ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ ฝ่ายการเงิน จังหวัดทหารบกปัตตานี..........
....  
 
 

ข่าวสาร

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน
 

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน งวด 26 ก.พ.2558

อ่าน 47 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 26 ก.พ.2558      หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร   ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร , กรม ทพ.41 , กรม ทพ.43 , กรม ทพ.44 และ กรม ทพ.46 งวด 24 ก.พ.2558

อ่าน 23 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 24 ก.พ.2558  ( รพ.ค่าย ฯ , กรม ทพ.41 , กรม ทพ.43 , กรม ทพ.44 และ กรม ทพ.46 ) ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.153 , ร.153 พัน.1 , ร.153 พัน.2 และ ร.153 พัน.3 งวด 24 ก.พ.2558

อ่าน 25 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 24 ก.พ.2558  ( ร.153 , ร.153 พัน.1 , ร.153 พัน.2 และ ร.153 พัน.3 )   ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.152 , ร.152 พัน.1 , ร.152 พัน.2 และ ร.152 พัน.3 งวด 24 ก.พ.2558

อ่าน 31 ครั้ง
รายการรับ-จ่ายประจำงวด 24 ก.พ.2558  ( ร.152 , ร.152 พัน.1 , ร.152 พัน.2 และ ร.152 พัน.3 ) หน่วย ร.152  ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.151 , ร.151 พัน.1 , ร.151 พัน.2 และ ร.151 พัน.3 งวด 24 ก.พ.2558

อ่าน 26 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 24 ก.พ.2558  ( ร.151 , ร.151 พัน.1 , ร.151 พัน.2 และ ร.151 พัน.3 )   ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ทน.4 , พล.ร.15 , ส.พัน.15 , ช.พัน.15 และ ม.พัน.31 งวด 24 ก.พ.2558

อ่าน 35 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 24 ก.พ.2558  ( ทน.4 , พล.ร.15 , ช.พัน.15 , ส.พัน.15 และ ม.พัน.31 )   ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน งวด ก.พ.2558

อ่าน 134 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 16 ก.พ.2558   ( รอการยืนยัน )   หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร &nbs...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน งวด 6 ก.พ.2558.....

อ่าน 124 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 6 ก.พ.2558      หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร   ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน งวด 29 ม.ค.2558 ..........

อ่าน 100 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 29 ม.ค.2558      หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร   ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย รพ.ค่าย ฯ , กรม ทพ.41 , กรม ทพ.43 , กรม ทพ.44 และ กรม ทพ.46 งวด 26 ม.ค.2558

อ่าน 64 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 26 ม.ค.2558  ( รพ.ค่าย ฯ , กรม ทพ.41 , กรม ทพ.43 , กรม ทพ.44 และ กรม ทพ.46 ) ...
 
12


ฝ่ายการเงิน จังหวัดทหารบกปัตตานี อาคารกองบังคับการจังหวัดทหารบกปัตตานี เลขที่ 2 หมู่ 7 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170