จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
กองทัพภาคที่ 4 มทบ.41 มทบ.42 มทบ.45 มทบ.46 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง ARMY RUN TO ARMY GAMES 2018-2019 (สนามที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 46)วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
       Google

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ก.ย.59

อ่าน 298
รายการเบิก - จ่าย ชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้  ( ส่วนราชการผู้จ่ายชำระ กองทัพบก  จังหวัดปัตตานี )
ชื่อผู้ขาย หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่สั่งโอนเงิน ธนาคาร/สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี จำนวนเงินรวม (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท) ค่าปรับ (บาท) จำนวนเงินสุทธิ(บาท) หน่วย อ้างอิง
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002295  30/09/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  15,000.00  150.00  0.00  14,850.00 พล.ร.15 ฎ.690/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002296  30/09/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  30,000.00  300.00  0.00  29,700.00 พล.ร.15 ฎ.691/59
 ร้านแม่จำเนียร โดย นางจำเนียร แสงแ Maechamnian Shop By MrsJamnian Saen  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002294  30/09/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  MAECHAMNIAN SHOP  9320304246  131,900.00  1,319.00  0.00  130,581.00 พล.ร.15 ฎ.689/59
 น.ส.ดวงพร กล้าณรงค์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002256  27/09/2016  ธนาคารออมสิน ปัตตานี  Miss Duangphon Klanarong  020061336556  24,000.00  240.00  0.00  23,760.00 ผพธ.มทบ.46 น.72/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002257  27/09/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  40,000.00  400.00  0.00  39,600.00 ผพธ.มทบ.46 น.73/59
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002255  27/09/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00 ผพธ.มทบ.46 น.71/59
 สามัคคีสปอร์ต โดย นางสาวสุดารัตน์ จองศรีสวัสดิ์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002258  27/09/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ถนนศรีภูวนารถ หาดใหญ่  SAMUKKI KILA 95 BY MISS SUDARAT JONGSAWAD  2462490537  120,000.00  1,121.50  0.00  118,878.50 ผพธ.มทบ.46 น.75/59
 ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002246  26/09/2016  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  11,706.00  117.06  0.00  11,588.94 ผพธ.มทบ.46 น.72/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002244  26/09/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 ผพธ.มทบ.46 น.91/59
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002241  26/09/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  96,000.00  960.00  0.00  95,040.00 ร.151 พัน.3 ฎ.357/59
 บจ.สยาม ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล SIAM TRANS INTERNATIONAL CO LTD  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002245  26/09/2016  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ตลาดน้อย  SIAM TRANS INTERNATIONAL CO LTD  0133040288  89,000.00  890.00  0.00  88,110.00 ผพธ.มทบ.46 น.92/59
 น.ส.ดวงพร กล้าณรงค์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002237  21/09/2016  ธนาคารออมสิน ปัตตานี  Miss Duangphon Klanarong  020061336556  20,000.00  200.00  0.00  19,800.00 ผพธ.มทบ.46 น.79/59
 น.ส.ดวงพร กล้าณรงค์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002227  21/09/2016  ธนาคารออมสิน ปัตตานี  Miss Duangphon Klanarong  020061336556  20,000.00  200.00  0.00  19,800.00 ผพธ.มทบ.46 น.76/59
 น.ส.ดวงพร กล้าณรงค์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002233  21/09/2016  ธนาคารออมสิน ปัตตานี  Miss Duangphon Klanarong  020061336556  24,000.00  240.00  0.00  23,760.00 ผพธ.มทบ.46 น.88/59
 น.ส.ดวงพร กล้าณรงค์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002231  21/09/2016  ธนาคารออมสิน ปัตตานี  Miss Duangphon Klanarong  020061336556  24,000.00  240.00  0.00  23,760.00 ผพธ.มทบ.46 น.85/59
 น.ส.ดวงพร กล้าณรงค์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002235  21/09/2016  ธนาคารออมสิน ปัตตานี  Miss Duangphon Klanarong  020061336556  24,000.00  240.00  0.00  23,760.00 ผพธ.มทบ.46 น.82/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002236  21/09/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  40,000.00  400.00  0.00  39,600.00 ผพธ.มทบ.46 น.77/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002230  21/09/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  40,000.00  400.00  0.00  39,600.00 ผพธ.มทบ.46 น.83/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002232  21/09/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  40,000.00  400.00  0.00  39,600.00 ผพธ.มทบ.46 น.86/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002238  21/09/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  40,000.00  400.00  0.00  39,600.00 ผพธ.มทบ.46 น.80/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002234  21/09/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  40,000.00  400.00  0.00  39,600.00 ผพธ.มทบ.46 น.88/59
 ร้าน สาครถ่ายเอกสาร  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002226  21/09/2016  ธนาคารออมสิน เทพา  Mr Viwat chitprawat  020004643621  16,000.00  160.00  0.00  15,840.00 ผพธ.มทบ.46 น.325/59
 ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002212  20/09/2016  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  30,700.00  307.00  0.00  30,393.00 ผพธ.มทบ.46 น.62/59
 ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002183  20/09/2016  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  15,000.00  150.00  0.00  14,850.00 ผพธ.มทบ.46 น.70/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002223  20/09/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 รพ.ค่ายฯ ฎ.314/59
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002190  20/09/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 รพ.ค่ายฯ ฎ.303/59
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002187  20/09/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 รพ.ค่ายฯ ฎ.300/59
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002211  20/09/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 รพ.ค่ายฯ ฎ.307/59
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002188  20/09/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  5,500.00  0.00  0.00  5,500.00 รพ.ค่ายฯ ฎ.301/59
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002191  20/09/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  11,120.00  111.20  0.00  11,008.80 รพ.ค่ายฯ ฎ.305/59
