จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
กองทัพภาคที่ 4 มทบ.41 มทบ.42 มทบ.45 มทบ.46 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง ARMY RUN TO ARMY GAMES 2018-2019 (สนามที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 46)วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
       Google

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ปี 2560 ( มิ.ย.60 - ก.ย.60)

อ่าน 375
ชื่อผู้ขาย หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่สั่งโอนเงิน ธนาคาร/สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี จำนวนเงินรวม (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท) ค่าปรับ (บาท) จำนวนเงินสุทธิ(บาท) หน่วย หลักฐาน
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001793 28/9/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 13,725.00 137.25 0 13,587.75 ผพธ.มทบ.46 น.66/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001784 28/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 261,970.13 0 0 261,970.13 ร.152 พัน.3 ฎ.232/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001732 28/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 897,564.71 0 0 897,564.71 พล.ร.15 ฎ.723/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001785 28/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 297,526.42 0 0 297,526.42 ร.152 พัน.3 ฎ.231/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001787 28/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 167,239.56 0 0 167,239.56 ร.152 พัน.1 ฎ.195/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001782 28/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 281,032.75 0 0 281,032.75 ร.152 พัน.3 ฎ.230/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001783 28/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 265,516.29 0 0 265,516.29 ร.152 พัน.3 ฎ.235/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001786 28/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 121,701.64 0 0 121,701.64 ร.152 พัน.3 ฎ.229/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001788 28/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 15,000.60 140.16 0 14,860.44 มว.ส.มทบ.46 น.119/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี พัฒนาการ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001791 28/9/2017 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี TP PATTANAKARN LTD PART 5.612E+09 1,036,000.00 9,682.24 0 1,026,317.76 ผพธ.มทบ.46 น.30/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี พัฒนาการ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001790 28/9/2017 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี TP PATTANAKARN LTD PART 5.612E+09 1,036,000.00 9,682.24 0 1,026,317.76 ผพธ.มทบ.46 น.29/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี พัฒนาการ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001789 28/9/2017 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี TP PATTANAKARN LTD PART 5.612E+09 1,332,000.00 12,448.60 0 1,319,551.40 ผพธ.มทบ.46 น.28/60
บริษัทสิริปัตตานี(2015)จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001768 25/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี Siripattani 2015 Co Ltd 9.071E+09 12,370.00 115.61 0 12,254.39 ผพธ.มทบ.46 น.63/60
อู่ นู้ รุ่งเรืองกิจการยาง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001757 22/9/2017 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลำไพล Mr.Jarungkit Promsuk 1.434E+10 30,000.00 300 0 29,700.00 ผพธ.มทบ.46 น.61/60
อู่ นู้ รุ่งเรืองกิจการยาง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001753 22/9/2017 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลำไพล Mr.Jarungkit Promsuk 1.434E+10 12,235.00 122.35 0 12,112.65 ผพธ.มทบ.46 น.58/60
อู่ นู้ รุ่งเรืองกิจการยาง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001749 22/9/2017 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลำไพล Mr.Jarungkit Promsuk 1.434E+10 11,615.00 116.15 0 11,498.85 ผพธ.มทบ.46 น.62/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001760 22/9/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 15,000.00 150 0 14,850.00 ผพธ.มทบ.46 น.68/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001761 22/9/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 30,700.00 307 0 30,393.00 ผพธ.มทบ.46 น.69/60
มณฑา ชูเรือง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001758 22/9/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา Miss Montha Churueang 3.992E+09 9,000.00 0 0 9,000.00 ผพธ.มทบ.46 น.63/60
มณฑา ชูเรือง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001752 22/9/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา Miss Montha Churueang 3.992E+09 9,000.00 0 0 9,000.00 ผพธ.มทบ.46 น.66/60
มณฑา ชูเรือง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001750 22/9/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา Miss Montha Churueang 3.992E+09 9,000.00 0 0 9,000.00 ผพธ.มทบ.46 น.64/60
มณฑา ชูเรือง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001751 22/9/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา Miss Montha Churueang 3.992E+09 9,000.00 0 0 9,000.00 ผพธ.มทบ.46 น.65/60
มณฑา ชูเรือง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001759 22/9/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา Miss Montha Churueang 3.992E+09 9,000.00 0 0 9,000.00 ผพธ.มทบ.46 น.67/60
ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001763 22/9/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat 3.172E+09 11,830.00 118.3 0 11,711.70 ผพธ.มทบ.46 น.71/60
ร้าน เค.เค.เซอร์วิสโดย นายประสาน คันธฬิกา 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001756 22/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์ K K SERVICE SHOP BY MR PRASAN KANTALIKA 9.291E+09 22,000.00 220 0 21,780.00 ผพธ.มทบ.46 น.223/60
บริษัทสิริปัตตานี(2015)จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001762 22/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี Siripattani 2015 Co Ltd 9.071E+09 12,194.00 113.96 0 12,080.04 ผพธ.มทบ.46 น.70/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001733 20/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 174,457.47 0 0 174,457.47 ร.152 พัน.1 ฎ.177/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001730 20/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 518,490.51 0 0 518,490.51 ร.152 ฎ.270/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001702 20/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 27,326.95 0 0 27,326.95 พล.ร.15 ฎ.720/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001701 20/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 20,424.43 0 0 20,424.43 ร.152 พัน.3 ฎ.317/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001700 20/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 290,807.40 0 0 290,807.40 ร.152 พัน.2 ฎ.232/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001699 20/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 1,024,869.14 0 0 1,024,869.14 ร.152 พัน.3 ฎ.318/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001698 20/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 780,243.99 0 0 780,243.99 พล.ร.15 ฎ.721/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001697 20/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 548,938.26 0 0 548,938.26 ร.151 พัน.3 ฎ.381/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001696 20/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 419,786.98 0 0 419,786.98 ร.153 พัน.2 ฎ.245/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001711 20/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 508.25 4.75 0 503.5 รพ.ค่าย ฯ ฎ.313/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001710 20/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 5,853.97 54.71 0 5,799.26 ร.151 ฎ.293/60
