ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ ฝ่ายการเงิน จังหวัดทหารบกปัตตานี..........
  
 

ข่าวสาร

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน
 

รายการโอน 24 เม.ย.58 ให้หน่วย กรม ทพ.41 , กรม ทพ.43 , กรม ทพ.44 และ กรม ทพ.46

อ่าน 31 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 24 เม.ย.2558       หน่วย กรม ทพ.41     ...
 
 

รายการโอน 24 เม.ย.58 ให้หน่วย ร.153 , ร.153 พัน.1 , ร.153 พัน.2 และ ร.153 พัน.3

อ่าน 28 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 24 เม.ย.2558       หน่วย ร.153     &...
 
 

รายการโอน 24 เม.ย.58 ให้หน่วย ร.152 , ร.152 พัน.1 , ร.152 พัน.2 และ ร.152 พัน.3

อ่าน 33 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 24 เม.ย.2558       หน่วย ร.152     &...
 
 

รายการโอน 24 เม.ย.58 ให้หน่วย ร.151 , ร.151 พัน.1 , ร.151 พัน.2 และ ร.151 พัน.3

อ่าน 39 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 24 เม.ย.2558       หน่วย ร.151     &...
 
 

รายการโอน 24 เม.ย.58 ให้หน่วย ช.พัน.15 , ส.พัน.15 และ ม.พัน.31

อ่าน 22 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 24 เม.ย.2558       หน่วย ช.พัน.15     ...
 
 

รายการโอน 24 เม.ย.58 ให้หน่วย ทน.4 , พล.ร.15 และ รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร

อ่าน 29 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 24 เม.ย.2558       หน่วย  ทน.4     ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน งวด 17 เม.ย.2558

อ่าน 68 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 17 เม.ย.2558     หน่วย  พล.ร.15      ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน งวด 8 เม.ย.2558

อ่าน 112 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 8 เม.ย.2558     หน่วย  พล.ร.15      ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน งวด 16 มี.ค.2558 .....

อ่าน 190 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 16 มี.ค.2558      หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร   ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน งวด 5 มี.ค.2558 ....

อ่าน 124 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 5 มี.ค.2558      หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร   ...
 


ฝ่ายการเงิน จังหวัดทหารบกปัตตานี อาคารกองบังคับการจังหวัดทหารบกปัตตานี เลขที่ 2 หมู่ 7 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170