ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ ฝ่ายการเงิน จังหวัดทหารบกปัตตานี..........
....
 

ข่าวสาร

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน
 

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน งวด 15 ธ.ค.2557

อ่าน 77 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 15 ธ.ค.2557      หน่วย พล.ร.15     &n...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน งวด 8 ธ.ค.2557

อ่าน 94 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 8 ธ.ค.2557        หน่วย พล.ร.15    ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน งวด 1 ธ.ค.2557

อ่าน 90 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 1 ธ.ค.2557      หน่วย พล.ร.15     &nb...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร , กรม ทพ.41 , กรม ทพ.43 , กรม ทพ.44 และ กรม ทพ.46 งวด 24 พ.ย.2557

อ่าน 36 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 24 พ.ย.2557  ( รพ.ค่าย ฯ , กรม ทพ.41 , กรม ทพ.43 , กรม ทพ.44 และ กรม ทพ.46 ) ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.153 , ร.153 พัน.1 , ร.153 พัน.2 และ ร.153 พัน.3 งวด 24 พ.ย.2557

อ่าน 30 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 24 พ.ย.2557  ( ร.153 , ร.153 พัน.1 , ร.153 พัน.2 และ ร.153 พัน.3 )   ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.152 , ร.152 พัน.1 , ร.152 พัน.2 และ ร.152 พัน.3 งวด 24 พ.ย.2557

อ่าน 21 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 24 พ.ย.2557  ( ร.152 , ร.152 พัน.1 , ร.152 พัน.2 และ ร.152 พัน.3 )   ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.151 , ร.151 พัน.1 , ร.151 พัน.2 และ ร.151 พัน.3 งวด 24 พ.ย.2557

อ่าน 30 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 24 พ.ย.2557  ( ร.151 , ร.151 พัน.1 , ร.151 พัน.2 และ ร.151 พัน.3 )   ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย พล.ร.15 , ช.พัน.15 , ส.พัน.15 และ ม.พัน.31 งวด 24 พ.ย.2557

อ่าน 22 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 24 พ.ย.2557  ( พล.ร.15 , ช.พัน.15 , ส.พัน.15 และ ม.พัน.31 )   หน่วย...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน งวด 17 พ.ย.2557.....

อ่าน 138 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 17 พ.ย.2557      หน่วย พล.ร.15     &n...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน งวด 5 พ.ย.2557.................

อ่าน 85 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 5 พ.ย.2557      หน่วย ร.151 พัน.3     ...
 


ฝ่ายการเงิน จังหวัดทหารบกปัตตานี อาคารกองบังคับการจังหวัดทหารบกปัตตานี เลขที่ 2 หมู่ 7 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170