จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . . . . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ตั้งแต่ ม.ค.59)
       Google

รายการ งวด 25 ก.ย. 2560 (เพื่อตรวจสอบ)

อ่าน 353
งวด   25ก.ย.2560   ( เพื่อตรวจสอบ )          
  หน่วย พล.ร.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 630/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20ก.ย.60     246,720.00    
ฎีกาที่ 631/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30ก.ย.60     246,720.00    
ฎีกาที่ 615/60 ค่าตอบแทน รปต.     108,000.00    
ฎีกาที่ 614/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500      2,500.00    
ฎีกาที่ 620/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500      40,000.00    
ฎีกาที่ 613/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500      496,500.00    
ฎีกาที่ 616/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500      142,500.00    
ฎีกาที่ 699/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500      3,000.00    
ฎีกาที่ 700/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500      6,000.00    
ฎีกาที่ 701/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500      3,000.00    
ฎีกาที่ 702/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500      3,000.00    
ฎีกาที่ 709/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500      1,500.00    
ฎีกาที่ 710/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500      1,500.00    
ฎีกาที่ 623/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,026,630.00    
ฎีกาที่ 625/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     803,210.00    
ฎีกาที่ 621/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 พลทหาร ฯ     582,500.00    
ฎีกาที่ 719/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     18,348.00    
ฎีกาที่ 718/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     205,800.00    
ฎีกาที่ 711/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     10,080.00    
ฎีกาที่ 712/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     10,416.00    
ฎีกาที่ 713/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     10,080.00    
ฎีกาที่ 714/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     10,416.00    
ฎีกาที่ 715/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     10,416.00    
ฎีกาที่ 716/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     10,080.00    
ฎีกาที่ 708/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     40,548.00    
ฎีกาที่ 703/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     40,548.00    
ฎีกาที่ 717/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     39,240.00    
ฎีกาที่ 619/60 ค่าโทรศัพท์     1,500.00    
ฎีกาที่ 724/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     13,375.00    
ฎีกาที่ 727/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     20,610.00    
ฎีกาที่ 728/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     4,500.00    
ฎีกาที่ 729/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     64,575.00    
ฎีกาที่ 725/60 ค่ารักษาพยาบาล     6,608.00    
ฎีกาที่ 726/60 ค่ารักษาพยาบาล     7,730.00    
ฎีกาที่ 730/60 ค่ารักษาพยาบาล     2,370.00    
บส.48/60 ค่าเสี่ยงภัย พลทหาร ฯ     (2,500.00)    
บส.51/60 ค่าเสี่ยงภัย พลทหาร ฯ     (2,083.33)    
บส.50/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     (2,266.66)    
บส.46/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     (3,450.00)    
บส.45/60 เงินเดือน พลทหาร ฯ     (3,670.00)    
บส.49/60 เงินเดือน พลทหาร ฯ     (3,666.66)    
บส.53/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ     (4,608.00)    
บส.52/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ     (2,400.00)    
บส.47/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ     (2,880.00)    
บส.54/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ     (5,760.00)    
บส.44/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ     (13,440.00)    
บฝ.14/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (25,700.00)    
ใบถอนเงินที่ 9/60 เงินประกันสัญญา บ.กรีน ฯ (เงินฝากคลัง)     1,090,167.00    
ใบถอนเงินที่ 10/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก (พลฯสุธรรม ฯ)         1,000.00
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 5,259,262.35   5,258,262.35   1,000.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ช.พัน.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 303/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20ก.ย.60     222,720.00    
ฎีกาที่ 304/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30ก.ย.60     222,720.00    
ฎีกาที่ 291/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     561,000.00    
ฎีกาที่ 292/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     7,500.00    
ฎีกาที่ 340/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     4,500.00    
ฎีกาที่ 339/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     18,000.00    
ฎีกาที่ 335/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     6,000.00    
ฎีกาที่ 334/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     6,774.20    
ฎีกาที่ 299/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     957,390.00    
ฎีกาที่ 319/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     3,550.00    
ฎีกาที่ 300/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     694,450.00    
ฎีกาที่ 301/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 พลทหาร ฯ     545,000.00    
ฎีกาที่ 267/60 ค่ารักษาพยาบาล     9,074.50    
