จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . . . . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ตั้งแต่ ม.ค.59)
       Google

รายการ งวด 25 ก.ค.2560

อ่าน 216
งวด  25 ก.ค.2560              
  หน่วย พล.ร.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 534/60 บล.พลทหาร ฯ 11-20 ก.ค.60     246,720.00    
ฎีกาที่ 546/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ตาม คสช.     104,160.00    
ฎีกาที่ 542/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ ก.ค.60     809,861.52    
ฎีกาที่ 538/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     582,500.00    
ฎีกาที่ 529/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ     36,000.00    
ฎีกาที่ 530/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ     4,208.00    
ฎีกาที่ 532/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     2,040.00    
ฎีกาที่ 531/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     77,520.00    
ฎีกาที่ 527/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานในโครงการ ฯ     230,640.00    
ฎีกาที่ 528/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานในโครงการ ฯ     20,832.00    
ฎีกาที่ 476/60 ค่าไฟฟ้า     18,350.85    
ฎีกาที่ 539/60 ค่าตอบแทนจัดหารถ ปจต.     108,000.00    
ฎีกาที่ 540/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ ก.ค.60     995,306.08    
ฎีกาที่ 536/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     141,000.00    
ฎีกาที่ 537/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     487,500.00    
ใบนำส่งเงินที่ 26/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     (10,500.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 27/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     (3,000.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 29/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ     (46,368.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 28/60 ค่ารถ ปจต.     (80.65)    
ใบนำส่งเงินที่ 30/60 ค่าตอบแทนเต็มขั้น     (4,466.98)    
***** เงิน กบข.คืน  (สืบ  นวลจริง)         4,816.20
ใบถอนเงินฝากที่ 7/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก (เป็นค่าข้าวฝาก)         37,564.00
ใบฝากเงินที่ 1/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก (เป็นค่าข้าวฝาก)         (37,564.00)
ใบฝากเงินที่ 10/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.ค.60     (25,700.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 3,779,339.02   3,774,522.82   4,816.20
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ช.พัน.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 261/60 บล.พลทหาร ฯ 11-20 ก.ค.60     163,200.00    
ฎีกาที่ 258/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ ก.ค.60     729,176.20    
ฎีกาที่ 259/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     560,000.00    
ฎีกาที่ 257/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ ก.ค.60     942,535.80    
ฎีกาที่ 263/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     7,500.00    
ฎีกาที่ 264/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     561,000.00    
ใบฝากเงินที่ 13/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.ค.60     (21,635.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 2,941,777.00   2,941,777.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ส.พัน.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 212/60 บล.พลทหาร ฯ 11-20 ก.ค.60     77,760.00    
ฎีกาที่ 221/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ ก.ค.60     386,936.75    
ฎีกาที่ 219/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     290,000.00    
ฎีกาที่ 220/60 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ     1,040.00    
ฎีกาที่ 218/60 ค่าโทรศัพท์     1,477.00    
ฎีกาที่ 205/60 ค่าโทรศัพท์     5,101.00    
ฎีกาที่ 222/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ ก.ค.60     427,847.25    
ฎีกาที่ 215/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     262,500.00    
ฎีกาที่ 214/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     28,500.00    
ใบฝากเงินที่ 10/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.ค.60     (10,110.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 1,471,052.00   1,471,052.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ม.พัน.31          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 149/60 บล.พลทหาร ฯ 11-20 ก.ค.60     302,400.00    
ฎีกาที่ 146/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ ก.ค.60     952,400.00    
ฎีกาที่ 147/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     395,000.00    
ฎีกาที่ 155/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     42,000.00    
ฎีกาที่ 156/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     265,440.00    
ฎีกาที่ 157/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     5,040.00    
ฎีกาที่ 158/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     24,192.00    
ฎีกาที่ 145/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ ก.ค.60     1,260,160.00    
ฎีกาที่ 153/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     285,000.00    
ใบฝากเงินที่ 29/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.ค.60     (31,500.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 3,500,132.00   3,500,132.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 192/60 บล.พลทหาร ฯ 11-20 ก.ค.60     96,000.00    
ฎีกาที่ 189/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ ก.ค.60     420,481.35    
ฎีกาที่ 190/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     300,000.00    
