จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝกง.มทบ.46 ยินดีต้อนรับ
       Google


รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้(เม.ย.-ก.ย.61)

อ่าน 159
ชื่อผู้ขาย หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่สั่งโอนเงิน ธนาคาร/สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี จำนวนเงินรวม (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท) ค่าปรับ (บาท) จำนวนเงินสุทธิ(บาท)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองใหม่การปัก
 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000863  02/04/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด หล่มสัก  Mueangmaikanpak Ltd Part  3562441414  17,000.00  158.88  0.00  16,841.12
 อำนาจเซอร์วิส โดยนายอำนาจ คันธฬิกา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000864  02/04/2018  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะนะ  UMNAT SERVICE BY UMNAT KANTALIKA  014862745616  12,500.00  125.00  0.00  12,375.00
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000860  02/04/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  12,500.00  125.00  0.00  12,375.00
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000861  02/04/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  12,500.00  125.00  0.00  12,375.00
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000859  02/04/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  12,500.00  125.00  0.00  12,375.00
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000862  02/04/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  12,500.00  125.00  0.00  12,375.00
 ปรายฟ้ามาร์เก็ตติ้ง โดย น.ส.อุรณลักษณ์ จิระพงษ์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000878  02/04/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Plyfaa marketing  5654832508  12,500.00  125.00  0.00  12,375.00
 บจ.สยาม ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล SIAM TRANS INTERNATIONAL CO LTD  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000906  04/04/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ตลาดน้อย  SIAM TRANS INTERNATIONAL CO LTD  0133040288  89,000.00  831.78  0.00  88,168.22
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000918  04/04/2018  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP PATTANAKARN LTD PART  5612129934  28,435.00  265.75  0.00  28,169.25
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000915  04/04/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  110,000.00  1,028.04  0.00  108,971.96
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000921  04/04/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  165,000.00  1,542.06  0.00  163,457.94
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000908  04/04/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  12,500.00  116.82  0.00  12,383.18
 ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน โดย นายธวัช ไล่เจริญ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000886  04/04/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  HANGSPECT CREANG KEAN BY MR THAWATCHAI LAICHAREON  9070536889  10,875.00  108.75  0.00  10,766.25
 ร้านสุวรรณสาส์น โดย นายบุญสม อิฐสุวรรณ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000907  04/04/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  MR BOONSOM ITSUWAN SUWANNASARN SHOP  9051410719  13,400.00  134.00  0.00  13,266.00
 ร้านบันฑิตย์เอ็นจิเนี่ยริ่ง BUNDIT ENGINEERING BY  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000887  04/04/2018  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ปัตตานี  Mr Bandit Boonrid bundit engineering  2670752035  9,950.00  0.00  0.00  9,950.00
 ร้าน เค.เค.เซอร์วิสโดย นายประสาน คันธฬิกา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000897  04/04/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  K K SERVICE SHOP BY MR PRASAN KANTALIKA  9291025372  52,000.00  520.00  0.00  51,480.00
 ร้าน เค.เค.เซอร์วิสโดย นายประสาน คันธฬิกา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000898  04/04/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  K K SERVICE SHOP BY MR PRASAN KANTALIKA  9291025372  52,000.00  520.00  0.00  51,480.00
 ร้านบรรเทิง โดย นางฉวีวรรณ อินดำ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000909  04/04/2018  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Bunterng Shop By Mrs Chaweewan Indam  4560224059  12,500.00  125.00  0.00  12,375.00
 ร้านบรรเทิง โดย นางฉวีวรรณ อินดำ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000916  04/04/2018  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Bunterng Shop By Mrs Chaweewan Indam  4560224059  9,685.00  0.00  0.00  9,685.00
 ร้านแม่จำเนียร โดย นางจำเนียร แสงแ Maechamnian Shop By MrsJamnian Saen  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000903  04/04/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  MAECHAMNIAN SHOP  9320304246  38,300.00  383.00  0.00  37,917.00
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000896  04/04/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000912  04/04/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  41,624.00  416.24  0.00  41,207.76
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000888  04/04/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  12,232.00  122.32  0.00  12,109.68
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000889  04/04/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  11,000.00  110.00  0.00  10,890.00
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000914  04/04/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  43,690.00  436.90  0.00  43,253.10
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000884  04/04/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  7,500.00  0.00  0.00  7,500.00
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000965  04/04/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  36,390.00  363.90  0.00  36,026.10
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000966  04/04/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000967  04/04/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  5,720.00  0.00  0.00  5,720.00
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000968  04/04/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000969  04/04/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 ร้าน ซีเทค คอมพิวเตอร์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000919  04/04/2018  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ยะลา  Mr.Sutat Rungrawiwan  2664281330  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00
 ส.มิตรสัมพันธ์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000904  04/04/2018  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mr.Somyot pansomsong  4560324164  29,810.00  298.10  0.00  29,511.90
 ส.มิตรสัมพันธ์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000885  04/04/2018  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mr.Somyot pansomsong  4560324164  12,456.00  124.56  0.00  12,331.44
 ส.มิตรสัมพันธ์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000905  04/04/2018  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mr.Somyot pansomsong  4560324164  6,261.00  0.00  0.00  6,261.00
 ส.มิตรสัมพันธ์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000910  04/04/2018  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mr.Somyot pansomsong  4560324164  16,140.00  161.40  0.00  15,978.60
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000951  04/04/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000950  04/04/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000955  04/04/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  12,500.00  125.00  0.00  12,375.00
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000956  04/04/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  12,500.00  125.00  0.00  12,375.00
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000952  04/04/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000953  04/04/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000954  04/04/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000920  04/04/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  40,680.00  406.80  0.00  40,273.20
