จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . . . . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ตั้งแต่ ม.ค.59)
       Google
(เข้าชม 427 ครั้ง)

งวด  ธ.ค.2560

 

  รายการจ่ายให้หน่วยรับการสนับสนุน    
  งวด   ธ.ค.60       4,585,743.05  
         
  หน่วย ทน.4    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎ.15/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 30 พ.ย.60 53,760.00  
         
    รวมเงิน 53,760.00  
         
  หน่วย พล.ร.15    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎ.57/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 30 พ.ย.60 190,080.00  
  ฎ.066/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 29,627.50  
         
    รวมเงิน 219,707.50  
         
  หน่วย ช.พัน.15    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎ.51/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 30 พ.ย.60 220,800.00  
         
    รวมเงิน 220,800.00  
         
  หน่วย ส.พัน.15    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎ.35/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 30 พ.ย.60 113,280.00  
  ฎ.044/61 ค่ารักษาพยาบาล 905.00  
  ฎ.042/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 450.00  
  ฎ.043/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 5,263.00  
  ฎ.40/61 ค่าโทรศัพท์ 2,691.00  
         
    รวมเงิน 122,589.00  
         
  หน่วย ม.พัน.31    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎ.18/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 30 พ.ย.60 318,720.00  
  ฎ.023/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 4,800.00  
         
    รวมเงิน 323,520.00  
         
  หน่วย ร.151    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎ.25/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 30 พ.ย.60 135,360.00  
         
    รวมเงิน 135,360.00  
         
  หน่วย ร.151 พัน.1    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎ.34/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 30 พ.ย.60 374,400.00  
  ฎ.48/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 30 พ.ย.60 960.00  
         
    รวมเงิน 375,360.00  
         
  หน่วย ร.151 พัน.2    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎ.43/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 30 พ.ย.60 336,960.00  
  ฎ.070/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,680.00  
  ฎ.071/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,130.00  
         
    รวมเงิน 341,770.00  
         
  หน่วย ร.151 พัน.3    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎ.25/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 30 พ.ย.60 334,080.00  
  ฎ.31/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ  1,056.00  
  ฎ.041/61 ค่ารักษาพยาบาล 3,160.00  
  ฎ.042/61 ค่ารักษาพยาบาล 793.00  
  ฎ.039/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 5,100.00  
         
    รวมเงิน 344,189.00  
         
  หน่วย ร.152    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎ.30/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 30 พ.ย.60 133,440.00  
  ฎ.039/61 ค่ารักษาพยาบาล 3,000.00  
         
    รวมเงิน 136,440.00  
         
  หน่วย ร.152 พัน.1    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎ.16/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 30 พ.ย.60 378,240.00  
         
    รวมเงิน 378,240.00  
         
  หน่วย ร.152 พัน.2    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎ.16/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 30 พ.ย.60 346,560.00  
  ฎ.31/61 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 4,514.50  
  ฎ.29/61 ค่าโทรศัพท์ 1,127.75  
         
    รวมเงิน 352,202.25  
         
  หน่วย ร.152 พัน.3    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎ.25/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 30 พ.ย.60 364,800.00  
         
    รวมเงิน 364,800.00  
         
  หน่วย ร.153    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎ.18/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 30 พ.ย.60 124,800.00  
  ฎ.031/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,043.25  
  ฎ.25/61 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 3,787.80  
  ฎ.26/61 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 6,420.00  
         
    รวมเงิน 137,051.05  
         
  หน่วย ร.153 พัน.1    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎ.24/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 30 พ.ย.60 347,520.00  
         
    รวมเงิน 347,520.00  
         
  หน่วย ร.153 พัน.2    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎ.28/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 30 พ.ย.60 333,120.00  
  ฎ.033/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 4,300.00  
         
    รวมเงิน 337,420.00  
         
  หน่วย ร.153 พัน.3    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎ.29/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 30 พ.ย.60 325,440.00  
  ฎ.30/61 ค่าโทรศัพท์ 5,376.25  
         
    รวมเงิน 330,816.25  
         
  หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎ.48/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 30 พ.ย.60 43,968.00  
         
    รวมเงิน 43,968.00  
         
  หน่วย กรม ทพ.41    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎ.   0.00  
         
    รวมเงิน 0.00  
         
  หน่วย กรม ทพ.43    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎ.   0.00  
         
    รวมเงิน 0.00  
         
  หน่วย กรม ทพ.44    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎ.   0.00  
         
    รวมเงิน 0.00  
         
  หน่วย กรม ทพ.46    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎ.035/61 ค่ารักษาพยาบาล 1,230.00  
  ฎ.034/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 19,000.00  
         
    รวมเงิน 20,230.00  
 
งวดหนี้สิน พ.ย. 60
  หน่วย ทน.4      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     386,795.41
  ฎ.        
           