ฎีกาที่ 194/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานในโครงการ ฯ     96,720.00    
ฎีกาที่ 195/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานในโครงการ ฯ     22,320.00    
ฎีกาที่ 188/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ ก.ค.60     555,854.65    
ฎีกาที่ 196/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     204,000.00    
ใบฝากเงินที่ 11/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.ค.60     (14,220.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 1,681,156.00   1,681,156.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 224/60 บล.พลทหาร ฯ 11-20 ก.ค.60     367,680.00    
ฎีกาที่ 257/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     29,520.00    
ฎีกาที่  เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ ก.ค.60          
ฎีกาที่ 226/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     645,000.00    
ฎีกาที่ 246/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ     2,160.00    
ฎีกาที่ 247/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ     1,680.00    
ฎีกาที่ 248/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ     1,440.00    
ฎีกาที่ 249/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ     1,440.00    
ฎีกาที่ 250/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ     4,320.00    
ฎีกาที่ 251/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ     1,920.00    
ฎีกาที่ 252/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ     1,440.00    
ฎีกาที่ 253/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ     23,360.00    
ฎีกาที่ 254/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ     7,200.00    
ฎีกาที่ 255/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ     17,280.00    
ฎีกาที่ 256/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ     1,920.00    
ฎีกาที่ 258/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ     3,600.00    
ฎีกาที่ 242/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     279,333.00    
ฎีกาที่ 243/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     44,286.00    
ฎีกาที่ 244/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     3,840.00    
ฎีกาที่ 245/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     1,392.00    
ฎีกาที่ 217/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     1,200.00    
ฎีกาที่ 218/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     28,080.00    
ฎีกาที่ 219/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     9,600.00    
ฎีกาที่ 220/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     7,616.00    
ฎีกาที่ 228/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงาน ฯ     23,250.00    
ฎีกาที่ 229/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงาน ฯ     18,600.00    
ฎีกาที่ 230/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงาน ฯ     186,000.00    
ฎีกาที่ 231/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงาน ฯ     23,250.00    
ฎีกาที่ 221/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ ก.ค.60     1,502,950.00    
ฎีกาที่ 227/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     313,500.00    
ใบฝากเงินที่ 14/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.ค.60     (34,595.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 3,518,262.00   3,518,262.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 255/60 บล.พลทหาร ฯ 11-20 ก.ค.60     346,560.00    
ฎีกาที่ 252/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ ก.ค.60     1,096,668.35    
ฎีกาที่ 253/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     507,500.00    
ฎีกาที่ 279/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     281,469.00    
ฎีกาที่ 280/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     44,286.00    
ฎีกาที่ 258/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานในโครงการ ฯ     81,840.00    
ฎีกาที่ 257/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานในโครงการ ฯ     11,160.00    
ฎีกาที่ 251/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ ก.ค.60     1,438,995.65    
ฎีกาที่ 259/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     277,500.00    
ฎีกาที่ 260/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     6,000.00    
รีเจค เงินเดือน จ.ส.ต.ธีระพล  ศรีเมือง          13,285.30
ใบถอนเงินฝากที่ 14/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก พลฯกำธร ฯ         9.00
ใบถอนเงินฝากที่ 13/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก พลฯกำธร ฯ         90.00
ใบฝากเงินที่ /60 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.ค.60     (33,145.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 4,072,218.30   4,058,834.00   13,384.30
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 283/60 บล.พลทหาร ฯ 11-20 ก.ค.60     330,240.00    
ฎีกาที่ 285/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ ก.ค.60     1,061,181.00    
ฎีกาที่ 286/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     540,000.00    
ฎีกาที่ 300/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     2,500.00    
ฎีกาที่ 267/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     28,080.00    
ฎีกาที่ 311/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     42,000.00    
ฎีกาที่ 312/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     221,760.00    
ฎีกาที่ 313/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     32,928.00    
ฎีกาที่ 314/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     5,040.00    
ฎีกาที่ 306/60 ค่าโทรศัพท์     4,280.00    
