จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . . . . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ตั้งแต่ ม.ค.59)
       Google

รายการ งวด 25 ส.ค.2560

อ่าน 369
งวด  25 ส.ค.2560   ( เพื่อตรวจสอบ )            
  หน่วย พล.ร.15            
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB  
ฎีกาที่ 627/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ส.ค.60     246,720.00      
ฎีกาที่ 622/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,026,630.00      
ฎีกาที่ 624/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหารฯ     778,538.00      
ฎีกาที่ 617/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     582,500.00      
ฎีกาที่ 598/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     19,184.00      
ฎีกาที่ 599/60 ค่ารักษาพยาบาล     9,170.00      
ฎีกาที่ 610/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     39,240.00      
ฎีกาที่ 611/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     40,548.00      
ฎีกาที่ 612/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     39,240.00      
ฎีกาที่ 608/60 ค่าตอบแทน รปต.     108,000.00      
ฎีกาที่ 559/60 ค่าตอบแทน (1,500)     3,000.00      
ฎีกาที่ 557/60 ค่าตอบแทน (1,500)     2,500.00      
ฎีกาที่ 558/60 ค่าตอบแทน (1,500)     1,500.00      
ฎีกาที่ 606/60 ค่าตอบแทน (1,500)     142,500.00      
ฎีกาที่ 607/60 ค่าตอบแทน (1,500)     496,500.00      
ฎีกาที่ 605/60 ค่าตอบแทน (1,500)     2,500.00      
ฎีกาที่ 579/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงานในโครงการฯ     230,640.00      
ฎีกาที่ 580/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงานในโครงการฯ     20,832.00      
ฎีกาที่ 593/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงาน ฯ     104,160.00      
บฝ.13/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (25,700.00)      
บส.31 / 60 เงิน พ.ส.ร.     0.00      
บส.32 / 60 เงิน พ.ส.ร.     0.00      
บส.33 / 60 ค่าตอบแทน รปต.     (452.00)      
บถ.8/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         7,200.00  
***** เงิน กบข.คืน  (ปาลวัฒน์  แป้นเงิน)         260.92  
ฎีกาที่               
               
  รวมทั้งสิ้น 3,875,210.92   3,867,750.00   7,460.92  
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             
  หน่วย  ช.พัน.15            
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB  
ฎีกาที่ 297/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ส.ค.60     222,720.00      
ฎีกาที่ 293/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     957,390.00      
ฎีกาที่ 309/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     2,850.00      
ฎีกาที่ 210/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     2,850.00      
ฎีกาที่ 211/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     2,850.00      
ฎีกาที่ 212/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     13,230.00      
ฎีกาที่ 213/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     10,290.00      
ฎีกาที่ 294/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหารฯ     672,178.00      
ฎีกาที่ 295/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     545,000.00      
ฎีกาที่ 276/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     33,852.00      
ฎีกาที่ 317/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     33,852.00      
ฎีกาที่ 323/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     32,760.00      
ฎีกาที่ 307/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     449,601.00      
ฎีกาที่ 308/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     26,280.00      
ฎีกาที่ 288/60 ค่าตอบแทน (1,500)     558,000.00      
ฎีกาที่ 289/60 ค่าตอบแทน (1,500)     12,000.00      
ฎีกาที่ 290/60 ค่าตอบแทน (1,500)     7,500.00      
ฎีกาที่ 282/60 เบี้ยเลี้ยงภารกิจงานก่อสร้างฯ     580,320.00      
ฎีกาที่ 283/60 เบี้ยเลี้ยงภารกิจงานก่อสร้างฯ     7,440.00      
ฎีกาที่ 284/60 เบี้ยเลี้ยงภารกิจงานก่อสร้างฯ     580,320.00      
ฎีกาที่ 285/60 เบี้ยเลี้ยงภารกิจงานก่อสร้างฯ     7,440.00      
บฝ.14/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (21,210.00)      
บส.58 / 60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     (10,290.00)      
บส.55 / 60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     (2,850.00)      
บส.54 / 60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     (2,850.00)      
บส.56 / 60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     (2,850.00)      
บส.57 / 60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     (13,230.00)      
บส.65 / 60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     (3,550.00)      
บถ.25/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         12,595.00  
บส.64 / 60 เงินส่วนตัวทหารฝาก/ค่าข้าวฝาก         (12,595.00)  
บถ.24/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         1,608.00  
บฝ.16/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก (เพิ่มเติม)         (240.00)  
บฝ.17/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก (เพิ่มเติม)         (180.00)  
บฝ.18/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก (เพิ่มเติม)         (75.00)  
บส.59 / 60 เงิน พ.ช.ค. (ส.ท.เฉลิมเกียรติ ฯ)         0.00  
               
