จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . . . . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ตั้งแต่ ม.ค.59)
       Google

รายการงวด 30 มิ.ย.60

อ่าน 160
งวดหนี้สิน  30 มิ.ย.2560            
  หน่วย พล.ร.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         1,322,170.20
             
  รวมทั้งสิ้น 1,322,170.20   0.00   1,322,170.20
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ช.พัน.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         1,396,949.04
             
  รวมทั้งสิ้น 1,396,949.04   0.00   1,396,949.04
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ส.พัน.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         877,560.52
ใบนำส่งเงินที่ 57/60 เงิน พ.ช.ค. นายสิบ          (1,000.00)
             
  รวมทั้งสิ้น 876,560.52   0.00   876,560.52
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ม.พัน.31          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         320,857.00
******** เงินเดือนรีเจค (เพิ่ม งวด 5 มิ.ย.60)         30.00
  มีรายการเพิ่ม ส.ต.เกียรติศักดิ์ ฯ เงิน 11,038.90 บาท          
  รวมทั้งสิ้น 320,887.00   0.00   320,887.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         227,027.84
             
  รวมทั้งสิ้น 227,027.84   0.00   227,027.84
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         405,316.65
             
  รวมทั้งสิ้น 405,316.65   0.00   405,316.65
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         317,256.67
             
  รวมทั้งสิ้น 317,256.67   0.00   317,256.67
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         359,994.00
ใบนำส่งเงินที่    /60 เงิน พ.ช.ค. นายสิบ          (3,640.00)
             
  รวมทั้งสิ้น 356,354.00   0.00   356,354.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         640,551.68
             
  รวมทั้งสิ้น 640,551.68   0.00   640,551.68
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         577,639.40
******** เงินเดือนรีเจค (เพิ่ม งวด 5 มิ.ย.60)         0.60
             
  รวมทั้งสิ้น 577,640.00   0.00   577,640.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         673,880.10
             
  รวมทั้งสิ้น 673,880.10   0.00   673,880.10
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         621,020.00
             
  รวมทั้งสิ้น 621,020.00   0.00   621,020.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         398,399.91
             
  รวมทั้งสิ้น 398,399.91   0.00   398,399.91
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         782,415.67
ใบนำส่งเงินที่ 117/60 ค่ารักษาพยาบาล (จ.ธีรวัจน์ เมฆสุวรรณ์)         (500.00)
  มีรายการเพิ่ม ส.ต.ราเชน ฯ เงิน 12,883.80 บาท          
  รวมทั้งสิ้น 781,915.67   0.00   781,915.67
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         536,879.67
             
  รวมทั้งสิ้น 536,879.67   0.00   536,879.67
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         916,372.28
             
  รวมทั้งสิ้น 916,372.28   0.00   916,372.28
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ทน.4          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         297,324.53
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         5,000.00
ใบนำส่งเงินที่ 46/60 เงิน พ.ช.ค. นายสิบ          (460.00)
             
  รวมทั้งสิ้น 301,864.53   0.00   301,864.53
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         435,506.01
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         19,363.00
  ฝกง.มทบ.46 โอนเพิ่มอีก 1 รายการเงิน 19,218.15 บาท          
  รวมทั้งสิ้น 454,869.01   0.00   454,869.01
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.41          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         990,486.00
             
  รวมทั้งสิ้น 990,486.00   0.00   990,486.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.43          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         1,466,939.18
             
  รวมทั้งสิ้น 1,466,939.18   0.00   1,466,939.18
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.44          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         418,110.00
             
  รวมทั้งสิ้น 418,110.00   0.00   418,110.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.46          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         1,310,978.82
             
  รวมทั้งสิ้น 1,310,978.82   0.00   1,310,978.82
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170