ฎีกาที่ 310/60 ค่าโทรศัพท์     321.00    
ฎีกาที่ 309/60 ค่าโทรศัพท์     321.00    
ฎีกาที่ 308/60 ค่าโทรศัพท์     1,399.35    
ฎีกาที่ 307/60 ค่าโทรศัพท์     1,497.14    
ฎีกาที่ 281/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ ก.ค.60     1,355,075.00    
ฎีกาที่ 305/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     274,500.00    
ใบฝากเงินที่ 16/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.ค.60     (49,800.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 136/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     (4,500.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 137/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     (2,732.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 146/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 (พลฯ)     (2,500.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 134/60 ค่าตอบแทนพิเศษ     (2,821.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 135/60 ค่าตอบแทนพิเศษ     (4,419.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 138/60 เงินเดือนนายสิบ     (52,414.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 139/60 เงินเดือนนายสิบ     (29,264.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 140/60 เงิน พ.ช.ค. นายสิบ     (5,643.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 141/60 เงิน พ.ช.ค. นายสิบ     (4,873.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 3,742,156.49   3,742,156.49   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 220/60 บล.พลทหาร ฯ 11-20 ก.ค.60     136,320.00    
ฎีกาที่ 215/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ ก.ค.60     437,202.70    
ฎีกาที่ 216/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     220,000.00    
ฎีกาที่ 223/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ     9,390.00    
ฎีกาที่ 214/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ ก.ค.60     560,205.30    
ฎีกาที่ 217/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     190,500.00    
ฎีกาที่ 218/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     10,850.00    
ใบฝากเงินที่ 11/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.ค.60     (12,940.00)    
ใบถอนเงินฝากที่ 5/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         890.00
ใบนำส่งเงินที่ 70/60 เงิน พ.ช.ค.     (9,050.10)    
ใบนำส่งเงินที่ 71/60 เงิน พ.ช.ค.     (2,000.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 72/60 เงิน สปพ.     (1,000.00)    
ใบถอนเงินฝากที่ 6/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         5,780.00
ใบฝากเงินที่ 12/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก/ค่าข้าวฝาก         (5,780.00)
             
  รวมทั้งสิ้น 1,540,367.90   1,539,477.90   890.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 162/60 บล.พลทหาร ฯ 11-20 ก.ค.60     363,840.00    
ฎีกาที่ 165/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ ก.ค.60     1,153,480.00    
ฎีกาที่ 166/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     605,000.00    
ฎีกาที่ 170/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     8,742.00    
ฎีกาที่ 171/60 เบี้ยเลี้ยงสับเปลี่ยน กพ.     7,592.00    
ฎีกาที่ 172/60 เบี้ยเลี้ยงสับเปลี่ยน กพ.     15,080.00    
ฎีกาที่ 173/60 เบี้ยเลี้ยงสับเปลี่ยน กพ.     14,400.00    
ฎีกาที่ 155/60 ค่าไปรษณีย์     3,000.00    
ฎีกาที่ 164/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ ก.ค.60     1,508,616.00    
ฎีกาที่ 167/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     274,500.00    
ฎีกาที่ 168/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     79,500.00    
ใบถอนเงินฝากที่ 8/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก (เสียชีวิต)         1,555.00
ใบฝากเงินที่ 11/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.ค.60     (33,095.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 4,002,210.00   4,000,655.00   1,555.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 154/60 บล.พลทหาร ฯ 11-20 ก.ค.60     352,320.00    
ฎีกาที่ 151/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ ก.ค.60     1,135,576.80    
ฎีกาที่ 152/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     582,500.00    
ฎีกาที่ 161/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     8,580.00    
ฎีกาที่ 147/60 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ     2,000.00    
ฎีกาที่ 148/60 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ     2,000.00    
ฎีกาที่ 169/60 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต     4,514.25    
ฎีกาที่ 170/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     36,000.00    
ฎีกาที่ 171/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     286,500.00    
ใบฝากเงินที่ 13/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.ค.60     (33,190.00)    
ฎีกาที่ 150/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ ก.ค.60     1,442,203.90    
             
  รวมทั้งสิ้น 3,819,004.95   3,819,004.95   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 270/60 บล.พลทหาร ฯ 11-20 ก.ค.60     272,640.00    
ฎีกาที่ 266/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ ก.ค.60     1,162,557.76    
ฎีกาที่ 267/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     540,000.00    
ฎีกาที่ 213/60 ค่าโทรศัพท์     5,787.00    
ฎีกาที่ 215/60 ค่าโทรศัพท์     4,986.50    
ฎีกาที่ 214/60 ค่าโทรศัพท์     5,567.25    
ฎีกาที่ 265/60 ค่าโทรศัพท์     4,978.75    
ฎีกาที่ 268/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ ก.ค.60     1,513,586.24    
