จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝกง.มทบ.46 ยินดีต้อนรับ
       Google
(เข้าชม 2656 ครั้ง)
งวด 15 ม.ค.61
  หน่วย มทบ.46       
หน่วย นขต. เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
บก.มทบ.46 หน้างบที่ 17/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 1-10 ม.ค.61 71,424.00    
ร้อย มทบ.46 หน้างบที่ 81/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 1-10 ม.ค.61 226,560.00    
ร้อย สห.มทบ.46 หน้างบที่ 62/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 1-10 ม.ค.61 23,808.00    
มว.ส.มทบ.46 หน้างบที่ 39/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 1-10 ม.ค.61 4,416.00    
นฝ.นศท.มทบ.46 หน้างบที่ 54/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 1-10 ม.ค.61 26,112.00    
นฝ.นศท.มทบ.46 หน้างบที่ 43/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21-31 ธ.ค.60 2,688.00    
เรือนจำ มทบ.46 หน้างบที่ 20/61 เบี้ยเลี้ยงผู้ต้องโทษฯ 1-10 ม.ค.6 41,540.00    
นฝ.นศท.มทบ.46 หน้างบที่ 38/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 5,682.00    
ร้อย มทบ.46 หน้างบที่ 82/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 800.00    
สขส.มทบ.46 หน้างบที่ 2/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 6,131.50    
สขส.มทบ.46 หน้างบที่ 9/61 ค่ารักษาพยาบาล 4,309.00    
ผปบ.มทบ.46 หน้างบที่ 18/61 ค่ารักษาพยาบาล 40,940.00    
บก.มทบ.46 หน้างบที่ 4/61 ค่ารักษาพยาบาล 780.00    
นฝ.นศท.มทบ.46 หน้างบที่ 42/61 ค่ารักษาพยาบาล 128.00    
นฝ.นศท.มทบ.46 หน้างบที่ 50/61 บล.ในการฝึก ฯ 327,320.00    
นฝ.นศท.มทบ.46 หน้างบที่ 51/61 บล.ในการฝึก ฯ 24,843.00    
นฝ.นศท.มทบ.46 หน้างบที่ 52/61 บล.ในการฝึก ฯ 50,862.00    
นฝ.นศท.มทบ.46 หน้างบที่ 53/61 บล.ในการฝึก ฯ 63,402.00    
สขส.มทบ.46 หน้างบที่ 2/61 บล.เดินทางไปราชการ ฯ 1,500.00    
ศาล มทบ.46 หน้างบที่ 3/61 บล.เดินทางไปราชการ ฯ 960.00    
กกพ.มทบ.46 หน้างบที่ 2/61 บล.เดินทางไปราชการ ฯ 960.00    
มว.ดย.มทบ.46 หน้างบที่ 2/61 บล.เดินทางไปราชการ ฯ 3,600.00    
ร้อย มทบ.46 หน้างบที่ 9/61 บล.การปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ฯ 6,696.00    
ร้อย มทบ.46 หน้างบที่ 10/61 บล.การปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ฯ 6,480.00    
ร้อย มทบ.46 หน้างบที่ 75/61 บล.การปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ฯ 6,696.00    
ร้อย มทบ.46 หน้างบที่ 76/61 บล.การปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ฯ 6,696.00    
มว.ส.มทบ.46 หน้างบที่ 15/61 บล.การปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ฯ 3,348.00    
มว.ส.มทบ.46 หน้างบที่ 29/61 บล.การปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ฯ 3,240.00    
มว.ส.มทบ.46 หน้างบที่ 39/61 บล.การปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ฯ 3,348.00    
บก.มทบ.46 หน้างบที่ 1/61 บล.การปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ฯ 22,608.00    
บก.มทบ.46 หน้างบที่ 2/61 บล.การปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ฯ 21,456.00    
บก.มทบ.46 หน้างบที่ 3/61 บล.การปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ฯ 22,020.00    
ร้อย สห.มทบ.46 หน้างบที่ 66/61 บล.การปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ฯ 9,720.00    
ร้อย สห.มทบ.46 หน้างบที่ 67/61 บล.การปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ฯ 10,044.00    
ร้อย สห.มทบ.46 หน้างบที่ 33/61 บล.การปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ฯ 10,044.00    
ร.151 พัน.2 บส.16/93/61 บล.พลทหาร ฯ 21-30 พ.ย.60 (960.00)    
ร.153 ฎ.52/61 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่งสรรพากร อ.หนองจิก     400.00
           
    รวมเงิน 1,060,201.50   400.00
           
  หน่วย มทบ.46 (รายการนำส่งคลัง)      
หน่วย นขต. เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ.02 / 61 / 216 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ (056) 2,784.00    
  ขบ.02 / 61 / 256 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ (056) 8,576.00    
  ขบ.02 / 61 / 257 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ (273) 430,080.00    
  ขบ.02 / 61 / 115 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ (273) 960.00    
           
    รวมเงิน 442,400.00   0.00


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170