังวงศ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001130  21/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  MR PORNSIT RAWANGWONG  9290339004  11,120.00  111.20  0.00  11,008.80 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร ฎ.249/58
   ออมสินการค้า โดย นายพรสิทธิ์ ระวังวงศ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001133  21/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  MR PORNSIT RAWANGWONG  9290339004  14,778.00  147.78  0.00  14,630.22 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร ฎ.252/58
   มณฑา ชูเรือง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001128  21/04/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  30,000.00  300.00  0.00  29,700.00 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร ฎ.247/58
   หจก ยะลาวัสดุภัณฑ์และก่อสร้าง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001094  22/04/2015  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ยะลา  YALA MATERIAL AND CONSTRUCTION LTD PART  2561039359  734,328.00  6,862.88  0.00  727,465.12 ผพธ.จทบ.ป.น. น.11/58
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001178  24/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP  9320725268  7,906,664.00  73,894.06  0.00  7,832,769.94 พล.ร.15 ฎ.364/58
   ส.มิตรสัมพันธ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001177  24/04/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mr.Somyot pansomsong  4560324164  87,192.00  814.88  0.00  86,377.12 ผพธ.จทบ.ป.น. น.44/58
   ส.มิตรสัมพันธ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001171  24/04/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mr.Somyot pansomsong  4560324164  8,016.00  0.00  0.00  8,016.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.40/58
   ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001173  24/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.43/58
   มณฑา ชูเรือง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001172  24/04/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  8,700.00  0.00  0.00  8,700.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.45/58
   ร้านแม่จำเนียร  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001195  27/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  MAECHAMNIAN SHOP  9320304246  17,480.00  174.80  0.00  17,305.20 พล.ร.15 ฎ.376/58
   ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001112  27/04/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  6,165.00  0.00  0.00  6,165.00 พล.ร.15 ฎ.360/58
   เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001194  27/04/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  8,750.00  0.00  0.00  8,750.00 ร.152 พัน.1 ฎ.180/58


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170