ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ ฝ่ายการเงิน จังหวัดทหารบกปัตตานี..........
 

ข่าวสาร

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน
 

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน งวด 17 เม.ย.57....

อ่าน 71 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายเงินประจำงวด 17 เม.ย.2557       หน่วย พล.ร.15    &nb...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน งวด 8 เม.ย.57 ........

อ่าน 102 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายเงิน งวด 8 เม.ย.57     หน่วย  พล.ร.15   KTB   ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน งวด 28 มี.ค.2557

อ่าน 152 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 28 มี.ค.2557     หน่วย  พล.ร.15      ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ชุดดูแลพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ และ สง.สด.จว.ป.น. , ย.ล. , น.ธ. งวด 25 มี.ค.57

อ่าน 41 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 25 มี.ค.2557     หน่วย  ชุดดูแลพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.153 พัน.3 งวด 25 มี.ค.57

อ่าน 20 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 25 มี.ค.2557     หน่วย  ร.153 พัน.3     &...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.153 พัน.2 งวด 25 มี.ค.57

อ่าน 14 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 25 มี.ค.2557     หน่วย  ร.153 พัน.2     &...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.153 พัน.1 งวด 25 มี.ค.57

อ่าน 15 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 25 มี.ค.2557     หน่วย  ร.153 พัน.1     &...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.153 งวด 25 มี.ค.57

อ่าน 21 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 25 มี.ค.2557     หน่วย  ร.153       ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.152 พัน.3 งวด 25 มี.ค.57

อ่าน 19 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 25 มี.ค.2557     หน่วย  ร.152 พัน.3     &...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.152 พัน.2 งวด 25 มี.ค.57

อ่าน 21 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 25 มี.ค.2557     หน่วย  ร.152 พัน.2     &...
 
123 
 
 
ให้การสนับสนุนหน่วย
&   นายทหารการเงิน
* นขต.จทบ.ป.น. *
สถาบันการศึกษา
   
 

 
ฝ่ายการเงิน จังหวัดทหารบกปัตตานี อาคารกองบังคับการจังหวัดทหารบกปัตตานี เลขที่ 2 หมู่ 7 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170