จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
กองทัพภาคที่ 4 มทบ.41 มทบ.42 มทบ.45 มทบ.46 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง ARMY RUN TO ARMY GAMES 2018-2019 (สนามที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 46)วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
       Google

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ก.ค.59

อ่าน 223
รายการเบิก - จ่าย ชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้  ( ส่วนราชการผู้จ่ายชำระ กองทัพบก  จังหวัดปัตตานี )
ชื่อผู้ขาย หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่สั่งโอนเงิน ธนาคาร/สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี จำนวนเงินรวม (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท) ค่าปรับ (บาท) จำนวนเงินสุทธิ(บาท) หน่วย อ้างอิง
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001809  27/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  8,750.00  81.77  0.00  8,668.23 ร.151 พัน.1 ฎ.269/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001808  27/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  7,550.00  70.56  0.00  7,479.44 ร.151 พัน.1 ฎ.244/59
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001762  22/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  49,702.00  497.02  0.00  49,204.98 ร.152 พัน.2 ฎ.218/59
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001763  22/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  38,575.00  385.75  0.00  38,189.25 ร.152 พัน.2 ฎ.219/59
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001761  22/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  8,750.00  0.00  0.00  8,750.00 ร.152 พัน.2 ฎ.217/59
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001760  22/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  7,550.00  0.00  0.00  7,550.00 ร.152 พัน.2 ฎ.179/59
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001759  22/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  11,245.00  112.45  0.00  11,132.55 ร.152 พัน.2 ฎ.180/59
 ร้านต่วนอะไหล่ยนต์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001752  20/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA  9320633371  13,400.00  134.00  0.00  13,266.00 พล.ร.15 ฎ.501/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001738  15/07/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  8,200.00  0.00  0.00  8,200.00 ผพธ.มทบ.46 น.64/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001737  15/07/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  8,700.00  0.00  0.00  8,700.00 ผพธ.มทบ.46 น.63/59
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001717  15/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  7,550.00  0.00  0.00  7,550.00 ร.153 พัน.3 ฎ.176/59
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001716  15/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  6,675.00  0.00  0.00  6,675.00 ร.153 พัน.3 ฎ.181/59
 ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001714  15/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE  9090477403  8,163.00  0.00  0.00  8,163.00 ร.152 ฎ.254/59
 ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001715  15/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE  9090477403  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ร.152 ฎ.255/59
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001718  15/07/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  9,500.00  0.00  0.00  9,500.00 ร.153 พัน.3 ฎ.178/59
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001711  15/07/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  8,500.00  0.00  0.00  8,500.00 ร.153 พัน.3 ฎ.177/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001739  15/07/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  1,245,150.50  11,636.92  0.00  1,233,513.58 ผพธ.มทบ.46 น.36/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001736  15/07/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  780,631.50  7,295.62  0.00  773,335.88 ผพธ.มทบ.46 น.35/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001712  15/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  5,000.00  46.73  0.00  4,953.27 ร.151 ฎ.249/59
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001713  15/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  9,762.00  91.23  0.00  9,670.77 ร.151 ฎ.245/59
 ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001708  14/07/2016  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  7,924.00  0.00  0.00  7,924.00 ผพธ.มทบ.46 น.65/59
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001695  14/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  25,303.00  253.03  0.00  25,049.97 ร.153 พัน.3 ฎ.180/59
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001694  14/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  14,826.00  138.56  0.00  14,687.44 ร.151 ฎ.212/59
 ตาตาร์ครุภัณฑ์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001685  12/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  Tatar Hard goods by Mr.Atiwat tote  9320846618  19,800.00  198.00  0.00  19,602.00 พล.ร.15 ฎ.482/59
 ตาตาร์ครุภัณฑ์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001681  12/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  Tatar Hard goods by Mr.Atiwat tote  9320846618  54,886.00  548.86  0.00  54,337.14 พล.ร.15 ฎ.474/59
 ตาตาร์ครุภัณฑ์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001686  12/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  Tatar Hard goods by Mr.Atiwat tote  9320846618  80,000.00  800.00  0.00  79,200.00 พล.ร.15 ฎ.484/59
 สหภัณฑ์ พาณิชย์ โดยนางสาวซัลมาร์ กาเร็ง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001679  12/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  SAHAPAN PANICH  4850223141  95,394.00  953.94  0.00  94,440.06 พล.ร.15 ฎ.463/59
 นิชยาภรณ์การปัก โดยนางสาวนิชยาภรณ์ เม่นพริ้ง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001673  12/07/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด หล่มสัก  NICHAYAPORN KANPAK BY MISS NICHAYAPORN MENPRING  3562321798  93,440.00  934.40  0.00  92,505.60 พล.ร.15 ฎ.480/59
