จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . . . . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ตั้งแต่ ม.ค.59)
       Google

รายการโอน งวด 5 เม.ย.60

อ่าน 136
  งวด  5 เม.ย.2560            
    หน่วย พล.ร.15          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 296/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31มี.ค.60         278,784.00
               
    รวมทั้งสิ้น 278,784.00   0.00   278,784.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ช.พัน.15          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 166/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31มี.ค.60         275,616.00
               
    รวมทั้งสิ้น 275,616.00   0.00   275,616.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ส.พัน.15          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 118/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31มี.ค.60         123,552.00
               
    รวมทั้งสิ้น 123,552.00   0.00   123,552.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ม.พัน.31          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 89/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31มี.ค.60         306,240.00
               
    รวมทั้งสิ้น 306,240.00   0.00   306,240.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.151          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 109/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31มี.ค.60         145,728.00
               
    รวมทั้งสิ้น 145,728.00   0.00   145,728.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.151 พัน.1          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 141/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31มี.ค.60         405,504.00
               
    รวมทั้งสิ้น 405,504.00   0.00   405,504.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.151 พัน.2          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 92/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31มี.ค.60         384,384.00
  ฎีกาที่ 161/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31มี.ค.60         3,168.00
               
    รวมทั้งสิ้น 387,552.00   0.00   387,552.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.151 พัน.3          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 173/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31มี.ค.60         368,544.00
               
    รวมทั้งสิ้น 368,544.00   0.00   368,544.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.152          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 128/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31มี.ค.60         146,784.00
               
    รวมทั้งสิ้น 146,784.00   0.00   146,784.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.152 พัน.1          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 85/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31มี.ค.60         415,008.00
               
    รวมทั้งสิ้น 415,008.00   0.00   415,008.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.152 พัน.2          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 94/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31มี.ค.60         392,832.00
               
    รวมทั้งสิ้น 392,832.00   0.00   392,832.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.152 พัน.3          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 131/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31มี.ค.60         403,392.00
               
    รวมทั้งสิ้น 403,392.00   0.00   403,392.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.153          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 113/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31มี.ค.60         136,224.00
               
    รวมทั้งสิ้น 136,224.00   0.00   136,224.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.153 พัน.1          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 99/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31มี.ค.60         381,216.00
               
    รวมทั้งสิ้น 381,216.00   0.00   381,216.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.153 พัน.2          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 107/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31มี.ค.60         385,440.00
               
    รวมทั้งสิ้น 385,440.00   0.00   385,440.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.153 พัน.3          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 91/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31มี.ค.60         380,256.00
               
    รวมทั้งสิ้น 380,256.00   0.00   380,256.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ทน.4          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 99/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31มี.ค.60         58,080.00
               
    รวมทั้งสิ้น 58,080.00   0.00   58,080.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 137/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31มี.ค.60         53,088.00
               
    รวมทั้งสิ้น 53,088.00   0.00   53,088.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170