จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
กองทัพภาคที่ 4 มทบ.41 มทบ.42 มทบ.45 มทบ.46 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง ARMY RUN TO ARMY GAMES 2018-2019 (สนามที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 46)วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
       Google

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ก.พ.59

อ่าน 356
 
รายการเบิก - จ่าย ชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้  ( ส่วนราชการผู้จ่ายชำระ กองทัพบก  จังหวัดปัตตานี )
ชื่อผู้ขาย หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่สั่งโอนเงิน ธนาคาร/สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี จำนวนเงินรวม (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท) ค่าปรับ (บาท) จำนวนเงินสุทธิ(บาท) หน่วย อ้างอิง
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000731  03/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  5,120.00  0.00  0.00  5,120.00 พล.ร.15 ฎ.196/59
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000730  03/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  19,745.00  197.45  0.00  19,547.55 พล.ร.15 ฎ.195/59
 ส.มิตรสัมพันธ์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000729  03/02/2016  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mr.Somyot pansomsong  4560324164  398,059.05  3,720.18  0.00  394,338.87 ผพธ.มทบ.46 น.13/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000752  05/02/2016  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  150,000.00  1,401.87  0.00  148,598.13 ทน.4 ฎ.111/59
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000751  05/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  47,760.00  477.60  0.00  47,282.40 ทน.4 ฎ.110/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฎฐ แอนด์ รัศศ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000765  08/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  NAT AND RUSS LIMITED PARTNERSHIP  9320656061  41,140.00  411.40  0.00  40,728.60 ทน.4 ฎ.108/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000763  08/02/2016  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  100,000.00  934.58  0.00  99,065.42 ทน.4 ฎ.106/59
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000764  08/02/2016  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  39,272.00  392.72  0.00  38,879.28 ทน.4 ฎ.107/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค็อกพิทเจริญการยา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000785  09/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  COCKPITCHAREONKANYANG LTD PART  9321471863  361,148.00  3,375.21  0.00  357,772.79 ร.152 ฎ.104/59
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000769  09/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  9,763.00  91.24  0.00  9,671.76 ร.151 ฎ.91/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000781  09/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  14,000.00  130.84  0.00  13,869.16 ร.151 ฎ.122/59
 ร้านแม่จำเนียร  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000783  09/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  MAECHAMNIAN SHOP  9320304246  49,800.00  498.00  0.00  49,302.00 พล.ร.15 ฎ.205/59
 สี่กั๊ก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000784  09/02/2016  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Chuleeporn Raraung  4560149447  14,464.00  144.64  0.00  14,319.36 ผพธ.มทบ.46 น.26/59
 สี่กั๊ก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000782  09/02/2016  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Chuleeporn Raraung  4560149447  90,400.00  904.00  0.00  89,496.00 ผพธ.มทบ.46 น.25/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000786  09/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  37,680.00  376.80  0.00  37,303.20 พล.ร.15 ฎ.208/59
 ร้าน สาครถ่ายเอกสาร  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000768  09/02/2016  ธนาคารออมสิน เทพา  Mr Viwat chitprawat  020004643621  16,000.00  160.00  0.00  15,840.00 ผพธ.มทบ.46 น.20/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000789  11/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  11,333.00  105.92  0.00  11,227.08 ร.151 ฎ.90/59
 ร้านแม่จำเนียร  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000787  11/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  MAECHAMNIAN SHOP  9320304246  7,968.00  79.68  0.00  7,888.32 พล.ร.15 ฎ.207/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000788  11/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  9,960.00  99.60  0.00  9,860.40 พล.ร.15 ฎ.206/9
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000804  15/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  9,100.00  85.05  0.00  9,014.95 ร.151 พัน.2 ฎ.80/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000805  15/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  15,000.00  140.19  0.00  14,859.81 ร.151 พัน.2 ฎ.148/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000806  15/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  10,000.00  93.46  0.00  9,906.54 ร.151 พัน.2 ฎ.149/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000807  15/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  15,000.00  140.19  0.00  14,859.81 ร.151 พัน.2 ฎ.170/59
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000816  16/02/2016  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  14,890.00  148.90  0.00  14,741.10 ร.153 ฎ.113/59
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000814  16/02/2016  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  27,255.00  272.55  0.00  26,982.45 ร.153 ฎ.105/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000815  16/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  24,750.00  247.50  0.00  24,502.50 ร.153 ฎ.106/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000813  16/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  37,950.00  379.50  0.00  37,570.50 ร.153 ฎ.104/59
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000824  16/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 ผพธ.มทบ.46 น.31/59
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000823  16/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  12,550.00  125.50  0.00  12,424.50 ผพธ.มทบ.46 น.31/59
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000826  16/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  15,000.00  150.00  0.00  14,850.00 ผพธ.มทบ.46 น.32/59
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000836  18/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 พล.ร.15 ฎ.226/59
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000837  18/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00 พล.ร.15 ฎ.227/59
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000881  23/02/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  30,235.00  302.35  0.00  29,932.65 ร.151 พัน.3 ฎ.154/59
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000865  23/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  8,750.00  0.00  0.00  8,750.00 พล.ร.15 ฎ.244/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000844  23/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  14,000.00  140.00  0.00  13,860.00 ร.153 ฎ.117/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000845  23/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ร.153 ฎ.116/59
 โชติกา พาณิชย์ โดย นางสาววันดี พรห  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000780  29/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  Chotika Panich by Miss Wandi Phomnu  9090630961  8,415.00  0.00  0.00  8,415.00 ร.152 พัน.1 ฎ.75/59
 โชติกา พาณิชย์ โดย นางสาววันดี พรห  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000796  29/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  Chotika Panich by Miss Wandi Phomnu  9090630961  7,550.00  0.00  0.00  7,550.00 ร.152 พัน.1 ฎ.50/59
 โชติกา พาณิชย์ โดย นางสาววันดี พรห  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000798  29/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  Chotika Panich by Miss Wandi Phomnu  9090630961  8,750.00  0.00  0.00  8,750.00 ร.152 พัน.1 ฎ.92/59
 โชติกา พาณิชย์ โดย นางสาววันดี พรห  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000797  29/02/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  Chotika Panich by Miss Wandi Phomnu  9090630961  19,000.00  190.00  0.00  18,810.00 ร.152 พัน.1 ฎ.74/59


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170