  รวมทั้งสิ้น 4,703,006.00   4,701,893.00   1,113.00  
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             
  หน่วย  ส.พัน.15            
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB  
ฎีกาที่ 241/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ส.ค.60     111,360.00      
ฎีกาที่ 238/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     443,970.00      
ฎีกาที่ 239/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหารฯ     370,814.00      
ฎีกาที่ 251/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     290,000.00      
ฎีกาที่ 226/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     23,436.00      
ฎีกาที่ 254/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     23,436.00      
ฎีกาที่ 259/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     22,680.00      
ฎีกาที่ 249/60 ค่าตอบแทน (1,500)     274,500.00      
ฎีกาที่ 248/60 ค่าตอบแทน (1,500)     36,000.00      
ฎีกาที่ 250/60 ค่าตอบแทน (1,500)     27,000.00      
บฝ.11/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (10,110.00)      
ฎีกาที่               
               
  รวมทั้งสิ้น 1,613,086.00   1,613,086.00   0.00  
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             
  หน่วย  ม.พัน.31            
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB  
ฎีกาที่  เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ส.ค.60     0.00      
ฎีกาที่ 165/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,260,160.00      
ฎีกาที่ 167/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     395,000.00      
ฎีกาที่ 151/60 ค่ารักษาพยาบาล     6,840.00      
ฎีกาที่ 139/60 ค่ารักษาพยาบาล     8,769.00      
ฎีกาที่ 178/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     4,080.00      
ฎีกาที่ 179/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     58,752.00      
ฎีกาที่ 180/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     61,200.00      
ฎีกาที่ 181/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     644,640.00      
ฎีกาที่ 182/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     26,280.00      
ฎีกาที่ 183/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     253,710.00      
ฎีกาที่ 184/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     4,800.00      
ฎีกาที่ 177/60 ค่าตอบแทน (1,500)     292,500.00      
บฝ.30/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (31,500.00)      
ฎีกาที่               
               
  รวมทั้งสิ้น 2,985,231.00   2,985,231.00   0.00  
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             
  หน่วย  ร.151            
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB  
ฎีกาที่ 223/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ส.ค.60     133,440.00      
ฎีกาที่ 217/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     573,820.00      
ฎีกาที่ 226/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหารฯ     402,516.00      
ฎีกาที่ 225/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     300,000.00      
ฎีกาที่ 218/60 ค่าตอบแทน (1,500)     204,000.00      
ฎีกาที่ 227/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงานในโครงการฯ     96,720.00      
ฎีกาที่ 228/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงานในโครงการฯ     22,320.00      
บฝ.12/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (14,220.00)      
ฎีกาที่               
               