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000948  04/04/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000949  04/04/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000945  04/04/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000946  04/04/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000947  04/04/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 สหภัณฑ์ พาณิชย์ โดยนางสาวซัลมาร์ กาเร็ง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000901  04/04/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  SAHAPAN PANICH  4850223141  66,700.00  667.00  0.00  66,033.00
 สหภัณฑ์ พาณิชย์ โดยนางสาวซัลมาร์ กาเร็ง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000902  04/04/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  SAHAPAN PANICH  4850223141  66,700.00  667.00  0.00  66,033.00
 สหภัณฑ์ พาณิชย์ โดยนางสาวซัลมาร์ กาเร็ง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000911  04/04/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  SAHAPAN PANICH  4850223141  302,816.00  3,028.16  0.00  299,787.84
 สหภัณฑ์ พาณิชย์ โดยนางสาวซัลมาร์ กาเร็ง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000917  04/04/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  SAHAPAN PANICH  4850223141  108,024.00  1,080.24  0.00  106,943.76
 ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000890  04/04/2018  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  6,600.00  0.00  0.00  6,600.00
 อู่ นู้ รุ่งเรืองกิจการยาง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000913  04/04/2018  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลำไพล  Mr.Jarungkit Promsuk  014342814335  8,907.00  0.00  0.00  8,907.00
 ร้าน อ.เครื่องเขียน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000895  04/04/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Mr.Phongsan Nurat  3992763767  8,500.00  0.00  0.00  8,500.00
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000974  09/04/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000975  09/04/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P600000983  18/04/2018  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP PATTANAKARN LTD PART  5612129934  945,546.50  8,836.88  0.00  936,709.62
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000984  18/04/2018  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP PATTANAKARN LTD PART  5612129934  697,453.50  6,518.26  0.00  690,935.24
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000985  18/04/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  30,000.00  300.00  0.00  29,700.00
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610000986  18/04/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  7,500.00  0.00  0.00  7,500.00
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001001  24/04/2018  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP PATTANAKARN LTD PART  5612129934  167,700.00  1,567.29  0.00  166,132.71
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001039  26/04/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  17,793.15  166.28  0.00  17,626.87
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001038  26/04/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  1,794.93  16.77  0.00  1,778.16
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001027  26/04/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  9,947.39  0.00  0.00  9,947.39
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001025  26/04/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  97,060.39  0.00  0.00  97,060.39
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001030  26/04/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  196,871.14  0.00  0.00  196,871.14
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001029  26/04/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  59,647.20  0.00  0.00  59,647.20
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001028  26/04/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  10,463.94  0.00  0.00  10,463.94
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001026  26/04/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  16,428.93  0.00  0.00  16,428.93
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001031  26/04/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  70,745.98  0.00  0.00  70,745.98
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริรักษ์ ทรานสปอร  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001057  14/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  BORIRAK TRANSPORT LIMITED PARTNERSHIP  9323014710  718,000.00  6,710.29  0.00  711,289.71
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001107  24/05/2018  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP PATTANAKARN LTD PART  5612129934  1,403,830.30  13,119.90  0.00  1,390,710.40
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001106  24/05/2018  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP PATTANAKARN LTD PART  5612129934  1,575,210.20  14,721.60  0.00  1,560,488.60
 ร้าน เค.เค.เซอร์วิสโดย นายประสาน คันธฬิกา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001108  24/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  K K SERVICE SHOP BY MR PRASAN KANTALIKA  9291025372  52,000.00  520.00  0.00  51,480.00
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001111  24/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  9,133.00  0.00  0.00  9,133.00
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001109  24/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  7,500.00  0.00  0.00  7,500.00
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001110  24/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  18,647.00  186.47  0.00  18,460.53
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P6100A1112  28/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  192,222.79  0.00  0.00  192,222.79
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001119  30/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  3,830.60  35.80  0.00  3,794.80
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001117  30/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  3,455.03  32.29  0.00  3,422.74
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001116  30/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  417.78  0.00  0.00  417.78
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001115  30/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  348.66  0.00  0.00  348.66
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001114  30/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  15,866.66  148.26  0.00  15,718.40
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001121  30/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  2,726.36  25.48  0.00  2,700.88
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001122  30/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  11,528.90  107.74  0.00  11,421.16
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001142  30/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  303,760.60  0.00  0.00  303,760.60
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001135  30/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  276,165.87  0.00  0.00  276,165.87
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001141  30/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  1,501,684.57  0.00  0.00  1,501,684.57
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001139  30/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  110,351.92  0.00  0.00  110,351.92
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001138  30/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  271,929.14  0.00  0.00  271,929.14
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001134  30/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  10,188.10  0.00  0.00  10,188.10