การประปาส่วนภูมิภาค Provincial Waterworks Authority 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001703 19/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วิภาวดี-รังสิต 64 Provincial Water works Authority 9.804E+09 2,728,668.61 0 0 2,728,668.61 ร.151 ฎ.294/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001731 19/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 2,068,417.72 0 0 2,068,417.72 ร.153 ฎ.263/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001685 15/9/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 15,000.00 150 0 14,850.00 ผพธ.มทบ.46 น.64/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001684 15/9/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 15,000.00 150 0 14,850.00 ผพธ.มทบ.46 น.56/60
มณฑา ชูเรือง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001688 15/9/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา Miss Montha Churueang 3.992E+09 6,000.00 0 0 6,000.00 รพ.ค่ายฯ ฎ.305/60
มณฑา ชูเรือง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001687 15/9/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา Miss Montha Churueang 3.992E+09 6,000.00 0 0 6,000.00 รพ.ค่ายฯ ฎ.304/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001679 15/9/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 20,000.00 200 0 19,800.00 พล.ร.15 ฎ.707/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001678 15/9/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 10,000.00 100 0 9,900.00 พล.ร.15 ฎ.706/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001677 15/9/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 30,000.00 300 0 29,700.00 พล.ร.15 ฎ.705/60
ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001686 15/9/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat 3.172E+09 10,000.00 100 0 9,900.00 รพ.ค่ายฯ ฎ.300/60
ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001681 15/9/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat 3.172E+09 11,120.00 111.2 0 11,008.80 รพ.ค่ายฯ ฎ.302/60
ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001680 15/9/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat 3.172E+09 14,778.00 147.78 0 14,630.22 รพ.ค่ายฯ ฎ.301/60
ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001682 15/9/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat 3.172E+09 9,886.00 0 0 9,886.00 รพ.ค่ายฯ ฎ.303/60
ร้านบันฑิตย์เอ็นจิเนี่ยริ่ง BUNDIT ENGINEERING BY 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P6000001689 15/9/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี Bandit Engineering Shop by Mr Bandit 3.172E+09 10,500.00 105 0 10,395.00 รพ.ค่ายฯ ฎ.306/60
ร้านเมืองใหม่การปัก โดย นายนคเรศ เม่นพริ้ง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001676 15/9/2017 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด หล่มสัก MANGMAIKANPAK BY MR NAKARRAISE MENPRING 252776834 273,600.00 2,736.00 0 270,864.00 พล.ร.15 ฎ.704/60
บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001683 15/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส CHAINARIN STATIONARY CO LTD 9.05E+09 8,750.00 81.77 0 8,668.23 กรม ทพ.45 ฎ.4/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001613 14/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 170,898.44 0 0 170,898.44 มทบ.46 น.9/60
ร้าน ซีเทค คอมพิวเตอร์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001664 13/9/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ยะลา Mr.Sutat Rungrawiwan 2.664E+09 9,000.00 0 0 9,000.00 ร.153 พัน.2 ฎ.230/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001663 13/9/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 27,042.00 270.42 0 26,771.58 ร.153 พัน.2 ฎ.235/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001661 13/9/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 11,825.00 118.25 0 11,706.75 ร.153 พัน.2 ฎ.231/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001660 13/9/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 8,664.00 0 0 8,664.00 ร.153 พัน.2 ฎ.224/60
การประปาส่วนภูมิภาค Provincial Waterworks Authority 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001630 13/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วิภาวดี-รังสิต 64 Provincial Water works Authority 9.804E+09 421,207.70 0 0 421,207.70 มทบ.46 น.8/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001615 13/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 14,730.32 0 0 14,730.32 พล.ร.15 ฎ.680/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001616 13/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 78,016.12 0 0 78,016.12 ร.151 พัน.2 ฎ.   /60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001622 13/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 86,602.54 0 0 86,602.54 ร.151 พัน.1 ฎ.310/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001623 13/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 195,048.10 0 0 195,048.10 ร.151 พัน.1 ฎ.308/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001628 13/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 6,524.47 60.99 0 6,463.48 ร.151 ฎ.257/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001665 13/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP 9.321E+09 6,000.00 56.07 0 5,943.93 ร.153 พัน.2 ฎ.232/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001662 13/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP 9.321E+09 16,150.00 150.93 0 15,999.07 ร.153 พัน.2 ฎ.233/60
บริษัท 168 อาร์พลัสอาร์ จำกัด 168 R PLUS R CO LTD 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001666 13/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พหลโยธิน 39 168 R PLUS R CO LTD 390212970 25,460.00 237.94 0 25,222.06 ผพธ.มทบ.46 น.60/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001604 12/9/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 15,000.00 150 0 14,850.00 ผพธ.มทบ.46 น.57/60
ร้าน เค.เค.เซอร์วิสโดย นายประสาน คันธฬิกา 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001608 12/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์ K K SERVICE SHOP BY MR PRASAN KANTALIKA 9.291E+09 22,000.00 220 0 21,780.00 ผพธ.มทบ.46 น.178/60
อู่นครศรีการช่าง โดย นายศักดิ์นรินทร์ มีแต้ม 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001605 12/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส AU NAKONSEEKARNCHANG 9.052E+09 5,317.00 0 0 5,317.00 ร.151 ฎ.261/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001614 12/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 5,370,399.79 0 0 5,370,399.79 มทบ.46 น.7/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001598 12/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 8,750.00 81.77 0 8,668.23 ร.151 ฎ.255/60
บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001599 12/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส CHAINARIN STATIONARY CO LTD 9.05E+09 9,762.00 91.23 0 9,670.77 ร.151 ฎ.260/60
ร้านต่วนอะไหล่ยนต์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001555 8/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA 9.321E+09 13,400.00 134 0 13,266.00 พล.ร.15 ฎ.673/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001546 8/9/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 6,165.00 0 0 6,165.00 พล.ร.15 ฎ.667/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001545 8/9/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 6,765.00 0 0 6,765.00 พล.ร.15 ฎ.666/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001550 8/9/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 19,800.00 198 0 19,602.00 พล.ร.15 ฎ.681/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001544 8/9/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 7,485.00 0 0 7,485.00 พล.ร.15 ฎ.665/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001548 8/9/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 13,655.00 136.55 0 13,518.45 พล.ร.15 ฎ.672/60
ร้านแม่จำเนียร โดย นางจำเนียร แสงแ Maechamnian Shop By MrsJamnian Saen 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001554 8/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส MAECHAMNIAN SHOP 9.32E+09 77,600.00 776 0 76,824.00 พล.ร.15 ฎ.671/60
ร้านแม่จำเนียร โดย นางจำเนียร แสงแ Maechamnian Shop By MrsJamnian Saen 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001553 8/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส MAECHAMNIAN SHOP 9.32E+09 56,000.00 560 0 55,440.00 พล.ร.15 ฎ.669/60
ร้านแม่จำเนียร โดย นางจำเนียร แสงแ Maechamnian Shop By MrsJamnian Saen 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001552 8/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส MAECHAMNIAN SHOP 9.32E+09 56,000.00 560 0 55,440.00 พล.ร.15 ฎ.668/60
อู่นครศรีการช่าง โดย นายศักดิ์นรินทร์ มีแต้ม 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001551 8/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส AU NAKONSEEKARNCHANG 9.052E+09 7,796.00 0 0 7,796.00 ร.151 ฎ.241/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001556 8/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP 9.321E+09 10,600.00 99.07 0 10,500.93 พล.ร.15 ฎ.675/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์เฟอร์นิเ อินเตอร์เนชั่นแนล 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001543 8/9/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บิ๊กซี หาดใหญ่ RUNGROTE FURNITURE INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP 5.517E+09 120,000.00 1,121.50 0 118,878.50 พล.ร.15 ฎ.664/60
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001537 7/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 30,000.00 300 0 29,700.00 ร.153 พัน.3 ฎ.   /60
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001535 7/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 20,000.00 200 0 19,800.00 ร.153 พัน.3 ฎ.239/60
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001536 7/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 10,000.00 100 0 9,900.00 ร.153 พัน.3 ฎ.240/60
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001549 7/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ PTT PUBLIC COMPANY LIMITED 6100775 4,259,019.95 39,803.92 0 4,219,216.03 พล.ร.15 ฎ.674/60
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001547 7/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ PTT PUBLIC COMPANY LIMITED 6100775 6,440,136.63 60,188.19 0 6,379,948.44 พล.ร.15 ฎ.670/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001542 7/9/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP 9.321E+09 5,090,992.00 47,579.36 0 5,043,412.64 พล.ร.15 ฎ.663/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001282 30/8/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 8,100.00 81 0 8,019.00 ผพธ.มทบ.46 น.47/60
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001281 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 8,264.00 82.64 0 8,181.36 ร.153 พัน.3 ฎ.195/60
ร้าน ซีเทค คอมพิวเตอร์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001470 30/8/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ยะลา Mr.Sutat Rungrawiwan 2.664E+09 10,000.00 100 0 9,900.00 พล.ร.15 ฎ.659/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001469 30/8/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 43,690.00 436.9 0 43,253.10 พล.ร.15 ฎ.658/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001467 30/8/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 36,390.00 363.9 0 36,026.10 พล.ร.15 ฎ.656/60
ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001278 30/8/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat 3.172E+09 11,120.00 111.2 0 11,008.80 รพ.ค่ายฯ ฎ.230/60 
ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001284 30/8/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat 3.172E+09 10,500.00 105 0 10,395.00 รพ.ค่ายฯ ฎ.232/60 
ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001283 30/8/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat 3.172E+09 10,000.00 100 0 9,900.00 รพ.ค่ายฯ ฎ.231/60 
ร้านบรรเทิง โดย นางฉวีวรรณ อินดำ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001279 30/8/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Bunterng Shop By Mrs Chaweewan Indam 4.56E+09 9,886.00 98.86 0 9,787.14 รพ.ค่ายฯ ฎ.233/60
ร้านบรรเทิง โดย นางฉวีวรรณ อินดำ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001280 30/8/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Bunterng Shop By Mrs Chaweewan Indam 4.56E+09 9,685.00 96.85 0 9,588.15 รพ.ค่ายฯ ฎ.237/60
ร้าน เค.เค.เซอร์วิสโดย นายประสาน คันธฬิกา 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001285 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์ K K SERVICE SHOP BY MR PRASAN KANTALIKA 9.291E+09 22,000.00 220 0 21,780.00 ผพธ.มทบ.46 น.148/60
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001499 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปากเกร็ด CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED 1.236E+09 8,560.00 80 0 8,480.00 พล.ร.15 ฎ.583/60
