จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . . . . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ตั้งแต่ ม.ค.59)
       Google

รายการ งวด 15 ก.ย. 2560

อ่าน 313
งวด   15ก.ย.2560              
  หน่วย พล.ร.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 629/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ย.60     246,720.00    
ฎีกาที่ 647/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก     3,000.00    
ฎีกาที่ 648/60 ซื้อวัสดุใช้ในราชการ     1,255.00    
ฎีกาที่ 649/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก     3,800.00    
ฎีกาที่ 650/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก     1,050.00    
ฎีกาที่ 651/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก     3,800.00    
ฎีกาที่ 660/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก     1,050.00    
ฎีกาที่ 683/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก     1,255.00    
ฎีกาที่ 684/60 ซื้อวัสดุซ่อมบำรุง     4,300.00    
ฎีกาที่ 682/60 จ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร     2,000.00    
ฎีกาที่ 594/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงาน ฯ     100,800.00    
ฎีกาที่ 581/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงานในโครงการ ฯ     223,200.00    
ฎีกาที่ 582/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงานในโครงการ ฯ     20,160.00    
ฎีกาที่ 685/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     122,400.00    
ฎีกาที่ 686/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     4,080.00    
ฎีกาที่ 688/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     179,987.00    
ฎีกาที่ 687/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     133,800.00    
ฎีกาที่ 679/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     2,250.00    
ฎีกาที่ 678/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     71,894.00    
ฎีกาที่ 618/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     200,000.00    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 1,326,801.00   1,326,801.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ช.พัน.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 302/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ย.60     222,720.00    
ฎีกาที่ 270/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     9,950.00    
ฎีกาที่ 320/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     2,100.00    
ฎีกาที่ 321/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     14,400.00    
ฎีกาที่ 325/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     6,301.00    
ฎีกาที่ 322/60 ค่ารักษาพยาบาล     11,000.00    
ฎีกาที่ 286/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงานก่อสร้างฯ     505,920.00    
ฎีกาที่ 305/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงานก่อสร้างฯ     6,720.00    
ฎีกาที่ 306/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงานก่อสร้างฯ     6,720.00    
ฎีกาที่ 314/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงานก่อสร้างฯ     505,920.00    
ฎีกาที่ 327/60 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ     260.00    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 1,292,011.00   1,292,011.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ส.พัน.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 245/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ย.60     111,360.00    
ฎีกาที่ 203/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     1,870.00    
ฎีกาที่ 252/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     7,570.00    
ฎีกาที่ 263/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     4,800.00    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 125,600.00   125,600.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ม.พัน.31          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 174/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ย.60     302,400.00    
ฎีกาที่ 152/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     4,400.00    
ฎีกาที่ 187/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     9,000.00    
ฎีกาที่ 188/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     32,000.00    
ฎีกาที่ 189/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     37,230.00    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 385,030.00   385,030.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 238/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ย.60     133,440.00    
ฎีกาที่ 209/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     6,700.00    
ฎีกาที่ 230/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     2,100.00    
ฎีกาที่ 229/60 ค่ารักษาพยาบาล     2,340.00    
ฎีกาที่ 231/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,020.00    
ฎีกาที่ 233/60 จ้างจัดเลี้ยงอาหาร ฯ     820.00    
ฎีกาที่ 242/60 จ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร     4,311.00    
ฎีกาที่ 251/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก     850.00    
ฎีกาที่ 253/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก     700.00    
ฎีกาที่ 247/60 จ้างทำอาหารกล่อง     4,620.00    
ฎีกาที่ 248/60 จ้างทำอาหารกล่อง     4,620.00    
ฎีกาที่ 249/60 จ้างทำอาหารกล่อง     4,620.00    
ฎีกาที่ 250/60 จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นท์ ฯ     4,000.00    
ฎีกาที่ 256/60 จ้างจัดพวงมาลา     1,650.00    
ฎีกาที่ 278/60 จ้างทำอาหารกล่อง     4,500.00    
ฎีกาที่ 245/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงานในโครงการ ฯ     21,600.00    
ฎีกาที่ 246/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงานในโครงการ ฯ     93,600.00    
ฎีกาที่ 244/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     26,700.00    
ฎีกาที่ 258/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     25,500.00    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 343,691.00   343,691.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 298/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ย.60     367,680.00    
