จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
กองทัพภาคที่ 4 มทบ.41 มทบ.42 มทบ.45 มทบ.46 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง ARMY RUN TO ARMY GAMES 2018-2019 (สนามที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 46)วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
       Google

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ปี 2560 ( ต.ค.59 - พ.ค.60)

อ่าน 232
ชื่อผู้ขาย หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่สั่งโอนเงิน ธนาคาร/สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี จำนวนเงินรวม (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท) ค่าปรับ (บาท) จำนวนเงินสุทธิ(บาท) หน่วย หลักฐาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001016 30/5/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 217,377.96 0 0 217,377.96 ร.153 พัน.2 ฎ.152/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001014 30/5/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 11,506.79 0 0 11,506.79 พล.ร.15 ฎ.439/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001013 30/5/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 212,539.05 0 0 212,539.05 ร.152 พัน.1 ฎ.134/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001012 30/5/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 219,638.76 0 0 219,638.76 ร.151 ฎ.155/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600001011 29/5/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 2,090,725.42 0 0 2,090,725.42 ร.153 ฎ.158/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 360001006 26/5/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 5,000.00 50 0 4,950.00 มทบ.46 น.41/60
มณฑา ชูเรือง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 3.6E+09 26/5/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา Miss Montha Churueang 3.992E+09 5,000.00 50 0 4,950.00 มทบ.46 น.43/60
มณฑา ชูเรือง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 3.6E+09 26/5/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา Miss Montha Churueang 3.992E+09 5,000.00 50 0 4,950.00 มทบ.46 น.42/60
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000990 24/5/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปากเกร็ด CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED 1.236E+09 25,680.00 240 0 25,440.00 พล.ร.15 ฎ.438/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000996 24/5/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 53,010.35 0 0 53,010.35 ส.พัน.15 ฎ.170/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000995 24/5/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 63,079.67 0 0 63,079.67 ส.พัน.15 ฎ.169/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000994 24/5/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 79,828.22 0 0 79,828.22 ร.153/1 ฎ.149/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000993 24/5/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 40,204.51 0 0 40,204.51 พล.ร.15 ฎ.436/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000992 24/5/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 82,612.15 0 0 82,612.15 ช.พัน.15 ฎ.210/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000991 24/5/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 13,769.13 0 0 13,769.13 พล.ร.15 ฎ.435/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000989 24/5/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 1,915.30 17.9 0 1,897.40 ร.152 ฎ.178/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000988 24/5/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 437.1 4.08 0 433.02 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร ฎ.171/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000987 24/5/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 9,824.74 91.82 0 9,732.92 พล.ร.15 ฎ.437/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000986 24/5/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 11,499.83 107.47 0 11,392.36 ร.153/1 ฎ.150/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000985 24/5/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 6,150.26 57.46 0 6,092.80 ร.152 ฎ.177/60
เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 360000968 23/5/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 9.091E+09 8,604.00 86.04 0 8,517.96    
ร้านแม่จำเนียร โดย นางจำเนียร แสงแ Maechamnian Shop By MrsJamnian Saen 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 360000967 23/5/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส MAECHAMNIAN SHOP 9.32E+09 14,475.00 144.75 0 14,330.25    
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะสิทธิ์ทัวร์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 360000966 23/5/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แม่ขรี CHANASITTOUR LIMITED PARTNERSHIP 9.13E+09 1,130,800.00 10,568.22 0 1,120,231.78 มทบ.46 น.46/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P360000944 17/5/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 5,000.00 50 0 4,950.00 มทบ.46 น.37/60
มณฑา ชูเรือง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P360000946 17/5/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา Miss Montha Churueang 3.992E+09 5,000.00 50 0 4,950.00 มทบ.46 น.39/60
มณฑา ชูเรือง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P360000945 17/5/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา Miss Montha Churueang 3.992E+09 5,000.00 50 0 4,950.00 มทบ.46 น.38/60
เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P36000948 17/5/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 9.091E+09 32,000.00 320 0 31,680.00 ร.152 พัน.1 ฎ.109/60
เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P360000947 17/5/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 9.091E+09 27,497.00 274.97 0 27,222.03 ร.152 พัน.1 ฎ.111/60
ร้าน เค.เค.เซอร์วิสโดย นายประสาน คันธฬิกา 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P360000943 17/5/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์ K K SERVICE SHOP BY MR PRASAN KANTALIKA 9.291E+09 22,000.00 220 0 21,780.00 มทบ.46 น.86/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000939 9/5/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 44,830.24 0 0 44,830.24 พล.ร.15 ฎ.398/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000938 9/5/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 15,242.16 142.44 0 15,099.72 มทบ.46 น.65/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000923 26/4/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 103,887.85 0 0 103,887.85 ร.152 พัน.1 ฎ.87/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000922 26/4/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 12,952.00 0 0 12,952.00 พล.ร.15 ฎ.379/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000921 26/4/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 258,279.44 0 0 258,279.44 พล.ร.15 ฎ.383/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000920 26/4/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 526,718.45 0 0 526,718.45 ร.153 ฎ.120/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000919 26/4/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 88,575.16 0 0 88,575.16 ร.153 พัน.1 ฎ.137/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000918 26/4/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 97,998.56 0 0 97,998.56 ช.พัน.15 ฎ.187/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000917 26/4/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 78,918.74 0 0 78,918.74 ช.พัน.15 ฎ.170/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000916 26/4/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 5,881.79 54.97 0 5,826.82 พล.ร.15 ฎ.355/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000915 26/4/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 1,915.30 17.9 0 1,897.40 ร.152 ฎ.150/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000914 26/4/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 15,757.26 147.25 0 15,610.01 มทบ.46 น.53/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000913 26/4/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 6,090.44 56.92 0 6,033.52 ร.151 ฎ.125/60
ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000855 5/4/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat 3.172E+09 50,000.00 500 0 49,500.00 กรม ทพ.43 ฎ.89/60