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001140  30/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  1,328,263.95  0.00  0.00  1,328,263.95
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001137  30/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  16,402.93  0.00  0.00  16,402.93
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001136  30/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  222,735.02  0.00  0.00  222,735.02
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001131  30/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  47,079.70  0.00  0.00  47,079.70
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001133  30/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  97,109.51  0.00  0.00  97,109.51
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001143  30/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  82,254.56  0.00  0.00  82,254.56
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001132  30/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  53,829.92  0.00  0.00  53,829.92
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001146  30/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001149  30/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001144  30/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001145  30/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001147  30/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001148  30/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001153  30/05/2018  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  16,320.00  163.20  0.00  16,156.80
 ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001154  30/05/2018  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  30,000.00  300.00  0.00  29,700.00
 อู่ นู้ รุ่งเรืองกิจการยาง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001152  30/05/2018  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลำไพล  Mr.Jarungkit Promsuk  014342814335  333,100.00  3,331.00  0.00  329,769.00
 ครัวเฟื่องฟ้า  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001150  30/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  Miss Ariya Plodthao  4850454771  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 ครัวเฟื่องฟ้า  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001151  30/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  Miss Ariya Plodthao  4850454771  5,500.00  0.00  0.00  5,500.00
 บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P6100A1118  31/05/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปากเกร็ด  CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED  1236020693  8,560.00  80.00  0.00  8,480.00
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001196  18/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  24,400.00  228.04  0.00  24,171.96
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001200  18/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  10,175.00  95.09  0.00  10,079.91
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001192  18/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  8,500.00  0.00  0.00  8,500.00
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001195  18/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  6,720.00  0.00  0.00  6,720.00
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001199  18/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  10,347.00  96.70  0.00  10,250.30
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001201  18/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  54,886.00  548.86  0.00  54,337.14
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001197  18/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001191  18/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  55,495.00  554.95  0.00  54,940.05
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001198  18/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001202  18/06/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  60,000.00  600.00  0.00  59,400.00
 ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001189  18/06/2018  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  45,180.00  451.80  0.00  44,728.20
 เจเค ศึกษาภัณฑ์โดยนายกฤษฎา หมื่นหนู  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001190  18/06/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Mr.Krissada Muennu  5654600804  95,394.00  953.94  0.00  94,440.06
 ครัวเฟื่องฟ้า  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001193  18/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  Miss Ariya Plodthao  4850454771  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 ครัวเฟื่องฟ้า  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001194  18/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  Miss Ariya Plodthao  4850454771  5,500.00  0.00  0.00  5,500.00
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001212  21/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  8,070.00  0.00  0.00  8,070.00
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001213  21/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  7,000.00  0.00  0.00  7,000.00
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001215  21/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  8,500.00  0.00  0.00  8,500.00
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001219  21/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  9,008.00  0.00  0.00  9,008.00
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001214  21/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  19,123.00  178.72  0.00  18,944.28
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001220  21/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  7,900.00  0.00  0.00  7,900.00
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001216  21/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  7,500.00  0.00  0.00  7,500.00
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001218  21/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  100,000.00  1,000.00  0.00  99,000.00
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001211  21/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  100,000.00  1,000.00  0.00  99,000.00
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001285  28/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  9,100.00  85.05  0.00  9,014.95
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001283  28/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  7,716.00  72.11  0.00  7,643.89
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  7011469429  28/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  6,337.00  59.22  0.00  6,277.78
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001241  28/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  3,402.60  31.80  0.00  3,370.80
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001246  28/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  295.80  0.00  0.00  295.80
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001242  28/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  2,199.92  20.56  0.00  2,179.36
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001245  28/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  3,056.99  28.57  0.00  3,028.42
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001243  28/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  14,365.82  134.26  0.00  14,231.56
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001247  28/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  16,825.11  157.23  0.00  16,667.88
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001244  28/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  8,250.93  77.10  0.00  8,173.83
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001260  28/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  21,859.36  0.00  0.00  21,859.36
