จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
กองทัพภาคที่ 4 มทบ.41 มทบ.42 มทบ.45 มทบ.46 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง ARMY RUN TO ARMY GAMES 2018-2019 (สนามที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 46)วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
       Google

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ พ.ค.2558 ........

อ่าน 268
รายการเบิกจ่ายชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ พ.ค.58    
ชื่อผู้ขาย หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่สั่งโอนเงิน ธนาคาร/สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี จำนวนเงินรวม (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท) ค่าปรับ (บาท) จำนวนเงินสุทธิ(บาท) หน่วย ที่เอกสาร
   
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001237  07/05/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 พล.ร.15 ฎ.354/58
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001238  07/05/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  12,500.00  125.00  0.00  12,375.00 พล.ร.15 ฎ.377/58
 บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001247  08/05/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  THE PATTANI PROVINCIAL TRADING  9076035288  90,000.00  841.12  0.00  89,158.88 พล.ร.15 ฎ.369/58
 บจ เมดา เมดิคอล  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001250  08/05/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สุรวงศ์  MEDA MEDICAL CO LTD  0231317360  37,050.00  346.26  0.00  36,703.74 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร ฎ.256/58
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P5800001251  08/05/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  9,486.00  88.65  0.00  9,397.35 ร.151 พัน.1 ฎ.211/58
 ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน โดย นายธวัช ไล่เจริญ  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001249  08/05/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  HARNG SPEX  9071775720  9,886.00  0.00  0.00  9,886.00 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร ฎ.255/58
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001248  08/05/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  8,750.00  0.00  0.00  8,750.00 พล.ร.15 ฎ.367/58
 ร้าน สาครถ่ายเอกสาร  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001300  15/05/2015  ธนาคารออมสิน เทพา  Mr Viwat chitprawat  020004643621  14,000.00  140.00  0.00  13,860.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.49/58
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะสิทธิ์ทัวร์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001376  22/05/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แม่ขรี  CHANASITTOUR LIMITED PARTNERSHIP  9130029619  1,112,300.00  11,123.00  0.00  1,101,177.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.52/58
 ร้านวิทยาภัณฑ์ โดย นายธีรวัจน์ วรสุ  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001380  25/05/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  Vithayapun Shop By MrTheerawat worasuwat  9071590607  73,500.00  686.92  0.00  72,813.08 ผพธ.จทบ.ป.น. น.41/58
 ส.มิตรสัมพันธ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001382  25/05/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mr.Somyot pansomsong  4560324164  11,064.00  110.64  0.00  10,953.36 ผพธ.จทบ.ป.น. น.44/58
 ส.มิตรสัมพันธ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001381  25/05/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mr.Somyot pansomsong  4560324164  5,393.00  0.00  0.00  5,393.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.42/58
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001388  25/05/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  8,200.00  0.00  0.00  8,200.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.51/58
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001377  25/05/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  8,700.00  0.00  0.00  8,700.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.50/58
 อู่ นู้ รุ่งเรืองกิจการยาง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001378  25/05/2015  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลำไพล  Mr.Jarungkit Promsuk  014342814335  12,748.00  127.48  0.00  12,620.52 ผพธ.จทบ.ป.น. น.46/58
 อู่ นู้ รุ่งเรืองกิจการยาง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001379  25/05/2015  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลำไพล  Mr.Jarungkit Promsuk  014342814335  20,043.00  200.43  0.00  19,842.57 ผพธ.จทบ.ป.น. น.47/58


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170