อู่นครศรีการช่าง โดย นายศักดิ์นรินทร์ มีแต้ม 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P60000854 5/4/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส AU NAKONSEEKARNCHANG 9.052E+09 144,448.00 1,444.48 0 143,003.52 ร.151 ฎ.131/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000859 5/4/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 50,000.00 467.29 0 49,532.71    
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000838 4/4/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 14,475.00 144.75 0 14,330.25 ผพธ.มทบ.46 น.36/60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000843 4/4/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 50,000.00 500 0 49,500.00 ร.153 พัน.2 ฎ.115/60
ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000846 4/4/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat 3.172E+09 8,170.00 81.7 0 8,088.30 ผพธ.มทบ.46 น.40/60
อู่นครศรีการช่าง โดย นายศักดิ์นรินทร์ มีแต้ม 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000845 4/4/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส AU NAKONSEEKARNCHANG 9.052E+09 7,797.00 77.97 0 7,719.03 ร.151 ฎ.129/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000840 4/4/2017 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี TP.PATTANAKARN Ltd. part. 5.612E+09 23,700.00 221.5 0 23,478.50 ผพธ.มทบ.46 น.35/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000835 4/4/2017 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี TP.PATTANAKARN Ltd. part. 5.612E+09 1,052,438.60 9,835.87 0 1,042,602.73 ผพธ.มทบ.46 น.19/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000841 4/4/2017 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี TP.PATTANAKARN Ltd. part. 5.612E+09 50,000.00 467.29 0 49,532.71 ผพธ.มทบ.46 น.32/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000839 4/4/2017 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี TP.PATTANAKARN Ltd. part. 5.612E+09 62,140.00 580.75 0 61,559.25 ผพธ.มทบ.46 น.34/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000837 4/4/2017 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี TP.PATTANAKARN Ltd. part. 5.612E+09 1,215,740.80 11,362.06 0 1,204,378.74 ผพธ.มทบ.46 น.21/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000836 4/4/2017 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี TP.PATTANAKARN Ltd. part. 5.612E+09 879,900.80 8,223.37 0 871,677.43 ผพธ.มทบ.46 น.20/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000842 4/4/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 50,000.00 467.29 0 49,532.71 ร.151 ฎ.130/60
บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000844 4/4/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส CHAINARIN STATIONARY CO LTD 9.05E+09 9,763.00 91.24 0 9,671.76 ร.151 ฎ.126/60
บริษัท 168 อาร์พลัสอาร์ จำกัด 168 R PLUS R CO LTD 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000847 4/4/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พหลโยธิน 39 168 R PLUS R CO LTD 390212970 5,320.00 49.72 0 5,270.28 ผพธ.มทบ.46 น.42/60
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000831 3/4/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 20,000.00 200 0 19,800.00 ร.153 พัน.3 ฎ.107/60
ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000832 3/4/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE 9.09E+09 13,000.00 130 0 12,870.00 ร.152 ฎ.152/60
บริษัท ภรณ์เพียร จำกัด PORN PIERN CO LTD 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000833 3/4/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา PORN PIERN CO LTD 9.09E+09 50,000.00 467.29 0 49,532.71 ร.152 ฎ.151/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000824 31/3/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 15,000.00 150 0 14,850.00 ผพธ.มทบ.46 น.41/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000823 31/3/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 15,000.00 150 0 14,850.00 ผพธ.มทบ.46 น.39/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000825 31/3/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 8,086.00 80.86 0 8,005.14 ผพธ.มทบ.46 น.43/60
นายอาวุธ พันธุ์นิล 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000821 31/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์ Mr.Arwut Phannin 9.291E+09 200,000.00 2,000.00 0 198,000.00 พัน.ซบร.ฯ ฎ.132/60
นายอาวุธ พันธุ์นิล 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000820 31/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์ Mr.Arwut Phannin 9.291E+09 100,000.00 1,000.00 0 99,000.00 พัน.ซบร.ฯ ฎ.131/60
ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000819 31/3/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat 3.172E+09 50,000.00 500 0 49,500.00 กรม ทพ.41 ฎ.81/60
ร้าน เค.เค.เซอร์วิสโดย นายประสาน คันธฬิกา 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000822 31/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์ K K SERVICE SHOP BY MR PRASAN KANTALIKA 9.291E+09 22,000.00 220 0 21,780.00 ผพธ.มทบ.46 น.50/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000817 31/3/2017 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี) darunee construction limited partnership 7.043E+09 50,000.00 467.29 0 49,532.71 ทน.4 ฎ.101/60
บริษัท ภรณ์เพียร จำกัด PORN PIERN CO LTD 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000818 31/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา PORN PIERN CO LTD 9.09E+09 50,000.00 467.29 0 49,532.71 ร.152 พัน.3 ฎ.163/60
นิชยาภรณ์การปัก โดยนางสาวนิชยาภรณ์ เม่นพริ้ง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000804 27/3/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด หล่มสัก NICHAYAPORN KANPAK BY MISS NICHAYAPORN MENPRING 3.562E+09 26,030.00 260.3 0 25,769.70 พล.ร.15 ฎ.340/60
การประปาส่วนภูมิภาค Provincial Waterworks Authority 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000775 27/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วิภาวดี-รังสิต 64 Provincial Water works Authority 9.804E+09 194,997.53 0 0 194,997.53 ร.151 ฎ.92/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000763 27/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 16,872.72 0 0 16,872.72 พล.ร.15 ฎ.327/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000762 27/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 236,776.21 0 0 236,776.21 พล.ร.15 ฎ.336/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000761 27/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 21,420.63 0 0 21,420.63 พล.ร.15 ฎ.220/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000760 27/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 109,951.71 0 0 109,951.71 ร.152 พัน.1 ฎ.71/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000759 27/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 13,057.94 0 0 13,057.94 พล.ร.15 ฎ.253/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000758 27/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 147,242.85 0 0 147,242.85 ร.151 พัน.3 ฎ.174/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000757 27/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 191,937.85 0 0 191,937.85 ร.151 ฎ.120/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000756 27/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 82,460.99 0 0 82,460.99 ร.153 พัน.1 ฎ.100/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000755 27/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 81,216.69 0 0 81,216.69 ร.151 พัน.1 ฎ.147/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000754 27/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 51,893.65 0 0 51,893.65 ส.พัน.15 ฎ.132/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000753 27/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 81,398.29 0 0 81,398.29 ร.151 พัน.1 ฎ.146/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000752 27/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 134,456.17 0 0 134,456.17 ร.152 พัน.2 ฎ.104/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000783 27/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 3,747.14 35.02 0 3,712.12 ร.153 ฎ.107/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000782 27/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 6,615.28 61.82 0 6,553.46 ร.151 ฎ.116/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000780 27/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 485.89 4.54 0 481.35 รพ.ค่ายฯ ฎ.127/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000779 27/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 7,070.56 66.08 0 7,004.48 ร.151 พัน.2 ฎ.145/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000777 27/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 16,305.60 152.37 0 16,153.23 มว.ส.มทบ.46 น.42/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000774 27/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 1,915.30 17.9 0 1,897.40 ร.152 ฎ.122/60
