จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
กองทัพภาคที่ 4 มทบ.41 มทบ.42 มทบ.45 มทบ.46 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง ARMY RUN TO ARMY GAMES 2018-2019 (สนามที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 46)วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
       Google

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ พ.ค.59

อ่าน 216
รายการเบิก - จ่าย ชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้  ( ส่วนราชการผู้จ่ายชำระ กองทัพบก  จังหวัดปัตตานี )
ชื่อผู้ขาย หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่สั่งโอนเงิน ธนาคาร/สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี จำนวนเงินรวม (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท) ค่าปรับ (บาท) จำนวนเงินสุทธิ(บาท) หน่วย อ้างอิง
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001335  31/05/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 รพ.ค่ายฯ ฎ.205/59
 ร้าน เจริญค้าวัสดุ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001331  31/05/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  jaroen kawatsadu Shop  9290529822  11,120.00  111.20  0.00  11,008.80 รพ.ค่ายฯ ฎ.202/59
 ส.มิตรสัมพันธ์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001329  31/05/2016  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mr.Somyot pansomsong  4560324164  14,778.00  147.78  0.00  14,630.22 รพ.ค่ายฯ ฎ.201/59
 ส.มิตรสัมพันธ์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001332  31/05/2016  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mr.Somyot pansomsong  4560324164  10,500.00  105.00  0.00  10,395.00 รพ.ค่ายฯ ฎ.203/59
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001330  31/05/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 รพ.ค่ายฯ ฎ.200/59
 ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน โดย นายธวัช ไล่เจริญ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001333  31/05/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  HANGSPECT CREANG KEAN BY MR THAWATCHAI LAICHAREON  9070536889  9,886.00  0.00  0.00  9,886.00 รพ.ค่ายฯ ฎ.204/59
 หจก.หัสไชยการไฟฟ้า HASACHAI ELECTRIC LTD.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001327  31/05/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  HASACHAIELECTRIC LTD PART  9070519941  334,900.00  3,129.91  0.00  331,770.09 ผพธ.มทบ.46 น.87/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค็อกพิทเจริญการยา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001328  31/05/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  COCKPITCHAREONKANYANG LTD PART  9321044027  856,500.00  8,004.67  0.00  848,495.33 พล.ร.15 ฎ.410/59
 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001288  25/05/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สำนักนานาเหนือ  PTT PUBLIC COMPANY LIMITED  0006100775  1,970,371.35  18,414.69  0.00  1,951,956.66 ผพธ.มทบ.46 น.38/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001283  24/05/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  297,400.00  2,779.44  0.00  294,620.56 ผพธ.มทบ.46 น.27/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001273  24/05/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  223,050.00  2,084.58  0.00  220,965.42 ผพธ.มทบ.46 น.22/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001280  24/05/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  297,400.00  2,779.44  0.00  294,620.56 ผพธ.มทบ.46 น.26/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001275  24/05/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  371,750.00  3,474.30  0.00  368,275.70 ผพธ.มทบ.46 น.24/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001274  24/05/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  223,050.00  2,084.58  0.00  220,965.42 ผพธ.มทบ.46 น.23/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001276  24/05/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  297,400.00  2,779.44  0.00  294,620.56 ผพธ.มทบ.46 น.25/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001252  23/05/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP  9320725268  5,406,601.95  50,528.99  0.00  5,356,072.96 ผพธ.มทบ.46 น.39/59
 ร้าน สุทธิศักดิ์การค้า 1995  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001262  18/05/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  Suttisakkarnka 1995  9071825485  31,388.00  313.88  0.00  31,074.12 ผพธ.มทบ.46 น.45/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001272  18/05/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  148,700.00  1,389.72  0.00  147,310.28 ผพธ.มทบ.46 น.21/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001266  18/05/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  1,263,950.00  11,812.62  0.00  1,252,137.38 ผพธ.มทบ.46 น.20/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001264  18/05/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  1,040,900.00  9,728.04  0.00  1,031,171.96 ผพธ.มทบ.46 น.18/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001265  18/05/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  1,263,950.00  11,812.62  0.00  1,252,137.38 ผพธ.มทบ.46 น.19/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001263  18/05/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  1,040,900.00  9,728.04  0.00  1,031,171.96 ผพธ.มทบ.46 น.17/59
 ร้านบรรเทิง โดย นางฉวีวรรณ อินดำ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001240  17/05/2016  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Bunterng Shop By Mrs Chaweewan Indam  4560224059  17,290.00  172.90  0.00  17,117.10 รพ.ค่ายฯ ฎ.177/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001253  17/05/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP  9320725268  2,954,653.23  27,613.58  0.00  2,927,039.65 พล.ร.15 ฎ.394/59
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001210  11/05/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  22,100.00  221.00  0.00  21,879.00 พล.ร.15 ฎ.385/59
 ร้านแม่จำเนียร  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001209  11/05/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  MAECHAMNIAN SHOP  9320304246  9,900.00  0.00  0.00  9,900.00 พล.ร.15 ฎ.384/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001205  04/05/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  1,189,600.00  11,117.76  0.00  1,178,482.24 ผพธ.มทบ.46 น.16/59


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170