ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ ฝ่ายการเงิน จังหวัดทหารบกปัตตานี..........
....
 

ข่าวสาร

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน
 

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน งวด 16 ต.ค.2557 .........

อ่าน 66 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 16 ต.ค.2557      หน่วย พล.ร.15     &n...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน งวด 7 ต.ต.57

อ่าน 176 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 7 ต.ค.2557   (ฎีกาเหลื่อมจ่าย)   หน่วย พล.ร.15     ...
 


ฝ่ายการเงิน จังหวัดทหารบกปัตตานี อาคารกองบังคับการจังหวัดทหารบกปัตตานี เลขที่ 2 หมู่ 7 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170