  รวมทั้งสิ้น 1,718,596.00   1,718,596.00   0.00  
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             
  หน่วย  ร.151 พัน.1            
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB  
ฎีกาที่ 293/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ส.ค.60     367,680.00      
ฎีกาที่ 289/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,549,050.00      
ฎีกาที่ 290/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหารฯ ส.ค.60     1,141,142.00      
ฎีกาที่ 222/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหารฯ ก.ค.60     1,187,242.00      
ฎีกาที่ 291/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     640,000.00      
ฎีกาที่ 238/60 ค่ารักษาพยาบาล     9,630.00      
ฎีกาที่ 239/60 ค่ารักษาพยาบาล     13,060.00      
ฎีกาที่ 305/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     30,504.00      
ฎีกาที่ 306/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     30,504.00      
ฎีกาที่ 307/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     29,520.00      
ฎีกาที่ 279/60 ค่าตอบแทน (1,500)     315,000.00      
ฎีกาที่ 280/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติภารกิจฯ     23,250.00      
ฎีกาที่ 281/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติภารกิจฯ     186,000.00      
ฎีกาที่ 282/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติภารกิจฯ     23,250.00      
ฎีกาที่ 283/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติภารกิจฯ     18,600.00      
ฎีกาที่ 284/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์     2,200.00      
ฎีกาที่ 285/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์     2,200.00      
ฎีกาที่ 286/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์     2,200.00      
ฎีกาที่ 287/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์     2,200.00      
บฝ.15/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (34,595.00)      
ฎีกาที่               
               
  รวมทั้งสิ้น 5,538,637.00   5,538,637.00   0.00  
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             
  หน่วย  ร.151 พัน.2            
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB  
ฎีกาที่ 301/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ส.ค.60     345,600.00      
ฎีกาที่ 297/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,479,730.00      
ฎีกาที่ 298/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหารฯ     1,048,910.00      
ฎีกาที่ 299/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     505,000.00      
ฎีกาที่ 274/60 ค่ารักษาพยาบาล     3,550.00      
ฎีกาที่ 281/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     29,520.00      
ฎีกาที่ 282/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     30,504.00      
ฎีกาที่ 283/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     29,520.00      
ฎีกาที่ 284/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     30,504.00      
ฎีกาที่ 285/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     30,504.00      
ฎีกาที่ 286/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     29,520.00      
ฎีกาที่ 319/60 ค่าตอบแทน (1,500)     40,500.00      
ฎีกาที่ 303/60 ค่าตอบแทน (1,500)     282,000.00      
ฎีกาที่ 275/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงานในโครงการฯ     81,840.00      
ฎีกาที่ 276/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงานในโครงการฯ     11,160.00      
ฎีกาที่ 325/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     76,560.00      
บฝ.18/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (33,040.00)      
***** เงินเดือน (รีเจค ก.ค.60) จ.ส.ต.ธีระพล  ศรีเมือง       16,945.58  
ฎีกาที่               
               
  รวมทั้งสิ้น 4,038,827.58   4,021,882.00   16,945.58  
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             
  หน่วย  ร.151 พัน.3            
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB  
ฎีกาที่ 289/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ส.ค.60     330,240.00      
ฎีกาที่ 287/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,414,300.00      
ฎีกาที่ 291/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหารฯ     1,001,956.00      
ฎีกาที่ 316/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหารฯ     1,185.00      
ฎีกาที่ 272/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     540,000.00      
ฎีกาที่ 317/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     1,129.00      
ฎีกาที่ 368/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     48,960.00      
ฎีกาที่ 369/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     50,592.00      
ฎีกาที่ 342/60 ค่าตอบแทน (1,500)     276,000.00      
บส.     / 60 เงิน พ.ช.ค.     (322.58)      
บส.     / 60 เงิน สปพ.     (161.29)      
บส.     / 60 เงินเดือนนายสิบ     (1,446.77)      
บฝ.17/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (49,800.00)      
ฎีกาที่               
               
  รวมทั้งสิ้น 3,612,631.36   3,612,631.36   0.00  
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             
  หน่วย  ร.152            
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB  
ฎีกาที่ 243/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ส.ค.60     135,360.00      
ฎีกาที่ 239/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     573,310.00      
ฎีกาที่ 240/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหารฯ     417,074.00      
ฎีกาที่ 241/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     217,500.00      
ฎีกาที่ 238/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,125.00      
ฎีกาที่ 245/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     218,605.00      
ฎีกาที่ 246/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     31,768.00      
ฎีกาที่ 247/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     3,840.00      
ฎีกาที่ 249/60 ค่าตอบแทน (1,500)     12,350.00      
ฎีกาที่ 248/60 ค่าตอบแทน (1,500)     195,000.00      
บฝ.13/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (12,845.00)      
ฎีกาที่               
               