ฎีกาที่ 271/60 ค่ารักษาพยาบาล     14,522.00    
ฎีกาที่ 326/60 ค่ารักษาพยาบาล     21,267.00    
ฎีกาที่ 316/60 ค่ารักษาพยาบาล     4,924.00    
บส.66/60 ค่าตอบแทน 1,500 นายสิบ     (3,000.00)    
บฝ.15/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (21,209.00)    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 3,275,182.70   3,275,182.70   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ส.พัน.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 246/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20ก.ย.60     111,360.00    
ฎีกาที่ 247/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30ก.ย.60     111,360.00    
ฎีกาที่ 256/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     274,500.00    
ฎีกาที่ 255/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     36,000.00    
ฎีกาที่ 243/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     443,970.00    
ฎีกาที่ 244/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     381,950.00    
ฎีกาที่ 258/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 พลทหาร ฯ     290,000.00    
ฎีกาที่ 264/60 ค่าโทรศัพท์     1,575.00    
ฎีกาที่ 269/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     33,000.00    
ฎีกาที่ 266/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     12,500.00    
ฎีกาที่ 262/60 ค่ารักษาพยาบาล     662.00    
ฎีกาที่ 268/60 ค่ารักษาพยาบาล     240.00    
บฝ.12/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (10,110.00)    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 1,687,007.00   1,687,007.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ม.พัน.31          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 175/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20ก.ย.60     302,400.00    
ฎีกาที่ 176/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30ก.ย.60     302,400.00    
ฎีกาที่ 195/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     292,500.00    
ฎีกาที่ 171/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,260,160.00    
ฎีกาที่ 172/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     982,640.00    
ฎีกาที่ 173/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 พลทหาร ฯ     395,000.00    
บฝ.31/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (31,500.00)    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 3,503,600.00   3,503,600.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 239/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20ก.ย.60     133,440.00    
ฎีกาที่ 240/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30ก.ย.60     133,440.00    
ฎีกาที่ 243/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     207,000.00    
ฎีกาที่ 235/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     573,820.00    
ฎีกาที่ 237/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     232,727.85    
ฎีกาที่ 237/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     183,132.15    
ฎีกาที่ 236/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 พลทหาร ฯ     300,000.00    
ฎีกาที่ 280/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     4,320.00    
ฎีกาที่ 281/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     1,440.00    
ฎีกาที่ 282/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     1,440.00    
ฎีกาที่ 283/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     1,440.00    
ฎีกาที่ 284/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     1,440.00    
ฎีกาที่ 285/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     1,320.00    
ฎีกาที่ 286/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     13,640.00    
ฎีกาที่ 287/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     1,440.00    
ฎีกาที่ 288/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     2,880.00    
ฎีกาที่ 289/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     23,040.00    
ฎีกาที่ 290/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     1,440.00    
ฎีกาที่ 262/60 ค่าไปรษณีย์     2,520.00    
ฎีกาที่ 291/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     1,440.00    
ฎีกาที่ 292/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     9,480.00    
ฎีกาที่ 295/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     12,000.00    
ฎีกาที่ 296/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     1,440.00    
ฎีกาที่ 297/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     1,440.00    
ฎีกาที่ 298/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     1,440.00    
ฎีกาที่ 299/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     1,440.00    
ฎีกาที่ 300/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     1,440.00    
ฎีกาที่ 301/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     1,440.00    
ฎีกาที่ 302/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     1,440.00    
ฎีกาที่ 303/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     1,440.00    
ฎีกาที่ 304/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     1,440.00    
ฎีกาที่ 305/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     4,200.00    
ฎีกาที่ 306/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     1,440.00    
ฎีกาที่ 309/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     600.00    
ฎีกาที่ 310/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     1,440.00    
ฎีกาที่ 311/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     1,440.00    
