จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . . . . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ตั้งแต่ ม.ค.59)
       Google

รายการโอน งวด 20 เม.ย.60

อ่าน 126
งวด  20 เม.ย.2560            
  หน่วย พล.ร.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 380/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10เม.ย.60     248,640.00    
ฎีกาที่ 357/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติภารกิจ ฯ     50,400.00    
ฎีกาที่ 358/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติภารกิจ ฯ     6,480.00    
ฎีกาที่ 349/60 เบี้ยเลี้ยงในการสับเปลี่ยนกำลัง ฯ     108,000.00    
ฎีกาที่ 350/60 เบี้ยเลี้ยงในการสับเปลี่ยนกำลัง ฯ     83,520.00    
ฎีกาที่ 351/60 เบี้ยเลี้ยงในการสับเปลี่ยนกำลัง ฯ     26,208.00    
ฎีกาที่ 352/60 เบี้ยเลี้ยงในการสับเปลี่ยนกำลัง ฯ     2,700.00    
ฎีกาที่ 353/60 เบี้ยเลี้ยงในการสับเปลี่ยนกำลัง ฯ     2,088.00    
ฎีกาที่ 354/60 เบี้ยเลี้ยงในการสับเปลี่ยนกำลัง ฯ     1,512.00    
ฎีกาที่ 371/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     19,440.00    
ฎีกาที่ 372/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ เวรฯ     58,968.00    
ฎีกาที่ 373/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ เวรฯ     78,624.00    
ฎีกาที่ 374/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ เวรฯ     117,936.00    
ฎีกาที่ 375/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ เวรฯ     58,968.00    
ฎีกาที่ 343/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ เวรฯ     135,408.00    
ฎีกาที่ 344/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ เวรฯ     131,040.00    
ฎีกาที่ 345/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ เวรฯ     135,408.00    
ฎีกาที่ 346/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ เวรฯ     135,408.00    
ฎีกาที่ 347/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ เวรฯ     122,304.00    
ฎีกาที่ 348/6 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ เวรฯ     135,408.00    
ฎีกาที่ 367/59 ค่ารักษาพยาบาล     12,508.25    
ฎีกาที่ 512/59 เงิน พ.ส.ร. ตกเบิก         34,656.00
             
  รวมทั้งสิ้น 1,705,624.25   1,670,968.25   34,656.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ช.พัน.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 184/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10เม.ย.60     250,560.00    
ฎีกาที่ 171/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     10,500.00    
ฎีกาที่ 172/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     19,000.00    
ฎีกาที่ 180/60 ค่ารักษาพยาบาล     28,700.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 308,760.00   308,760.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ส.พัน.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 141/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10เม.ย.60     112,320.00    
ฎีกาที่ 134/60 ค่ารักษาพยาบาล     2,383.00    
ฎีกาที่ 135/60 ค่ารักษาพยาบาล     4,820.00    
ฎีกาที่ 136/60 ค่ารักษาพยาบาล     2,020.00    
ฎีกาที่ 137/60 ค่ารักษาพยาบาล     280.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 121,823.00   121,823.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ม.พัน.31          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 106/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10เม.ย.60     278,400.00    
ฎีกาที่ 96/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     3,375.00    
ฎีกาที่ 61/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,670.00    
ฎีกาที่ 48/60 เงิน พ.ส.ร. ตกเบิก         22,990.00
รีเจค เงินเดือน มี.ค.60         41,875.57
             
  รวมทั้งสิ้น 348,310.57   283,445.00   64,865.57
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 135/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10เม.ย.60     132,480.00    
ฎีกาที่ 105/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     4,500.00    
ฎีกาที่ 123/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     2,100.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 139,080.00   139,080.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 154/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10เม.ย.60     368,640.00    
ฎีกาที่ 149/59 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     1,440.00    
ฎีกาที่ 295/59 เงิน พ.ส.ร. ตกเบิก         67,406.86
             