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001500 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปากเกร็ด CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED 1.236E+09 17,120.00 160 0 16,960.00 พล.ร.15 ฎ.655/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001471 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 39,495.12 0 0 39,495.12 พล.ร.15 ฎ.601/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001472 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 14,937.91 0 0 14,937.91 พล.ร.15 ฎ.587/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001473 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 41,018.06 0 0 41,018.06 พล.ร.15 ฎ.636/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001474 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 86,687.61 0 0 86,687.61 ร.153 พัน.1 ฎ.221/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001476 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 90,130.23 0 0 90,130.23 ช.พัน.15 ฎ.315/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001477 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 29,900.31 0 0 29,900.31 ช.พัน.15 ฎ.287/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001478 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 315,590.11 0 0 315,590.11 ร.151 พัน.1 ฎ.309/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001479 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 280,990.24 0 0 280,990.24 ร.151 พัน.2 ฎ.335/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001480 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 69,991.92 0 0 69,991.92 ร.151 พัน.2 ฎ.321/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001481 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 70,479.54 0 0 70,479.54 ร.151 พัน.2 ฎ.323/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001482 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 136,832.62 0 0 136,832.62 ร.151 ฎ.234/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001483 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 496,715.32 0 0 496,715.32 ร.152 ฎ.257/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001484 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 19,198.56 0 0 19,198.56 ร.151 พัน.2 ฎ.334/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001485 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 264,856.49 0 0 264,856.49 รพ.ค่ายฯ ฎ.234/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001486 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 156,894.61 0 0 156,894.61 ร.152 พัน.2 ฎ.173/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001475 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 62,180.02 0 0 62,180.02 ส.พัน.15 ฎ.253/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001487 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 1,915.30 17.9 0 1,897.40 ร.152 ฎ.259/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001488 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 6,989.95 65.32 0 6,924.63 พล.ร.15 ฎ.637/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001489 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 6,447.82 60.26 0 6,387.56 ร.151 พัน.2 ฎ.324/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001490 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 6,009.97 56.16 0 5,953.81 ร.152 ฎ.258/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001491 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 2,402.32 22.44 0 2,379.88 ร.151 ฎ.232/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001492 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 6,338.15 59.23 0 6,278.92 ร.153 ฎ.217/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001493 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 1,324.66 12.38 0 1,312.28 ร.152 พัน.2 ฎ.221/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001494 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 16,114.44 150.59 0 15,963.85 มว.ส.มทบ.46 น.90/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001495 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 4,040.86 37.76 0 4,003.10 ร.153 ฎ.214/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001496 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 702.4 6.56 0 695.84 รพ.ค่ายฯ ฎ.247/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001497 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 3,817.76 35.68 0 3,782.08 พล.ร.15 ฎ.586/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001498 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 822.3 7.68 0 814.62 ร.152 พัน.2 ฎ.181/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001468 30/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP 9.321E+09 1,277,949.00 11,943.45 0 1,266,005.55 พล.ร.15 ฎ.657/60
มณฑา ชูเรือง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001449 28/8/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา Miss Montha Churueang 3.992E+09 5,000.00 0 0 5,000.00 รพ.ค่ายฯ ฎ.249/60
มณฑา ชูเรือง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001448 28/8/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา Miss Montha Churueang 3.992E+09 40,680.00 406.8 0 40,273.20 รพ.ค่ายฯ ฎ.248/60
ร้านต่วนอะไหล่ยนต์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001461 28/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA 9.321E+09 8,200.00 0 0 8,200.00 พล.ร.15 ฎ.641/60
ร้านต่วนอะไหล่ยนต์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001462 28/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA 9.321E+09 28,425.00 284.25 0 28,140.75 พล.ร.15 ฎ.642/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001458 28/8/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 46,172.00 461.72 0 45,710.28 พล.ร.15 ฎ.645/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001457 28/8/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 31,245.00 312.45 0 30,932.55 พล.ร.15 ฎ.644/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001456 28/8/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 80,000.00 800 0 79,200.00 พล.ร.15 ฎ.643/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001455 28/8/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 6,455.00 0 0 6,455.00 พล.ร.15 ฎ.640/60
ร้านสี่กั๊ก โดยนางชุลีพร ร่าเริง Seekack Shop by Mrs.Chuleeporn Rara 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001459 28/8/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Chuleeporn Raraung 4.56E+09 49,000.00 490 0 48,510.00 พล.ร.15 ฎ.634/60
ร้านแม่จำเนียร โดย นางจำเนียร แสงแ Maechamnian Shop By MrsJamnian Saen 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001460 28/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส MAECHAMNIAN SHOP 9.32E+09 56,000.00 560 0 55,440.00 พล.ร.15 ฎ.635/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001454 28/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP 9.321E+09 7,700.00 71.96 0 7,628.04 พล.ร.15 ฎ.639/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001453 28/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP 9.321E+09 19,000.00 177.57 0 18,822.43 พล.ร.15 ฎ.638/60
บริษัท กรีน เวิล์ด อินเตอร์กรุ๊ป จำ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001452 25/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส GREEN WORLD INTERGROUP CO. LTD 9.321E+09 12,577,500.00 117,546.73 0 12,459,953.27 พล.ร.15 ฎ.632/60
นายอาวุธ พันธุ์นิล 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001431 24/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์ Mr.Arwut Phannin 9.291E+09 21,176.00 211.76 0 20,964.24 ผพธ.มทบ.46 น.59/60
นายอาวุธ พันธุ์นิล 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001425 24/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์ Mr.Arwut Phannin 9.291E+09 7,325.00 0 0 7,325.00 ผพธ.มทบ.46 น.52/60