ฎีกาที่ 312/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     1,440.00    
ฎีกาที่ 314/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     42,480.00    
ฎีกาที่ 315/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     43,896.00    
ฎีกาที่ 316/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     42,480.00    
ฎีกาที่ 317/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     43,896.00    
ฎีกาที่ 318/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     43,896.00    
ฎีกาที่ 319/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     42,480.00    
ฎีกาที่ 264/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,444.00    
ฎีกาที่ 307/60 ค่ารักษาพยาบาล     490.00    
ฎีกาที่ 263/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     4,800.00    
ฎีกาที่ 308/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     4,500.00    
ฎีกาที่ 313/60 ค่ารักษาพยาบาล     2,580.00    
บฝ.13/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (14,220.00)    
ใบถอนเงินที่ 7/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         2,265.00
ใบฝากที่ 14/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก(ท.หนี/ค่าข้าวฝาก)         (2,265.00)
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 2,125,082.00   2,125,082.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 299/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20ก.ย.60     367,680.00    
ฎีกาที่ 300/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30ก.ย.60     367,680.00    
ฎีกาที่ 313/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     315,000.00    
ฎีกาที่ 295/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,549,050.00    
ฎีกาที่ 296/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     1,160,839.12    
ฎีกาที่ 296/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     17,070.88    
ฎีกาที่ 297/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 พลทหาร ฯ     640,000.00    
ฎีกาที่ 314/60 ค่าโทรศัพท์     11,091.62    
ฎีกาที่ 315/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     13,125.00    
ฎีกาที่ 233/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,774.00    
ฎีกาที่ 234/60 ค่ารักษาพยาบาล     4,030.00    
ฎีกาที่ 235/60 ค่ารักษาพยาบาล     4,360.00    
ฎีกาที่ 236/60 ค่ารักษาพยาบาล     993.00    
ฎีกาที่ 318/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,649.00    
ฎีกาที่ 319/60 ค่ารักษาพยาบาล     18,500.00    
ฎีกาที่ 232/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     8,800.00    
ฎีกาที่ 316/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     1,600.00    
ฎีกาที่ 317/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     18,300.00    
บฝ.16/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (34,595.00)    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 4,466,947.62   4,466,947.62   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 308/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20ก.ย.60     345,600.00    
ฎีกาที่ 309/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30ก.ย.60     345,600.00    
ฎีกาที่ 310/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     282,000.00    
ฎีกาที่ 304/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,479,730.00    
ฎีกาที่ 305/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     868,358.63    
ฎีกาที่ 305/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     215,111.37    
ฎีกาที่ 306/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 พลทหาร ฯ     505,000.00    
ฎีกาที่ 331/60 ค่ารักษาพยาบาล     827.00    
ฎีกาที่ 336/60 ค่ารักษาพยาบาล     310.00    
ฎีกาที่ 338/60 ค่ารักษาพยาบาล     5,170.00    
ฎีกาที่ 339/60 ค่ารักษาพยาบาล     200.00    
ฎีกาที่ 340/60 ค่ารักษาพยาบาล     880.00    
ฎีกาที่ 337/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     4,000.00    
ฎีกาที่ 330/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     2,400.00    
ฎีกาที่ 342/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     2,670.00    
บฝ.19/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (33,040.00)    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 4,024,817.00   4,024,817.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 295/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20ก.ย.60     330,240.00    
ฎีกาที่ 296/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30ก.ย.60     330,240.00    
ฎีกาที่ 378/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     276,000.00    
ฎีกาที่ 293/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,414,300.00    
ฎีกาที่ 297/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     727,291.06    
ฎีกาที่ 297/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     307,688.94    
ฎีกาที่ 298/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 พลทหาร ฯ     540,000.00    
ฎีกาที่ 371/60 ค่าตอบแทนการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     50,592.00    
ฎีกาที่ 372/60 ค่าตอบแทนการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     48,960.00    
ฎีกาที่ 379/60 ค่าโทรศัพท์     3,451.62    
ฎีกาที่ 380/60 ค่าโทรศัพท์     801.86    
ฎีกาที่ 382/60 ค่าโทรศัพท์     171.18    
ฎีกาที่ 383/60 เงินทดแทนและเงินช่วยเหลือ     172,074.00    
ฎีกาที่ 375/60 ค่ารักษาพยาบาล     12,000.00    
บฝ.18/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (49,800.00)    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 4,164,010.66   4,164,010.66   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 255/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20ก.ย.60     135,360.00    
