จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
กองทัพภาคที่ 4 มทบ.41 มทบ.42 มทบ.45 มทบ.46 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง ARMY RUN TO ARMY GAMES 2018-2019 (สนามที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 46)วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
       Google

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ มิ.ย.2558 ........

อ่าน 332
  รายการเบิกจ่ายชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ มิ.ย.58    
  ชื่อผู้ขาย หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่สั่งโอนเงิน ธนาคาร/สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี จำนวนเงินรวม (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท) ค่าปรับ (บาท) จำนวนเงินสุทธิ(บาท) หน่วย ที่เอกสาร
     
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค็อกพิทเจริญการยา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001467  11/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  COCKPITCHAREONKANYANG LTD PART  9321471863  223,559.00  2,089.34  0.00  221,469.66 ร.153 ฎ.213/58
   หจก.หัสไชยการไฟฟ้า HASACHAI ELECTRIC LTD.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001462  11/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  HASACHAIELECTRIC LTD PART  9070519941  37,840.00  353.64  0.00  37,486.36 ผพธ.จทบ.ป.น. น.49/58
   ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001465  11/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  10,350.00  103.50  0.00  10,246.50 ผพธ.จทบ.ป.น. น.46/58
   ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001466  11/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  21,640.00  216.40  0.00  21,423.60 ผพธ.จทบ.ป.น. น.47/58
   ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001464  11/06/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  8,086.00  0.00  0.00  8,086.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.51/58
   หจก.หัสไชยการไฟฟ้า HASACHAI ELECTRIC LTD.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001463  15/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  HASACHAIELECTRIC LTD PART  9070519941  25,850.00  241.59  0.00  25,608.41 ผพธ.จทบ.ป.น. น.53/58
   บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001520  19/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  7,320.00  68.41  0.00  7,251.59 ร.151 พัน.2 ฎ.116/58
   บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001518  19/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  6,720.00  62.80  0.00  6,657.20 ร.151 พัน.2 ฎ.119/58
   บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001521  19/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  10,300.00  96.26  0.00  10,203.74 ร.151 พัน.2 ฎ.117/58
   บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001519  19/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  6,780.00  63.36  0.00  6,716.64 ร.151 พัน.2 ฎ.115/58
   ร้าน สาครถ่ายเอกสาร  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001526  22/06/2015  ธนาคารออมสิน เทพา  Mr Viwat chitprawat  020004643621  14,000.00  140.00  0.00  13,860.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.54/58
   ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001525  22/06/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.56/58
   ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001541  23/06/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  9,500.00  0.00  0.00  9,500.00 ร.153 พัน.3 ฎ.236/58
   ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001570  23/06/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  27,042.00  270.42  0.00  26,771.58 ร.153 พัน.2 ฎ.213/58
   ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001568  23/06/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  9,164.00  0.00  0.00  9,164.00 ร.153 พัน.2 ฎ.217/58
   ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001569  23/06/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  11,825.00  118.25  0.00  11,706.75 ร.153 พัน.2 ฎ.215/58
   ร้าน ซีเทค คอมพิวเตอร์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001571  23/06/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ยะลา  Mr.Sutat Rungrawiwan  2664281330  9,000.00  0.00  0.00  9,000.00 ร.153 พัน.2 ฎ.211/58
   ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001572  23/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 ร.153 พัน.2 ฎ.212/58
   ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001543  23/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  16,150.00  161.50  0.00  15,988.50 ร.153 พัน.2 ฎ.214/58
   ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001540  23/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  25,303.00  253.03  0.00  25,049.97 ร.153 พัน.3 ฎ.235/58
   ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001542  23/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  6,675.00  0.00  0.00  6,675.00 ร.153 พัน.3 ฎ.237/58
   บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001592  24/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  12,400.00  115.89  0.00  12,284.11 ร.151 พัน.2 ฎ.345/58
   บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001616  24/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  9,164.00  85.64  0.00  9,078.36 ร.151 พัน.2 ฎ.342/58
   บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001591  24/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  12,000.00  112.15  0.00  11,887.85 ร.151 พัน.2 ฎ.346/58
   บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001613  24/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  7,900.00  73.83  0.00  7,826.17 ร.151 พัน.2 ฎ.348/58
   บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001593  24/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  6,000.00  56.07  0.00  5,943.93 ร.151 พัน.2 ฎ.344/58
   บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001611  24/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  8,750.00  81.77  0.00  8,668.23 ร.151 พัน.2 ฎ.343/58
   ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001612  24/06/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  14,890.00  148.90  0.00  14,741.10 ร.153 ฎ.236/58
   ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001615  24/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  12,100.00  121.00  0.00  11,979.00 ร.153 ฎ.239/58
   ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001614  24/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  8,250.00  0.00  0.00  8,250.00 ร.153 ฎ.237/58
   ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001588  24/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  8,750.00  0.00  0.00  8,750.00 ร.152 พัน.2 ฎ.230/58
   ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001589  24/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  49,702.00  497.02  0.00  49,204.98 ร.152 พัน.2 ฎ.253/58
   ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001590  24/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  38,575.00  385.75  0.00  38,189.25 ร.152 พัน.2 ฎ.255/58
   ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001586  24/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  7,964.00  0.00  0.00  7,964.00 ร.152 พัน.2 ฎ.229/58
   นายอาวุธ พันธุ์นิล  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001595  24/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  Mr.Arwut Phannin  9291409952  400,000.00  4,000.00  0.00  396,000.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.12/58
   บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001619  25/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  6,720.00  62.80  0.00  6,657.20 ร.151 พัน.2 ฎ.349/58
   ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001621  25/06/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  27,254.00  272.54  0.00  26,981.46 ร.153 ฎ.238/58
   ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001620  25/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  37,950.00  379.50  0.00  37,570.50 ร.153 ฎ.240/58
   ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001654  29/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  24,750.00  247.50  0.00  24,502.50 ร.153 ฎ.241/58
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001705  30/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP  9320725268  1,737,667.00  16,239.88  0.00  1,721,427.12 พล.ร.15 ฎ.574/58
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001659  30/06/2015  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  726,339.50  6,788.22  0.00  719,551.28 ผพธ.จทบ.ป.น. น.13/58
   ร้านแม่จำเนียร  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001683  30/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  MAECHAMNIAN SHOP  9320304246  48,100.00  481.00  0.00  47,619.00 พล.ร.15 ฎ.547/58
   ร้านแม่จำเนียร  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001684  30/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  MAECHAMNIAN SHOP  9320304246  48,100.00  481.00  0.00  47,619.00 พล.ร.15 ฎ.540/58
   ร้าน วีระศักดิ์ โดย นายวีระศักดิ์ รันทดสร้าง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001662  30/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  VEERASAK SHOP BY MR.VEERASAK RUNTODSRANG  9320303878  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 พล.ร.15 ฎ.527/58
   ร้าน วีระศักดิ์ โดย นายวีระศักดิ์ รันทดสร้าง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001678  30/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  VEERASAK SHOP BY MR.VEERASAK RUNTODSRANG  9320303878  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 พล.ร.15 ฎ.560/58
   ร้าน วีระศักดิ์ โดย นายวีระศักดิ์ รันทดสร้าง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001679  30/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  VEERASAK SHOP BY MR.VEERASAK RUNTODSRANG  9320303878  100,000.00  1,000.00  0.00  99,000.00 พล.ร.15 ฎ.561/58
   ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001699  30/06/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  8,500.00  0.00  0.00  8,500.00 ร.153 พัน.3 ฎ.270/58
   ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001706  30/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  11,000.00  110.00  0.00  10,890.00 ร.153 พัน.1 ฎ.288/58
   ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001682  30/06/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  12,000.00  120.00  0.00  11,880.00 พล.ร.15 ฎ.548/58
   ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001702  30/06/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  10,395.00  103.95  0.00  10,291.05 ร.153 พัน.1 ฎ.281/58
   ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001685  30/06/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  12,000.00  120.00  0.00  11,880.00 พล.ร.15 ฎ.546/58
   ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001701  30/06/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  24,946.00  249.46  0.00  24,696.54 ร.153 พีน.1 ฎ.286/58
   ร้าน ซีเทค คอมพิวเตอร์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001661  30/06/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ยะลา  Mr.Sutat Rungrawiwan  2664281330  12,000.00  120.00  0.00  11,880.00 พล.ร.15 ฎ.526/58