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000778 27/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6079083 958.72 8.96 0 949.76 ร.152 พัน.2 ฎ.87/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000803 27/3/2017 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี TP.PATTANAKARN Ltd. part. 5.612E+09 284,204.60 2,656.12 0 281,548.48 ผพธ.มทบ.46 น.18/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000802 27/3/2017 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี TP.PATTANAKARN Ltd. part. 5.612E+09 765,715.20 7,156.22 0 758,558.98 ผพธ.มทบ.46 น.17/60
หจก.หัสไชยการไฟฟ้า HASACHAI ELECTRIC LTD. 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000801 27/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี HASACHAIELECTRIC LTD PART 9.071E+09 1,150,000.00 10,747.66 0 1,139,252.34 ผพธ.มทบ.46 น.16/60
เจเค ศึกษาภัณฑ์โดยนายกฤษฎา หมื่นหนู 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000738 23/3/2017 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Mr.Krissada Muennu 5.655E+09 8,000.00 80 0 7,920.00 พล.ร.15 ฎ.341/60
ร้านทานตะวันพาณิชย์โดยนางสาวบุศรินท เรืองสุวรรณ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000744 23/3/2017 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด หาดใหญ่ TANTAWAN by Bussarin Ruengsuwan 281746542 120,000.00 1,200.00 0 118,800.00 พล.ร.15 ฎ.337/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000742 23/3/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 15,000.00 150 0 14,850.00 ผพธ.มทบ.46 น.35/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000741 23/3/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 15,000.00 150 0 14,850.00 ผพธ.มทบ.46 น.34/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000740 23/3/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 15,000.00 150 0 14,850.00 ผพธ.มทบ.46 น.33/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000743 23/3/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 15,000.00 150 0 14,850.00 ผพธ.มทบ.46 น.36/60
ร้านต่วนอะไหล่ยนต์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000739 23/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA 9.321E+09 28,425.00 284.25 0 28,140.75 พล.ร.15 ฎ.334/60
เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000731 23/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 9.091E+09 40,525.00 405.25 0 40,119.75 ร.152 พัน.3 ฎ.154/60
เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000730 23/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 9.091E+09 29,000.00 290 0 28,710.00 ร.152 พัน.3 ฎ.153/60
เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000727 23/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 9.091E+09 10,000.00 100 0 9,900.00 ร.152 พัน.3 ฎ.148/60
เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000726 23/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 9.091E+09 30,000.00 300 0 29,700.00 ร.152 พัน.3 ฎ.147/60
เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000725 23/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 9.091E+09 8,204.00 82.04 0 8,121.96 ร.152 พัน.3 ฎ.146/60
เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000723 23/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 9.091E+09 14,525.00 145.25 0 14,379.75 ร.152 พัน.3 ฎ.151/60
เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000729 23/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 9.091E+09 5,000.00 50 0 4,950.00 ร.152 พัน.3 ฎ.150/60
เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000728 23/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 9.091E+09 15,000.00 150 0 14,850.00 ร.152 พัน.3 ฎ.149/60
เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000724 23/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 9.091E+09 9,000.00 90 0 8,910.00 ร.152 พัน.3 ฎ.152/60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000720 23/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 50,000.00 500 0 49,500.00 พล.ร.15 ฎ.246/60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000721 23/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 50,000.00 500 0 49,500.00 พล.ร.15 ฎ.247/60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000719 23/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 50,000.00 500 0 49,500.00 พล.ร.15 ฎ.245/60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000722 23/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 50,000.00 500 0 49,500.00 พล.ร.15 ฎ.248/60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000718 23/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 50,000.00 500 0 49,500.00 พล.ร.15 ฎ.244/60
ภูสินภัณฑ์โดยนางอนัญพร สายแถม 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000746 23/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์ PUSINPAN SHOP 9.29E+09 37,611.00 376.11 0 37,234.89 พล.ร.15 ฎ.332/60
ภูสินภัณฑ์โดยนางอนัญพร สายแถม 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000745 23/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์ PUSINPAN SHOP 9.29E+09 7,340.00 73.4 0 7,266.60 พล.ร.15 ฎ.331/60
หจก.ดับเบิ้ลคลิ๊ก คอมพิวเตอร์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000747 23/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์ Double Click Computer Ltd Part 9.29E+09 32,000.00 299.07 0 31,700.93 พล.ร.15 ฎ.335/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000715 21/3/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 22,000.00 220 0 21,780.00 ผพธ.มทบ.46 น.30/60
ร้านสุวรรณสาส์น โดย นายบุญสม อิฐสุวรรณ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000714 21/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส MR BOONSOM ITSUWAN SUWANNASARN SHOP 9.051E+09 50,000.00 500 0 49,500.00 กรม ทพ.46 ฎ.75/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000713 21/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 6,500.00 60.75 0 6,439.25 ร.151 พัน.1 ฎ.144/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000712 21/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 50,000.00 467.29 0 49,532.71 ร.151 พัน.1 ฎ.127/60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000703 20/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 19,800.00 198 0 19,602.00 พล.ร.15 ฎ.273/60
ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000706 20/3/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat 3.172E+09 50,000.00 500 0 49,500.00 กรม ทพ.44 ฎ.101/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000705 20/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 20,869.00 195.04 0 20,673.96 ร.151 ฎ.115/60
บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000704 20/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส CHAINARIN STATIONARY CO LTD 9.05E+09 22,458.00 209.89 0 22,248.11 ร.151 ฎ.114/60
ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000681 15/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE 9.09E+09 14,083.00 140.83 0 13,942.17 ร.152 ฎ.120/60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000685 15/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 50,000.00 500 0 49,500.00 ร.153 พัน.1 ฎ.101/60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000684 15/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 50,000.00 500 0 49,500.00 ร.153 ฎ.106/60
ร้านแม่จำเนียร โดย นางจำเนียร แสงแ Maechamnian Shop By MrsJamnian Saen 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000679 15/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส MAECHAMNIAN SHOP 9.32E+09 31,245.00 312.45 0 30,932.55 พล.ร.15 ฎ.268/60
ร้านแม่จำเนียร โดย นางจำเนียร แสงแ Maechamnian Shop By MrsJamnian Saen 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000682 15/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส MAECHAMNIAN SHOP 9.32E+09 38,800.00 388 0 38,412.00 พล.ร.15 ฎ.263/60
ร้านแม่จำเนียร โดย นางจำเนียร แสงแ Maechamnian Shop By MrsJamnian Saen 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000683 15/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส MAECHAMNIAN SHOP 9.32E+09 38,800.00 388 0 38,412.00 พล.ร.15 ฎ.264/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000680 15/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 13,000.00 121.5 0 12,878.50 ร.151 ฎ.113/60
