ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ ฝ่ายการเงิน จังหวัดทหารบกปัตตานี..........
 

ข่าวสาร

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน
 

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน งวด 31 ก.ค.2557

อ่าน 31 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 31 ก.ค.2557      หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร   ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.153 พัน.3 งวด 25 ก.ค.57

อ่าน 8 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 25 ก.ค.2557     หน่วย  ร.153 พัน.3     &n...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.153 พัน.2 งวด 25 ก.ค.57

อ่าน 8 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 25 ก.ค.2557     หน่วย  ร.153 พัน.2     &n...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.153 พัน.1 งวด 25 ก.ค.57

อ่าน 6 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 25 ก.ค.2557     หน่วย  ร.153 พัน.1     &n...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.153 งวด 25 ก.ค.57

อ่าน 8 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 25 ก.ค.2557     หน่วย  ร.153       ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.152 พัน.3 งวด 25 ก.ค.57

อ่าน 12 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 25 ก.ค.2557     หน่วย  ร.152 พัน.3     &n...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.152 พัน.2 งวด 25 ก.ค.57

อ่าน 18 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 25 ก.ค.2557     หน่วย  ร.152 พัน.2     &n...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.152 พัน.1 งวด 25 ก.ค.57

อ่าน 10 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 25 ก.ค.2557     หน่วย  ร.152 พัน.1     &n...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.152 งวด 25 ก.ค.57

อ่าน 9 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 25 ก.ค.2557     หน่วย  ร.152       ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.151 พัน.3 งวด 25 ก.ค.57

อ่าน 14 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 25 ก.ค.2557     หน่วย  ร.151 พัน.3     &n...
 
123
 
 
 
ให้การสนับสนุนหน่วย
&   นายทหารการเงิน
* นขต.จทบ.ป.น. *
สถาบันการศึกษา
   
 

 
ฝ่ายการเงิน จังหวัดทหารบกปัตตานี อาคารกองบังคับการจังหวัดทหารบกปัตตานี เลขที่ 2 หมู่ 7 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170