จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters     
กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "ปั่นเพื่อแม่ Bike For Mom ๒๐๑๕" พร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘......
         
 

ข่าวสาร

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน
 

รายการโอนให้หน่วยรับการสนับสนุน งวด 29 มิ.ย.2558

อ่าน 74 ครั้ง
  รายการรับ-จ่ายประจำงวด 29 มิ.ย.2558      หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร   &nb...
 
 

รายการงวด 24 มิ.ย.58 หน่วย กรม ทพ.41 , กรม ทพ.43 , กรม ทพ.44 , กรม ทพ.46 และ รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร

อ่าน 41 ครั้ง
          รายการรับ-จ่ายประจำงวด 24 มิ.ย.2558      ...
 
 

รายการงวด 24 มิ.ย.58 หน่วย ร.153 , ร.153 พัน.1 , ร.153 พัน.2 และ ร.153 พัน.3

อ่าน 49 ครั้ง
          รายการรับ-จ่ายประจำงวด 24 มิ.ย.2558      ...
 
 

รายการงวด 24 มิ.ย.58 หน่วย ร.152 , ร.152 พัน.1 , ร.152 พัน.2 และ ร.152 พัน.3

อ่าน 34 ครั้ง
          รายการรับ-จ่ายประจำงวด 24 มิ.ย.2558      ...
 
 

รายการงวด 24 มิ.ย.58 หน่วย ร.151 , ร.151 พัน.1 , ร.151 พัน.2 และ ร.151 พัน.3

อ่าน 48 ครั้ง
          รายการรับ-จ่ายประจำงวด 24 มิ.ย.2558      ...
 
 

รายการงวด 24 มิ.ย.58 หน่วย ทน.4 , พล.ร.15 , ช.พัน.15 , ส.พัน.15 และ ม.พัน.31

อ่าน 68 ครั้ง
          รายการรับ-จ่ายประจำงวด 24 มิ.ย.2558      ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน งวด 15 มิ.ย.2558

อ่าน 138 ครั้ง
          รายการรับ-จ่ายประจำงวด 15 มิ.ย.2558      ...
 
 

รายการโอนเงินให้หน่วยรับการสนับสนุน งวด 5 มิ.ย.2558

อ่าน 116 ครั้ง
          รายการรับ-จ่ายประจำงวด 5 มิ.ย.2558      ...
 
 

รายการรับ-จ่าย งวด 25 พ.ค.58 รพ.ค่าย ฯ , กรม ทพ.41 , กรม ทพ.43 , กรม ทพ.44 และ กรม ทพ.46

อ่าน 69 ครั้ง
รายการรับ-จ่ายประจำงวด 25 พ.ค.2558  ( รพ.ค่าย ฯ , กรม ทพ.41 , กรม ทพ.43 , กรม ทพ.44 และ กรม ทพ.46 )   ...
 


ฝ่ายการเงิน จังหวัดทหารบกปัตตานี อาคารกองบังคับการจังหวัดทหารบกปัตตานี เลขที่ 2 หมู่ 7 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170