นายอาวุธ พันธุ์นิล 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000654 13/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์ Mr.Arwut Phannin 9.291E+09 32,791.00 327.91 0 32,463.09 ผพธ.มทบ.46 น.31/60
นายอาวุธ พันธุ์นิล 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000650 13/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์ Mr.Arwut Phannin 9.291E+09 11,120.00 111.2 0 11,008.80 ผพธ.มทบ.46 น.31/60
นายอาวุธ พันธุ์นิล 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000651 13/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์ Mr.Arwut Phannin 9.291E+09 13,245.00 132.45 0 13,112.55 ผพธ.มทบ.46 น.32/60
ร้านต่วนอะไหล่ยนต์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000661 13/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA 9.321E+09 13,400.00 134 0 13,266.00 พล.ร.15 ฎ.251/60
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000663 13/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 8,764.00 87.64 0 8,676.36 ร.153 พัน.3 ฎ.96/60
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000665 13/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 30,000.00 300 0 29,700.00 ร.153 พัน.3 ฎ.99/6
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000664 13/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 10,000.00 100 0 9,900.00 ร.153 พัน.3 ฎ.97/60
ร้าน ซีเทค คอมพิวเตอร์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000639 13/3/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ยะลา Mr.Sutat Rungrawiwan 2.664E+09 10,000.00 100 0 9,900.00 พล.ร.15 ฎ.234/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000640 13/3/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 6,765.00 67.75 0 6,697.25 พล.ร.15 ฎ.236/60
ร้านสี่กั๊ก โดยนางชุลีพร ร่าเริง Seekack Shop by Mrs.Chuleeporn Rara 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000662 13/3/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Chuleeporn Raraung 4.56E+09 49,000.00 490 0 48,510.00 พล.ร.15 ฎ.252/60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000660 13/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 10,600.00 106 0 10,494.00 พล.ร.15 ฎ.249.60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000638 13/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 8,200.00 82 0 8,118.00 พล.ร.15 ฎ.233/60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000637 13/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 15,000.00 150 0 14,850.00 พล.ร.15 ฎ.232/60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000635 13/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 43,690.00 436.9 0 43,253.10 พล.ร.15 ฎ.229/60
ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000653 13/3/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat 3.172E+09 50,000.00 500 0 49,500.00 ร.151 พัน.3 ฎ.162/60
ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000666 13/3/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat 3.172E+09 50,000.00 500 0 49,500.00 ร.153 พัน.3 ฎ.98/60
ร้านแม่จำเนียร โดย นางจำเนียร แสงแ Maechamnian Shop By MrsJamnian Saen 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000641 13/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส MAECHAMNIAN SHOP 9.32E+09 36,390.00 363.9 0 36,026.10 พล.ร.15 ฎ.237/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000649 13/3/2017 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี) darunee construction limited partnership 7.043E+09 44,408.00 415.03 0 43,992.97 ทน.4 ฎ.86/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000652 13/3/2017 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี) darunee construction limited partnership 7.043E+09 150,000.00 1,401.87 0 148,598.13 ทน.4 ฎ.84/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000648 13/3/2017 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี) darunee construction limited partnership 7.043E+09 100,000.00 934.58 0 99,065.42 ทน.4 ฎ.85/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000655 13/3/2017 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี TP.PATTANAKARN Ltd. part. 5.612E+09 267,137.50 2,496.61 0 264,640.89 ผพธ.มทบ.46 น.11/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000659 13/3/2017 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี TP.PATTANAKARN Ltd. part. 5.612E+09 438,602.50 4,099.09 0 434,503.41 ผพธ.มทบ.46 น.15/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000658 13/3/2017 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี TP.PATTANAKARN Ltd. part. 5.612E+09 809,613.00 7,566.48 0 802,046.52 ผพธ.มทบ.46 น.14/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000657 13/3/2017 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี TP.PATTANAKARN Ltd. part. 5.612E+09 208,988.50 1,953.16 0 207,035.34 ผพธ.มทบ.46 น.13/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000656 13/3/2017 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี TP.PATTANAKARN Ltd. part. 5.612E+09 760,658.50 7,108.96 0 753,549.54 ผพธ.มทบ.46 น.12/60
บริษัท 168 อาร์พลัสอาร์ จำกัด 168 R PLUS R CO LTD 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000636 13/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พหลโยธิน 39 168 R PLUS R CO LTD 390212970 25,460.00 237.94 0 25,222.06 ผพธ.มทบ.46  
หจก.ดับเบิ้ลคลิ๊ก คอมพิวเตอร์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000643 13/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์ Double Click Computer Ltd Part 9.29E+09 13,655.00 127.62 0 13,527.38 พล.ร.15 ฎ.239/60
หจก.ดับเบิ้ลคลิ๊ก คอมพิวเตอร์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000642 13/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์ Double Click Computer Ltd Part 9.29E+09 6,455.00 60.33 0 6,394.67 พล.ร.15 ฎ.238/60
บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P6900000646 13/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี THE PATTANI PROVINCIAL TRADING 9.076E+09 129,527.76 1,210.54 0 128,317.22 พล.ร.15 ฎ.242/60
บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000645 13/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี THE PATTANI PROVINCIAL TRADING 9.076E+09 129,473.70 1,210.03 0 128,263.67 พล.ร.15 ฎ.241/60
บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000647 13/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี THE PATTANI PROVINCIAL TRADING 9.076E+09 129,473.70 1,210.03 0 128,263.67 พล.ร.15 ฎ.243/60
บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000634 13/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี THE PATTANI PROVINCIAL TRADING 9.076E+09 223,348.89 2,087.37 0 221,261.52 พล.ร.15 ฎ.228/60
บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000000644 13/3/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี THE PATTANI PROVINCIAL TRADING 9.076E+09 129,473.70 1,210.03 0 128,263.67 พล.ร.15 ฎ.240/60
นางสาว รุสนี มาแจ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000627 28/2/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์ so nanapan shop by miss rusnee majae 9.291E+09 60,000.00 600 0 59,400.00 ผพธ.มทบ.46  
นายอาวุธ พันธุ์นิล 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000623 28/2/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์ Mr.Arwut Phannin 9.291E+09 337,445.00 3,374.45 0 334,070.55 ผพธ.มทบ.46  
มณฑา ชูเรือง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000602 24/2/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์ K K SERVICE SHOP BY MR PRASAN KANTALIKA 9.291E+09 22,000.00 220 0 21,780.00 ผพธ.มทบ.46  
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000585 23/2/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 7,124.00 71.24 0 7,052.76 ผพธ.มทบ.46  
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000584 23/2/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา Miss Montha Churueang 3.992E+09 16,000.00 160 0 15,840.00 ผพธ.มทบ.46  
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000583 23/2/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา Miss Montha Churueang 3.992E+09 10,000.00 100 0 9,900.00 ผพธ.มทบ.46  
ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000581 23/2/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 12,100.00 121 0 11,979.00 ร.153  
ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000582 23/2/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส COCKPITCHAREONKANYANG LTD PART 9.321E+09 100,510.00 939.35 0 99,570.65 ร.152  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000563 21/2/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา Miss Montha Churueang 3.992E+09 8,600.00 86 0 8,514.00 ผพธ.มทบ.46 น.