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001267  28/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  50,880.31  0.00  0.00  50,880.31
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001263  28/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  86,533.46  0.00  0.00  86,533.46
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001261  28/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  97,834.87  0.00  0.00  97,834.87
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001259  28/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  85,923.68  0.00  0.00  85,923.68
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001257  28/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  97,527.31  0.00  0.00  97,527.31
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001268  28/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  9,931.34  0.00  0.00  9,931.34
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001266  28/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  105,767.56  0.00  0.00  105,767.56
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001265  28/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  82,348.83  0.00  0.00  82,348.83
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001264  28/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  86,453.23  0.00  0.00  86,453.23
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001262  28/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  82,553.51  0.00  0.00  82,553.51
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001256  28/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  1,521,345.70  0.00  0.00  1,521,345.70
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001269  28/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  67,411.95  0.00  0.00  67,411.95
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001255  28/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  312,145.77  0.00  0.00  312,145.77
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001287  28/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001284  28/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001240  29/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ไปรษณีย์ไทย  CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED  9865589168  11,224.30  104.90  0.00  11,119.40
 บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001239  29/06/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ไปรษณีย์ไทย  CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED  9865589168  13,888.60  129.80  0.00  13,758.80
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001301  10/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  11,958.00  111.76  0.00  11,846.24
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001349  10/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  244,952.15  2,289.27  0.00  242,662.88
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองใหม่การปัก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001300  10/07/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด หล่มสัก  Mueangmaikanpak Ltd Part  3562441414  243,150.00  2,272.43  0.00  240,877.57
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองใหม่การปัก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001299  10/07/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด หล่มสัก  Mueangmaikanpak Ltd Part  3562441414  108,500.00  1,014.02  0.00  107,485.98
 ร้าน เค.เค.เซอร์วิสโดย นายประสาน คันธฬิกา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001336  10/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  K K SERVICE SHOP BY MR PRASAN KANTALIKA  9291025372  52,000.00  520.00  0.00  51,480.00
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001345  10/07/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  30,235.00  302.35  0.00  29,932.65
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001347  10/07/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  14,300.00  143.00  0.00  14,157.00
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001338  10/07/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  13,040.00  130.40  0.00  12,909.60
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001340  10/07/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  9,500.00  0.00  0.00  9,500.00
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001357  10/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001356  10/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001335  10/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  6,437.00  0.00  0.00  6,437.00
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001342  10/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  12,645.00  126.45  0.00  12,518.55
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001343  10/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  8,415.00  0.00  0.00  8,415.00
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001355  10/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001357  10/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001348  10/07/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  46,172.00  461.72  0.00  45,710.28
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001339  10/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  6,675.00  0.00  0.00  6,675.00
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001341  10/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  25,303.00  253.03  0.00  25,049.97
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001346  10/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  27,890.00  278.90  0.00  27,611.10
 ร้านต่วนอะไหล่ยนต์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001298  10/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA  9320633371  28,326.00  283.26  0.00  28,042.74
 ร้านต่วนอะไหล่ยนต์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001344  10/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  TUANALAIYONT BY MISS ROMOA DOLOA  9320633371  8,200.00  0.00  0.00  8,200.00
 ปรายฟ้ามาร์เก็ตติ้ง โดย น.ส.อุรณลักษณ์ จิระพงษ์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001337  10/07/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Plyfaa marketing  5654832508  7,500.00  0.00  0.00  7,500.00
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองใหม่การปัก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001362  13/07/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด หล่มสัก  Mueangmaikanpak Ltd Part  3562441414  147,060.00  1,374.39  0.00  145,685.61
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001365  13/07/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  31,150.00  311.50  0.00  30,838.50
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001361  13/07/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  80,000.00  800.00  0.00  79,200.00
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001363  13/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  7,500.00  0.00  0.00  7,500.00
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001364  13/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  47,465.00  474.65  0.00  46,990.35
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ไอ.พี.เวิร์ค  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001378  16/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  V I P WORK LIMITED PARTNERSHIP  9320588694  133,250.00  1,245.33  0.00  132,004.67
 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P6100A1046  16/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  PTT PUBLIC COMPANY LIMITED  0006100775  2,799,908.27  26,167.37  0.00  2,773,740.90
 ร้านแม่จำเนียร โดย นางจำเนียร แสงแ Maechamnian Shop By MrsJamnian Saen  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001381  16/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  MAECHAMNIAN SHOP  9320304246  49,000.00  490.00  0.00  48,510.00
