จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . . . . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ตั้งแต่ ม.ค.59)
       Google

รายการเบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ

อ่าน 64
  รายการเบี้ยเลี้ยงพลทหารกองประจำการ ( ฎีกาที่ ฝกง.มทบ.46 รอการจ่ายเงิน ตามงวด)  
  ที่เอกสาร รายการ หน่วย  จำนวนเงิน 
  ฎีกาที่ 201/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.60 ทน.4             52,800.00
  ฎีกาที่ 202/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 11 - 20 ก.ย.60 ทน.4             52,800.00
  ฎีกาที่ 203/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 21 - 30 ก.ย.60 ทน.4             52,800.00
  ฎีกาที่ 629/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.60 พล.ร.15           246,720.00
  ฎีกาที่ 630/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 11 - 20 ก.ย.60 พล.ร.15           246,720.00
  ฎีกาที่ 631/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 21 - 30 ก.ย.60 พล.ร.15           246,720.00
  ฎีกาที่ 302/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.60 ช.พัน.15           222,720.00
  ฎีกาที่ 303/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 11 - 20 ก.ย.60 ช.พัน.15           222,720.00
  ฎีกาที่ 304/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 21 - 30 ก.ย.60 ช.พัน.15           222,720.00
  ฎีกาที่ 245/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.60 ส.พัน.15           111,360.00
  ฎีกาที่ 246/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 11 - 20 ก.ย.60 ส.พัน.15           111,360.00
  ฎีกาที่ 247/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 21 - 30 ก.ย.60 ส.พัน.15           111,360.00
  ฎีกาที่ 174/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.60 ม.พัน.31           302,400.00
  ฎีกาที่ 175/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 11 - 20 ก.ย.60 ม.พัน.31           302,400.00
  ฎีกาที่ 176/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 21 - 30 ก.ย.60 ม.พัน.31           302,400.00
  ฎีกาที่ 238/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.60 ร.151           133,440.00
  ฎีกาที่ 239/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 11 - 20 ก.ย.60 ร.151           133,440.00
  ฎีกาที่ 240/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 21 - 30 ก.ย.60 ร.151           133,440.00
  ฎีกาที่ 298/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.60 ร.151 พัน.1           367,680.00
  ฎีกาที่ 299/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 11 - 20 ก.ย.60 ร.151 พัน.1           367,680.00
  ฎีกาที่ 300/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 21 - 30 ก.ย.60 ร.151 พัน.1           367,680.00
  ฎีกาที่ 307/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.60 ร.151 พัน.2           345,600.00
  ฎีกาที่ 308/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 11 - 20 ก.ย.60 ร.151 พัน.2           345,600.00
  ฎีกาที่ 309/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 21 - 30 ก.ย.60 ร.151 พัน.2           345,600.00
  ฎีกาที่ 294/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.60 ร.151 พัน.3           330,240.00
  ฎีกาที่ 295/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 11 - 20 ก.ย.60 ร.151 พัน.3           330,240.00
  ฎีกาที่ 296/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 21 - 30 ก.ย.60 ร.151 พัน.3           330,240.00
  ฎีกาที่ 254/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.60 ร.152           135,360.00
  ฎีกาที่ 255/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 11 - 20 ก.ย.60 ร.152           135,360.00
  ฎีกาที่ 256/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 21 - 30 ก.ย.60 ร.152           135,360.00
  ฎีกาที่ 196/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.60 ร.152 พัน.1           363,840.00
  ฎีกาที่ 197/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 11 - 20 ก.ย.60 ร.152 พัน.1           363,840.00
  ฎีกาที่ 198/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 21 - 30 ก.ย.60 ร.152 พัน.1           363,840.00
  ฎีกาที่ 191/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.60 ร.152 พัน.2           352,320.00
  ฎีกาที่ 190/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 11 - 20 ก.ย.60 ร.152 พัน.2           352,320.00
  ฎีกาที่ 189/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 21 - 30 ก.ย.60 ร.152 พัน.2           352,320.00
  ฎีกาที่ 280/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.60 ร.152 พัน.3           365,760.00
  ฎีกาที่ 279/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 11 - 20 ก.ย.60 ร.152 พัน.3           365,760.00
  ฎีกาที่ 278/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 21 - 30 ก.ย.60 ร.152 พัน.3           365,760.00
  ฎีกาที่ 236/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.60 ร.153           120,960.00
  ฎีกาที่ 237/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 11 - 20 ก.ย.60 ร.153           120,960.00
  ฎีกาที่ 238/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 21 - 30 ก.ย.60 ร.153           120,960.00
  ฎีกาที่ 218/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.60 ร.153 พัน.1           352,320.00
  ฎีกาที่ 219/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 11 - 20 ก.ย.60 ร.153 พัน.1           352,320.00
  ฎีกาที่ 220/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 21 - 30 ก.ย.60 ร.153 พัน.1           352,320.00
  ฎีกาที่ 182/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.60 ร.153 พัน.2           336,960.00
  ฎีกาที่ 212/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.60 ร.153 พัน.2                  960.00
  ฎีกาที่ 183/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 11 - 20 ก.ย.60 ร.153 พัน.2           336,960.00
  ฎีกาที่ 213/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 11 - 20 ก.ย.60 ร.153 พัน.2                  960.00
  ฎีกาที่ 184/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 21 - 30 ก.ย.60 ร.153 พัน.2           336,960.00
  ฎีกาที่ 214/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 21 - 30 ก.ย.60 ร.153 พัน.2                  960.00
  ฎีกาที่ 211/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.60 ร.153 พัน.3           334,464.00
  ฎีกาที่ 212/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 11 - 20 ก.ย.60 ร.153 พัน.3           336,576.00
  ฎีกาที่ 213/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 21 - 30 ก.ย.60 ร.153 พัน.3           336,000.00
  ฎีกาที่ 284/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.60 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร             44,160.00
  ฎีกาที่ 285/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 11 - 20 ก.ย.60 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร             44,160.00
  ฎีกาที่ 286/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 21 - 30 ก.ย.60 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร             44,160.00


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170