จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
กองทัพภาคที่ 4 มทบ.41 มทบ.42 มทบ.45 มทบ.46 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง ARMY RUN TO ARMY GAMES 2018-2019 (สนามที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 46)วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
       Google

รายการฃำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ต.ค.59

อ่าน 207
รายการเบิก - จ่าย ชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้  ( ส่วนราชการผู้จ่ายชำระ กองทัพบก  จังหวัดปัตตานี )
ชื่อผู้ขาย หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่สั่งโอนเงิน ธนาคาร/สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี จำนวนเงินรวม (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท) ค่าปรับ (บาท) จำนวนเงินสุทธิ(บาท) หน่วย อ้างอิง
 หจก.หัสไชยการไฟฟ้า HASACHAI ELECTRIC LTD.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590002306  03/10/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  HASACHAIELECTRIC LTD PART  9070519941  678,780.00  6,343.74  0.00  672,436.26 ผพธ.มทบ.46 น.49/59
 ร้าน ว.วัฒนา โดย นายวัฒนา แสงสีดำ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P5900B2192  03/10/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  W Wattana Shop By Mr Wattana Sangseedum  9090342699  80,447.00  804.47  0.00  79,642.53 ผพธ.มทบ.46 น.93/59


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170