 ร้านแม่จำเนียร โดย นางจำเนียร แสงแ Maechamnian Shop By MrsJamnian Saen  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001382  16/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  MAECHAMNIAN SHOP  9320304246  49,000.00  490.00  0.00  48,510.00
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001376  16/07/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  6,460.00  0.00  0.00  6,460.00
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001377  16/07/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  14,890.00  148.90  0.00  14,741.10
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001375  16/07/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  6,460.00  0.00  0.00  6,460.00
 ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001379  16/07/2018  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  11,700.00  117.00  0.00  11,583.00
 ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001380  16/07/2018  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  15,000.00  150.00  0.00  14,850.00
 ครัวเฟื่องฟ้า  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001383  16/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  Miss Ariya Plodthao  4850454771  16,000.00  160.00  0.00  15,840.00
 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P6100A1045  17/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  PTT PUBLIC COMPANY LIMITED  0006100775  1,121,330.04  10,479.72  0.00  1,110,850.32
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นวัฒนกิจ KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001393  19/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  9320707855  16,201.00  151.41  0.00  16,049.59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นวัฒนกิจ KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001394  19/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  9320707855  8,163.00  76.29  0.00  8,086.71
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นวัฒนกิจ KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001395  19/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  9320707855  14,083.00  131.62  0.00  13,951.38
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นวัฒนกิจ KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001392  19/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  9320707855  9,776.00  91.36  0.00  9,684.64
 ร้าน เค.เค.เซอร์วิสโดย นายประสาน คันธฬิกา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001396  19/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  K K SERVICE SHOP BY MR PRASAN KANTALIKA  9291025372  52,000.00  520.00  0.00  51,480.00
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001400  19/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  7,500.00  0.00  0.00  7,500.00
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001401  19/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  7,500.00  0.00  0.00  7,500.00
 ร้านตองสาม ช็อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001402  19/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่  Mr.Issara Plodthao  9826918997  7,500.00  0.00  0.00  7,500.00
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001421  20/07/2018  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP PATTANAKARN LTD PART  5612129934  2,425,304.00  22,666.39  0.00  2,402,637.61
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001422  23/07/2018  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP PATTANAKARN LTD PART  5612129934  782,655.50  7,314.54  0.00  775,340.96
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001426  23/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  9,000.00  0.00  0.00  9,000.00
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001428  23/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  29,000.00  290.00  0.00  28,710.00
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001427  23/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  40,525.00  405.25  0.00  40,119.75
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001425  23/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  14,525.00  145.25  0.00  14,379.75
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองใหม่การปัก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001447  26/07/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด หล่มสัก  Mueangmaikanpak Ltd Part  3562441414  275,570.00  2,575.42  0.00  272,994.58
 ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001448  26/07/2018  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  22,440.00  224.40  0.00  22,215.60
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ พี.เค.อินเ กรู๊ป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001495  31/07/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  SOUTHP K INTER GROUP LTD PART  9320580588  19,000.00  177.57  0.00  18,822.43
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001494  31/07/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  31,245.00  312.45  0.00  30,932.55
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001545  06/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  1,915.30  17.90  0.00  1,897.40
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001543  06/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  4,044.60  37.80  0.00  4,006.80
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001542  06/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  16,470.65  153.91  0.00  16,316.74
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001512  06/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  68,421.71  0.00  0.00  68,421.71
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001521  06/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  641,677.58  0.00  0.00  641,677.58
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001520  06/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  174,969.03  0.00  0.00  174,969.03
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001519  06/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  301,612.64  0.00  0.00  301,612.64
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001518  06/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  96,510.65  0.00  0.00  96,510.65
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001517  06/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  229,252.50  0.00  0.00  229,252.50
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001516  06/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  367,594.02  0.00  0.00  367,594.02
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001514  06/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  270,810.24  0.00  0.00  270,810.24
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001513  06/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  23,997.31  0.00  0.00  23,997.31
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001511  06/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  640,230.10  0.00  0.00  640,230.10
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001510  06/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  56,245.63  0.00  0.00  56,245.63
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001507  06/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  74,681.05  0.00  0.00  74,681.05
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001506  06/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  99,542.55  0.00  0.00  99,542.55
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001505  06/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  9,738.76  0.00  0.00  9,738.76
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001504  06/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  190,242.37  0.00  0.00  190,242.37
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001503  06/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  360,758.68  0.00  0.00  360,758.68
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001502  06/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  10,544.09  0.00  0.00  10,544.09