  รวมทั้งสิ้น 1,793,087.00   1,793,087.00   0.00  
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             
  หน่วย  ร.152 พัน.1            
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB  
ฎีกาที่  เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ส.ค.60     0.00      
ฎีกาที่ 178/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,560,790.00      
ฎีกาที่ 179/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหารฯ     1,101,306.00      
ฎีกาที่ 180/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     605,000.00      
ฎีกาที่ 186/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     28,080.00      
ฎีกาที่ 187/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     1,200.00      
ฎีกาที่ 188/60 ค่าตอบแทน (1,500)     277,500.00      
ฎีกาที่ 174/60 เบี้ยเลี้ยงในการสับเปลี่ยนกำลังฯ     28,800.00      
ฎีกาที่ 184/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงานฯ     43,920.00      
ฎีกาที่ 185/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงานฯ     6,192.00      
บฝ.12/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (34,850.00)      
ฎีกาที่               
               
  รวมทั้งสิ้น 3,617,938.00   3,617,938.00   0.00  
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             
  หน่วย  ร.152 พัน.2            
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB  
ฎีกาที่ 183/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ส.ค.60     352,320.00      
ฎีกาที่ 187/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,490,590.00      
ฎีกาที่ 185/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหารฯ     1,087,218.00      
ฎีกาที่ 186/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     582,500.00      
ฎีกาที่ 217/60 ค่ารักษาพยาบาล     3,730.00      
ฎีกาที่ 218/60 ค่ารักษาพยาบาล     3,100.00      
ฎีกาที่ 205/60 ค่าตอบแทน (1,500)     36,000.00      
ฎีกาที่ 206/60 ค่าตอบแทน (1,500)     286,500.00      
ฎีกาที่ 196/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงานฯ     89,280.00      
ฎีกาที่ 197/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงานฯ     11,592.00      
ฎีกาที่ 198/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์     2,000.00      
บฝ.14/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (33,530.00)      
ฎีกาที่               
               
  รวมทั้งสิ้น 3,911,300.00   3,911,300.00   0.00  
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             
  หน่วย  ร.152 พัน.3            
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB  
ฎีกาที่ 273/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ส.ค.60     365,760.00      
ฎีกาที่ 275/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,577,420.00      
ฎีกาที่ 276/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหารฯ     1,098,724.00      
ฎีกาที่ 277/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     540,000.00      
ฎีกาที่ 306/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     28,080.00      
ฎีกาที่ 305/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     44,286.00      
ฎีกาที่ 288/60 ค่าตอบแทน (1,500)     27,000.00      
ฎีกาที่ 293/60 ค่าตอบแทน (1,500)     306,000.00      
ฎีกาที่ 298/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์     2,000.00      
ฎีกาที่ 299/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์     2,000.00      
ฎีกาที่ 300/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์     2,000.00      
ฎีกาที่ 301/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์     2,000.00      
ฎีกาที่ 302/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์     2,000.00      
บฝ.17/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (37,365.00)      
ฎีกาที่               
               
  รวมทั้งสิ้น 3,959,905.00   3,959,905.00   0.00  
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             
  หน่วย  ร.153            
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB  
ฎีกาที่ 222/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ส.ค.60     120,960.00      
ฎีกาที่ 223/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     517,190.00      
ฎีกาที่ 218/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     270,000.00      
ฎีกาที่ 229/60 ค่าตอบแทน (1,500)     171,000.00      
ฎีกาที่ 228/60 ค่าตอบแทน (1,500)     1,500.00      
บฝ.18/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (11,590.00)      
***** เงิน กบข.คืน  (ธนภัทร  ศิริวัชรเวช)         1,356.56  
ฎีกาที่               
               
