จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . . . . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ตั้งแต่ ม.ค.59)
       Google

รายการโอน งวด 15 พ.ค.60 (เพื่อตรวจสอบ)

อ่าน 148
งวด  15 พ.ค.2560   ( เพื่อตรวจสอบ )          
  หน่วย พล.ร.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 429/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10พ.ค.60     245,760.00    
ฎีกาที่ 395/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     42,725.00    
ฎีกาที่ 394/60 ค่ารักษาพยาบาล     6,315.00    
ฎีกาที่ 404/60 ค่ารักษาพยาบาล     12,990.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 307,790.00   307,790.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ช.พัน.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 206/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10พ.ค.60     164,160.00    
ฎีกาที่ 202/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     16,400.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 180,560.00   180,560.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ส.พัน.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 160/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10พ.ค.60     111,360.00    
ฎีกาที่ 152/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     2,000.00    
ฎีกาที่ 153/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,870.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 115,230.00   115,230.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ม.พัน.31          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 120/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10พ.ค.60     302,400.00    
ฎีกาที่ 113/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     9,630.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 312,030.00   312,030.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 149/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10พ.ค.60     133,440.00    
ฎีกาที่ 141/60 ค่ารักษาพยาบาล     4,040.00    
ฎีกาที่ 142/60 ค่ารักษาพยาบาล     2,950.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 140,430.00   140,430.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 172/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10พ.ค.60     367,680.00    
***** ถอนเงินสะสม กบข.ที่มีการนำส่งซ้ำซ้อน         221.11
             
  รวมทั้งสิ้น 367,901.11   367,680.00   221.11
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 222/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10พ.ค.60     347,520.00    
ฎีกาที่ 172/60 ค่ารักษาพยาบาล     2,361.00    
ฎีกาที่ 179/60 ค่ารักษาพยาบาล     619.00    
ฎีกาที่ 205/60 ค่ารักษาพยาบาล     3,880.00    
ฎีกาที่ 206/60 ค่ารักษาพยาบาล     310.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 354,690.00   354,690.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 223/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10พ.ค.60     329,280.00    
***** ถอนเงินสะสม กบข.ที่มีการนำส่งซ้ำซ้อน         1,142.94
ใบถอนเงินฝากที่ 14/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         100.00
ใบถอนเงินฝากที่ 15/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         1,000.00
ฎีกาที่ 217/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     20,900.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 352,422.94   350,180.00   2,242.94
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 174/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10พ.ค.60     136,320.00    
ฎีกาที่ 153/60 ค่ารักษาพยาบาล     4,140.00    
ฎีกาที่ 166/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,518.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 141,978.00   141,978.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 117/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10พ.ค.60     366,720.00    
ใบถอนเงินฝากที่ 4/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         2,305.00
             
  รวมทั้งสิ้น 369,025.00   366,720.00   2,305.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 121/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10พ.ค.60     352,320.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 352,320.00   352,320.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 193/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10พ.ค.60     366,720.00    
ฎีกาที่ 191/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     2,900.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 369,620.00   369,620.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 147/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10พ.ค.60     121,920.00    
ฎีกาที่ 91/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     23,374.75    
             
  รวมทั้งสิ้น 145,294.75   145,294.75   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 142/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10พ.ค.60     355,200.00    
ฎีกาที่ 153/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10พ.ค.60     960.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 356,160.00   356,160.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 144/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10พ.ค.60     344,640.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 344,640.00   344,640.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 135/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10พ.ค.60     343,104.00    
ฎีกาที่ 122/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     2,870.00    
ฎีกาที่ 123/60 ค่ารักษาพยาบาล     3,270.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 349,244.00   349,244.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ทน.4          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 130/60 ค่ารักษาพยาบาล     780.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 780.00   780.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 177/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10พ.ค.60     45,984.00    
ฎีกาที่ 168/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     50,075.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 96,059.00   96,059.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.41          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่             
             
  รวมทั้งสิ้น 0.00   0.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.43          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
***** ถอนเงินสะสม กบข.ที่มีการนำส่งซ้ำซ้อน         3,833.55
ฎีกาที่ 118/60 เงินรางวัลเพื่อการสู้รบ     888,000.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 891,833.55   888,000.00   3,833.55
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.44          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 137/60 เงินรางวัลเพื่อการสู้รบ     1,334,400.00    
ฎีกาที่ 138/60 เงินรางวัลเพื่อการสู้รบ     885,600.00    
ฎีกาที่ 106/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     16,560.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 2,236,560.00   2,236,560.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.46          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 111/60 เงินรางวัลเพื่อการสู้รบ     994,800.00    
ฎีกาที่ 112/60 เงินรางวัลเพื่อการสู้รบ     800,400.00    
ฎีกาที่ 101/60 ค่าเล่าเรียนบุตร อส.ทพ.     22,344.00    
ฎีกาที่ 102/60 ค่าเล่าเรียนบุตร อส.ทพ.     15,437.00    
ฎีกาที่ 103/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     46,700.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 1,879,681.00   1,879,681.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170