จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
กองทัพภาคที่ 4 มทบ.41 มทบ.42 มทบ.45 มทบ.46 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง ARMY RUN TO ARMY GAMES 2018-2019 (สนามที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 46)วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
       Google

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ มี.ค.59

อ่าน 355
รายการเบิก - จ่าย ชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้  ( ส่วนราชการผู้จ่ายชำระ กองทัพบก  จังหวัดปัตตานี )
ชื่อผู้ขาย หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่สั่งโอนเงิน ธนาคาร/สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี จำนวนเงินรวม (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท) ค่าปรับ (บาท) จำนวนเงินสุทธิ(บาท) หน่วย อ้างอิง
 หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001068  31/03/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  CHAIMONTREEPANIT LTD PART  9291335282  1,028,400.00  9,611.22  0.00  1,018,788.78 ผพธ.มทบ.46 น.14/59
 หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001069  31/03/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  CHAIMONTREEPANIT LTD PART  9291335282  1,371,200.00  12,814.95  0.00  1,358,385.05 ผพธ.มทบ.46 น.15/59
 ร้าน สาครถ่ายเอกสาร  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001066  30/03/2016  ธนาคารออมสิน เทพา  Mr Viwat chitprawat  020004643621  16,000.00  160.00  0.00  15,840.00 ผพธ.มทบ.46 น.97/59
 หจก ยะลาวัสดุภัณฑ์และก่อสร้าง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001045  24/03/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ยะลา  YALA MATERIAL AND CONSTRUCTION LTD PART  2561039359  1,278,255.24  11,946.31  666,115.00  600,193.93 ผพธ.มทบ.46 น.13/59
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001023  22/03/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  29,000.00  290.00  0.00  28,710.00 ร.152 พัน.3 ฎ.87/59
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001014  21/03/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  12,100.00  121.00  0.00  11,979.00 ผพธ.มทบ.46 น.34/59
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001015  21/03/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  10,105.00  101.05  0.00  10,003.95 ผพธ.มทบ.46 น.33/59
 หจก ยะลาวัสดุภัณฑ์และก่อสร้าง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001010  21/03/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ยะลา  YALA MATERIAL AND CONSTRUCTION LTD PART  2561039359  419,616.00  3,921.64  0.00  415,694.36 ผพธ.มทบ.46 น.11/59
 หจก.เอส วี คาร์เซอร์วิส ใช้บัญชีลำดับที่ 001  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001018  21/03/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  S V CAR SERVICE LTD PART  9051377142  368,279.70  3,441.87  0.00  364,837.83 ร.151 ฎ.144/59
 หจก ยะลาวัสดุภัณฑ์และก่อสร้าง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001009  18/03/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ยะลา  YALA MATERIAL AND CONSTRUCTION LTD PART  2561039359  1,101,492.00  10,294.32  0.00  1,091,197.68 ผพธ.มทบ.46 น.10/59
 หจก ยะลาวัสดุภัณฑ์และก่อสร้าง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001008  18/03/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ยะลา  YALA MATERIAL AND CONSTRUCTION LTD PART  2561039359  786,780.00  7,353.08  0.00  779,426.92 ผพธ.มทบ.46 น.9/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001004  17/03/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  11,500.00  115.00  0.00  11,385.00 ผพธ.มทบ.46 น.36/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001005  17/03/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 ผพธ.มทบ.46 น.35/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001006  17/03/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 ผพธ.มทบ.46 น.33/59
 ร้าน สาครถ่ายเอกสาร  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001003  17/03/2016  ธนาคารออมสิน เทพา  Mr Viwat chitprawat  020004643621  16,000.00  160.00  0.00  15,840.00 ผพธ.มทบ.46 น.75/59
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001007  17/03/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  22,000.00  220.00  0.00  21,780.00 ผพธ.มทบ.46 น.32/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000988  16/03/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  892,200.00  8,338.32  0.00  883,861.68 ผพธ.มทบ.46 น.8/59
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000989  16/03/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  5,000.00  46.73  0.00  4,953.27 ร.151 ฎ.145/59
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000979  14/03/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  40,525.00  405.25  0.00  40,119.75 ร.152 พัน.3 ฎ.83/59
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000978  14/03/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  14,525.00  145.25  0.00  14,379.75 ร.152 พัน.3 ฎ.86/59
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000977  14/03/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  9,000.00  0.00  0.00  9,000.00 ร.152 พัน.3 ฎ.84/59
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000976  14/03/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  8,750.00  0.00  0.00  8,750.00 ร.152 พัน.3 ฎ.122/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000972  14/03/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  892,200.00  8,338.32  0.00  883,861.68 ผพธ.มทบ.46 น.6/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000980  14/03/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  371,750.00  3,474.30  0.00  368,275.70 ผพธ.มทบ.46 น.7/59
 ร้านกิตศิริการค้า โดย นางสาวศิริพร วาดแสง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P59000913  09/03/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  Siriporn Wasdsang  9290137053  14,000.00  140.00  0.00  13,860.00 ร.152 ฎ.132/59
 ร้านกิตศิริการค้า โดย นางสาวศิริพร วาดแสง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000912  09/03/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  Siriporn Wasdsang  9290137053  16,202.00  162.02  0.00  16,039.98 ร.152 ฎ.131/59
 ร้านกิตศิริการค้า โดย นางสาวศิริพร วาดแสง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000915  09/03/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  Siriporn Wasdsang  9290137053  8,750.00  0.00  0.00  8,750.00 ร.152 ฎ.136/59
 ร้านกิตศิริการค้า โดย นางสาวศิริพร วาดแสง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000916  09/03/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  Siriporn Wasdsang  9290137053  9,776.00  0.00  0.00  9,776.00 ร.152 ฎ.137/59
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000950  09/03/2016  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  15,000.00  150.00  0.00  14,850.00 ร.153 พัน.2 ฎ.127/59
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000949  09/03/2016  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 ร.153 พัน.2 ฎ.126/59
ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000951  09/03/2016  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  15,000.00  150.00  0.00  14,850.00 ร.153 พัน.2 ฎ.128/59
 โชติกา พาณิชย์ โดย นางสาววันดี พรห  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000911  03/03/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  Chotika Panich by Miss Wandi Phomnu  9090630961  27,800.00  278.00  0.00  27,522.00 ร.152 พัน.1 ฎ.70/59
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000917  03/03/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  17,580.00  175.80  0.00  17,404.20 ผพธ.มทบ.46 น.30/59
 ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000914  03/03/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE  9090477403  14,083.00  140.83  0.00  13,942.17 ร.152 ฎ.133/59
 หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590000918  03/03/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  CHAIMONTREEPANIT LTD PART  9291335282  1,028,400.00  9,611.22  0.00  1,018,788.78 ผพธ.มทบ.46 น.5/59


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170