เจเค ศึกษาภัณฑ์โดยนายกฤษฎา หมื่นหนู 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000561 21/2/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 13,000.00 130 0 12,870.00 ร.153 ฎ.
เจเค ศึกษาภัณฑ์โดยนายกฤษฎา หมื่นหนู 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000562 21/2/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 37,950.00 379.5 0 37,570.50 ร.153 ฎ.
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000560 20/2/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 80,000.00 800 0 79,200.00 พล.ร.15 ฎ.174/60
มณฑา ชูเรือง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000557 17/2/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat 3.172E+09 25,850.00 258.5 0 25,591.50 ผพธ.มทบ.46 น.24/60
มณฑา ชูเรือง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000556 17/2/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat 3.172E+09 37,840.00 378.4 0 37,461.60 ผพธ.มทบ.46 น.23/60
ร้านต่วนอะไหล่ยนต์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000559 17/2/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 374,985.00 0 0 374,985.00 ผพธ.มทบ.46 น.13/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000529 16/2/2017 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Mr.Krissada Muennu 5.655E+09 6,600.00 66 0 6,534.00 พล.ร.15 ฎ.171/60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000530 16/2/2017 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Mr.Krissada Muennu 5.655E+09 5,000.00 50 0 4,950.00 พล.ร.15 ฎ.172/60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000539 16/2/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 10,435.00 104.35 0 10,330.65 ผพธ.มทบ.46 น.28/60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000524 16/2/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา Miss Montha Churueang 3.992E+09 39,000.00 390 0 38,610.00 ผพธ.มทบ.46 น.28/60
ร้านแม่จำเนียร โดย นางจำเนียร แสงแ Maechamnian Shop By MrsJamnian Saen 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000542 16/2/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา Miss Montha Churueang 3.992E+09 17,500.00 175 0 17,325.00 ผพธ.มทบ.46 น.27/60
ร้านแม่จำเนียร โดย นางจำเนียร แสงแ Maechamnian Shop By MrsJamnian Saen 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000541 16/2/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA 9.321E+09 12,000.00 120 0 11,880.00 พล.ร.15 ฎ.176/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000531 16/2/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 46,170.00 461.7 0 45,708.30 พล.ร.15 ฎ.173/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000540 16/2/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 19,000.00 190 0 18,810.00 พล.ร.15 ฎ.175/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000528 16/2/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 20,250.00 202.5 0 20,047.50 พล.ร.15 ฎ.165/60
มณฑา ชูเรือง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000525 16/2/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 9,960.00 99.6 0 9,860.40 พล.ร.15 ฎ.162/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000527 16/2/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส MAECHAMNIAN SHOP 9.32E+09 49,800.00 498 0 49,302.00 พล.ร.15 ฎ.164/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000526 16/2/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส MAECHAMNIAN SHOP 9.32E+09 7,968.00 79.68 0 7,888.32 พล.ร.15 ฎ.163/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000492 15/2/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 7,500.00 75 0 7,425.00 ผพธ.มทบ.46 น.21/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000494 15/2/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 16,400.00 164 0 16,236.00 ผพธ.มทบ.46 น.24/60
ร้านสี่กั๊ก โดยนางชุลีพร ร่าเริง Seekack Shop by Mrs.Chuleeporn Rara 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000491 15/2/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 6,000.00 60 0 5,940.00 ผพธ.มทบ.46 น.15/60
ร้านสี่กั๊ก โดยนางชุลีพร ร่าเริง Seekack Shop by Mrs.Chuleeporn Rara 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000501 15/2/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา Miss Montha Churueang 3.992E+09 14,080.00 140.8 0 13,939.20 ผพธ.มทบ.46 น.22/60
ร้าน เค.เค.เซอร์วิสโดย นายประสาน คันธฬิกา 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000498 15/2/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 14,890.00 148.9 0 14,741.10 ร.153 ฎ.82/60
บริษัทสิริปัตตานี(2015)จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000497 15/2/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 27,255.00 272.55 0 26,982.45 ร.153 ฎ.81/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000496 15/2/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 6,165.00 61.65 0 6,103.35 พล.ร.15 ฎ.170/60
ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000495 15/2/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 7,485.00 74.85 0 7,410.15 พล.ร.15 ฎ.168/60
ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000502 15/2/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Chuleeporn Raraung 4.56E+09 90,400.00 904 0 89,496.00 ผพธ.มทบ.46 น.23/60
ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000500 15/2/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Chuleeporn Raraung 4.56E+09 14,464.00 144.64 0 14,319.36 ผพธ.มทบ.46 น.21/60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000499 15/2/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์ K K SERVICE SHOP BY MR PRASAN KANTALIKA 9.291E+09 22,000.00 220 0 21,780.00 ผพธ.มทบ.46 น.05/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000493 15/2/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี Siripattani 2015 Co Ltd 9.071E+09 28,615.00 267.43 0 28,347.57 ผพธ.มทบ.46 น.22/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000461 7/2/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 24,750.00 247.5 0 24,502.50 ร.153 ฎ.75/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000460 7/2/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE 9.09E+09 8,164.00 81.64 0 8,082.36 ร.152 ฎ.83/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000459 7/2/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE 9.09E+09 16,202.00 162.02 0 16,039.98 ร.152 ฎ.82/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000458 7/2/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE 9.09E+09 9,776.00 97.76 0 9,678.24 ร.152 ฎ.81/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000462 7/2/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 8,250.00 82.5 0 8,167.50 ร.153 ฎ.76/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000448 7/2/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 10,175.00 95.09 0 10,079.91 ร.151 พัน.2 ฎ.124/60
ร้านตาต้าร์ครุภัณฑ์ โดย นายอธิวัฒน์ แก้วกิรัตยา Tatar Karupan Shop 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000447 7/2/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 10,348.00 96.71 0 10,251.29 ร.151 พัน.2 ฎ.121/60
ร้านตาต้าร์ครุภัณฑ์ โดย นายอธิวัฒน์ แก้วกิรัตยา Tatar Karupan Shop 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000445 7/2/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 16,665.00 155.75 0 16,509.25 ร.151 พัน.2 ฎ.118/60
มณฑา ชูเรือง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000451 7/2/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 6,720.00 62.8 0 6,657.20 ร.151 พัน.2 ฎ.123/60