ส.มิตรสัมพันธ์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001430 24/8/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mr.Somyot pansomsong 4.56E+09 14,778.00 147.78 0 14,630.22 รพ.ค่ายฯ ฎ.271/60
บริษัทสิริปัตตานี(2015)จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001428 24/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี Siripattani 2015 Co Ltd 9.071E+09 12,205.00 114.06 0 12,090.94 ผพธ.มทบ.46 น.50/60
บริษัทสิริปัตตานี(2015)จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001426 24/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี Siripattani 2015 Co Ltd 9.071E+09 12,121.00 113.28 0 12,007.72 ผพธ.มทบ.46 น.48/60
บริษัทสิริปัตตานี(2015)จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001424 24/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี Siripattani 2015 Co Ltd 9.071E+09 12,575.00 117.52 0 12,457.48 ผพธ.มทบ.46 น.51/60
บริษัทสิริปัตตานี(2015)จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001427 24/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี Siripattani 2015 Co Ltd 9.071E+09 12,035.00 112.47 0 11,922.53 ผพธ.มทบ.46 น.49/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001432 24/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 6,337.00 0 0 6,337.00 ร.151 พัน.1 ฎ.267/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001429 24/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 8,164.00 76.3 0 8,087.70 ร.151 พัน.2 ฎ.327/60
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001412 21/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 15,000.00 0 0 15,000.00 ร.151 พัน.3 ฎ.356/60
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001411 21/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 5,000.00 50 0 4,950.00 ร.151 พัน.3 ฎ.355/60
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001409 21/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 10,000.00 100 0 9,900.00 ร.151 พัน.3 ฎ.350/60
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001408 21/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 20,000.00 200 0 19,800.00 ร.151 พัน.3 ฎ.349/60
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001410 21/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 7,744.00 77.44 0 7,666.56 ร.151 พัน.3 ฎ.354/60
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001407 21/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 10,000.00 100 0 9,900.00 ร.151 พัน.3 ฎ.348/60
หจก.หัสไชยการไฟฟ้า HASACHAI ELECTRIC LTD. 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001390 16/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี HASACHAIELECTRIC LTD PART 9.071E+09 37,840.00 353.64 0 37,486.36    
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001321 11/8/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 15,000.00 150 0 14,850.00 ผพธ.มทบ.46 น.55/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001320 11/8/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 15,000.00 150 0 14,850.00 ผพธ.มทบ.46 น.54/60
มณฑา ชูเรือง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001327 11/8/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา Miss Montha Churueang 3.992E+09 16,900.00 169 0 16,731.00 ผพธ.มทบ.46 น.59/60
กันยาอะไหล่ยนต์ โดย นาย วีรวุฒิ มาล 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001315 11/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส kanyaahaiyun shop by Mr veerawut mala 9.321E+09 637,476.00 6,374.76 0 631,101.24 พล.ร.15 ฎ.602/60
กันยาอะไหล่ยนต์ โดย นาย วีรวุฒิ มาล 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001314 11/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส kanyaahaiyun shop by Mr veerawut mala 9.321E+09 330,075.00 3,300.75 0 326,774.25 พล.ร.15 ฎ.603/60
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001316 11/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 38,575.00 385.75 0 38,189.25 ร.152 พัน.2 ฎ.178/60
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001322 11/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 11,245.00 112.45 0 11,132.55 ร.152 พัน.2 ฎ.180/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001326 11/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 24,400.00 228.04 0 24,171.96 ร.151 พัน.2 ฎ.293/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001323 11/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 9,008.00 84.18 0 8,923.82 ร.151 พัน.1 ฎ.264/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001325 11/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 6,720.00 62.8 0 6,657.20 ร.151 พัน.2 ฎ.288/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001317 11/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 10,347.00 96.7 0 10,250.30 ร.151 พัน.2 ฎ.287/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001324 11/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 11,958.00 111.76 0 11,846.24 ร.151 พัน.1 ฎ.263/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001319 11/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 10,175.00 95.09 0 10,079.91 ร.151 พัน.2 ฎ.292/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001318 11/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 9,100.00 85.05 0 9,014.95 ร.151 พัน.2 ฎ.289/60
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001306 8/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 49,702.00 497.02 0 49,204.98 ร.152 พัน.2 ฎ.179/60
เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001307 8/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 9.091E+09 7,704.00 77.04 0 7,626.96 ร.152 พัน.3 ฎ.239/60
ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001305 8/8/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat 3.172E+09 31,150.00 311.5 0 30,838.50 ร.151 พัน.3 ฎ.238/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001313 8/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 397,102.00 0 0 397,102.00 ผพธ.มทบ.46 น.45/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001312 8/8/2017 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี) darunee construction limited partnership 7.043E+09 41,140.00 384.49 0 40,755.51 ทน.4 ฎ.180/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001311 8/8/2017 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี) darunee construction limited partnership 7.043E+09 150,000.00 1,401.87 0 148,598.13 ทน.4 ฎ.179/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001310 8/8/2017 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี) darunee construction limited partnership 7.043E+09 24,000.00 224.3 0 23,775.70 ทน.4 ฎ.181/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001309 8/8/2017 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี) darunee construction limited partnership 7.043E+09 87,032.00 813.38 0 86,218.62 ทน.4 ฎ.178/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001308 8/8/2017 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี) darunee construction limited partnership 7.043E+09 100,000.00 934.58 0 99,065.42 ทน.4 ฎ.177/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001304 8/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 19,123.00 178.72 0 18,944.28 ร.151 พัน.1 ฎ.268/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001303 8/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 8,286.00 77.44 0 8,208.56 ร.151 พัน.1 ฎ.262/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001302 8/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 8,070.00 75.42 0 7,994.58 ร.151 พัน.1 ฎ.259/60