  รวมทั้งสิ้น 1,070,416.56   1,069,060.00   1,356.56  
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             
  หน่วย  ร.153 พัน.1            
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB  
ฎีกาที่ 213/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ส.ค.60     352,320.00      
ฎีกาที่ 209/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,533,180.00      
ฎีกาที่ 210/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหารฯ     1,037,604.00      
ฎีกาที่ 211/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     580,000.00      
ฎีกาที่ 222/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     6,000.00      
ฎีกาที่ 223/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     305,966.00      
ฎีกาที่ 224/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     44,286.00      
ฎีกาที่ 228/60 ค่าตอบแทน (1,500)     307,500.00      
ฎีกาที่ 225/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     6,750.00      
ฎีกาที่ 226/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     9,750.00      
ฎีกาที่ 227/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     33,375.00      
บส.147/60 ค่ารักษาพยาบาล (จ.ส.อ.ธีรวัจน์)     (500.00)      
บฝ.17/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (34,180.00)      
บถ.18/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         1,975.00  
***** เงินเดือน (รีเจค ก.ค.60) ส.อ.ราเชนทร์  ตรีอรรถ       5,459.80  
ฎีกาที่               
               
  รวมทั้งสิ้น 4,189,485.80   4,182,051.00   7,434.80  
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             
  หน่วย  ร.153 พัน.2            
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB  
ฎีกาที่  เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ส.ค.60     0.00      
ฎีกาที่ 187/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,431,300.00      
ฎีกาที่ 215/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     4,400.00      
ฎีกาที่ 205/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหารฯ     2,624.00      
ฎีกาที่ 206/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     520,000.00      
ฎีกาที่ 180/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     7,500.00      
ฎีกาที่ 194/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     2,100.00      
ฎีกาที่ 193/60 ค่ารักษาพยาบาล     10,185.00      
ฎีกาที่ 202/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     6,000.00      
ฎีกาที่ 203/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     288,975.00      
ฎีกาที่ 204/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     44,286.00      
ฎีกาที่ 217/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     28,080.00      
ฎีกาที่ 218/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     1,200.00      
ฎีกาที่ 190/60 ค่าตอบแทน (1,500)     319,500.00      
ฎีกาที่ 198/60 เบี้ยเลี้ยงในการสับเปลี่ยนกำลังฯ     38,400.00      
ฎีกาที่ 199/60 เบี้ยเลี้ยงในการสับเปลี่ยนกำลังฯ     22,672.00      
บฝ.14/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (33,910.00)      
บถ.9/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         300.00  
บถ.10/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         400.00  
ฎีกาที่               
               
  รวมทั้งสิ้น 2,694,012.00   2,693,312.00   700.00  
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             
  หน่วย  ร.153 พัน.3            
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB  
ฎีกาที่ 203/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ส.ค.60     338,880.00      
ฎีกาที่ 205/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,469,080.00      
ฎีกาที่ 206/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหารฯ     1,038,488.00      
ฎีกาที่ 207/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     557,500.00      
ฎีกาที่ 165/60 ค่ารักษาพยาบาล     3,555.00      
ฎีกาที่ 193/60 ค่ารักษาพยาบาล     5,237.00      
ฎีกาที่ 214/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     800.00      
ฎีกาที่ 219/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     1,200.00      
ฎีกาที่ 220/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     28,080.00      
ฎีกาที่ 221/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     263,760.00      
ฎีกาที่ 222/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     37,968.00      
ฎีกาที่ 223/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     317,520.00      
ฎีกาที่ 224/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     46,656.00      
ฎีกาที่ 225/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     599,760.00      
ฎีกาที่ 226/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     84,048.00      
ฎีกาที่ 228/60 ค่าตอบแทน (1,500)     307,500.00      
บฝ.15/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (32,845.00)      
บฝ.14/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (18.00)      
ฎีกาที่               
               
