จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
กองทัพภาคที่ 4 มทบ.41 มทบ.42 มทบ.45 มทบ.46 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง ARMY RUN TO ARMY GAMES 2018-2019 (สนามที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 46)วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
       Google

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ส.ค.59

อ่าน 225
รายการเบิก - จ่าย ชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้  ( ส่วนราชการผู้จ่ายชำระ กองทัพบก  จังหวัดปัตตานี )
ชื่อผู้ขาย หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่สั่งโอนเงิน ธนาคาร/สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี จำนวนเงินรวม (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท) ค่าปรับ (บาท) จำนวนเงินสุทธิ(บาท) หน่วย อ้างอิง
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002043  31/08/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  8,750.00  0.00  0.00  8,750.00 พล.ร.15 ฎ.604/59
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002045  31/08/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  25,850.00  258.50  0.00  25,591.50 ผพธ.มทบ.46 น.69/59
ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์
 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002044  31/08/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  37,840.00  378.40  0.00  37,461.60 ผพธ.มทบ.46 น.66/59
 ร้านแม่จำเนียร  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P59000002027  30/08/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  MAECHAMNIAN SHOP  9320304246  11,280.00  112.80  0.00  11,167.20 ร.153 พัน.2 ฎ.214/59
 อู่นครศรีการช่าง โดย นายศักดิ์นรินทร์ มีแต้ม  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P59000002028  30/08/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  AU NAKONSEEKARNCHANG  9051500793  7,796.00  72.86  0.00  7,723.14 ร.151 ฎ.241/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002023  29/08/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  830,300.00  7,759.81  0.00  822,540.19 ผพธ.มทบ.46 น.46/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001995  29/08/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  830,300.00  7,759.81  0.00  822,540.19 ผพธ.มทบ.46 น.44/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001996  29/08/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  1,048,800.00  9,801.87  0.00  1,038,998.13 ผพธ.มทบ.46 น.45/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001994  29/08/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  998,520.00  9,331.96  0.00  989,188.04 ผพธ.มทบ.46 น.43/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะสิทธิ์ทัวร์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002024  29/08/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แม่ขรี  CHANASITTOUR LIMITED PARTNERSHIP  9130029619  288,400.00  2,884.00  0.00  285,516.00 ผพธ.มทบ.46 น.46/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001969  25/08/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ผพธ.มทบ.46 น.70/59
 โมเดิร์นพาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001959  24/08/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  ModernPanich by Mr.kotchapong Rongnam  9320848815  31,245.00  312.45  0.00  30,932.55 พล.ร.15 ฎ.591/59
 ร้าน สาครถ่ายเอกสาร  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001944  24/08/2016  ธนาคารออมสิน เทพา  Mr Viwat chitprawat  020004643621  16,000.00  160.00  0.00  15,840.00 ผพธ.มทบ.46 น.303/59
 ร้านต่วนอะไหล่ยนต์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001947  24/08/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA  9320633371  5,600.00  0.00  0.00  5,600.00 พล.ร.15 ฎ.594/59
 ร้าน ซีเทค คอมพิวเตอร์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001960  24/08/2016  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ยะลา  Mr.Sutat Rungrawiwan  2664281330  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 พล.ร.15 ฎ.590/59
 ร้าน ซีเทค คอมพิวเตอร์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001946  24/08/2016  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ยะลา  Mr.Sutat Rungrawiwan  2664281330  12,000.00  120.00  0.00  11,880.00 พล.ร.15 ฎ.589/59
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001949  24/08/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  43,690.00  436.90  0.00  43,253.10 พล.ร.15 ฎ.592/59
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001948  24/08/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  36,390.00  363.90  0.00  36,026.10 พล.ร.15 ฎ.593/59
 หจก.หัสไชยการไฟฟ้า HASACHAI ELECTRIC LTD.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001945  24/08/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  HASACHAIELECTRIC LTD PART  9070519941  452,520.00  4,229.16  0.00  448,290.84 ผพธ.มทบ.46 น.42/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001932  23/08/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  30,510.00  305.10  0.00  30,204.90 รพ.ค่ายฯ ฎ.191/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001933  23/08/2016  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  100,000.00  934.58  0.00  99,065.42 ทน.4 ฎ.218/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001934  23/08/2016  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  150,000.00  1,401.87  0.00  148,598.13 ทน.4 ฎ.219/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001937  23/08/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  1,039,511.00  9,715.06  0.00  1,029,795.94 ผพธ.มทบ.46 น.41/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001931  23/08/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  1,274,432.50  11,910.58  0.00  1,262,521.92 ผพธ.มทบ.46 น.39/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001930  23/08/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  1,165,956.00  10,896.79  0.00  1,155,059.21 ผพธ.มทบ.46 น.38/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001935  23/08/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  1,149,318.50  10,741.29  0.00  1,138,577.21 ผพธ.มทบ.46 น.40/59
 หจก.หัสไชยการไฟฟ้า HASACHAI ELECTRIC LTD.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001943  23/08/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  HASACHAIELECTRIC LTD PART  9070519941  15,000.00  140.19  0.00  14,859.81 ผพธ.มทบ.46 น.67/59
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001936  23/08/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  8,750.00  81.78  0.00  8,668.22 กรม ทพ.45 ฎ.4/59
 ตาตาร์ครุภัณฑ์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001914  17/08/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  Tatar Hard goods by Mr.Atiwat tote  9320846618  46,172.00  461.72  0.00  45,710.28 พล.ร.15 ฎ.554/59
 ร้านต่วนอะไหล่ยนต์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001916  17/08/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA  9320633371  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 พล.ร.15 ฎ.557/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001913  17/08/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  19,000.00  190.00  0.00  18,810.00 พล.ร.15 ฎ.555/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001915  17/08/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  7,700.00  0.00  0.00  7,700.00 พล.ร.15 ฎ.556/59
 น.ส.ดวงพร กล้าณรงค์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001874  15/08/2016  ธนาคารออมสิน ปัตตานี  Miss Duangphon Klanarong  020061336556  45,000.00  450.00  0.00  44,550.00 ร.153 พัน.3 ฎ.201/59
 ร้าน สาครถ่ายเอกสาร  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001859  15/08/2016  ธนาคารออมสิน เทพา  Mr Viwat chitprawat  020004643621  16,000.00  160.00  0.00  15,840.00 ผพธ.มทบ.46 น.275/59
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001873  15/08/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  9,100.00  0.00  0.00  9,100.00 ร.153 พัน.3 ฎ.199/59
 อู่นครศรีการช่าง โดย นายศักดิ์นรินทร์ มีแต้ม  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001862  15/08/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  AU NAKONSEEKARNCHANG  9051500793  5,317.00  0.00  0.00  5,317.00 ร.151 ฎ.243/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001861  15/08/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  8,750.00  81.78  0.00  8,668.22 ร.151 ฎ.250/59
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001860  15/08/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  11,333.00  105.92  0.00  11,227.08 ร.151 ฎ.242/59
 ร้านต่วนอะไหล่ยนต์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001825  05/08/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA  9320633371  28,326.00  283.26  0.00  28,042.74 พล.ร.15 ฎ.500/59
 บริษัทสิริปัตตานี(2015)จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001824  05/08/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  Siripattani 2015 Co Ltd  9070756765  73,500.00  686.92  0.00  72,813.08 ผพธ.มทบ.46 น.61/59

 


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170