ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ ฝ่ายการเงิน จังหวัดทหารบกปัตตานี..........
....
 

ข่าวสาร

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน
 

รายการโอนเงินให้หน่วย รพ.ค่าย ฯ , กรม ทพ.41 , กรม ทพ.43 , กรม ทพ.44 และ กรม ทพ.46 งวด 27 ต.ค.2557

อ่าน 5 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 27 ต.ค.2557  ( รพ.ค่าย ฯ , กรม ทพ.41 , กรม ทพ.43 , กรม ทพ.44 และ กรม ทพ.46 ) ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.153 , ร.153 พัน.1 , ร.153 พัน.2 และ ร.153 พัน.3 งวด 27 ต.ค.2557

อ่าน 8 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 27 ต.ค.2557  ( ร.153 , ร.153 พัน.1 , ร.153 พัน.2 และ ร.153 พัน.3 )   ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.152 , ร.152 พัน.1 , ร.152 พัน.2 และ ร.152 พัน.3 งวด 27 ต.ค.2557

อ่าน 9 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 27 ต.ค.2557  ( ร.152 , ร.152 พัน.1 , ร.152 พัน.2 และ ร.152 พัน.3 )   ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.151 , ร.151 พัน.1 , ร.151 พัน.2 และ ร.151 พัน.3 งวด 27 ต.ค.2557

อ่าน 10 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 27 ต.ค.2557  ( ร.151 , ร.151 พัน.1 , ร.151 พัน.2 และ ร.151 พัน.3 )   ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย พล.ร.15 , ช.พัน.15 , ส.พัน.15 และ ม.พัน.31 งวด 27 ต.ค.2557

อ่าน 15 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 27 ต.ค.2557  ( พล.ร.15 , ช.พัน.15 , ส.พัน.15 และ ม.พัน.31 )   หน่วย...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน งวด 24 ต.ค.2557

อ่าน 16 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 24 ต.ค.2557      หน่วย ร.151 พัน.3     ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน งวด 16 ต.ค.2557 .........

อ่าน 74 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 16 ต.ค.2557      หน่วย พล.ร.15     &n...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน งวด 7 ต.ต.57

อ่าน 178 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 7 ต.ค.2557   (ฎีกาเหลื่อมจ่าย)   หน่วย พล.ร.15     ...
 


ฝ่ายการเงิน จังหวัดทหารบกปัตตานี อาคารกองบังคับการจังหวัดทหารบกปัตตานี เลขที่ 2 หมู่ 7 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170