จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
กองทัพภาคที่ 4 มทบ.41 มทบ.42 มทบ.45 มทบ.46 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง ARMY RUN TO ARMY GAMES 2018-2019 (สนามที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 46)วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
       Google

รายการเบิกจ่ายชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ก.ย.2558

อ่าน 268
ชื่อผู้ขาย หน่วยเบิกจ่าย จังหวัด เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่สั่งโอนเงิน ธนาคาร/สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี จำนวนเงินรวม (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท) ค่าปรับ (บาท) จำนวนเงินสุทธิ(บาท) หน่วย หลักฐาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002342  03/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  152,080.83  0.00  0.00  152,080.83 ส.พัน.15 ฎ.353/58
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002343  03/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  1,041,796.27  0.00  0.00  1,041,796.27 ช.พัน.15 ฎ.340/58
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002344  03/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  247,120.34  0.00  0.00  247,120.34 ร.152 พัน.2 ฎ.386/58
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002370  04/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  279,433.07  0.00  0.00  279,433.07 ร.153 พัน.1 ฎ.401/58
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002366  04/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  51,930.04  0.00  0.00  51,930.04 พล.ร.15 ฎ.780/58
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002367  04/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  1,054,879.21  0.00  0.00  1,054,879.21 ร.152 ฎ.383/58
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002368  04/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  94,488.88  0.00  0.00  94,488.88 ร.152 พัน.1 ฎ.436/58
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002369  04/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  263,359.49  0.00  0.00  263,359.49 ร.153 ฎ.354/58
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002418  08/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  9,094.71  85.00  0.00  9,009.71 ร.152 ฎ.382/58
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002416  08/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  11,613.41  108.54  0.00  11,504.87 มว.ส.จทบ.ป.น. น.128/58
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002417  08/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  5,379.96  50.28  0.00  5,329.68 ร.151 พัน.1 ฎ.404/58
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002419  08/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  3,741.26  34.96  0.00  3,706.30 ร.153 พัน.1 ฎ.402/58
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002414  08/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  386,718.96  0.00  0.00  386,718.96 พล.ร.15 ฎ.848/58
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002413  08/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  69,240.05  0.00  0.00  69,240.05 พล.ร.15 ฎ.847/58
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002415  08/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  160,735.84  0.00  0.00  160,735.84 ร.153 พัน.2 ฎ.354/58
 ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน โดย นายธวัช ไล่เจริญ  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002403  08/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  HARNG SPEX  9071775720  9,886.00  92.39  0.00  9,793.61 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร ฎ.470/58
 ร้านบันฑิตย์เอ็นจิเนี่ยริ่ง BUNDIT ENGINEERING BY  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002405  08/09/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Bandit Engineering Shop by Mr Bandit  3172255410  10,500.00  98.13  0.00  10,401.87 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร ฎ.474/58
 ร้านบรรเทิง โดย นางฉวีวรรณ อินดำ  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002406  08/09/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Bunterng Shop By Mrs Chaweewan Indam  4560224059  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร ฎ.469/58
 ออมสินการค้า โดย นายพรสิทธิ์ ระวังวงศ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002402  08/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  MR PORNSIT RAWANGWONG  9290339004  14,778.00  147.78  0.00  14,630.22 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร ฎ.476/58
 ออมสินการค้า โดย นายพรสิทธิ์ ระวังวงศ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002404  08/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  MR PORNSIT RAWANGWONG  9290339004  11,120.00  111.20  0.00  11,008.80 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร ฎ.475/58
 ออมสินการค้า โดย นายพรสิทธิ์ ระวังวงศ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002407  08/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  MR PORNSIT RAWANGWONG  9290339004  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร ฎ.477/58
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002408  08/09/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร ฎ.472/58
 บริษัท สยาม ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแน จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002426  10/09/2015  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ตลาดน้อย  SIAM TRANS INTERNATIONAL CO LTD  0133040288  95,000.00  950.00  0.00  94,050.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.81/58
 ร้านต่วนอะไหล่ยนต์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002428  10/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA  9320633371  50,993.00  509.93  0.00  50,483.07 พล.ร.15 ฎ.843/58
 ร้านต่วนอะไหล่ยนต์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002431  10/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA  9320633371  93,269.00  932.69  0.00  92,336.31 พล.ร.15 ฎ.846/58
 ร้านต่วนอะไหล่ยนต์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002427  10/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA  9320633371  72,137.00  721.37  0.00  71,415.63 พล.ร.15 ฎ.842/58
 ร้านต่วนอะไหล่ยนต์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002409  10/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA  9320633371  134,331.00  1,343.31  0.00  132,987.69 พล.ร.15 ฎ.841/58
 ร้านต่วนอะไหล่ยนต์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002429  10/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA  9320633371  71,015.00  710.15  0.00  70,304.85 พล.ร.15 ฎ.844/58
 ร้านต่วนอะไหล่ยนต์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002430  10/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA  9320633371  71,015.00  710.15  0.00  70,304.85 พล.ร.15 ฎ.845/58
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002457  11/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  7,705,508.08  0.00  0.00  7,705,508.08 ผยย.จทบ.ป.น. น.4/58
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002470  14/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP  9320725268  2,842,790.36  26,568.13  0.00  2,816,222.23 พล.ร.15 ฎ.861/58