ฎีกาที่ 256/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30ก.ย.60     135,360.00    
ฎีกาที่ 253/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     195,000.00    
ฎีกาที่ 260/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     19,850.00    
ฎีกาที่ 250/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     573,310.00    
ฎีกาที่ 251/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     341,355.12    
ฎีกาที่ 251/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     89,254.88    
ฎีกาที่ 252/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 พลทหาร ฯ     217,500.00    
ฎีกาที่ 269/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์     8,581.00    
บฝ.14/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (12,845.00)    
ใบถอนเงินที่ 7/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก (พลฯวิทยา ฯ)         1,745.00
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 1,704,471.00   1,702,726.00   1,745.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 197/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20ก.ย.60     363,840.00    
ฎีกาที่ 198/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30ก.ย.60     363,840.00    
ฎีกาที่ 202/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     277,500.00    
ฎีกาที่ 204/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     106,500.00    
ฎีกาที่ 199/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,560,790.00    
ฎีกาที่ 200/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     1,137,690.00    
ฎีกาที่ 201/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 พลทหาร ฯ     605,000.00    
ฎีกาที่ 203/60 เงินช่วยเหลือกำลังพลกรณีเสียชีวิต     12,000.00    
ฎีกาที่ 205/60 เงินช่วยเหลือกำลังพลกรณีเสียชีวิต     12,000.00    
ฎีกาที่ 206/60 เงินช่วยเหลือกำลังพลกรณีเสียชีวิต     12,000.00    
ฎีกาที่ 105/60 ค่าพาหนะทหารปลด     11,050.00    
ฎีกาที่ 208/60 เงินทดแทนและเงินช่วยเหลือ     1,831,216.00    
ฎีกาที่ 209/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     29,520.00    
ฎีกาที่ 210/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     19,440.00    
ฎีกาที่ 211/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     30,504.00    
ฎีกาที่ 212/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     20,088.00    
ฎีกาที่ 213/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     29,520.00    
ฎีกาที่ 214/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     19,440.00    
ฎีกาที่ 215/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     30,504.00    
ฎีกาที่ 216/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     20,088.00    
ฎีกาที่ 217/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     30,504.00    
ฎีกาที่ 218/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     20,088.00    
ฎีกาที่ 219/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     29,520.00    
ฎีกาที่ 220/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     19,440.00    
ฎีกาที่ 207/60 ค่ารักษาพยาบาล     12,580.00    
ใบฝากเงินที่ 66/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (34,850.00)    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 6,569,812.00   6,569,812.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 190/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20ก.ย.60     352,320.00    
ฎีกาที่ 189/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30ก.ย.60     352,320.00    
ฎีกาที่ 207/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     36,000.00    
ฎีกาที่ 208/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     286,500.00    
ฎีกาที่ 188/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,490,590.00    
ฎีกาที่ 192/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     1,122,354.00    
ฎีกาที่ 193/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 พลทหาร ฯ     582,500.00    
ฎีกาที่ 224/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     45,720.00    
ฎีกาที่ 225/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     47,244.00    
ฎีกาที่ 226/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     45,720.00    
ฎีกาที่ 227/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     47,244.00    
ฎีกาที่ 228/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     47,244.00    
ฎีกาที่ 229/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     45,720.00    
บฝ.15/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (33,360.00)    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 4,468,116.00   4,468,116.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 279/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20ก.ย.60     365,760.00    
ฎีกาที่ 278/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30ก.ย.60     365,760.00    
ฎีกาที่ 303/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     306,000.00    
ฎีกาที่ 281/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,577,420.00    
ฎีกาที่ 282/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     1,135,300.00    
ฎีกาที่ 283/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 พลทหาร ฯ     540,000.00    
ฎีกาที่ 316/60 ค่าโทรศัพท์     5,078.25    
ฎีกาที่ 304/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     287,667.00    
ฎีกาที่ 307/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     1,200.00    