 การประปาส่วนภูมิภาค Provincial Waterworks Authority  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001547  06/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วิภาวดี-รังสิต 64  Provincial Water works Authority  9804341441  698,780.00  0.00  0.00  698,780.00
 การประปาส่วนภูมิภาค Provincial Waterworks Authority  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001546  06/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วิภาวดี-รังสิต 64  Provincial Water works Authority  9804341441  301,220.00  0.00  0.00  301,220.00
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001508  07/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  67,369.99  0.00  0.00  67,369.99
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001509  07/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  10,613.39  0.00  0.00  10,613.39
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001558  07/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  88,662.85  0.00  0.00  88,662.85
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001515  08/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  310,089.11  0.00  0.00  310,089.11
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001578  14/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  11,000.00  110.00  0.00  10,890.00
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001583  14/08/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  5,500.00  0.00  0.00  5,500.00
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001579  14/08/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  24,946.00  249.46  0.00  24,696.54
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001577  14/08/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  10,395.00  103.95  0.00  10,291.05
 ร้าน ซีเทค คอมพิวเตอร์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001582  14/08/2018  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ยะลา  Mr.Sutat Rungrawiwan  2664281330  8,415.00  0.00  0.00  8,415.00
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001581  14/08/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  7,010.00  0.00  0.00  7,010.00
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001580  14/08/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00
 ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001576  14/08/2018  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  34,700.00  347.00  0.00  34,353.00
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001650  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  5,000.00  46.73  0.00  4,953.27
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001647  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  5,000.00  46.73  0.00  4,953.27
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001649  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  5,000.00  46.73  0.00  4,953.27
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001613  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  9,636.00  90.06  0.00  9,545.94
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001614  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  11,016.00  102.95  0.00  10,913.05
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001648  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  5,000.00  46.73  0.00  4,953.27
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นวัฒนกิจ KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001635  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  9320707855  5,000.00  46.73  0.00  4,953.27
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นวัฒนกิจ KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001615  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  9320707855  5,000.00  46.73  0.00  4,953.27
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นวัฒนกิจ KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001640  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  9320707855  5,000.00  46.73  0.00  4,953.27
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นวัฒนกิจ KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001618  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  9320707855  5,000.00  46.73  0.00  4,953.27
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นวัฒนกิจ KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001636  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  9320707855  5,000.00  46.73  0.00  4,953.27
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นวัฒนกิจ KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001638  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  9320707855  5,000.00  46.73  0.00  4,953.27
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นวัฒนกิจ KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001639  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  9320707855  5,000.00  46.73  0.00  4,953.27
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นวัฒนกิจ KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001641  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  9320707855  5,000.00  46.73  0.00  4,953.27
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นวัฒนกิจ KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001616  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  9320707855  5,000.00  46.73  0.00  4,953.27
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นวัฒนกิจ KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001617  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  9320707855  5,000.00  46.73  0.00  4,953.27
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นวัฒนกิจ KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001634  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  9320707855  5,000.00  46.73  0.00  4,953.27
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นวัฒนกิจ KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001637  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  9320707855  5,000.00  46.73  0.00  4,953.27
 ร้านแม่จำเนียร โดย นางจำเนียร แสงแ Maechamnian Shop By MrsJamnian Saen  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001612  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  MAECHAMNIAN SHOP  9320304246  49,000.00  490.00  0.00  48,510.00
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001644  20/08/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  7,600.00  0.00  0.00  7,600.00
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001611  20/08/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  6,460.00  0.00  0.00  6,460.00
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001642  20/08/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  7,500.00  0.00  0.00  7,500.00
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001643  20/08/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  18,678.00  186.78  0.00  18,491.22
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001646  20/08/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  7,500.00  0.00  0.00  7,500.00
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001627  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001628  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001629  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001620  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001619  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001621  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001622  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001623  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001624  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001625  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001626  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001630  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001632  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  7,600.00  0.00  0.00  7,600.00
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001633  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  7,500.00  0.00  0.00  7,500.00