ร้านต่วนอะไหล่ยนต์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000450 7/2/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 24,400.00 228.04 0 24,171.96 ร.151 พัน.2 ฎ.122/60
ร้านต่วนอะไหล่ยนต์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000449 7/2/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 9,100.00 85.05 0 9,014.95 ร.151 พัน.2 ฎ.125/60
ร้านต่วนอะไหล่ยนต์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000446 7/2/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 9,164.00 85.64 0 9,078.36 ร.151 พัน.2 ฎ.119/60
ร้านต่วนอะไหล่ยนต์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000425 27/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส Tatar Karupan Shop By Mr Athiwat Kaewkirattaya 9.321E+09 716,591.00 7,165.91 0 709,425.09 พล.ร.15 ฎ.149/60
ร้านต่วนอะไหล่ยนต์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000424 27/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส Tatar Karupan Shop By Mr Athiwat Kaewkirattaya 9.321E+09 716,591.00 7,165.91 0 709,425.09 พล.ร.15 ฎ.148/60
นิชยาภรณ์การปัก โดยนางสาวนิชยาภรณ์ เม่นพริ้ง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000423 27/1/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา Miss Montha Churueang 3.992E+09 9,000.00 90 0 8,910.00 ผพธ.มทบ.46 น.19/60
เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000434 27/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA 9.321E+09 20,137.00 201.37 0 19,935.63 พล.ร.15 ฎ.158/60
ร้านอินโฟกัส โคกโพธิ์ โดย นางสาวนิรอหินิง นิหลีนิ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000432 27/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA 9.321E+09 20,087.00 200.87 0 19,886.13 พล.ร.15 ฎ.156/60
ร้านอินโฟกัส โคกโพธิ์ โดย นางสาวนิรอหินิง นิหลีนิ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000431 27/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA 9.321E+09 20,137.00 201.37 0 19,935.63 พล.ร.15 ฎ.155/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000433 27/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA 9.321E+09 20,137.00 201.37 0 19,935.63 พล.ร.15 ฎ.157/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000430 27/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA 9.321E+09 24,660.00 246.6 0 24,413.40 พล.ร.15 ฎ.154/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000429 27/1/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด หล่มสัก NICHAYAPORN KANPAK BY MISS NICHAYAPORN MENPRING 3.562E+09 254,980.00 2,549.80 0 252,430.20 พล.ร.15 ฎ.153/60
มณฑา ชูเรือง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000422 27/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 9.091E+09 50,000.00 500 0 49,500.00 ร.152 พัน.1 ฎ.53/60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000428 27/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส INFOCUS KHOK PHO SHOP 9.321E+09 716,607.00 7,166.07 0 709,440.93 พล.ร.15 ฎ.152/60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000426 27/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส INFOCUS KHOK PHO SHOP 9.321E+09 716,607.00 7,166.07 0 709,440.93 พล.ร.15 ฎ.150/60
ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000427 27/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP 9.321E+09 717,983.00 6,710.12 0 711,272.88 พล.ร.15 ฎ.151/60
ร้าน เค.เค.เซอร์วิสโดย นายประสาน คันธฬิกา 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000385 24/1/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 49,848.00 498.48 0 49,349.52 ผพธ.มทบ.46 น.12/60
บริษัทสิริปัตตานี(2015)จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000384 24/1/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 6,836.00 68.36 0 6,767.64 ผพธ.มทบ.46 น.8/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค็อกพิทเจริญการยา 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000383 24/1/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา Miss Montha Churueang 3.992E+09 7,900.00 79 0 7,821.00 ผพธ.มทบ.46 น.16/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค็อกพิทเจริญการยา 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000378 24/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 61,640.00 616.4 0 61,023.60 พล.ร.15 ฎ.112/60
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000377 24/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 61,640.00 616.4 0 61,023.60 พล.ร.15 ฎ.111/60
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000381 24/1/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat 3.172E+09 50,000.00 500 0 49,500.00 ร.152 พัน.2 ฎ.69/60
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000382 24/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์ K K SERVICE SHOP BY MR PRASAN KANTALIKA 9.291E+09 66,000.00 660 0 65,340.00 ผพธ.มทบ.46 น.488/60
ร้าน ซีเทค คอมพิวเตอร์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P60000386 24/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี Siripattani 2015 Co Ltd 9.071E+09 73,500.00 686.92 0 72,813.08 ผพธ.มทบ.46 น.14/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000380 24/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส COCKPITCHAREONKANYANG LTD PART 9.321E+09 104,000.00 971.96 0 103,028.04 ร.153 ฎ.70/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000379 24/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส COCKPITCHAREONKANYANG LTD PART 9.321E+09 259,290.00 2,423.27 0 256,866.73 ร.153 ฎ.71/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000376 23/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 730072665 368,031.72 0 0 368,031.72 ผพธ.มทบ.46 น.13/60
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000360 20/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 25,303.00 253.03 0 25,049.97 ร.153 พัน.3 ฎ.37/60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000359 20/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 6,675.00 66.75 0 6,608.25 ร.153 พัน.3 ฎ.36/60
ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000353 20/1/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ยะลา Mr.Sutat Rungrawiwan 2.664E+09 9,000.00 90 0 8,910.00 ร.153 พัน.2 ฎ.52/60
ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000358 20/1/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 9,164.00 91.64 0 9,072.36 ร.153 พัน.2 ฎ.46/50
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000352 20/1/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 6,000.00 60 0 5,940.00 ร.153 พัน.2 ฎ.51/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์เฟอร์นิเ อินเตอร์เนชั่นแนล 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000357 20/1/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 11,825.00 118.25 0 11,706.75 ร.153 พัน.2 ฎ.50/60
หจก นิวส์คอม ปัตตานี 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000356 20/1/2017 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 27,042.00 270.42 0 26,771.58 ร.153 พัน.2 ฎ.48/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000355 20/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 16,150.00 161.5 0 15,988.50 ร.153 พัน.2 ฎ.49/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000361 20/1/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat 3.172E+09 9,500.00 95 0 9,405.00 ร.153 พัน.3 ฎ.38/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000354 20/1/2017 ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat 3.172E+09 8,500.00 85 0 8,415.00 ร.153 พัน.3 ฎ.34/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000322 16/1/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 39,930.00 399.3 0 39,530.70 ผพธ.มทบ.46 น.4/60