บริษัท กรีน เวิล์ด อินเตอร์กรุ๊ป จำ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001286 3/8/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส GREEN WORLD INTERGROUP CO. LTD 9.321E+09 321,766.00 0 0 321,766.00 พล.ร.15 ฎ.553/60
บริษัท กรีน เวิล์ด อินเตอร์กรุ๊ป จำ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001277 24/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส GREEN WORLD INTERGROUP CO. LTD 9.321E+09 8,904,060.82 86,222.68 0 8,817,838.14 พล.ร.15 ฎ.553/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001276 24/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP 9.321E+09 12,819,000.00 119,803.73 0 12,699,196.27 พล.ร.15 ฎ.552/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001275 24/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP 9.321E+09 10,186,636.82 95,202.21 0 10,091,434.61 พล.ร.15 ฎ.551/60
ร้าน ซีเทค คอมพิวเตอร์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001259 21/7/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ยะลา Mr.Sutat Rungrawiwan 2.664E+09 8,415.00 84.15 0 8,330.85 ร.153 พัน.1 ฎ.191/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001260 21/7/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 5,500.00 55 0 5,445.00 ร.153 พัน.1 ฎ.193/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001257 21/7/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 24,750.00 247.5 0 24,502.50 ร.153 ฎ.198/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001256 21/7/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 14,890.00 148.9 0 14,741.10 ร.153 ฎ.197/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001255 21/7/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 10,395.00 103.95 0 10,291.05 ร.153 พัน.1 ฎ.202/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001254 21/7/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 24,946.00 249.46 0 24,696.54 ร.153 พัน.1 ฎ.198/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001253 21/7/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 8,664.00 86.64 0 8,577.36 ร.153 พัน.1 ฎ.197/60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001258 21/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 37,950.00 379.5 0 37,570.50 ร.153 ฎ.199/60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001252 21/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 11,000.00 110 0 10,890.00 ร.153 พัน.1 ฎ.196/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001200 21/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 104,609.31 0 0 104,609.31 ร.152พัน.1 ฎ.157/60
การประปาส่วนภูมิภาค Provincial Waterworks Authority 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001193 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วิภาวดี-รังสิต 64 Provincial Water works Authority 9.804E+09 98,021.43 0 0 98,021.43 ร.151 ฎ.201/60
การประปาส่วนภูมิภาค Provincial Waterworks Authority 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001194 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วิภาวดี-รังสิต 64 Provincial Water works Authority 9.804E+09 901,978.57 0 0 901,978.57 ร.151 ฎ.202/60
การประปาส่วนภูมิภาค Provincial Waterworks Authority 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001195 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วิภาวดี-รังสิต 64 Provincial Water works Authority 9.804E+09 31,667.00 0 0 31,667.00 ผยย.มทบ.46 น.6/60
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001212 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปากเกร็ด CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED 1.236E+09 8,560.00 80 0 8,480.00 พล.ร.15 ฎ.480/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001196 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 38,000.00 0 0 38,000.00 ผยย.มทบ.46 น.5/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001197 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 580,005.00 0 0 580,005.00 ผยย.มทบ.46 น.4/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001198 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 270,552.77 0 0 270,552.77 ร.152 พัน.3 ฎ.234/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001199 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 14,373.82 0 0 14,373.82 พล.ร.15 ฎ.484/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001201 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 53,894.45 0 0 53,894.45 ร.151 พัน.2 ฎ.247/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001202 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 1,801,970.98 0 0 1,801,970.98 ร.153 ฎ.183/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001203 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 122,369.69 0 0 122,369.69 ร.152 พัน.1 ฎ.160/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001204 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 292,905.84 0 0 292,905.84 ร.153 พัน.2 ฎ.167/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001205 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 294,825.81 0 0 294,825.81 ร.152 พัน.2 ฎ.149/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001206 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 158,640.24 0 0 158,640.24 ร.151 พัน.3 ฎ.275/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001207 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 68,029.56 0 0 68,029.56 ส.พัน.15 ฎ.204/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001208 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 97,524.82 0 0 97,524.82 ช.พัน.15 ฎ.265/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001209 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 67,928.79 0 0 67,928.79 ส.พัน.15 ฎ.217/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001210 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 76,078.90 0 0 76,078.90 ร.153 พัน.1 ฎ.194/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001211 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 102,057.86 0 0 102,057.86 ช.พัน.15 ฎ.239/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001241 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 28,327.78 0 0 28,327.78 ส.พัน.15 ฎ.216/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001242 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 495,881.57 0 0 495,881.57 ร.152 ฎ.222/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001243 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 93,862.55 0 0 93,862.55 ร.151 พัน.3 ฎ.274/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001213 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 13,799.75 128.95 0 13,670.80 มว.ส.