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001631  20/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  7,500.00  0.00  0.00  7,500.00
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001645  20/08/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ไอ.พี.เวิร์ค  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001705  22/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  V I P WORK LIMITED PARTNERSHIP  9320588694  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ไอ.พี.เวิร์ค  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001703  22/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  V I P WORK LIMITED PARTNERSHIP  9320588694  16,150.00  150.93  0.00  15,999.07
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001701  22/08/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  13,400.00  125.23  0.00  13,274.77
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001702  22/08/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  28,425.00  265.65  0.00  28,159.35
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001709  22/08/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  8,500.00  0.00  0.00  8,500.00
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001700  22/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  7,700.00  0.00  0.00  7,700.00
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001704  22/08/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  27,042.00  270.42  0.00  26,771.58
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001694  22/08/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  7,500.00  0.00  0.00  7,500.00
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001707  22/08/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  11,825.00  118.25  0.00  11,706.75
 ร้าน ซีเทค คอมพิวเตอร์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001706  22/08/2018  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ยะลา  Mr.Sutat Rungrawiwan  2664281330  9,000.00  0.00  0.00  9,000.00
 ร้าน ซีเทค คอมพิวเตอร์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001693  22/08/2018  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ยะลา  Mr.Sutat Rungrawiwan  2664281330  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001708  22/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  38,575.00  385.75  0.00  38,189.25
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001710  22/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  8,750.00  0.00  0.00  8,750.00
 เจเค ศึกษาภัณฑ์โดยนายกฤษฎา หมื่นหนู  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001695  22/08/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Mr.Krissada Muennu  5654600804  7,500.00  0.00  0.00  7,500.00
 เจเค ศึกษาภัณฑ์โดยนายกฤษฎา หมื่นหนู  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001696  22/08/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Mr.Krissada Muennu  5654600804  5,040.00  0.00  0.00  5,040.00
 เจเค ศึกษาภัณฑ์โดยนายกฤษฎา หมื่นหนู  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001697  22/08/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Mr.Krissada Muennu  5654600804  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00
 เจเค ศึกษาภัณฑ์โดยนายกฤษฎา หมื่นหนู  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001698  22/08/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Mr.Krissada Muennu  5654600804  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00
 เจเค ศึกษาภัณฑ์โดยนายกฤษฎา หมื่นหนู  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001699  22/08/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Mr.Krissada Muennu  5654600804  20,000.00  200.00  0.00  19,800.00
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ พี.เค.อินเ กรู๊ป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001726  27/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  SOUTHP K INTER GROUP LTD PART  9320580588  10,600.00  99.07  0.00  10,500.93
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001727  27/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  11,333.00  105.92  0.00  11,227.08
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001729  27/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  9,762.00  91.23  0.00  9,670.77
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ พี.เค.อินเ กรู๊ป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001772  29/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  SOUTHP K INTER GROUP LTD PART  9320580588  14,925.00  139.49  0.00  14,785.51
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001781  29/08/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  50,000.00  467.29  0.00  49,532.71
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001780  29/08/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  49,999.00  467.28  0.00  49,531.72
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001782  29/08/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  50,000.00  467.29  0.00  49,532.71
 บริษัท ยะลาโดมทอง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001779  29/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  YALA DOMETONG CO. LTD.  9323126551  100,000.00  934.58  0.00  99,065.42
 ร้านแม่จำเนียร โดย นางจำเนียร แสงแ Maechamnian Shop By MrsJamnian Saen  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001778  29/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  MAECHAMNIAN SHOP  9320304246  77,600.00  776.00  0.00  76,824.00
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001786  29/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  265,058.00  2,650.58  0.00  262,407.42
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001783  29/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  11,245.00  112.45  0.00  11,132.55
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001784  29/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  49,702.00  497.02  0.00  49,204.98
 เกณิกา พาณิชย์ โดย นางสาวเกณิกา ทองอนันต์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001787  29/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  Kenika Panich By Miss Kenika Thonganan  4850168752  491,530.15  4,915.30  0.00  486,614.85
 เกณิกา พาณิชย์ โดย นางสาวเกณิกา ทองอนันต์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001788  29/08/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  Kenika Panich By Miss Kenika Thonganan  4850168752  272,394.20  2,723.94  0.00  269,670.26
 เจเค ศึกษาภัณฑ์โดยนายกฤษฎา หมื่นหนู  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001774  29/08/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Mr.Krissada Muennu  5654600804  7,500.00  75.00  0.00  7,425.00
 เจเค ศึกษาภัณฑ์โดยนายกฤษฎา หมื่นหนู  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001770  29/08/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Mr.Krissada Muennu  5654600804  43,690.00  436.90  0.00  43,253.10
 เจเค ศึกษาภัณฑ์โดยนายกฤษฎา หมื่นหนู  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001771  29/08/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Mr.Krissada Muennu  5654600804  19,800.00  198.00  0.00  19,602.00
 เจเค ศึกษาภัณฑ์โดยนายกฤษฎา หมื่นหนู  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001773  29/08/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Mr.Krissada Muennu  5654600804  7,773.00  77.73  0.00  7,695.27
 เจเค ศึกษาภัณฑ์โดยนายกฤษฎา หมื่นหนู  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001775  29/08/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Mr.Krissada Muennu  5654600804  7,500.00  75.00  0.00  7,425.00
 เจเค ศึกษาภัณฑ์โดยนายกฤษฎา หมื่นหนู  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001785  29/08/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Mr.Krissada Muennu  5654600804  36,390.00  363.90  0.00  36,026.10
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001805  03/09/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  24,000.00  224.30  0.00  23,775.70