ฎีกาที่ 311/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก     1,795.00    
ฎีกาที่ 266/60 จ้างจัดเลี้ยงอาหาร ฯ     1,980.00    
ฎีกาที่ 288/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ ฯ     2,200.00    
ฎีกาที่ 301/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงาน ฯ     180,000.00    
ฎีกาที่ 302/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงาน ฯ     22,500.00    
ฎีกาที่ 303/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงาน ฯ     22,500.00    
ฎีกาที่ 304/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงาน ฯ     18,000.00    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 616,655.00   616,655.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 307/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ย.60     345,600.00    
ฎีกาที่ 328/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก     3,000.00    
ฎีกาที่ 329/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก     1,795.00    
ฎีกาที่ 326/60 จ้างประกอบอาหาร ฯ     2,240.00    
ฎีกาที่ 277/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงานในโครงการ ฯ     79,200.00    
ฎีกาที่ 278/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงานในโครงการ ฯ     10,800.00    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 442,635.00   442,635.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 294/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ย.60     330,240.00    
ฎีกาที่ 357/60 ค่ารักษาพยาบาล     13,020.00    
ฎีกาที่ 358/60 ค่ารักษาพยาบาล     2,340.00    
ฎีกาที่ 373/60 ค่ารักษาพยาบาล     3,260.00    
ฎีกาที่ 351/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก     1,795.00    
ฎีกาที่ 352/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก     800.00    
ฎีกาที่ 353/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก     4,000.00    
ฎีกาที่ 370/60 จ้างจัดเลี้ยงอาหาร ฯ     1,900.00    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 357,355.00   357,355.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 254/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ย.60     135,360.00    
ฎีกาที่ 233/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     7.00    
ฎีกาที่ 233/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     993.00    
บส.77/60 ค่ารักษาพยาบาล ส.อ.กฤษดา  ผลกล่ำ     (528.00)    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 135,832.00   135,832.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 196/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ย.60     363,840.00    
ฎีกาที่ 192/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     24,000.00    
ฎีกาที่ 193/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     33,652.00    
ฎีกาที่ 175/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก     3,000.00    
ฎีกาที่ 176/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก     600.00    
ฎีกาที่ 169/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     6,276.00    
ฎีกาที่ 189/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     6,240.00    
ฎีกาที่ 190/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     44,286.00    
ฎีกาที่ 191/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     287,667.00    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 769,561.00   769,561.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 191/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ย.60     352,320.00    
ฎีกาที่ 211/60 ค่ารักษาพยาบาล     6,390.00    
ฎีกาที่ 222/60 จ้างจัดเลี้ยงอาหาร ฯ     2,140.00    
ฎีกาที่ 199/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ ฯ     2,000.00    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 362,850.00   362,850.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 280/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ย.60     365,760.00    
ฎีกาที่ 311/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     8,071.00    
ฎีกาที่ 309/60 ค่ารักษาพยาบาล     4,515.00    
ฎีกาที่ 313/60 ค่ารักษาพยาบาล     39,620.00    
ฎีกาที่ 279/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ ฯ     2,000.00    
บส.67/60 ค่าเล่าเรียนบุตร จ.ส.อ.กฤษณะ  พรหมจักษ์     (713.00)    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 419,253.00   419,253.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 236/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ย.60     120,960.00    
ฎีกาที่ 255/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     1,500.00    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 122,460.00   122,460.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 218/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ย.60     352,320.00    
ฎีกาที่ 234/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก     4,000.00    
ฎีกาที่ 235/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก     800.00    
ฎีกาที่ 236/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก     3,000.00    
ฎีกาที่ 237/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก     600.00    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 360,720.00   360,720.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 182/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ย.60     336,960.00    
ฎีกาที่ 212/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ย.60     960.00    
ฎีกาที่ 169/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      15,700.00    
ฎีกาที่ 192/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      19,450.00    
ฎีกาที่ 219/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      6,130.00    
ฎีกาที่ 220/60 ค่ารักษาพยาบาล     8,143.00    
ฎีกาที่ 221/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,921.00    
ฎีกาที่ 227/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก     3,000.00    
ฎีกาที่ 223/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก     1,795.00    
ฎีกาที่ 225/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก     4,000.00    
ฎีกาที่ 226/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก     800.00    