  รวมทั้งสิ้น 437,486.86   370,080.00   67,406.86
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 188/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10เม.ย.60     349,440.00    
ฎีกาที่ 173/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     17,150.00    
ฎีกาที่ 170/60 ค่ารักษาพยาบาล     310.00    
ฎีกาที่ 171/60 ค่ารักษาพยาบาล     860.00    
ฎีกาที่ 180/60 ค่ารักษาพยาบาล     10,480.00    
ฎีกาที่ 181/60 ค่ารักษาพยาบาล     8,120.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 386,360.00   386,360.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 190/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10เม.ย.60     322,560.00    
ฎีกาที่ 200/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     1,528.25    
ฎีกาที่ 195/60 ค่ารักษาพยาบาล     940.00    
ฎีกาที่ 198/60 ค่ารักษาพยาบาล     240.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 325,268.25   325,268.25   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 160/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10เม.ย.60     133,440.00    
ฎีกาที่ 142/60 ค่ารักษาพยาบาล     6,820.00    
ฎีกาที่ 143/60 ค่ารักษาพยาบาล     5,460.00    
ฎีกาที่ 144/60 ค่ารักษาพยาบาล     3,900.00    
ฎีกาที่ 145/60 ค่ารักษาพยาบาล     3,410.00    
ฎีกาที่ 146/60 ค่ารักษาพยาบาล     2,340.00    
ฎีกาที่ 147/60 ค่ารักษาพยาบาล     731.00    
ฎีกาที่ 148/60 ค่ารักษาพยาบาล     5,270.00    
ฎีกาที่ 149/60 ค่ารักษาพยาบาล     2,800.00    
ฎีกาที่ 155/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,400.00    
ฎีกาที่ 165/60 ค่ารักษาพยาบาล     2,920.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 168,491.00   168,491.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 98/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10เม.ย.60     377,280.00    
ฎีกาที่ 88/60 เบี้ยเลี้ยงในการสับเปลี่ยนกำลัง ฯ     76,800.00    
ฎีกาที่ 89/60 เบี้ยเลี้ยงในการสับเปลี่ยนกำลัง ฯ     8,400.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 462,480.00   462,480.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 108/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10เม.ย.60     355,200.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 355,200.00   355,200.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 170/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10เม.ย.60     366,720.00    
ฎีกาที่ 159/60 เบี้ยเลี้ยงในการสับเปลี่ยนกำลัง ฯ     40,320.00    
ฎีกาที่ 160/60 เบี้ยเลี้ยงในการสับเปลี่ยนกำลัง ฯ     46,080.00    
ฎีกาที่ 161/60 เบี้ยเลี้ยงในการสับเปลี่ยนกำลัง ฯ     5,040.00    
ฎีกาที่ 162/60 เบี้ยเลี้ยงในการสับเปลี่ยนกำลัง ฯ     30,720.00    
ฎีกาที่ 163/60 เบี้ยเลี้ยงในการสับเปลี่ยนกำลัง ฯ     3,360.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 492,240.00   492,240.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 127/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10เม.ย.60     122,880.00    
รีเจค เงินเดือน มี.ค.60         35,427.26
             
  รวมทั้งสิ้น 158,307.26   122,880.00   35,427.26
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 121/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10เม.ย.60     344,640.00    
ฎีกาที่ 131/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10เม.ย.60     960.00    
ฎีกาที่ 134/60 ค่ารักษาพยาบาล     23,770.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 369,370.00   369,370.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 131/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10เม.ย.60     350,400.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 350,400.00   350,400.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 112/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10เม.ย.60     338,496.00    
ฎีกาที่ 108/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,209.50    
             
  รวมทั้งสิ้น 339,705.50   339,705.50   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ทน.4          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 105/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10เม.ย.60     52,800.00    
ฎีกาที่ 113/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ เวรฯ     26,904.00    
ฎีกาที่ 100/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     61,088.00    
ฎีกาที่ 112/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ เวรฯ     19,116.00    
ฎีกาที่ 115/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     33,150.00    
ฎีกาที่ 114/60 ค่ารักษาพยาบาล     6,240.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 199,298.00   199,298.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 152/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10เม.ย.60     47,808.00    
ฎีกาที่ 140/60 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม ฯ     3,200.00    
ฎีกาที่ 148/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ เวรฯ     61,152.00    
ฎีกาที่ 158/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,180.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 113,340.00   113,340.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.41          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 107/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     19,730.00    
ฎีกาที่ 108/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     26,600.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 46,330.00   46,330.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.43          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 108/60 ค่ารักษาพยาบาล     4,210.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 4,210.00   4,210.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.44          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 107/60 ค่ารักษาพยาบาล     4,520.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 4,520.00   4,520.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.46          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 81/60 เงินช่วยเหลือฯกรณีเสียชีวิต     46,000.00   0.00
ฎีกาที่ 02/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     43,180.00    
ฎีกาที่ 76/60 ค่ารักษาพยาบาล     19,500.00    
ฎีกาที่ 77/60 ค่ารักษาพยาบาล     7,750.00    
ฎีกาที่ 79/60 ค่ารักษาพยาบาล     19,500.00    
ฎีกาที่ 80/60 ค่ารักษาพยาบาล     8,370.00    
ฎีกาที่ 85/60 ค่ารักษาพยาบาล     13,570.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 157,870.00   157,870.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170