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002448  14/09/2015  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  1,113,600.00  10,407.48  0.00  1,103,192.52 ผพธ.จทบ.ป.น. น.16/58
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002458  14/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  183,714.12  0.00  0.00  183,714.12 ผยย.จทบ.ป.น. น.6/58
 การประปาส่วนภูมิภาค Provincial Waterworks Authority  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002459  14/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วิภาวดี-รังสิต 64  Provincial Water works Authority  9804341441  400,578.03  0.00  0.00  400,578.03 ผยย.จทบ.ป.น. น.7/58
 บริษัท สยาม ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแน จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002475  15/09/2015  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ตลาดน้อย  SIAM TRANS INTERNATIONAL CO LTD  0133040288  89,000.00  890.00  0.00  88,110.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.82/58
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002474  15/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP  9320725268  1,976,452.50  18,471.52  0.00  1,957,980.98 พล.ร.15 ฎ.862/58
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002501  16/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP  9320725268  2,304,351.00  21,535.99  0.00  2,282,815.01 พล.ร.15 ฎ.866/58
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002504  16/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP  9320725268  2,080,452.75  19,443.48  0.00  2,061,009.27 พล.ร.15 ฎ.869/58
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002503  16/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP  9320725268  2,339,574.75  21,865.18  0.00  2,317,709.57 พล.ร.15 ฎ.868/58
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002502  16/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP  9320725268  2,339,574.75  21,865.18  0.00  2,317,709.57 พล.ร.15 ฎ.867/58
 หจก ยะลาวัสดุภัณฑ์และก่อสร้าง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002497  17/09/2015  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ยะลา  YALA MATERIAL AND CONSTRUCTION LTD PART  2561039359  524,520.00  4,902.06  0.00  519,617.94 ผพธ.จทบ.ป.น. น.17/58
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002505  17/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  1,962.38  18.34  0.00  1,944.04 ร.151 พัน.1 ฎ.461/58
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002506  17/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  21,089.00  197.08  0.00  20,891.92 ร.153 พัน.1 ฎ.416/58
 ร้าน จี้เส็ง โดยนายวิสุทธิ์ คาระวะวัฒนา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002498  17/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  RANGESANG  9051731108  192,050.00  1,878.20  0.00  190,171.80 ผพธ.จทบ.ป.น. น.58/58
 ร้าน สาครถ่ายเอกสาร  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002496  17/09/2015  ธนาคารออมสิน เทพา  Mr Viwat chitprawat  020004643621  14,000.00  140.00  0.00  13,860.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.83/58
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002544  21/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  181,029.69  0.00  0.00  181,029.69 ร.151 พัน.3 ฎ.427/58
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002543  21/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ร.152 ฎ.413/58
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002551  22/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  2,568.00  24.00  0.00  2,544.00 ร.152 ฎ.420/58
 ร้านเจริญการค้า โดย นายศราวุฒิ พันโ  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002547  22/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  RANJARENKARNKA GBY MR.SARAWUT PANTHO  9320843317  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 ร.152 ฎ.408/58
 ร้านเจริญการค้า โดย นายศราวุฒิ พันโ  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002548  22/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  RANJARENKARNKA GBY MR.SARAWUT PANTHO  9320843317  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 ร.152 ฎ.412/58
 ร้านเจริญการค้า โดย นายศราวุฒิ พันโ  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002527  22/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  RANJARENKARNKA GBY MR.SARAWUT PANTHO  9320843317  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 ร.152 ฎ.411/58
 ร้านเจริญการค้า โดย นายศราวุฒิ พันโ  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002528  22/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  RANJARENKARNKA GBY MR.SARAWUT PANTHO  9320843317  15,000.00  150.00  0.00  14,850.00 ร.152 ฎ.410/58
 ร้านเจริญการค้า โดย นายศราวุฒิ พันโ  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002549  22/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  RANJARENKARNKA GBY MR.SARAWUT PANTHO  9320843317  60,000.00  600.00  0.00  59,400.00 ร.152 ฎ.407/58
 ร้านเจริญการค้า โดย นายศราวุฒิ พันโ  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002550  22/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  RANJARENKARNKA GBY MR.SARAWUT PANTHO  9320843317  40,000.00  400.00  0.00  39,600.00 ร.152 ฎ.409/58
 บริษัท แปดเต่าทอง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002578  23/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  Part taothong company limited  9320121036  41,140.00  411.40  0.00  40,728.60 ทน.4 ฎ.241/58
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002579  23/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  6,531.28  61.04  0.00  6,470.24 ร.151 พัน.2 ฎ.477/58
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002575  23/09/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  24,000.00  240.00  0.00  23,760.00 ทน.4 ฎ.239/58
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002577  23/09/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  55,592.00  555.92  0.00  55,036.08 ทน.4 ฎ.242/58
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002576  23/09/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  45,957.00  459.57  0.00  45,497.43 ทน.4 ฎ.240/58
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002585  24/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  9,100.00  0.00  0.00  9,100.00 กรม ทพ.43 ฎ.7/58
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002586  24/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  11,706.00  117.06  0.00  11,588.94 กรม ทพ.43 ฎ.9/58
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002587  24/09/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  16,000.00  160.00  0.00  15,840.00 กรม ทพ.43 ฎ.8/58
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002588  24/09/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  20,000.00  200.00  0.00  19,800.00 กรม ทพ.43 ฎ.10/58
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002595  25/09/2015  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  496,658.00  4,641.66  0.00  492,016.34 ผพธ.จทบ.ป.น. น.18/58
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ปัตตานี  P580002598  28/09/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  8,879.93  82.99  0.00  8,796.94 พล.ร.15 ฎ.905/58


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170