ฎีกาที่ 321/60 เบี้ยเลี้ยงในการสับเปลี่ยนกำลัง ฯ     40,320.00    
ฎีกาที่ 322/60 เบี้ยเลี้ยงในการสับเปลี่ยนกำลัง ฯ     14,400.00    
ฎีกาที่ 323/60 เบี้ยเลี้ยงในการสับเปลี่ยนกำลัง ฯ     7,592.00    
ฎีกาที่ 324/60 เบี้ยเลี้ยงในการสับเปลี่ยนกำลัง ฯ     28,800.00    
ฎีกาที่ 325/60 เบี้ยเลี้ยงในการสับเปลี่ยนกำลัง ฯ     15,080.00    
ฎีกาที่ 320/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     8,887.25    
ฎีกาที่ 319/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     17,156.00    
ฎีกาที่ 326/60 ค่ารักษาพยาบาล     316.00    
ฎีกาที่ 327/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,613.00    
บฝ.18/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (37,365.00)    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 4,680,984.50   4,680,984.50   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 237/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20ก.ย.60     120,960.00    
ฎีกาที่ 238/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30ก.ย.60     120,960.00    
ฎีกาที่ 242/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     171,000.00    
ฎีกาที่ 240/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     517,190.00    
ฎีกาที่ 219/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     367,834.00    
ฎีกาที่ 241/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     379,930.00    
ฎีกาที่ 239/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 พลทหาร ฯ     270,000.00    
ฎีกาที่ 260/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     43,896.00    
ฎีกาที่ 261/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     42,480.00    
ฎีกาที่ 262/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     43,896.00    
ฎีกาที่ 244/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     42,480.00    
ฎีกาที่ 245/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     43,896.00    
ฎีกาที่ 246/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     42,480.00    
ฎีกาที่ 178/60 ค่ารักษาพยาบาล     5,881.00    
ฎีกาที่ 182/60 ค่ารักษาพยาบาล     7,306.50    
ฎีกาที่ 264/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,978.00    
ฎีกาที่ 180/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     12,601.75    
ฎีกาที่ 248/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     10,835.25    
ฎีกาที่ 247/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     14,900.00    
ฎีกาที่ 256/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     1,870.00    
ฎีกาที่ 257/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,400.00    
ฎีกาที่ 258/60 ค่ารักษาพยาบาล     3,446.00    
บฝ.19/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (11,590.00)    
บส.83/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ     (2,880.00)    
บส.81/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     (3,670.00)    
บส.82/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     (6,804.00)    
บส.80/60 ค่าตอบแทน 2,500 พลทหาร ฯ     (2,500.00)    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 2,239,776.50   2,239,776.50   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 219/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20ก.ย.60     352,320.00    
ฎีกาที่ 220/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30ก.ย.60     352,320.00    
ฎีกาที่ 238/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     1,500.00    
ฎีกาที่ 229/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     307,500.00    
ฎีกาที่ 215/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,533,180.00    
ฎีกาที่ 216/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     213,629.86    
ฎีกาที่ 216/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     859,110.14    
ฎีกาที่ 217/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 พลทหาร ฯ     580,000.00    
ฎีกาที่ 231/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     30,504.00    
ฎีกาที่ 232/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     29,520.00    
ฎีกาที่ 241/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     96.77    
ฎีกาที่ 242/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     1,500.00    
ฎีกาที่ 238/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,660.00    
ฎีกาที่ 239/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     49,162.00    
ฎีกาที่ 233/60 เงินทดแทนและเงินช่วยเหลือ     53,733.00    
บฝ.18/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (34,180.00)    
บส.174 / 60 ค่ารักษาพยาบาล (เรียกคืน)     (500.00)    
ใบถอนเงินที่ 20/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก (พลฯ จักรพงศ์ )         295.00
ใบถอนเงินที่ 21/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก          95.00
ใบถอนเงินที่ 22/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก          210.00
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 4,331,655.77   4,331,055.77   600.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 183/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20ก.ย.60     336,960.00    
ฎีกาที่ 213/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20ก.ย.60     960.00    
ฎีกาที่ 184/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30ก.ย.60     336,960.00    
ฎีกาที่ 214/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30ก.ย.60     960.00    
ฎีกาที่ 191/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     319,500.00    
ฎีกาที่ 188/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,431,300.00    
