จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
กองทัพภาคที่ 4 มทบ.41 มทบ.42 มทบ.45 มทบ.46 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง ARMY RUN TO ARMY GAMES 2018-2019 (สนามที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 46)วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
       Google

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ม.ค.59

อ่าน 286
รายการเบิก - จ่าย ชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้  ( ส่วนราชการผู้จ่ายชำระ กองทัพบก  จังหวัดปัตตานี )
ชื่อผู้ขาย หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่สั่งโอนเงิน ธนาคาร/สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี จำนวนเงินรวม (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท) ค่าปรับ (บาท) จำนวนเงินสุทธิ(บาท) หน่วย อ้างอิง
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000568  07/01/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  359,854.00  3,363.12  0.00  356,490.88 ผพธ.มทบ.46 น.2/59
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000566  07/01/2016  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  24,947.00  249.47  0.00  24,697.53 ร.153 พัน.1 ฎ.53/59
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000567  07/01/2016  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  10,395.00  103.95  0.00  10,291.05 ร.153 พัน.1 ฎ.58/59
 นิชยาภรณ์การปัก โดยนางสาวนิชยาภรณ์ เม่นพริ้ง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000573  07/01/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด หล่มสัก  NICHAYAPORN KANPAK BY MISS NICHAYAPORN MENPRING  3562321798  109,760.00  1,097.60  0.00  108,662.40 พล.ร.15 ฎ.175/59
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000561  07/01/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  5,136.00  0.00  0.00  5,136.00 ผพธ.มทบ.46 น.6/59
 อู่ นู้ รุ่งเรืองกิจการยาง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000569  07/01/2016  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลำไพล  Mr.Jarungkit Promsuk  014342814335  52,155.00  521.55  0.00  51,633.45 ผพธ.มทบ.46 น.22/59
 อู่ นู้ รุ่งเรืองกิจการยาง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000570  07/01/2016  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลำไพล  Mr.Jarungkit Promsuk  014342814335  21,382.00  213.82  0.00  21,168.18 ผพธ.มทบ.46 น.24/59
 อู่ นู้ รุ่งเรืองกิจการยาง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000571  07/01/2016  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลำไพล  Mr.Jarungkit Promsuk  014342814335  482,978.00  4,829.78  0.00  478,148.22 ผพธ.มทบ.46 น.26/59
 อู่ นู้ รุ่งเรืองกิจการยาง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000574  07/01/2016  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลำไพล  Mr.Jarungkit Promsuk  014342814335  100,000.00  1,000.00  0.00  99,000.00 ผพธ.มทบ.46 น.23/59
 โมเดิร์นพาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000576  07/01/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  ModernPanich by Mr.kotchapong Rongnam  9320848815  10,600.00  106.00  0.00  10,494.00 พล.ร.15 ฎ.124/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000581  08/01/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  10,175.00  95.09  0.00  10,079.91 ร.151 พัน.2 ฎ.77/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000583  08/01/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  10,348.00  96.71  0.00  10,251.29 ร.151 พัน.2 ฎ.82/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000582  08/01/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  16,633.00  155.45  0.00  16,477.55 ร.151 พัน.2 ฎ.58/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000584  08/01/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  24,400.00  228.04  0.00  24,171.96 ร.151 พัน.2 ฎ.60/59
 หจก.เอส วี คาร์เซอร์วิส ใช้บัญชีลำดับที่ 001  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000597  12/01/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  S V CAR SERVICE LTD PART  9051377142  5,318.00  49.70  0.00  5,268.30 ร.151 ฎ.92/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000593  12/01/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  47,567.00  444.55  0.00  47,122.45 ร.151 ฎ.88/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000594  12/01/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  371,750.00  3,474.30  0.00  368,275.70 ผพธ.มทบ.46 น.3/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000596  12/01/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  297,400.00  2,779.44  0.00  294,620.56 ผพธ.มทบ.46 น.4/59
 บริษัทสิริปัตตานี(2015)จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000590  12/01/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  Siripattani 2015 Co Ltd  9070756765  53,255.00  497.71  0.00  52,757.29 ผพธ.มทบ.46 น.29/59
 ร้าน สาครถ่ายเอกสาร  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000595  12/01/2016  ธนาคารออมสิน เทพา  Mr Viwat chitprawat  020004643621  48,000.00  480.00  0.00  47,520.00 ผพธ.มทบ.46 น.394/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000589  12/01/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  14,080.00  140.80  0.00  13,939.20 ผพธ.มทบ.46 น.24/59
 อู่ นู้ รุ่งเรืองกิจการยาง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000587  12/01/2016  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลำไพล  Mr.Jarungkit Promsuk  014342814335  18,240.00  182.40  0.00  18,057.60 ผพธ.มทบ.46 น.15/59
 อู่ นู้ รุ่งเรืองกิจการยาง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000591  12/01/2016  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลำไพล  Mr.Jarungkit Promsuk  014342814335  200,000.00  2,000.00  0.00  198,000.00 ผพธ.มทบ.46 น.25/59