 นิชยาภรณ์การปัก โดยนางสาวนิชยาภรณ์ เม่นพริ้ง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001684  12/07/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด หล่มสัก  NICHAYAPORN KANPAK BY MISS NICHAYAPORN MENPRING  3562321798  141,030.00  1,410.30  0.00  139,619.70 พล.ร.15 ฎ.478/59
 นิชยาภรณ์การปัก โดยนางสาวนิชยาภรณ์ เม่นพริ้ง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001672  12/07/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด หล่มสัก  NICHAYAPORN KANPAK BY MISS NICHAYAPORN MENPRING  3562321798  188,040.00  1,880.40  0.00  186,159.60 พล.ร.15 ฎ.479/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001683  12/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  100,000.00  1,000.00  0.00  99,000.00 พล.ร.15 ฎ.476/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001657  12/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  8,250.00  0.00  0.00  8,250.00 ร.153 ฎ.198/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001658  12/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  14,890.00  148.90  0.00  14,741.10 ร.153 ฎ.199/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001659  12/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  12,100.00  121.00  0.00  11,979.00 ร.153 ฎ.200/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001680  12/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  55,495.00  554.95  0.00  54,940.05 พล.ร.15 ฎ.475/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001676  12/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  8,200.00  0.00  0.00  8,200.00 พล.ร.15 ฎ.477/59
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001682  12/07/2016  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  11,745.00  117.45  0.00  11,627.55 พล.ร.15 ฎ.467/59
 ร้าน วีระศักดิ์ โดย นายวีระศักดิ์ รันทดสร้าง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001674  12/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  VEERASAK SHOP BY MR.VEERASAK RUNTODSRANG  9320303878  10,600.00  106.00  0.00  10,494.00 พล.ร.15 ฎ.481/59
 ร้าน วีระศักดิ์ โดย นายวีระศักดิ์ รันทดสร้าง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001678  12/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  VEERASAK SHOP BY MR.VEERASAK RUNTODSRANG  9320303878  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 พล.ร.15 ฎ.472/59
 ร้าน วีระศักดิ์ โดย นายวีระศักดิ์ รันทดสร้าง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001675  12/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  VEERASAK SHOP BY MR.VEERASAK RUNTODSRANG  9320303878  100,000.00  1,000.00  0.00  99,000.00 พล.ร.15 ฎ.483/59
 ร้าน วีระศักดิ์ โดย นายวีระศักดิ์ รันทดสร้าง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001677  12/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  VEERASAK SHOP BY MR.VEERASAK RUNTODSRANG  9320303878  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 พล.ร.15 ฎ.473/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001667  12/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  6,720.00  62.80  0.00  6,657.20 ร.151 พัน.2 ฎ.374/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001664  12/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  7,550.00  70.56  0.00  7,479.44 ร.151 พัน.2 ฎ.378/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001663  12/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  10,000.00  93.45  0.00  9,906.55 ร.151 พัน.2 ฎ.377/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001662  12/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  15,000.00  140.18  0.00  14,859.82 ร.151 พัน.2 ฎ.373/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001668  12/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  15,000.00  140.18  0.00  14,859.82 ร.151 พัน.2 ฎ.408/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001661  12/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  8,750.00  81.77  0.00  8,668.23 ร.151 พัน.2 ฎ.376/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001660  12/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  24,400.00  228.03  0.00  24,171.97 ร.151 พัน.2 ฎ.372/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001666  12/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  10,175.00  95.09  0.00  10,079.91 ร.151 พัน.2 ฎ.379/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001665  12/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  10,347.00  96.70  0.00  10,250.30 ร.151 พัน.2 ฎ.375/59
 ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001648  07/07/2016  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  5,005.00  0.00  0.00  5,005.00 ผพธ.มทบ.46 น.6/59
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001647  07/07/2016  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  44,408.00  444.08  0.00  43,963.92 ทน.4 ฎ.190/59
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001653  07/07/2016  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  11,745.00  117.45  0.00  11,627.55 พล.ร.15 ฎ.466/59
 ร้านแม่จำเนียร  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001652  07/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  MAECHAMNIAN SHOP  9320304246  48,100.00  481.00  0.00  47,619.00 พล.ร.15 ฎ.465/59
 ร้านแม่จำเนียร  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001651  07/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  MAECHAMNIAN SHOP  9320304246  48,100.00  481.00  0.00  47,619.00 พล.ร.15 ฎ.464/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001620  06/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  6,337.00  59.22  0.00  6,277.78 ร.151 พัน.1 ฎ.247/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001619  06/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  11,958.00  111.75  0.00  11,846.25 ร.151 พัน.1 ฎ.246/59
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001618  06/07/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  9,008.00  84.18  0.00  8,923.82 ร.151 พัน.1 ฎ.245/59


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170