ฎีกาที่ 284/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     306,000.00    
ใบฝากเงินที่ 16/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.ค.60     (37,365.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 3,778,738.50   3,778,738.50   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 201/60 บล.พลทหาร ฯ 11-20 ก.ค.60     121,920.00    
ฎีกาที่ 205/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ ก.ค.60     395,536.22    
ฎีกาที่ 204/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     272,500.00    
ฎีกาที่ 196/60 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต     6,420.00    
ฎีกาที่ 206/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ ก.ค.60     496,511.78    
ฎีกาที่ 203/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     169,500.00    
ใบฝากเงินที่ 17/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.ค.60     (11,675.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 1,450,713.00   1,450,713.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 189/60 บล.พลทหาร ฯ 11-20 ก.ค.60     303,840.00    
ฎีกาที่ 184/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     30,504.00    
ฎีกาที่ 182/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     29,520.00    
ฎีกาที่ 186/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ ก.ค.60     1,087,204.95    
ฎีกาที่ 187/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     582,500.00    
ฎีกาที่ 195/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ     63,480.00    
ฎีกาที่ 203/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     34,080.00    
ฎีกาที่ 204/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     1,200.00    
ฎีกาที่ 205/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     9,120.00    
ฎีกาที่ 206/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     7,304.00    
ฎีกาที่ 180/60 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ     130.00    
ฎีกาที่ 177/60 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ     13,200.00    
ฎีกาที่ 178/60 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ     4,400.00    
ฎีกาที่ 185/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ ก.ค.60     1,490,603.05    
ฎีกาที่ 183/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     307,500.00    
ใบฝากเงินที่ 16/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.ค.60     (34,285.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 130/60 ค่ารักษาพยาบาล     (500.00)    
ใบถอนเงินฝากที่ 16/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         40.00
ใบถอนเงินฝากที่ 18/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         720.00
             
  รวมทั้งสิ้น 3,930,561.00   3,929,801.00   760.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 173/60 บล.พลทหาร ฯ 11-20 ก.ค.60     336,960.00    
ฎีกาที่ 171/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ ก.ค.60     1,102,562.24    
ฎีกาที่ 170/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     520,000.00    
ฎีกาที่ 175/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ ก.ค.60     1,362,861.76    
ฎีกาที่ 176/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     1,500.00    
ฎีกาที่ 168/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     319,500.00    
***** เงิน กบข.คืน  (พันภิชาติ  ฉิมเรื่อง)         458.57
ใบฝากเงินที่ 13/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.ค.60     (33,810.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 3,610,032.57   3,609,574.00   458.57
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 182/60 บล.พลทหาร ฯ 11-20 ก.ค.60     295,488.00    
ฎีกาที่ 181/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ ก.ค.60     1,090,311.00    
ฎีกาที่ 180/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     562,500.00    
ฎีกาที่ 190/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     44,286.00    
ฎีกาที่ 189/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     298,321.00    
ฎีกาที่ 187/60 เบี้ยเลี้ยงสับเปลี่ยน กพ.     22,672.00    
ฎีกาที่ 188/60 เบี้ยเลี้ยงสับเปลี่ยน กพ.     38,400.00    
ฎีกาที่ 167/60 ค่าไปรษณีย์     339.00    
ฎีกาที่ 185/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ ก.ค.60     1,431,305.00    
ฎีกาที่ 191/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     313,500.00    
ใบฝากเงินที่ 13/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.ค.60     (33,030.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 92/60 เงินเดือน     (8,022.63)    
ใบนำส่งเงินที่ 88/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ     (5,280.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 90/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ      (8,664.34)    
ใบนำส่งเงินที่ 89/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ      (4,389.00)    
รีเจค เงินเดือน ส.ท.ณัฐวุฒิ  สุขแก้ว         12,811.60
ใบถอนเงินฝากที่ 10/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         0.00
             
  รวมทั้งสิ้น 4,050,547.63   4,037,736.03   12,811.60
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ทน.4          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 167/60 บล.พลทหาร ฯ 11-20 ก.ค.60     52,800.00    
ฎีกาที่ 174/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     23,400.00    
ฎีกาที่ 164/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     52,500.00    
ฎีกาที่ 176/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     45,816.00    
ฎีกาที่ 169/60 ค่าตอบแทนจัดหารถ ปจต.     104,600.00    
