จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
กองทัพภาคที่ 4 มทบ.41 มทบ.42 มทบ.45 มทบ.46 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง ARMY RUN TO ARMY GAMES 2018-2019 (สนามที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 46)วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
       Google

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ส.ค.58.....

อ่าน 291
รายการเบิกจ่ายชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ส.ค.58
ชื่อผู้ขาย หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่สั่งโอนเงิน ธนาคาร/สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี จำนวนเงินรวม (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท) ค่าปรับ (บาท) จำนวนเงินสุทธิ(บาท) หน่วย หลักฐาน
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002056  06/08/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  29,971.00  299.71  0.00  29,671.29 ทน.4 ฎ.154/58
 ร้าน สาครถ่ายเอกสาร  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002062  06/08/2015  ธนาคารออมสิน เทพา  Mr Viwat chitprawat  020004643621  14,000.00  140.00  0.00  13,860.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.74/58
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002073  07/08/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ร.153 พัน.3 ฎ.310/58
 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002084  10/08/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สำนักนานาเหนือ  PTT PUBLIC COMPANY LIMITED  0006100775  689,133.93  6,440.50  0.00  682,693.43 พล.ร.15 ฎ.642/58
 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002077  10/08/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สำนักนานาเหนือ  PTT PUBLIC COMPANY LIMITED  0006100775  938,761.70  8,773.47  0.00  929,988.23 พล.ร.15 ฎ.641/58
 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002078  10/08/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สำนักนานาเหนือ  PTT PUBLIC COMPANY LIMITED  0006100775  689,133.93  6,440.50  0.00  682,693.43 พล.ร.15 ฎ.644/58
 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002082  10/08/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สำนักนานาเหนือ  PTT PUBLIC COMPANY LIMITED  0006100775  550,626.39  5,146.04  0.00  545,480.35 พล.ร.15 ฎ.645/58
 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002083  10/08/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สำนักนานาเหนือ  PTT PUBLIC COMPANY LIMITED  0006100775  701,675.54  6,557.72  0.00  695,117.82 พล.ร.15 ฎ.646/58
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002079  10/08/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  6,165.00  0.00  0.00  6,165.00 พล.ร.15 ฎ.654/58
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002080  10/08/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ร.153 ฎ.317/58
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002075  10/08/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  8,204.00  0.00  0.00  8,204.00 ร.152 พัน.3 ฎ.241/58
 น.ส.ดวงพร กล้าณรงค์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002074  10/08/2015  ธนาคารออมสิน ปัตตานี  Miss Duangphon Klanarong  020061336556  20,000.00  200.00  0.00  19,800.00 ร.153 พัน.3 ฎ.308/58
 หจก.เอส วี คาร์เซอร์วิส ใช้บัญชีลำดับที่ 001  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002091  11/08/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  S V CAR SERVICE LTD PART  9051377142  218,868.50  2,045.50  0.00  216,823.00 ร.151 ฎ.397/58
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002094  11/08/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  12,000.00  120.00  0.00  11,880.00 พล.ร.15 ฎ.639/58
 ร้าน ซีเทค คอมพิวเตอร์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002093  11/08/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ยะลา  Mr.Sutat Rungrawiwan  2664281330  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 พล.ร.15 ฎ.656/58
 ร้านแม่จำเนียร  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002146  14/08/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  MAECHAMNIAN SHOP  9320304246  48,100.00  481.00  0.00  47,619.00 พล.ร.15 ฎ.655/58
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002144  14/08/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  20,000.00  200.00  0.00  19,800.00 พล.ร.15 ฎ.653/58
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002145  14/08/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  12,000.00  120.00  0.00  11,880.00 พล.ร.15 ฎ.652/58
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002143  14/08/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00 พล.ร.15 ฎ.650/58
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002072  14/08/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  9,100.00  0.00  0.00  9,100.00 ร.153 พัน.3 ฎ.311/58
 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002147  17/08/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สำนักนานาเหนือ  PTT PUBLIC COMPANY LIMITED  0006100775  689,133.93  6,440.50  0.00  682,693.43 พล.ร.15 ฎ.643/58
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002092  17/08/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  7,700.00  0.00  0.00  7,700.00 พล.ร.15 ฎ.636/58
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002148  17/08/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ร.152 พัน.3 ฎ.286/58
 บริษัท สยาม ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแน จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002184  18/08/2015  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ตลาดน้อย  SIAM TRANS INTERNATIONAL CO LTD  0133040288  95,000.00  950.00  0.00  94,050.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.75/58
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002185  18/08/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  7,485.00  0.00  0.00  7,485.00 พล.ร.15 ฎ.651/58
 บริษัท สยาม ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแน จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002248  25/08/2015  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ตลาดน้อย  SIAM TRANS INTERNATIONAL CO LTD  0133040288  95,000.00  950.00  0.00  94,050.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.78/58
 ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002247  25/08/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  9,500.00  0.00  0.00  9,500.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.57/58


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170