มทบ.46 น.72/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001214 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 3,652.98 34.14 0 3,618.84 พล.ร.15 ฎ.479/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001215 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 434.05 4.05 0 430 รพ.ค่ายฯ ฎ.213/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001216 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 15,211.39 142.13 0 15,069.26 มว.ส.มทบ.46 น.77/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001217 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 4,125.92 38.56 0 4,087.36 ร.153 ฎ.189/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001218 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 1,990.63 18.6 0 1,972.03 ร.152 ฎ.225/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001219 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 1,915.30 17.9 0 1,897.40 ร.152 ฎ.224/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001220 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 1,921.86 17.96 0 1,903.90 ร.152 ฎ.226/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001221 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 11,310.44 105.7 0 11,204.74 ร.151 ฎ.200/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001222 20/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 3,335.73 31.17 0 3,304.56 ร.151 ฎ.205/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี พัฒนาการ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001190 17/7/2017 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี TP PATTANAKARN LTD PART 5.612E+09 1,036,000.00 9,682.24 0 1,026,317.76 ผพธ.มทบ.46 น.27/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี พัฒนาการ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001189 17/7/2017 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี TP PATTANAKARN LTD PART 5.612E+09 1,036,000.00 9,682.24 0 1,026,317.76 ผพธ.มทบ.46 น.26/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001174 17/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 11,333.00 105.92 0 11,227.08 ร.151 ฎ.203/60
บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001175 17/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส CHAINARIN STATIONARY CO LTD 9.05E+09 14,826.00 138.56 0 14,687.44 ร.151 ฎ.204/60
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001162 12/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 25,303.00 253.03 0 25,049.97 ร.153 พัน.3 ฎ.174/60
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001161 12/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 6,675.00 66.75 0 6,608.25 ร.153 พัน.3 ฎ.172/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P6000A1160 12/7/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 27,254.00 272.54 0 26,981.46 ร.153 ฎ.188/60
ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001163 12/7/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat 3.172E+09 8,500.00 85 0 8,415.00 ร.153 พัน.3 ฎ.176/60
ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001159 12/7/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat 3.172E+09 9,500.00 95 0 9,405.00 ร.153 พัน.3 ฎ.173/60
เจเค ศึกษาภัณฑ์โดยนายกฤษฎา หมื่นหนู 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001155 6/7/2017 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Mr.Krissada Muennu 5.655E+09 95,394.00 953.94 0 94,440.06 พล.ร.15 ฎ.485/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001154 6/7/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 8,086.00 80.86 0 8,005.14 ผพธ.มทบ.46 น.46/60
เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001151 6/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 9.091E+09 14,545.00 145.25 0 14,399.75 ร.152 พัน.3 ฎ.238/60
เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001150 6/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 9.091E+09 9,000.00 90 0 8,910.00 ร.152 พัน.3 ฎ.237/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001148 6/7/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 8,250.00 82.5 0 8,167.50 ร.153 ฎ.187/60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001149 6/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 12,100.00 121 0 11,979.00 ร.153 ฎ.186/60
ร้าน เค.เค.เซอร์วิสโดย นายประสาน คันธฬิกา 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001147 6/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์ K K SERVICE SHOP BY MR PRASAN KANTALIKA 9.291E+09 22,000.00 220 0 21,780.00 ผพธ.มทบ.46 น.129/60
เมืองใหม่การปักโดยนายนคเรศ เม่นพริ้ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001156 6/7/2017 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด หล่มสัก MANGMAIKANPAK BY MR NAKARRAISE MENPRING 252776834 130,410.00 1,304.10 0 129,105.90 พล.ร.15 ฎ.508/60
เมืองใหม่การปักโดยนายนคเรศ เม่นพริ้ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001152 6/7/2017 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด หล่มสัก MANGMAIKANPAK BY MR NAKARRAISE MENPRING 252776834 167,280.00 1,672.80 0 165,607.20 พล.ร.15 ฎ.509/60
เมืองใหม่การปักโดยนายนคเรศ เม่นพริ้ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001153 6/7/2017 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด หล่มสัก MANGMAIKANPAK BY MR NAKARRAISE MENPRING 252776834 100,480.00 1,004.80 0 99,475.20 พล.ร.15 ฎ.510/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟัฎลี โยธากิจ Fadlee Yothakit Ltd Part 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001146 6/7/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส Fadlee Yothakit Ltd Part 9.321E+09 1,649,000.00 15,411.21 0 1,633,588.79 ผพธ.มทบ.46 น.18/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001139 29/6/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 5,000.00 50 0 4,950.00 ผพธ.มทบ.46 น.49/60
มณฑา ชูเรือง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001140 29/6/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา Miss Montha Churueang 3.992E+09 5,000.00 50 0 4,950.00 ผพธ.มทบ.46 น.50/60
มณฑา ชูเรือง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001138 29/6/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา Miss Montha Churueang 3.992E+09 5,000.00 50 0 4,950.00 ผพธ.มทบ.46 น.48/60
ร้านต่วนอะไหล่ยนต์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001112 23/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA 9.321E+09 28,326.00 283.26 0 28,042.74 พล.ร.15 ฎ.471/60
เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001117 23/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 9.091E+09 40,525.00 405.25 0 40,119.75 ร.152 พัน.3 ฎ.240/60
เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001116 23/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 9.091E+09 29,000.00 290 0 28,710.00 ร.152 พัน.3 ฎ.236/60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001114 23/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 54,886.00 548.86 0 54,337.14 พล.ร.15 ฎ.475/60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001113 23/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 55,495.00 554.95 0 54,940.05 พล.ร.15 ฎ.474/60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001111 23/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 10,000.00 100 0 9,900.00 พล.ร.15 ฎ.472/60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001110 23/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 10,000.00 100 0 9,900.00 พล.ร.15 ฎ.473/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001062 23/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 50,307.99 0 0 50,307.99 ร.151 พัน.2 ฎ.246/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001063 23/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 260,709.90 0 0 260,709.90 ร.152 พัน.2 ฎ.144/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001064 23/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 70,641.07 0 0 70,641.07 ร.151 พัน.3 ฎ.244/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001065 23/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 82,869.94 0 0 82,869.94 ร.151 พัน.1 ฎ.206/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001066 23/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 90,708.75 0 0 90,708.75 ร.151 พัน.1 ฎ.205/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001067 23/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 156,488.08 0 0 156,488.08 ร.152 ฎ.190/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001068 23/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 97,734.83 0 0 97,734.83 ร.153 พัน.1 ฎ.172/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001069 23/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 200,579.51 0 0 200,579.51 ร.151 ฎ.178/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001076 23/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 436.08 4.07 0 432.01 รพ.ค่ายฯ ฎ.190/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001077 23/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 4,434.08 41.44 0 4,392.64 ร.153 ฎ.159/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001078 23/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 12,441.94 116.28 0 12,325.66 ร.151 พัน.1 ฎ.207/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001079 23/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 6,016.61 56.23 0 5,960.38 ร.153 ฎ.166/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001080 23/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 1,675.09 15.65 0 1,659.44 ร.152 พัน.2 ฎ.136/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001081 23/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 400.5 3.74 0 396.76 รพ.ค่ายฯ ฎ.192/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001082 23/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 13,902.51 129.93 0 13,772.58 ร.151 พัน.2 ฎ.248/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001083 23/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 5,355.35 50.05 0 5,305.30 ร.153 ฎ.163/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001084 23/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 1,915.30 17.9 0 1,897.40 ร.152 ฎ.203/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ พี.เค.อินเ กรู๊ป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001115 23/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส SOUTHP K INTER GROUP LTD PART 9.321E+09 100,000.00 934.58 0 99,065.42 พล.ร.15 ฎ.477/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ พี.เค.อินเ กรู๊ป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001109 23/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส SOUTHP K INTER GROUP LTD PART 9.321E+09 100,000.00 934.58 0 99,065.42 พล.ร.15 ฎ.478/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P360001088 22/6/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 36,560.00 365.6 0 36,194.40 ผพธ.มทบ.46 น.45/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001092 22/6/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 5,000.00 50 0 4,950.00 ผพธ.มทบ.46 น.52/60
มณฑา ชูเรือง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001091 22/6/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา Miss Montha Churueang 3.992E+09 5,000.00 50 0 4,950.00 ผพธ.มทบ.46 น.53/60
มณฑา ชูเรือง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001090 22/6/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา Miss Montha Churueang 3.992E+09 5,000.00 50 0 4,950.00 ผพธ.มทบ.46 น.54/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001096 22/6/2017 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี TP.PATTANAKARN Ltd. part. 5.612E+09 370,000.00 3,457.94 0 366,542.06 ผพธ.มทบ.46 น.25/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001094 22/6/2017 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี TP.PATTANAKARN Ltd. part. 5.612E+09 296,000.00 2,766.36 0 293,233.64 ผพธ.มทบ.46 น.23/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001093 22/6/2017 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี TP.PATTANAKARN Ltd. part. 5.612E+09 296,000.00 2,766.36 0 293,233.64 ผพธ.มทบ.46 น.22/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001095 22/6/2017 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี TP.PATTANAKARN Ltd. part. 5.612E+09 370,000.00 3,457.94 0 366,542.06 ผพธ.มทบ.46 น.24/60
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P360001032 13/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 27,890.00 278.9 0 27,611.10    
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P360001031 13/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 47,465.00 474.65 0 46,990.35    
ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P360001034 13/6/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat 3.172E+09 30,235.00 302.35 0 29,932.65    
ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P360001033 13/6/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat 3.172E+09 14,300.00 0 0 14,300.00    
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 3.6E+09 1/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 7,964.00 79.64 0 7,884.36    
ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 3.6E+09 1/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE 9.09E+09 16,200.00 162 0 16,038.00    
ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 3.6E+09 1/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE 9.09E+09 9,776.00 97.76 0 9,678.24    
ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 3.6E+09 1/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE 9.09E+09 8,164.00 81.64 0 8,082.36    
ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 3.6E+09 1/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE 9.09E+09 14,083.00 140.83 0 13,942.17    
ร้าน เค.เค.เซอร์วิสโดย นายประสาน คันธฬิกา 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 3.6E+09 1/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์ K K SERVICE SHOP BY MR PRASAN KANTALIKA 9.291E+09 22,000.00 220 0 21,780.00    
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001023 1/6/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 404,057.00 0 0 404,057.00    


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170