ฎีกาที่ 163/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ ก.ค.60     207,888.95    
ฎีกาที่ 165/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     178,431.05    
ฎีกาที่ 173/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     109,500.00    
ใบฝากเงินที่ 11/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.ค.60     (5,055.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 769,881.00   769,881.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่  บล.พลทหาร ฯ 11-20 ก.ค.60          
ฎีกาที่ 221/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     122,500.00    
ฎีกาที่ 242/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับแพทย์ ฯ     21,000.00    
ฎีกาที่ 243/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับแพทย์ ฯ     52,500.00    
ฎีกาที่ 244/60 เงิน พ.ต.ส.     66,000.00    
ฎีกาที่ 245/60 เงิน พ.ต.ส.     13,000.00    
ฎีกาที่ 227/60 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     145,620.00    
ฎีกาที่ 226/60 ค่าครองชีพพนักงานราชการ     12,820.00    
ฎีกาที่ 228/60 เงินประกันสังคม     7,922.00    
ฎีกาที่ 219/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ ก.ค.60     196,250.00    
ฎีกาที่ 222/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     147,926.00    
ฎีกาที่ 225/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     30,000.00    
ฎีกาที่ 224/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     111,000.00    
ใบฝากเงินที่ 11/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.ค.60     (4,900.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 921,638.00   921,638.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.41          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 149/60 ค่าเช่าบ้าน     31,200.00    
ฎีกาที่ 147/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     8,756,660.00    
ฎีกาที่ 148/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.     3,883,950.00    
ฎีกาที่ 150/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     240,000.00    
ฎีกาที่ 146/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     291,000.00    
ฎีกาที่ 145/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     54,000.00    
ใบนำส่งเงินที่ 65/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     (6,228.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 66/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.     (2,772.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 13,247,810.00   13,247,810.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.43          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 176/60 ค่าเช่าบ้าน     31,200.00    
ฎีกาที่ 168/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     9,215,700.00    
ฎีกาที่ 169/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.     3,686,200.00    
ฎีกาที่ 171/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     64,500.00    
ฎีกาที่ 170/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     297,000.00    
ฎีกาที่ 172/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     240,000.00    
ใบนำส่งเงินที่ 54/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     (89,040.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 55/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.     (36,210.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 56/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     (16,758.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 57/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.     (11,311.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 41/60 ค่ารักษาพยาบาล     0.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 13,381,281.00   13,381,281.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.44          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 173/60 ค่าเช่าบ้าน     98,450.00    
ฎีกาที่ 162/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     7,790,040.00    
ฎีกาที่ 163/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.     4,495,880.00    
ฎีกาที่ 167/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     237,500.00    
ฎีกาที่ 166/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     255,000.00    
ฎีกาที่ 165/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     54,000.00    
ใบนำส่งเงินที่ 56/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     (14,191.67)    
ใบนำส่งเงินที่ 57/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.     (9,641.67)    
ใบนำส่งเงินที่ /60 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน     (800.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 12,906,236.66   12,906,236.66   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.46          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 164/60 ค่าเช่าบ้าน     62,000.00    
ฎีกาที่ 165/60 ค่าเช่าบ้าน     3,900.00    
ฎีกาที่ 168/60 ค่าเช่าบ้าน     3,000.00    
ฎีกาที่ 150/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     7,832,330.00    
ฎีกาที่ 151/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.     4,328,645.00    
ฎีกาที่ 149/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     240,000.00    
ฎีกาที่ 152/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     1,500.00    
ฎีกาที่ 148/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     280,500.00    
ฎีกาที่ 147/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     51,000.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 12,802,875.00   12,802,875.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170