จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . . . . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ตั้งแต่ ม.ค.59)
       Google

รายการ งวด 7 ส.ค.2560

อ่าน 157
งวด  7 ส.ค.2560          
  หน่วย พล.ร.15      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 535/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ก.ค.60     271,392.00
ฎีกาที่ 590/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      17,685.50
ฎีกาที่ 591/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      8,400.00
ฎีกาที่ 541/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ     9,790.00
ฎีกาที่ 549/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ     33,110.00
ฎีกาที่ 550/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ     5,904.00
ฎีกาที่ 555/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     3,840.00
         
  รวมทั้งสิ้น 350,121.50   350,121.50
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ช.พัน.15      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 262/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ก.ค.60     251,328.00
ฎีกาที่ 272/60 เบี้ยเลี้ยงในภาระกิจงานก่อสร้าง ฯ     655,200.00
ฎีกาที่ 273/60 เบี้ยเลี้ยงในภาระกิจงานก่อสร้าง ฯ     8,400.00
ฎีกาที่ 274/60 เบี้ยเลี้ยงในภาระกิจงานก่อสร้าง ฯ     655,200.00
ฎีกาที่ 275/60 เบี้ยเลี้ยงในภาระกิจงานก่อสร้าง ฯ     8,400.00
ฎีกาที่ 266/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      17,600.00
ฎีกาที่ 268/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      25,000.00
ฎีกาที่ 269/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      2,071.00
ฎีกาที่ 278/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     4,800.00
         
  รวมทั้งสิ้น 1,627,999.00   1,627,999.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ส.พัน.15      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 213/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ก.ค.60     122,496.00
ฎีกาที่ 210/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ     3,410.00
ฎีกาที่ 225/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ     444.00
ฎีกาที่ 208/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      3,000.00
ฎีกาที่ 209/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      3,200.00
ฎีกาที่ 224/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      2,400.00
ฎีกาที่ 228/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      2,100.00
         
  รวมทั้งสิ้น 137,050.00   137,050.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ม.พัน.31      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 150/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ก.ค.60     332,640.00
         
  รวมทั้งสิ้น 332,640.00   332,640.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.151      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 193/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ก.ค.60     146,784.00
ฎีกาที่ 129/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ     1,570.00
ฎีกาที่ 199/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ     1,827.00
ฎีกาที่ 216/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      4,270.00
ฎีกาที่ 180/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      26,600.00
ฎีกาที่ 206/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ     1,870.00
         
  รวมทั้งสิ้น 182,921.00   182,921.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.151 พัน.1      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 225/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ก.ค.60     404,448.00
ฎีกาที่ 237/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      3,000.00
         
  รวมทั้งสิ้น 407,448.00   407,448.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.151 พัน.2      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 256/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ก.ค.60     381,216.00
         
  รวมทั้งสิ้น 381,216.00   381,216.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.151 พัน.3      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 284/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ก.ค.60     363,264.00
ฎีกาที่ 318/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 18 - 20 มี.ค.60     288.00
ฎีกาที่ 319/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 มี.ค.60     1,056.00
ฎีกาที่ 330/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      4,900.00
ฎีกาที่ 331/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      2,756.75
ฎีกาที่ 333/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      4,000.00
ฎีกาที่ 301/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      9,400.00
ฎีกาที่ 302/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      8,070.00
ฎีกาที่ 303/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      9,270.00
ฎีกาที่ 323/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     46,656.00
ฎีกาที่ 324/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     317,520.00
ฎีกาที่ 325/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     61,200.00
ฎีกาที่ 326/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     538,560.00
ฎีกาที่ 327/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     79,968.00
ฎีกาที่ 328/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     4,080.00
ฎีกาที่ 337/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     3,840.00
ฎีกาที่ 338/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     290,067.00
ฎีกาที่ 339/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     44,286.00
         
  รวมทั้งสิ้น 1,789,181.75   1,789,181.75
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.152      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 221/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ก.ค.60     149,952.00
ฎีกาที่ 230/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      9,400.00
ฎีกาที่ 227/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      2,250.00
ฎีกาที่ 228/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ     1,096.00
ฎีกาที่ 229/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ     937.00
ฎีกาที่ 231/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     91,920.00
ฎีกาที่ 232/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     3,744.00
         
  รวมทั้งสิ้น 259,299.00   259,299.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.152 พัน.1      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 163/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ก.ค.60     400,224.00
         
  รวมทั้งสิ้น 400,224.00   400,224.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.152 พัน.2      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 155/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ก.ค.60     387,552.00
ฎีกาที่ 162/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     6,440.00
ฎีกาที่ 194/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     287,667.00
ฎีกาที่ 195/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     44,688.00
         
  รวมทั้งสิ้น 726,347.00   726,347.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.152 พัน.3      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 269/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ก.ค.60     402,336.00
ฎีกาที่ 246/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      8,100.00
         
  รวมทั้งสิ้น 410,436.00   410,436.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.153      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 202/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ก.ค.60     134,112.00
ฎีกาที่ 208/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     4,320.00
ฎีกาที่ 209/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     203,665.00
ฎีกาที่ 210/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     31,768.00
         
  รวมทั้งสิ้น 373,865.00   373,865.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.153 พัน.1      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 190/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ก.ค.60     388,608.00
ฎีกาที่ 208/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      9,989.00
ฎีกาที่ 207/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ     11,650.00
         
  รวมทั้งสิ้น 410,247.00   410,247.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.153 พัน.2      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 174/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ก.ค.60     370,656.00
ฎีกาที่ 197/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     7,304.00
         
  รวมทั้งสิ้น 377,960.00   377,960.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.153 พัน.3      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 184/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ก.ค.60     376,800.00
ฎีกาที่ 186/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ     500.00
ฎีกาที่ 192/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      1,300.00
         
  รวมทั้งสิ้น 378,600.00   378,600.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ทน.4      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 168/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ก.ค.60     58,080.00
ฎีกาที่ 171/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ     12,051.00
         
  รวมทั้งสิ้น 70,131.00   70,131.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 246/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ก.ค.60     48,384.00
ฎีกาที่ 241/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      16,100.00
         
         
         
  รวมทั้งสิ้น 64,484.00   64,484.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  กรม ทพ.41      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 140/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ     4,971.00
ฎีกาที่ 141/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      21,780.00
ฎีกาที่ 143/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      15,350.00
ฎีกาที่ 152/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ     109,920.00
         
  รวมทั้งสิ้น 152,021.00   152,021.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  กรม ทพ.43      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่  ******      
         
  รวมทั้งสิ้น 0.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  กรม ทพ.44      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 156/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ     6,080.00
ฎีกาที่ 157/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ     909.00
ฎีกาที่ 169/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ     16,810.00
         
         
  รวมทั้งสิ้น 23,799.00   23,799.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  กรม ทพ.46      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 145/60 ค่าเล่าเรียนบุตร อส.ทพ.     4,200.00
ฎีกาที่ 159/60 ค่าเล่าเรียนบุตร อส.ทพ.     2,400.00
ฎีกาที่ 146/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ     990.00
ฎีกาที่ 162/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ     620.00
ฎีกาที่ 158/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      8,700.00
ฎีกาที่ 144/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      21,317.00
         
  รวมทั้งสิ้น 38,227.00   38,227.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170