    รวมเงิน 0.00   386,795.41
           
  หน่วย พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.067/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 28,420.00    
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     1,318,142.16
  บส.1/61 เงิน พ.ส.ร.นายสิบ 3 นาย     (5,490.00)
           
    รวมเงิน 28,420.00   1,312,652.16
           
  หน่วย ช.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     1,558,971.20
  ฎ.        
           
    รวมเงิน 0.00   1,558,971.20
           
  หน่วย ส.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.017/61 ค่ารักษาพยาบาล 7,544.50    
  ฎ.039/61 ค่ารักษาพยาบาล 2,181.00    
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     948,633.43
  ฎ.        
           
    รวมเงิน 9,725.50   948,633.43
           
  หน่วย ม.พัน.31      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     338,099.00
  ฎ.        
           
    รวมเงิน 0.00   338,099.00
           
  หน่วย ร.151      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     227,434.58
  ฎ.        
           
    รวมเงิน 0.00   227,434.58
           
  หน่วย ร.151 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     480,072.29
  ฎ.        
           
    รวมเงิน 0.00   480,072.29
           
  หน่วย ร.151 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     316,661.21
  ฎ.        
           
    รวมเงิน 0.00   316,661.21
           
  หน่วย ร.151 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.035/61 ค่ารักษาพยาบาล 677.00    
  ฎ.036/61 ค่ารักษาพยาบาล 755.00    
  ฎ.038/61 ค่ารักษาพยาบาล 5,050.00    
  ฎ.039/61 ค่ารักษาพยาบาล 780.00    
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     384,080.09
  ฎ.        
           
    รวมเงิน 7,262.00   384,080.09
           
  หน่วย ร.152      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.038/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 4,500.00    
  ฎ.037/61 ค่ารักษาพยาบาล 610.00    
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     648,249.22
  ฎ.        
           
    รวมเงิน 5,110.00   648,249.22
           
  หน่วย ร.152 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.025/61 ค่ารักษาพยาบาล 2,535.00    
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     638,286.73
  ฎ.        
           
    รวมเงิน 2,535.00   638,286.73
           
  หน่วย ร.152 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     717,346.43
  ฎ.        
           
    รวมเงิน 0.00   717,346.43
           
  หน่วย ร.152 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     652,899.00
  ฎ.        
           
    รวมเงิน 0.00   652,899.00
           
  หน่วย ร.153      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.029/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 15,000.00    
  ฎ.030/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,145.00    
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     361,299.54
  ฎ.        
           
    รวมเงิน 17,145.00   361,299.54
           
  หน่วย ร.153 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     770,689.61
  บส.   /61 ค่ารักษาพยาบาล จ.ส.อ.ธีรวัจน์ ฯ     (500.00)
           
    รวมเงิน 0.00   770,189.61
           
  หน่วย ร.153 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     560,097.68
  ฎ.        
           
    รวมเงิน 0.00   560,097.68
           
  หน่วย ร.153 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.032/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 3,500.00    
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     861,227.08
  ฎ.        
           
    รวมเงิน 3,500.00   861,227.08
           
  หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.047/61 ค่ารักษาพยาบาล 1,466.00    
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     442,513.00
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     20,371.00
  ฎ.        
           
    รวมเงิน 1,466.00   462,884.00
           
  หน่วย กรม ทพ.41      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     970,543.00
  ฎ.        
           
    รวมเงิน 0.00   970,543.00
           
  หน่วย กรม ทพ.43      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     1,614,921.18
  บส.5/60 เงิน พ.ส.ร.นายสิบ 1 นาย     (2,440.00)
           
    รวมเงิน 0.00   1,612,481.18
           
  หน่วย กรม ทพ.44      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     381,010.00
  ฎ.        
           
    รวมเงิน 0.00   381,010.00
           
  หน่วย กรม ทพ.46      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     1,305,129.34
  ฎ.        
           
    รวมเงิน 0.00   1,305,129.34
           

งวด 27 พ.ย.2560

  หน่วย ทน.4      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.14/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11-20พ.ย.60 53,760.00    
  ฎ.31/61 ค่าตอบแทนจัดหารถ ปจต. 104,600.00    
  ฎ.30/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 37,000.00    
  ฎ.11/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ พ.ย.60 193,320.00    
  ฎ.12/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ พ.ย.60 205,400.00    
  ฎ.16/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 40,000.00    
  ฎ.34/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 7,500.00    
  ฎ.33/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 7,500.00    
  บฝ.3/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ย.60 (4,280.00)    
           
    รวมเงิน 644,800.00   0.00
           
  หน่วย พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.56/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11-20พ.ย.60 190,080.00    
  ฎ.65 /61 ค่าตอบแทนจัดหารถ ปจต. 108,000.00    
  ฎ.054/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 6,573.25    
  ฎ.46/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 7,500.00    
  ฎ.47/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 500.00    
  ฎ.59/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 48,500.00    
  ฎ.60/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 161,500.00    
  ฎ.61/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 2,500.00    
  ฎ.69/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 500.00    
  ฎ.58/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ พ.ย.60 684,970.00    
  ฎ.63/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ พ.ย.60 724,790.00    
  ฎ.62/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 487,500.00    
  บฝ.3/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ย.60 (19,800.00)    
           