   ร้าน ซีเทค คอมพิวเตอร์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001672  30/06/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ยะลา  Mr.Sutat Rungrawiwan  2664281330  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 พล.ร.15 ฎ.551/58
   ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001663  30/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  55,495.00  554.95  0.00  54,940.05 พล.ร.15 ฎ.528/58
   ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001667  30/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 พล.ร.15 ฎ.542/58
   ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001674  30/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  54,886.00  548.86  0.00  54,337.14 พล.ร.15 ฎ.553/58
   ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001664  30/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  31,245.00  312.45  0.00  30,932.55 พล.ร.15 ฎ.529/58
   ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001665  30/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  80,000.00  800.00  0.00  79,200.00 พล.ร.15 ฎ.530/58
   ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001668  30/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 พล.ร.15 ฎ.543/58
   ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001671  30/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  100,000.00  1,000.00  0.00  99,000.00 พล.ร.15 ฎ.550/58
   ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001673  30/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  36,390.00  363.90  0.00  36,026.10 พล.ร.15 ฎ.552/58
   ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001675  30/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  43,690.00  436.90  0.00  43,253.10 พล.ร.15 ฎ.554/58
   ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001676  30/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  46,172.00  461.72  0.00  45,710.28 พล.ร.15 ฎ.555/58
   ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001677  30/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  19,800.00  198.00  0.00  19,602.00 พล.ร.15 ฎ.559/58
   เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001695  30/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  9,133.00  0.00  0.00  9,133.00 ร.152 พัน.1 ฎ.258/58
   ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001700  30/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  8,764.00  0.00  0.00  8,764.00 ร.153 พัน.3 ฎ.272/58
   ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001697  30/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ฎ.151 พัน.3 ฎ.279/58
   นิชยาภรณ์การปัก โดยนางสาวนิชยาภรณ์ เม่นพริ้ง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001713  30/06/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด หล่มสัก  NICHAYAPORN KANPAK BY MISS NICHAYAPORN MENPRING  3562321798  107,840.00  1,078.40  0.00  106,761.60 พล.ร.15 ฎ.578/58
   นิชยาภรณ์การปัก โดยนางสาวนิชยาภรณ์ เม่นพริ้ง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001711  30/06/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด หล่มสัก  NICHAYAPORN KANPAK BY MISS NICHAYAPORN MENPRING  3562321798  132,390.00  1,323.90  0.00  131,066.10 พล.ร.15 ฎ.580/58
   นิชยาภรณ์การปัก โดยนางสาวนิชยาภรณ์ เม่นพริ้ง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001712  30/06/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด หล่มสัก  NICHAYAPORN KANPAK BY MISS NICHAYAPORN MENPRING  3562321798  176,640.00  1,766.40  0.00  174,873.60 พล.ร.15 ฎ.579/58
   ร้านต่วนอะไหล่ยนต์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001670  30/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA  9320633371  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 พล.ร.15 ฎ.549/58
   ร้านต่วนอะไหล่ยนต์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001669  30/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA  9320633371  5,600.00  0.00  0.00  5,600.00 พล.ร.15 ฎ.544/58
   ร้านต่วนอะไหล่ยนต์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001680  30/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA  9320633371  28,326.00  283.26  0.00  28,042.74 พล.ร.15 ฎ.562/58
   ร้านต่วนอะไหล่ยนต์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001681  30/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA  9320633371  13,400.00  134.00  0.00  13,266.00 พล.ร.15 ฎ.563/58
   มณฑา ชูเรือง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001704  30/06/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.69/58
   มณฑา ชูเรือง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001707  30/06/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.68/58
   มณฑา ชูเรือง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001710  30/06/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.59/58
   มณฑา ชูเรือง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001709  30/06/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.58/58
   สหภัณฑ์ พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001666  30/06/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ย่อยโคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  SAHAPAN PANICH  4850223141  95,394.00  953.94  0.00  94,440.06 พล.ร.15 ฎ.531/58
   ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001703  30/06/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  11,706.00  117.06  0.00  11,588.94 ผพธ.จทบ.ป.น. น.54/58
   ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001708  30/06/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  22,900.00  229.00  0.00  22,671.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.53/58


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170