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000304 10/1/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บิ๊กซี หาดใหญ่ RUNGROTE FURNITURE INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP 5.517E+09 1,203,000.00 11,242.99 0 1,191,757.01    
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000305 10/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์ NEWCOM PATTANI LIMITED PARTNERSHIP 9.29E+09 1,661,500.00 15,528.04 0 1,645,971.96    
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000293 9/1/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 110,000.00 1,100.00 0 108,900.00 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ฎ.     /60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000303 9/1/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 10,000.00 100 0 9,900.00 ผพธ.มทบ.46 น.10/60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000302 9/1/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 17,000.00 170 0 16,830.00 ผพธ.มทบ.46 น.5/60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000291 9/1/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 294,000.00 2,940.00 0 291,060.00 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ฎ.     /60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000292 9/1/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 185,670.00 1,856.70 0 183,813.30 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ฎ.     /60
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000289 9/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 55,495.00 554.95 0 54,940.05 พล.ร.15 ฎ.117/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์เฟอร์นิเ อินเตอร์เนชั่นแนล 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000288 9/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 100,000.00 1,000.00 0 99,000.00 พล.ร.15 ฎ.116/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟัฎลี โยธากิจ Fadlee Yothakit Ltd Part 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000287 9/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 332,284.00 3,322.84 0 328,961.16 พล.ร.15 ฎ.110/60
หจก นิวส์คอม ปัตตานี 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000290 9/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 54,886.00 548.86 0 54,337.14 พล.ร.15 ฎ.121/60
หจก นิวส์คอม ปัตตานี 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000296 9/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 23,000.00 230 0 22,770.00 พล.ร.15 ฎ.120/60
หจก นิวส์คอม ปัตตานี 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000295 9/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 12,000.00 120 0 11,880.00 พล.ร.15 ฎ.119/60
เจเค ศึกษาภัณฑ์โดยนายกฤษฎา หมื่นหนู 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000294 9/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 200,000.00 2,000.00 0 198,000.00 พล.ร.15 ฎ.118/60
ร้านต่วนอะไหล่ยนต์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000298 9/1/2017 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บิ๊กซี หาดใหญ่ RUNGROTE FURNITURE INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP 5.517E+09 110,000.00 1,028.04 0 108,971.96    
นิชยาภรณ์การปัก โดยนางสาวนิชยาภรณ์ เม่นพริ้ง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000297 9/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส Fadlee Yothakit Ltd Part 9.321E+09 480,000.00 4,485.98 0 475,514.02    
นิชยาภรณ์การปัก โดยนางสาวนิชยาภรณ์ เม่นพริ้ง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000301 9/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์ NEWCOM PATTANI LIMITED PARTNERSHIP 9.29E+09 71,400.00 667.29 0 70,732.71    
นิชยาภรณ์การปัก โดยนางสาวนิชยาภรณ์ เม่นพริ้ง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000299 9/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์ NEWCOM PATTANI LIMITED PARTNERSHIP 9.29E+09 141,000.00 1,317.76 0 139,682.24    
กันยาอะไหล่ยนต์ โดย นาย วีรวุฒิ มาล 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000300 9/1/2017 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์ NEWCOM PATTANI LIMITED PARTNERSHIP 9.29E+09 350,000.00 3,271.03 0 346,728.97    
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000263 30/12/2016 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Mr.Krissada Muennu 5.655E+09 95,394.00 953.94 0 94,440.06 พล.ร.15 ฎ.108/60
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000277 30/12/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA 9.321E+09 400,100.00 4,001.00 0 396,099.00 พล.ร.15 ฎ.109/60
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000275 30/12/2016 ธนาคารทหารไทย จำกัด หล่มสัก NICHAYAPORN KANPAK BY MISS NICHAYAPORN MENPRING 3.562E+09 98,880.00 988.8 0 97,891.20 พล.ร.15 ฎ.104/60
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000274 30/12/2016 ธนาคารทหารไทย จำกัด หล่มสัก NICHAYAPORN KANPAK BY MISS NICHAYAPORN MENPRING 3.562E+09 177,480.00 1,774.80 0 175,705.20 พล.ร.15 ฎ.102/60
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000284 30/12/2016 ธนาคารทหารไทย จำกัด หล่มสัก NICHAYAPORN KANPAK BY MISS NICHAYAPORN MENPRING 3.562E+09 134,190.00 1,341.90 0 132,848.10 พล.ร.15 ฎ.103/60
ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000276 30/12/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส kanyaahaiyun shop by Mr veerawut mala 9.321E+09 28,326.00 283.26 0 28,042.74 พล.ร.15 ฎ.105/60
ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000271 30/12/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 7,964.00 79.64 0 7,884.36 ร.152 พัน.2 ฎ.52/60
ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000269 30/12/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 47,465.00 474.65 0 46,990.35 ร.151 พัน.3 ฎ.98/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000267 30/12/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 8,244.00 82.44 0 8,161.56 ร.151 พัน.3 ฎ.95/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000281 30/12/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 27,890.00 278.9 0 27,611.10 ร.151 พัน.3 ฎ.97/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000283 30/12/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 11,245.00 112.45 0 11,132.55 ร.152 พัน.2 ฎ.39/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000268 30/12/2016 ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat 3.172E+09 31,150.00 311.5 0 30,838.50 ร.151 พัน.3 ฎ.96/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000270 30/12/2016 ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat 3.172E+09 14,300.00 143 0 14,157.00 ร.151 พัน.3 ฎ.100/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000282 30/12/2016 ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat 3.172E+09 30,235.00 302.35 0 29,932.65 ร.151 พัน.3 ฎ.99/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000272 30/12/2016 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี TP.PATTANAKARN Ltd. part. 5.612E+09 613,760.00 5,736.07 0 608,023.93 ผพธ.มทบ.46 น.9/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000273 30/12/2016 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี TP.PATTANAKARN Ltd. part. 5.612E+09 345,240.00 3,226.54 0 342,013.46 ผพธ.มทบ.46 น.10/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000261 30/12/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP 9.321E+09 1,480,277.00 13,834.36 0 1,466,442.64 พล.ร.15 ฎ.106/60