  รวมทั้งสิ้น 5,067,169.00   5,067,169.00   0.00  
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             
  หน่วย  ทน.4            
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB  
ฎีกาที่ 195/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ส.ค.60     52,800.00      
ฎีกาที่ 197/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     215,720.00      
ฎีกาที่ 191/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,630.00      
ฎีกาที่ 193/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหารฯ     170,600.00      
ฎีกาที่ 164/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     52,500.00      
ฎีกาที่ 188/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     24,180.00      
ฎีกาที่ 209/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     24,180.00      
ฎีกาที่ 210/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     23,400.00      
ฎีกาที่ 190/60 ค่าตอบแทน รปต.     104,600.00      
ฎีกาที่ 189/60 ค่าตอบแทน (1,500)     109,500.00      
ฎีกาที่ 206/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     23,250.00      
บฝ.13/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (5,055.00)      
บส.58 / 60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ     (8,160.00)      
               
  รวมทั้งสิ้น 789,145.00   789,145.00   0.00  
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             
  หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร            
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB  
ฎีกาที่ 278/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ส.ค.60     44,160.00      
ฎีกาที่ 270/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     196,250.00      
ฎีกาที่ 260/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหารฯ     147,926.00      
ฎีกาที่ 261/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหารฯ     5,988.45      
ฎีกาที่ 259/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     122,500.00      
ฎีกาที่ 268/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     30,576.00      
ฎีกาที่ 240/60 ค่ารักษาพยาบาล     24,900.00      
ฎีกาที่ 274/60 เงินประกันสังคม     7,922.00      
ฎีกาที่ 273/60 เงิน พ.ช.ค. พนักงานราชการ     12,820.00      
ฎีกาที่ 272/60 ค่าตอบแทน พนักงานราชการ     145,620.00      
ฎีกาที่ 275/60 ค่าตอบแทน (1,500)     30,000.00      
ฎีกาที่ 276/60 ค่าตอบแทน (1,500)     111,000.00      
ฎีกาที่ 251/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์     8,300.00      
ฎีกาที่ 252/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์     8,300.00      
ฎีกาที่ 253/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์     8,300.00      
ฎีกาที่ 279/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์     48,864.00      
ฎีกาที่ 262/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์     50,000.00      
ฎีกาที่ 263/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์     50,000.00      
ฎีกาที่ 264/60 เงิน พ.ต.ส.     52,500.00      
ฎีกาที่ 265/60 เงิน พ.ต.ส.     66,000.00      
ฎีกาที่ 266/60 เงิน พ.ต.ส.     21,000.00      
ฎีกาที่ 267/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์     13,000.00      
ฎีกาที่ 269/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์     15,998.87      
บฝ.12/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (4,900.00)      
บถ.7/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         100.00  
ฎีกาที่               
               
  รวมทั้งสิ้น 1,217,125.32   1,217,025.32   100.00  
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             
  หน่วย  กรม ทพ.41            
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB  
ฎีกาที่ 166/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     8,726,920.00      
ฎีกาที่ 167/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.     3,863,690.00      
ฎีกาที่ 160/60 เงินช่วยเหลือกรณีลาออกของ อส.ทพ.     20,582.00      
ฎีกาที่ 161/60 เงินช่วยเหลือกรณีลาออกของ อส.ทพ.     530,992.00      
ฎีกาที่ 162/60 เงินช่วยเหลือกรณีลาออกของ อส.ทพ.     178,627.00      
ฎีกาที่ 142/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     36,097.00      
ฎีกาที่ 144/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     29,770.00      
ฎีกาที่ 170/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     24,137.00      
ฎีกาที่ 172/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     69,650.00      
ฎีกาที่ 163/60 ค่าตอบแทน (1,500)     240,000.00      
ฎีกาที่ 156/60 ค่าตอบแทน (1,500)     289,500.00      
ฎีกาที่ 155/60 ค่าตอบแทน (1,500)     57,000.00      
ฎีกาที่ 174/60 ค่าตอบแทน (1,500)     6,000.00      
ฎีกาที่ 154/60 ค่าเช่าบ้าน     31,200.00      
บส.86 / 60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.     (20,024.20)      
บส.83 / 60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.     (15,066.15)      
บส.85 / 60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     (33,214.52)      
บส.82 / 60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     (23,320.98)      
               