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001806  03/09/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  131,440.00  1,228.41  0.00  130,211.59
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001802  03/09/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  16,688.99  155.95  0.00  16,533.04
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001803  03/09/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  16,788.11  156.88  0.00  16,631.23
 ร้าน เค.เค.เซอร์วิสโดย นายประสาน คันธฬิกา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001810  03/09/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  K K SERVICE SHOP BY MR PRASAN KANTALIKA  9291025372  52,000.00  520.00  0.00  51,480.00
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001808  03/09/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  135,000.00  1,350.00  0.00  133,650.00
 ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001811  03/09/2018  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  8,500.00  0.00  0.00  8,500.00
 ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001812  03/09/2018  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  18,000.00  180.00  0.00  17,820.00
 ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001813  03/09/2018  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  30,700.00  307.00  0.00  30,393.00
 ครัวเฟื่องฟ้า  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001809  03/09/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  Miss Ariya Plodthao  4850454771  5,500.00  0.00  0.00  5,500.00
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001814  05/09/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  14,826.00  138.56  0.00  14,687.44
 ร้านแม่จำเนียร โดย นางจำเนียร แสงแ Maechamnian Shop By MrsJamnian Saen  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001869  05/09/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  MAECHAMNIAN SHOP  9320304246  77,600.00  776.00  0.00  76,824.00
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001804  05/09/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  90,000.00  900.00  0.00  89,100.00
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001818  05/09/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  7,600.00  0.00  0.00  7,600.00
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001870  05/09/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  15,000.00  150.00  0.00  14,850.00
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001871  05/09/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001815  05/09/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001816  05/09/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  20,000.00  200.00  0.00  19,800.00
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001817  05/09/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00
 ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001872  05/09/2018  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  5,710.00  0.00  0.00  5,710.00
 เจเค ศึกษาภัณฑ์โดยนายกฤษฎา หมื่นหนู  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001868  05/09/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Mr.Krissada Muennu  5654600804  14,925.00  149.25  0.00  14,775.75
 ครัวเฟื่องฟ้า  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001873  05/09/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  Miss Ariya Plodthao  4850454771  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001885  07/09/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  5,000.00  46.73  0.00  4,953.27
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001886  07/09/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  5,000.00  46.73  0.00  4,953.27
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001887  07/09/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  7,500.00  0.00  0.00  7,500.00
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001888  07/09/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00
 อู่ นู้ รุ่งเรืองกิจการยาง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001890  07/09/2018  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลำไพล  Mr.Jarungkit Promsuk  014342814335  5,952.00  0.00  0.00  5,952.00
 อู่ นู้ รุ่งเรืองกิจการยาง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001889  07/09/2018  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลำไพล  Mr.Jarungkit Promsuk  014342814335  6,868.00  0.00  0.00  6,868.00
 อู่ นู้ รุ่งเรืองกิจการยาง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001981  07/09/2018  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลำไพล  Mr.Jarungkit Promsuk  014342814335  29,511.00  295.11  0.00  29,215.89
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001907  10/09/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  300,807.20  2,811.28  0.00  297,995.92
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001899  10/09/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  27,254.00  272.54  0.00  26,981.46
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001898  10/09/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  24,750.00  247.50  0.00  24,502.50
 ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001908  10/09/2018  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  15,000.00  150.00  0.00  14,850.00
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นวัฒนกิจ KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001921  11/09/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  9320707855  99,200.00  927.10  0.00  98,272.90
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001924  11/09/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  30,000.00  300.00  0.00  29,700.00
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001922  11/09/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  7,500.00  0.00  0.00  7,500.00
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001923  11/09/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  20,000.00  200.00  0.00  19,800.00
 เจเค ศึกษาภัณฑ์โดยนายกฤษฎา หมื่นหนู  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001914  11/09/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Mr.Krissada Muennu  5654600804  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 เจเค ศึกษาภัณฑ์โดยนายกฤษฎา หมื่นหนู  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001913  11/09/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Mr.Krissada Muennu  5654600804  15,000.00  150.00  0.00  14,850.00
 เจเค ศึกษาภัณฑ์โดยนายกฤษฎา หมื่นหนู  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001915  11/09/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Mr.Krissada Muennu  5654600804  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 เจเค ศึกษาภัณฑ์โดยนายกฤษฎา หมื่นหนู  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001919  11/09/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Mr.Krissada Muennu  5654600804  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 เจเค ศึกษาภัณฑ์โดยนายกฤษฎา หมื่นหนู  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001917  11/09/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Mr.Krissada Muennu  5654600804  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 เจเค ศึกษาภัณฑ์โดยนายกฤษฎา หมื่นหนู  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001918  11/09/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Mr.Krissada Muennu  5654600804  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 เจเค ศึกษาภัณฑ์โดยนายกฤษฎา หมื่นหนู  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001920  11/09/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Mr.Krissada Muennu  5654600804  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00
 เจเค ศึกษาภัณฑ์โดยนายกฤษฎา หมื่นหนู  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P610001916  11/09/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Mr.Krissada Muennu  5654600804  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170