จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . . . . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ตั้งแต่ ม.ค.59)
       Google

รายการงวด 15 มิ.ย.60 ( เพื่อตรวจสอบ )

อ่าน 151
งวด  15 มิ.ย.2560   ( เพื่อตรวจสอบ )          
  หน่วย พล.ร.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 457/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 มิ.ย.60     246,720.00    
ฎีกาที่ 451/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     25,000.00    
ฎีกาที่ 449/60 ค่ารักษาพยาบาล     16,930.00    
ฎีกาที่ 450/60 ค่ารักษาพยาบาล     2,262.00    
ฎีกาที่ 442/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     100,800.00    
ฎีกาที่ 443/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     104,160.00    
ฎีกาที่ 446/60 ค่าขนย้ายสิ่งของ ฯ     79,875.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 575,747.00   575,747.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ช.พัน.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 230/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 มิ.ย.60     229,440.00    
ฎีกาที่ 215/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20พ.ค.60     65,280.00    
ฎีกาที่ 216/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31พ.ค.60     71,808.00    
ฎีกาที่ 233/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     11,700.00    
ฎีกาที่ 209/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     4,800.00    
ฎีกาที่ 234/60 ค่ารักษาพยาบาล     9,808.50    
ฎีกาที่ 220/60 เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า     30,840.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 423,676.50   423,676.50   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ส.พัน.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 179/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 มิ.ย.60     111,360.00    
ฎีกาที่ 178/60 ค่ารักษาพยาบาล     2,925.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 114,285.00   114,285.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ม.พัน.31          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 129/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 มิ.ย.60     302,400.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 302,400.00   302,400.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 174/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 มิ.ย.60     133,440.00    
ฎีกาที่ 156/60 เบี้ยเลี้ยงปฎิบัติงานในโครงการ ฯ     96,720.00    
ฎีกาที่ 157/60 เบี้ยเลี้ยงปฎิบัติงานในโครงการ ฯ     22,320.00    
ฎีกาที่ 159/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     1,000.00    
ฎีกาที่ 158/60 ค่ารักษาพยาบาล     780.00    
ฎีกาที่ 160/60 ค่ารักษาพยาบาล     3,079.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 257,339.00   257,339.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 189/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 มิ.ย.60     367,680.00    
ฎีกาที่ 44/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงานฯ     0.00    
ฎีกาที่ 45/60 ค่าอาหารในการปฎิบัติงานฯ     0.00    
ฎีกาที่ 183/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     29,520.00    
ฎีกาที่ 201/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     10,000.00    
ฎีกาที่ 202/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,425.00    
ฎีกาที่ 200/60 ค่ารักษาพยาบาล     10,560.00    
ฎีกาที่ 203/60 ค่ารักษาพยาบาล     11,340.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 430,525.00   430,525.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 235/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 มิ.ย.60     346,560.00    
ฎีกาที่ 191/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     9,300.00    
ฎีกาที่ 238/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     10,756.75    
ฎีกาที่ 229/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,090.00    
ฎีกาที่ 204/60 ค่ารักษาพยาบาล     2,950.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 370,656.75   370,656.75   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 261/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 มิ.ย.60     330,240.00    
ฎีกาที่ 256/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31พ.ค.60     1,056.00    
ฎีกาที่ 255/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20พ.ค.60     960.00    
ฎีกาที่ 254/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10พ.ค.60     960.00    
ฎีกาที่ 251/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     2,585.00    
ฎีกาที่ 250/60 ค่ารักษาพยาบาล     190.00    
ฎีกาที่ 249/60 ค่ารักษาพยาบาล     780.00    
ฎีกาที่ 248/60 ค่ารักษาพยาบาล     305.00    
ฎีกาที่ 233/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     48,960.00    
ฎีกาที่ 234/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     50,592.00    
ฎีกาที่ 235/60 เงินทดแทนและช่วยเหลือ     103,687.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 540,315.00   540,315.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 208/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 มิ.ย.60     136,320.00    
ฎีกาที่ 202/60 ค่าขนย้ายสิ่งของ ฯ     24,000.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 160,320.00   160,320.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 149/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 มิ.ย.60     363,840.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 363,840.00   363,840.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 142/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 มิ.ย.60     352,320.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 352,320.00   352,320.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 210/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 มิ.ย.60     366,720.00    
ฎีกาที่ 39/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์      0.00    
ฎีกาที่ 40/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์      0.00    
ฎีกาที่ 41/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์      0.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 366,720.00   366,720.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 174/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 มิ.ย.60     121,920.00    
ฎีกาที่ 165/60 ค่าขนย้ายสิ่งของ ฯ     11,625.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 133,545.00   133,545.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 161/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 มิ.ย.60     355,200.00    
ฎีกาที่ 169/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31พ.ค.60     1,056.00    
ฎีกาที่ 168/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20พ.ค.60     960.00    
ฎีกาที่ 167/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10พ.ค.60     960.00    
ฎีกาที่ 170/60 ค่ารักษาพยาบาล     16,350.00    
ฎีกาที่ 173/60 ค่ารักษาพยาบาล     4,964.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 379,490.00   379,490.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 160/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 มิ.ย.60     344,640.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 344,640.00   344,640.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 156/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 มิ.ย.60     343,872.00    
ฎีกาที่ 124/60 ค่าจัดการศพขั้นต้น ฯ     12,000.00    
ฎีกาที่ 151/60 ค่ารักษาพยาบาล     6,583.00    
ฎีกาที่ 150/60 ค่ารักษาพยาบาล     5,392.00    
ฎีกาที่ 162/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     5,300.00    
ฎีกาที่ 148/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     3,800.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 376,947.00   376,947.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ทน.4          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 141/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 มิ.ย.60     52,800.00    
ฎีกาที่ 149/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     14,136.00    
ฎีกาที่ 150/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     10,044.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 76,980.00   76,980.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 205/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 มิ.ย.60     45,120.00    
ฎีกาที่ 191/60 ค่าขนย้ายสิ่งของ ฯ     11,625.00    
ฎีกาที่ 81/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ ฯ     0.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 56,745.00   56,745.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.41          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 130/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     23,600.00    
ฎีกาที่ 129/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     4,700.00    
ฎีกาที่ 131/60 ค่ารักษาพยาบาล     6,766.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 35,066.00   35,066.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.43          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 145/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     14,690.00    
ฎีกาที่ 157/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     14,482.00    
ฎีกาที่ 146/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     34,471.00    
ฎีกาที่ 148/60 ค่ารักษาพยาบาล     7,790.00    
ฎีกาที่ 154/60 ค่ารักษาพยาบาล     15,070.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 86,503.00   86,503.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.44          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 137/60 ****          
             
  รวมทั้งสิ้น 0.00   0.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.46          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 132/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     39,200.00    
ฎีกาที่ 133/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     7,200.00    
ฎีกาที่ 134/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     2,690.00    
ฎีกาที่ 120/60 ค่าขนย้ายสิ่งของ ฯ     5,250.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 54,340.00   54,340.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170