ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ ฝ่ายการเงิน จังหวัดทหารบกปัตตานี..........
 

ข่าวสาร

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.152 พัน.2 งวด 25 ก.ค.57

อ่าน 4 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 25 ก.ค.2557     หน่วย  ร.152 พัน.2     &n...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.152 พัน.1 งวด 25 ก.ค.57

อ่าน 4 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 25 ก.ค.2557     หน่วย  ร.152 พัน.1     &n...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.152 งวด 25 ก.ค.57

อ่าน 5 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 25 ก.ค.2557     หน่วย  ร.152       ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.151 พัน.3 งวด 25 ก.ค.57

อ่าน 9 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 25 ก.ค.2557     หน่วย  ร.151 พัน.3     &n...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.151 พัน.2 งวด 25 ก.ค.57

อ่าน 3 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 25 ก.ค.2557     หน่วย  ร.151 พัน.2     &n...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร.151 พัน.1 งวด 25 ก.ค.57

อ่าน 5 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 25 ก.ค.2557     หน่วย  ร.151 พัน.1     &n...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย ร 151 งวด 25 ก.ค.57

อ่าน 3 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 25 ก.ค.2557     หน่วย  ร.151       ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย กรม ทพ.46 งวด 25 ก.ค.57

อ่าน 7 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 25 ก.ค.2557     หน่วย  กรม ทพ.46     &nbs...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย กรม ทพ.44 งวด 25 ก.ค.57

อ่าน 3 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 25 ก.ค.2557     หน่วย  กรม ทพ.44     &nbs...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วย กรม ทพ.43 งวด 25 ก.ค.57

อ่าน 5 ครั้ง
  รายการรับ-จ่าย งวด 25 ก.ค.2557     หน่วย  กรม ทพ.43     &nbs...
 
12
 
 
 
ให้การสนับสนุนหน่วย
&   นายทหารการเงิน
* นขต.จทบ.ป.น. *
สถาบันการศึกษา
   
 

 
ฝ่ายการเงิน จังหวัดทหารบกปัตตานี อาคารกองบังคับการจังหวัดทหารบกปัตตานี เลขที่ 2 หมู่ 7 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170