จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินเดือนพลทหารกองประจำการ...........GFMIS on KTB Corporate Online
       Google

รายงานการเงินเดือน ก.ย.60

อ่าน 168
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ก.ย.60

   - เงินฝากคลัง
   - เงินฝากธนาคารในงบประมาณ
   - เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
   - ใบสำคัญค้างจ่าย
   - เงินรับฝาก
   - รายได้
   - ค่าใช้จ่าย
 
 


 


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170