 อู่ นู้ รุ่งเรืองกิจการยาง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000592  12/01/2016  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลำไพล  Mr.Jarungkit Promsuk  014342814335  6,300.00  0.00  0.00  6,300.00 ผพธ.มทบ.46 น.20/59
 อู่ นู้ รุ่งเรืองกิจการยาง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000586  12/01/2016  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลำไพล  Mr.Jarungkit Promsuk  014342814335  5,960.00  0.00  0.00  5,960.00 ผพธ.มทบ.46 น.21/59
 อู่ นู้ รุ่งเรืองกิจการยาง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000588  12/01/2016  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลำไพล  Mr.Jarungkit Promsuk  014342814335  10,310.00  103.10  0.00  10,206.90 ผพธ.มทบ.46 น.16/59
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000601  13/01/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  14,827.00  138.57  0.00  14,688.43 ร.151 ฎ.93/59
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000602  13/01/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  22,444.00  209.76  0.00  22,234.24 ร.151 ฎ.97/59
 ร้านแม่จำเนียร  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000608  13/01/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  MAECHAMNIAN SHOP  9320304246  77,600.00  776.00  0.00  76,824.00 พล.ร.15 ฎ.173/59
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000599  13/01/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 พล.ร.15 ฎ.170/59
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000600  13/01/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  5,165.00  0.00  0.00  5,165.00 พล.ร.15 ฎ.171/59
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000604  13/01/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  6,600.00  0.00  0.00  6,600.00 พล.ร.15 ฎ.172/59
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000605  13/01/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  6,285.00  0.00  0.00  6,285.00 พล.ร.15 ฎ.174/59
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000606  13/01/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  116,678.00  1,166.78  0.00  115,511.22 พล.ร.15 ฎ.168/59
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000607  13/01/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  8,750.00  0.00  0.00  8,750.00 พล.ร.15 ฎ.169/59
 นิชยาภรณ์การปัก โดยนางสาวนิชยาภรณ์ เม่นพริ้ง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000609  13/01/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด หล่มสัก  NICHAYAPORN KANPAK BY MISS NICHAYAPORN MENPRING  3562321798  165,720.00  1,657.20  0.00  164,062.80 พล.ร.15 ฎ.176/59
 ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000598  13/01/2016  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  60,000.00  600.00  0.00  59,400.00 ผพธ.มทบ.46 น.27/59
 ตาตาร์ครุภัณฑ์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000603  13/01/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  Tatar Hard goods by Mr.Atiwat tote  9320846618  19,800.00  198.00  0.00  19,602.00 พล.ร.15 ฎ.122/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000620  15/01/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  295,300.00  2,759.81  0.00  292,540.19 ผพธ.มทบ.46 น.21/59
 อู่ นู้ รุ่งเรืองกิจการยาง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000619  15/01/2016  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลำไพล  Mr.Jarungkit Promsuk  014342814335  199,917.00  1,999.17  0.00  197,917.83 ผพธ.มทบ.46 น.5/59
 ร้าน เจริญค้าวัสดุ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000641  18/01/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  jaroen kawatsadu Shop  9290529822  7,500.00  0.00  0.00  7,500.00 ผพธ.มทบ.46 น.13/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000650  21/01/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP  9320725268  4,590,840.00  42,905.05  0.00  4,547,934.95 พล.ร.15 ฎ.194/59
 หจก.เอส วี คาร์เซอร์วิส ใช้บัญชีลำดับที่ 001  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000655  22/01/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  S V CAR SERVICE LTD PART  9051377142  7,797.00  72.87  0.00  7,724.13 ร.151 ฎ.96/59
 บริษัท จังหวัดยะลา จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000649  22/01/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  THE YALA PROVINCIAL CO LTD  9321151915  168,000.00  1,570.09  0.00  166,429.91 พล.ร.15 ฎ.193/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค็อกพิทเจริญการยา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000652  22/01/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  COCKPITCHAREONKANYANG LTD PART  9321471863  301,100.00  2,814.02  0.00  298,285.98 ร.153 ฎ.85/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000651  22/01/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  6,500.00  60.75  0.00  6,439.25 ร.151 พัน.1 ฎ.70/59
 ร้านแม่จำเนียร  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000654  22/01/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  MAECHAMNIAN SHOP  9320304246  48,100.00  481.00  0.00  47,619.00 พล.ร.15 ฎ.111/59
 ร้าน วีระศักดิ์ โดย นายวีระศักดิ์ รันทดสร้าง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000653  22/01/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  VEERASAK SHOP BY MR.VEERASAK RUNTODSRANG  9320303878  12,000.00  120.00  0.00  11,880.00 พล.ร.15 ฎ.85/59
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000648  22/01/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  8,750.00  0.00  0.00  8,750.00 ร.153 พัน.3 ฎ.71/59
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000677  25/01/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  7,550.00  0.00  0.00  7,550.00 ร.153 พัน.1 ฎ.63/59
 


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170