ฎีกาที่ 216/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     4,400.00    
ฎีกาที่ 186/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     1,067,820.00    
ฎีกาที่ 210/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     2,720.00    
ฎีกาที่ 181/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     1,034,124.00    
ฎีกาที่ 185/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 พลทหาร ฯ     520,000.00    
ฎีกาที่ 211/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 พลทหาร ฯ     7,500.00    
ฎีกาที่ 237/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     30,504.00    
ฎีกาที่ 238/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     29,520.00    
ฎีกาที่ 239/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     30,504.00    
ฎีกาที่ 240/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     30,504.00    
ฎีกาที่ 241/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     29,520.00    
ฎีกาที่ 242/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     29,520.00    
ฎีกาที่ 229/60 ค่าโทรศัพท์     21,600.00    
ฎีกาที่ 236/60 ค่ารักษาพยาบาล     2,000.00    
บส.101/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ (นส.15ก.ย.60)     (5,760.00)    
บส.98/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ (นส.15ก.ย.60)     (8,800.00)    
บส.99/60 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ (นส.15ก.ย.60)     (5,440.00)    
บส.105/60 ค่าตอบแทน 2,500 พลทหาร ฯ (นส.15ก.ย.60)     (5,000.00)    
บส.100/60 ค่าตอบแทน 2,500 พลทหาร ฯ (นส.15ก.ย.60)     (5,000.00)    
บฝ.15/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (33,910.00)    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 5,202,966.00   5,202,966.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 212/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20ก.ย.60     336,576.00    
ฎีกาที่ 213/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30ก.ย.60     336,000.00    
ฎีกาที่ 233/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     307,500.00    
ฎีกาที่ 210/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,469,080.00    
ฎีกาที่ 208/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     1,072,760.00    
ฎีกาที่ 209/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 พลทหาร ฯ     557,500.00    
ฎีกาที่ 248/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     180,072.00    
ฎีกาที่ 243/60 ค่าโทรศัพท์     2,109.50    
ฎีกาที่ 250/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     2,675.00    
ฎีกาที่ 249/60 ค่ารักษาพยาบาล     13,198.00    
บฝ.16/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (32,845.00)    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 4,244,625.50   4,244,625.50   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ทน.4          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 202/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20ก.ย.60     52,800.00    
ฎีกาที่ 203/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30ก.ย.60     52,800.00    
ฎีกาที่ 205/60 ค่าตอบแทน รปต.     104,600.00    
ฎีกาที่ 198/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     215,720.00    
ฎีกาที่ 199/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหารฯ     175,880.00    
ฎีกาที่ 200/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     52,500.00    
ฎีกาที่ 204/60 ค่าตอบแทน (1,500)     114,250.00    
บฝ.13/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (5,055.00)    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 763,495.00   763,495.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 285/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20ก.ย.60     44,160.00    
ฎีกาที่ 286/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30ก.ย.60     44,160.00    
ฎีกาที่ 307/60 ค่าตอบแทน พนักงานราชการ     145,620.00    
ฎีกาที่ 308/60 เงิน พ.ช.ค. พนักงานราชการ     12,820.00    
ฎีกาที่ 309/60 เงินประกันสังคม     7,922.00    
ฎีกาที่ 294/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     196,250.00    
ฎีกาที่ 283/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหารฯ     46,346.27    
ฎีกาที่ 283/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหารฯ     106,283.73    
ฎีกาที่ 282/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500     122,500.00    
ฎีกาที่ 314/60 ค่าตอบแทน (1,500)     30,000.00    
ฎีกาที่ 315/60 ค่าตอบแทน (1,500)     111,000.00    
ฎีกาที่ 317/60 เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯ     1,280.00    
ฎีกาที่ 318/60 เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯ     480.00    
ฎีกาที่ 319/60 เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯ     2,160.00    
ฎีกาที่ 320/60 เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯ     1,320.00    
ฎีกาที่ 323/60 เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯ     3,360.00    
ฎีกาที่ 324/60 เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯ     4,320.00    
ฎีกาที่ 325/6 เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯ     2,160.00    
ฎีกาที่ 327/6 ค่ารักษาพยาบาล     2,356.00    
บฝ.13/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (4,900.00)    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 879,598.00   879,598.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.41          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 157/60 ค่าเช่าบ้าน     31,200.00    
ฎีกาที่ 184/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     8,689,280.00    