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002189  20/09/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 รพ.ค่ายฯ ฎ.302/59
 เลมอน ซายน์ จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002222  20/09/2016  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สะพานใหม่ดอนเมือง  Lemon Science Co ltd  0813023077  10,000.00  93.46  0.00  9,906.54 รพ.ค่ายฯ ฎ.317/59
 ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002184  16/09/2016  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  15,000.00  150.00  0.00  14,850.00 ผพธ.มทบ.46 น.71/59
 ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002182  16/09/2016  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  15,000.00  150.00  0.00  14,850.00 ผพธ.มทบ.46 น.69/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002186  16/09/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 รพ.ค่ายฯ ฎ.299/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002181  16/09/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  12,500.00  125.00  0.00  12,375.00 พล.ร.15 ฎ.681/59
 ร้าน เค.เค.เซอร์วิสโดย นายประสาน คันธฬิกา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002185  16/09/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  K K SERVICE SHOP BY MR PRASAN KANTALIKA  9291025372  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 รพ.ค่ายฯ ฎ.261/59
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002108  12/09/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  15,000.00  150.00  0.00  14,850.00 ร.152 พัน.3 ฎ.229/59
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002110  12/09/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  15,000.00  150.00  0.00  14,850.00 ร.152 พัน.3 ฎ.234/59
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002109  12/09/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 ร.152 พัน.3 ฎ.228/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002135  12/09/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  55,000.00  550.00  0.00  54,450.00 พล.ร.15 ฎ.661/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002136  12/09/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  46,785.00  467.85  0.00  46,317.15 พล.ร.15 ฎ.659/59
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002138  12/09/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00 พล.ร.15 ฎ.637/59
 ร้าน วีระศักดิ์ โดย นายวีระศักดิ์ รันทดสร้าง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002137  12/09/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  VEERASAK SHOP BY MR.VEERASAK RUNTODSRANG  9320303878  77,600.00  776.00  0.00  76,824.00 พล.ร.15 ฎ.660/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002111  12/09/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  41,200.00  385.05  0.00  40,814.95 ร.151 ฎ.284/59
 ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002096  08/09/2016  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  30,000.00  300.00  0.00  29,700.00 ผพธ.มทบ.46 น.66/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002098  08/09/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  32,000.00  320.00  0.00  31,680.00 ผพธ.มทบ.46 น.68/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002097  08/09/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  45,000.00  450.00  0.00  44,550.00 ผพธ.มทบ.46 น.67/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002068  08/09/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 พล.ร.15 ฎ.623/59
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002084  08/09/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  19,745.00  197.45  0.00  19,547.55 พล.ร.15 ฎ.645/59
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002070  08/09/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  20,185.00  201.85  0.00  19,983.15 พล.ร.15 ฎ.625/59
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002069  08/09/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  11,745.00  117.45  0.00  11,627.55 พล.ร.15 ฎ.624/59
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002086  08/09/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  11,745.00  117.45  0.00  11,627.55 พล.ร.15 ฎ.638/59
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002088  08/09/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  30,000.00  300.00  0.00  29,700.00 พล.ร.15 ฎ.634/59
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002085  08/09/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  6,285.00  0.00  0.00  6,285.00 พล.ร.15 ฎ.636/59
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002083  08/09/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  5,163.00  0.00  0.00  5,163.00 พล.ร.15 ฎ.639/59
 ร้านแม่จำเนียร  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002071  08/09/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  MAECHAMNIAN SHOP  9320304246  29,900.00  299.00  0.00  29,601.00 พล.ร.15 ฎ.626/59
 ร้านแม่จำเนียร  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002089  08/09/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  MAECHAMNIAN SHOP  9320304246  48,100.00  481.00  0.00  47,619.00 พล.ร.15 ฎ.646/59
 ร้านแม่จำเนียร  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002072  08/09/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  MAECHAMNIAN SHOP  9320304246  48,100.00  481.00  0.00  47,619.00 พล.ร.15 ฎ.627/59
 ร้านแม่จำเนียร  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002087  08/09/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  MAECHAMNIAN SHOP  9320304246  82,000.00  820.00  0.00  81,180.00 พล.ร.15 ฎ.633/59
 สามัคคีสปอร์ต โดย นางสาวสุดารัตน์ จองศรีสวัสดิ์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002091  08/09/2016  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ถนนศรีภูวนารถ  SAMUKKEESPORT BY MISS SUDARAT JONGSRISAWAD  4200577049  100,200.00  936.45  0.00  99,263.55 ผพธ.มทบ.46 น.65/59
 บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้ กู๊ดส์ จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002090  08/09/2016  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด หัวหมาก  Football Thai Factory Sporting Goods Co Ltd  1803077989  1,074,053.00  10,037.88  0.00  1,064,015.12 ผพธ.มทบ.46 น.63/59
 ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002080  06/09/2016  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  17,070.00  170.70  0.00  16,899.30 ผพธ.มทบ.46 น.68/59
ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002078  06/09/2016  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  60,000.00  600.00  0.00  59,400.00 พล.ร.15 ฎ.632/59


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170