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000262 30/12/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP 9.321E+09 1,652,404.00 15,443.03 0 1,636,960.97 พล.ร.15 ฎ.107/60
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000265 30/12/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 19,300.00 180.37 0 19,119.63 ร.151 พัน.1 ฎ.67/60
ลิตเติลช้อป 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000264 30/12/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 8,100.00 75.7 0 8,024.30 ร.151 พัน.1 ฎ.66/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000279 30/12/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 5,500.00 51.4 0 5,448.60 ร.151 พัน.1 ฎ.64/60
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000266 30/12/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 9,286.00 86.79 0 9,199.21 ร.151 พัน.1 ฎ.77/60
มณฑา ชูเรือง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000278 30/12/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 9,100.00 85.05 0 9,014.95 ร.151 พัน.1 ฎ.63/60
เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000280 30/12/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 6,500.00 60.75 0 6,439.25 ร.151 พัน.1 ฎ.65/60
เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000190 20/12/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 49,703.00 497.03 0 49,205.97    
เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000191 20/12/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส Mr.Vachira Waewkratok 9.051E+09 38,575.00 385.75 0 38,189.25    
เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000189 20/12/2016 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี TP.PATTANAKARN Ltd. part. 5.612E+09 609,728.00 5,698.39 0 604,029.61    
อู่นครศรีการช่าง โดย นายศักดิ์นรินทร์ มีแต้ม 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000000188 20/12/2016 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี TP.PATTANAKARN Ltd. part. 5.612E+09 342,972.00 3,205.35 0 339,766.65    
บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000174 19/12/2016 ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา Miss Montha Churueang 3.992E+09 5,000.00 50 0 4,950.00    
บจ.สยาม ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล SIAM TRANS INTERNATIONAL CO LTD 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000172 19/12/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 9.091E+09 19,000.00 190 0 18,810.00    
บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000171 19/12/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 9.091E+09 8,415.00 84.15 0 8,330.85    
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000168 19/12/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 9.091E+09 8,604.00 86.04 0 8,517.96    
ร้าน ซีเทค คอมพิวเตอร์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000169 19/12/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU 9.091E+09 32,700.00 327 0 32,373.00    
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000170 19/12/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส AU NAKONSEEKARNCHANG 9.052E+09 5,318.00 49.7 0 5,268.30    
บริษัท พีเออี (เทรดดิ้ง) จำกัด 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000167 19/12/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส PENANG TRADING CO LTD 9.815E+09 11,333.00 105.92 0 11,227.08    
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000173 19/12/2016 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ตลาดน้อย SIAM TRANS INTERNATIONAL CO LTD 133040288 98,000.00 915.89 0 97,084.11    
ร้าน เอสบี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000166 19/12/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส CHAINARIN STATIONARY CO LTD 9.05E+09 14,827.00 138.57 0 14,688.43    
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000152 15/12/2016 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์ Mrs.Nom Maniphom 4.56E+09 13,050.00 130.5 0 12,919.50    
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000154 15/12/2016 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ยะลา Mr.Sutat Rungrawiwan 2.664E+09 8,415.00 84.15 0 8,330.85    
มณฑา ชูเรือง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000155 15/12/2016 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 9,164.00 91.64 0 9,072.36    
มณฑา ชูเรือง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000151 15/12/2016 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ถนนรัชดา-ลาดพร้าว P A E TRADING CO LTD 1.773E+09 114,755.00 1,072.48 0 113,682.52    
ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000141 14/12/2016 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 24,947.00 249.47 0 24,697.53    
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000144 14/12/2016 ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์ Mrs.Sombun Rotjanahatsadin 5.384E+10 10,395.00 103.95 0 10,291.05    
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000146 14/12/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 5,500.00 55 0 5,445.00    
หจก.หัสไชยการไฟฟ้า HASACHAI ELECTRIC LTD. 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000143 14/12/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN 9.321E+09 11,000.00 110 0 10,890.00    
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะสิทธิ์ทัวร์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P000000097 28/11/2016 ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา Miss Montha Churueang 3.992E+09 10,720.00 107.2 0 10,612.80    
ร้าน ว.วัฒนา โดย นายวัฒนา แสงสีดำ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P000000096 28/11/2016 ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา Miss Montha Churueang 3.992E+09 10,720.00 107.2 0 10,612.80    
หจก.หัสไชยการไฟฟ้า HASACHAI ELECTRIC LTD. 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P000000098 28/11/2016 ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat 3.172E+09 7,300.00 0 0 7,300.00    
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค็อกพิทเจริญการยา 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P000000101 28/11/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP 9.321E+09 740,000.00 6,915.88 0 733,084.12    
ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P000000100 28/11/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP 9.321E+09 1,181,000.00 11,037.38 0 1,169,962.62    
มณฑา ชูเรือง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P000000099 28/11/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี HASACHAIELECTRIC LTD PART 9.071E+09 809,300.00 7,563.55 0 801,736.45    
มณฑา ชูเรือง 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P600000095 28/11/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แม่ขรี CHANASITTOUR LIMITED PARTNERSHIP 9.13E+09 1,146,400.00 11,464.00 0 1,134,936.00    
ร้าน มณี พาณิชย์ 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P5900B2192 3/10/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา W Wattana Shop By Mr Wattana Sangseedum 9.09E+09 80,447.00 804.47 0 79,642.53    
ร้าน เค.เค.เซอร์วิสโดย นายประสาน คันธฬิกา 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46 P590002306 3/10/2016 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี HASACHAIELECTRIC LTD PART 9.071E+09 678,780.00 6,343.74 0 672,436.26    


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170