ฎีกาที่ 182/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     4,870.00    
ฎีกาที่ 185/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.     3,841,330.00    
ฎีกาที่ 183/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.     5,130.00    
ฎีกาที่ 175/60 ค่าตอบแทน (1,500)     6,000.00    
ฎีกาที่ 165/60 ค่าตอบแทน (1,500)     240,000.00    
ฎีกาที่ 158/60 ค่าตอบแทน (1,500)     57,000.00    
ฎีกาที่ 159/60 ค่าตอบแทน (1,500)     289,500.00    
ฎีกาที่ 171/60 ค่ารักษาพยาบาล     8,365.00    
ฎีกาที่ 177/60 ค่ารักษาพยาบาล     38,235.00    
ฎีกาที่ 178/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     38,050.00    
ฎีกาที่ 186/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     35,800.00    
ฎีกาที่ 179/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     41,080.00    
ฎีกาที่ 187/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     13,000.00    
บส.94/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.     (4,959.00)    
บส.93/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     (4,707.67)    
บส.91/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     (9,653.23)    
บส.92/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.     (4,862.90)    
บส.88/60 เงินฌาปนกิจ ทบ. (อส.ทพ.)     (185,500.00)    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 13,129,157.20   13,129,157.20   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.43          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 157/60 ค่าเช่าบ้าน     9,000.00    
ฎีกาที่ 157/60 ค่าเช่าบ้าน     29,250.00    
ฎีกาที่ 195/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     9,150,570.00    
ฎีกาที่ 194/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.     3,662,690.00    
ฎีกาที่ 200/60 ค่าตอบแทน (1,500)     66,000.00    
ฎีกาที่ 201/60 ค่าตอบแทน (1,500)     3,000.00    
ฎีกาที่ 202/60 ค่าตอบแทน (1,500)     304,500.00    
ฎีกาที่ 203/60 ค่าตอบแทน (1,500)     240,000.00    
ฎีกาที่ 205/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     21,300.00    
ฎีกาที่ 206/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     97,900.00    
ฎีกาที่ 207/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     16,450.00    
ฎีกาที่ 208/60 ค่ารักษาพยาบาล     12,185.00    
บส.61/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     (43,274.00)    
บส.72/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.     (18,068.00)    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 13,551,503.00   13,551,503.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.44          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 193/60 ค่าเช่าบ้าน     91,700.00    
ฎีกาที่ 187/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     7,771,150.00    
ฎีกาที่ 232/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     47,239.03    
ฎีกาที่ 188/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.     4,492,490.00    
ฎีกาที่ 233/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.     49,761.00    
ฎีกาที่ 190/60 ค่าตอบแทน (1,500)     295,500.00    
ฎีกาที่ 189/60 ค่าตอบแทน (1,500)     54,000.00    
ฎีกาที่ 191/60 ค่าตอบแทน (1,500)     232,500.00    
ฎีกาที่ 234/60 ค่าตอบแทน (1,500)     5,000.00    
ฎีกาที่ 235/60 ค่าตอบแทน (1,500)     16,935.48    
ฎีกาที่ 192/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     16,770.00    
บส.80/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.     (22,727.44)    
บส.79/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     (68,083.89)    
บส.74/60 ค่าเช่าบ้าน     (9,900.00)    
บส.77/60 เงิน พ.ส.ร. (จ.ส.อ.เทวา ฯ)     (71,640.00)    
บส.78/60 เงิน พ.ส.ร. (จ.ส.อ.เทวา ฯ)     (8,280.00)    
บส.71/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     (43,297.02)    
บส.72/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.     (26,825.02)    
บส.70/60 เงินฌาปนกิจ ทบ. (อส.ทพ.)     (15,120.00)    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 12,807,172.14   12,807,172.14   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.46          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 187/60 ค่าเช่าบ้าน     59,000.00    
ฎีกาที่ 183/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     7,832,330.00    
ฎีกาที่ 184/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.     4,328,645.00    
ฎีกาที่ 177/60 ค่าตอบแทน (1,500)     240,000.00    
ฎีกาที่ 221/60 ค่าตอบแทน (1,500)     7,500.00    
ฎีกาที่ 222/60 ค่าตอบแทน (1,500)     7,500.00    
ฎีกาที่ 175/60 ค่าตอบแทน (1,500)     55,500.00    
ฎีกาที่ 176/60 ค่าตอบแทน (1,500)     282,000.00    
ฎีกาที่ 223/60 เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตของ อส.ทพ.     56,000.00    
ฎีกาที่ 224/60 เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯ     247,017.00    
ฎีกาที่ 204/60 ค่ารักษาพยาบาล     2,176.00    
ฎีกาที่ 216/60 ค่ารักษาพยาบาล     2,000.00    
ฎีกาที่ 217/60 ค่ารักษาพยาบาล     2,741.00    
ฎีกาที่ 188/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     5,000.00    
ฎีกาที่ 218/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     22,340.00    
ฎีกาที่ 225/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     23,000.00    
ฎีกาที่ 226/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     4,800.00    
ฎีกาที่ 212/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     4,000.00    
***** ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 13,181,549.00   13,181,549.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170