  รวมทั้งสิ้น 14,012,539.15   14,012,539.15   0.00  
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             
  หน่วย  กรม ทพ.43            
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB  
ฎีกาที่ 184/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     9,203,610.00      
ฎีกาที่  เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.            
ฎีกาที่ 183/60 เงินช่วยเหลือกรณีลาออกของ อส.ทพ.     248,052.00      
ฎีกาที่ 189/60 ค่าเช่าบ้าน     31,200.00      
ฎีกาที่ 175/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     2,130.00      
ฎีกาที่ 173/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     28,367.00      
ฎีกาที่ 174/60 ค่ารักษาพยาบาล     2,066.00      
ฎีกาที่ 187/60 ค่าตอบแทน (1,500)     301,500.00      
ฎีกาที่ 188/60 ค่าตอบแทน (1,500)     66,000.00      
ฎีกาที่ 186/60 ค่าตอบแทน (1,500)     240,000.00      
บส.61 / 60 ค่าเสี่ยงภัย     (1,500.00)      
บส.58 / 60 เงิน สปพ.     0.00      
บส.62 / 60 เงิน สปพ.     (133.33)      
               
               
  รวมทั้งสิ้น 10,121,291.67   10,121,291.67   0.00  
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             
  หน่วย  กรม ทพ.44            
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB  
ฎีกาที่ 178/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     7,771,150.00      
ฎีกาที่ 179/6 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.     4,492,490.00      
ฎีกาที่ 180/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     3,927.42      
ฎีกาที่ 181/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.     4,137.10      
ฎีกาที่ 182/60 ค่าเช่าบ้าน     96,500.00      
ฎีกาที่ 183/60 ค่าตอบแทน (1,500)     54,000.00      
ฎีกาที่ 184/60 ค่าตอบแทน (1,500)     295,500.00      
ฎีกาที่ 185/60 ค่าตอบแทน (1,500)     199,500.00      
ฎีกาที่ 186/60 ค่าตอบแทน (1,500)     232,500.00      
บส.64 / 60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     (19,927.75)      
บส.65 / 60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.     (7,145.81)      
บส.66 / 60 ค่าเล่าเรียนบุตร     (2,130.00)      
               
  รวมทั้งสิ้น 13,120,500.96   13,120,500.96   0.00  
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             
  หน่วย  กรม ทพ.46            
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB  
ฎีกาที่ 181/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     7,832,330.00      
ฎีกาที่ 182/6 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.     4,328,645.00      
ฎีกาที่ 174/60 ค่าตอบแทน (1,500)     240,000.00      
ฎีกาที่ 173/60 ค่าตอบแทน (1,500)     282,000.00      
ฎีกาที่ 178/60 ค่าตอบแทน (1,500)     1,500.00      
ฎีกาที่ 172/60 ค่าตอบแทน (1,500)     55,500.00      
ฎีกาที่ 180/60 ค่าตอบแทน (1,500)     1,500.00      
ฎีกาที่ 179/60 ค่าตอบแทน (1,500)     1,500.00      
ฎีกาที่ 186/60 ค่าเช่าบ้าน     59,000.00      
               
  รวมทั้งสิ้น 12,801,975.00   12,801,975.00   0.00  
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             
  หน่วย  พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15            
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB  
ฎีกาที่ 137/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     23,040.00      
ฎีกาที่ 138/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     23,808.00      
ฎีกาที่ 139/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     23,040.00      
ฎีกาที่ 140/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     23,808.00      
ฎีกาที่ 157/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     23,808.00      
               
  รวมทั้งสิ้น 117,504.00   117,504.00   0.00  
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             
               


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170