ฎีกาที่ 228/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก     600.00    
ฎีกาที่ 222/60 จ้างจัดเลี้ยงอาหาร ฯ     2,500.00    
ฎีกาที่ 234/60 จ้างซ่อมท่อระบายน้ำ ฯ     4,500.00    
บส.97/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ      (4,032.00)    
บส.94/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     (8,800.00)    
บส.95/60 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ     (5,248.00)    
บส.96/60 ค่าตอบแทน 2,500 พลทหาร ฯ     (5,000.00)    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 383,379.00   383,379.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 211/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ย.60     334,464.00    
ฎีกาที่ 231/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     2,400.00    
ฎีกาที่ 236/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     11,500.00    
ฎีกาที่ 232/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     500.00    
ฎีกาที่ 234/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     22,000.00    
ฎีกาที่ 229/60 ค่ารักษาพยาบาล     5,105.00    
ฎีกาที่ 230/60 ค่ารักษาพยาบาล     2,304.00    
ฎีกาที่ 235/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,475.00    
ฎีกาที่ 194/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก     1,795.00    
ฎีกาที่ 215/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก     4,000.00    
ฎีกาที่ 238/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก     600.00    
ฎีกาที่ 241/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก     3,000.00    
บส.110/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ      (11,904.00)    
บส.107/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     (18,040.00)    
บส.108/60 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ     (10,056.00)    
บส.109/60 ค่าตอบแทน 2,500 พลทหาร ฯ     (10,000.00)    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 339,143.00   339,143.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ทน.4          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 201/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ย.60     52,800.00    
ฎีกาที่ 212/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     28,550.00    
ฎีกาที่ 211/60 ค่ารักษาพยาบาล     5,067.00    
ฎีกาที่ 213/60 ค่ารักษาพยาบาล     18,432.00    
ฎีกาที่ 207/60 จ้างจัดเลี้ยงอาหาร ฯ     200.00    
ฎีกาที่ 208/60 จ้างจัดเลี้ยงอาหาร ฯ     340.00    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 105,389.00   105,389.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 284/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ย.60     44,160.00    
ฎีกาที่ 280/60 ค่ารักษาพยาบาล     8,370.00    
ฎีกาที่ 287/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ ฯ     8,300.00    
ฎีกาที่ 288/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ ฯ     66,000.00    
ฎีกาที่ 289/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ ฯ     50,000.00    
ฎีกาที่ 290/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ ฯ     13,000.00    
ฎีกาที่ 291/60 เงิน พ.ต.ส.     9,500.00    
ฎีกาที่ 291/60 เงิน พ.ต.ส.     11,500.00    
ฎีกาที่ 292/60 เงิน พ.ต.ส.     52,500.00    
ฎีกาที่ 293/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     10,080.00    
ฎีกาที่ 298/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     10,416.00    
ฎีกาที่ 299/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     10,416.00    
ฎีกาที่ 312/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ ฯ     15,000.00    
ฎีกาที่ 310/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ ฯ     2,200.00    
ฎีกาที่ 311/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ ฯ     4,400.00    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 315,842.00   315,842.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.41          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 173/60 ค่าเล่าเรียนบุตร อส.ทพ.     28,220.00    
ฎีกาที่ 176/60 ค่าเล่าเรียนบุตร อส.ทพ.     33,000.00    
ฎีกาที่ 180/60 เงินรางวัลเพื่อการสู้รบ     751,200.00    
ฎีกาที่ 164/60 เงินช่วยเหลือกรณี อส.ทพ.ลาออก ฯ     20,582.00    
ฎีกาที่ 181/60 เงินช่วยเหลือกรณี อส.ทพ. เสียชีวิต ฯ     540,080.00    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 1,373,082.00   1,373,082.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.43          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 190/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     16,400.00    
ฎีกาที่ 191/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     20,000.00    
ฎีกาที่ 204/60 เงินรางวัลเพื่อการสู้รบ     680,400.00    
ฎีกาที่ 199/60 เงินช่วยเหลือกรณี อส.ทพ.ลาออก ฯ     120,384.00    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 837,184.00   837,184.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.44          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 158/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     19,017.50    
ฎีกาที่ 176/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     26,860.00    
ฎีกาที่ 174/60 ค่ารักษาพยาบาล     10,860.00    
ฎีกาที่ 175/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,870.00    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 58,607.50   58,607.50   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.46          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 203/60 ค่าเล่าเรียนบุตร อส.ทพ.     20,040.00    
ฎีกาที่ 189/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     17,050.00    
ฎีกาที่ 190/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     14,200.00    
ฎีกาที่ 205/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     16,300.00    
ฎีกาที่ 213/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     2,100.00    
ฎีกาที่ 121/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,467.00    
ฎีกาที่ 201/60 ค่ารักษาพยาบาล     7,184.00    
ฎีกาที่ 202/60 ค่ารักษาพยาบาล     5,322.00    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 83,663.00   83,663.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170