    รวมเงิน 2,403,113.25   0.00
           
  หน่วย ช.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.50/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11-20พ.ย.60 220,800.00    
  ฎ.41/61 ค่าทดแทนและการช่วยเหลือฯ 289,346.00    
  ฎ.44/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 195,500.00    
  ฎ.47/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 5,000.00    
  ฎ.45/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 10,000.00    
  ฎ.46/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 200.00    
  ฎ.48/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ พ.ย.60 796,200.00    
  ฎ.53/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ พ.ย.60 841,400.00    
  ฎ.52/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 542,500.00    
  ฎ.54/61 บล.ผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ ฯ 33,852.00    
  บฝ.5/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ย.60 (16,590.00)    
  บส.   /61 เงินฌาปนกิจ ทบ. (พลทหารฯ) (16,060.00)    
           
    รวมเงิน 2,902,148.00   0.00
           
  หน่วย ส.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.34/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11-20พ.ย.60 113,280.00    
  ฎ.011/61 ค่ารักษาพยาบาล 12,719.00    
  ฎ.26/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 129.03    
  ฎ.27/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 500.00    
  ฎ.29/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 12,000.00    
  ฎ.30/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 92,500.00    
  ฎ.28/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 1,000.00    
  ฎ.36/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ พ.ย.60 363,700.00    
  ฎ.37/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ พ.ย.60 476,460.00    
  ฎ.31/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 295,000.00    
  บฝ.4/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ย.60 (7,480.00)    
           
    รวมเงิน 1,359,808.03   0.00
           
  หน่วย ม.พัน.31      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.17/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11-20พ.ย.60 318,720.00    
  ฎ.021/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,400.00    
  ฎ.22/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 107,500.00    
  ฎ.13/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ พ.ย.60 1,153,760.00    
  ฎ.14/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ พ.ย.60 1,210,080.00    
  ฎ.15/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 437,500.00    
  บฝ.3/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ย.60 (25,190.00)    
  บถ.2/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     397,135.00
  บฝ.2/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก      (397,135.00)
           
    รวมเงิน 3,204,770.00   0.00
           
  หน่วย ร.151      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.26/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11-20พ.ย.60 135,360.00    
  ฎ.23/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 307,500.00    
  ฎ.28/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 66,500.00    
  ฎ.29/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 500.00    
  ฎ.22/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ พ.ย.60 507,760.00    
  ฎ.24/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ พ.ย.60 496,160.00    
  ฎ.23/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 0.00    
  บฝ.3/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ย.60 (11,810.00)    
           
    รวมเงิน 1,501,970.00   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.33/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11-20พ.ย.60 374,400.00    
  ฎ.46/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 6-10พ.ย.60 480.00    
  ฎ.47/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11-20พ.ย.60 960.00    
  ฎ.41/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 102,500.00    
  ฎ.35/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ พ.ย.60 1,382,850.00    
  ฎ.30/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ พ.ย.60 1,393,950.00    
  ฎ.44/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ พ.ย.60 5,490.00    
  ฎ.31/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 655,000.00    
  ฎ.43/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 2,500.00    
  ฎ.42/61 บล.ผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ ฯ 30,504.00    
  ฎ.23/61 บล.ผู้ปฎิบัติหน้าที่ ฯ 186,000.00    
  ฎ.24/61 บล.ผู้ปฎิบัติหน้าที่ ฯ 18,600.00    
  ฎ.27/61 บล.ผู้ปฎิบัติหน้าที่ ฯ 18,000.00    
  ฎ.28/61 บล.ผู้ปฎิบัติหน้าที่ ฯ 180,000.00    
  ฎ.21/61 บล.ผู้ปฎิบัติหน้าที่ ฯ 23,250.00    
  ฎ.22/61 บล.ผู้ปฎิบัติหน้าที่ ฯ 23,250.00    
  ฎ.25/61 บล.ผู้ปฎิบัติหน้าที่ ฯ 22,500.00    
  ฎ.26/61 บล.ผู้ปฎิบัติหน้าที่ ฯ 22,500.00    
  ฎ.45/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ พ.ย.60 1,630.00    
  บฝ.3/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ย.60 (28,930.00)    
  บฝ.4/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ย.60 (20.00)    
           
    รวมเงิน 4,415,414.00   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.42/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11-20พ.ย.60 336,960.00    
  ฎ.58/61 ค่าทดแทนและการช่วยเหลือฯ 452,500.00    
  ฎ.34/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 1,000.00    
  ฎ.35/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 91,500.00    
  ฎ.38/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ พ.ย.60 1,238,380.00    
  ฎ.51/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ พ.ย.60 4,400.00    
  ฎ.44/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ พ.ย.60 4,400.00    
  ฎ.39/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ พ.ย.60 1,260,740.00    
  ฎ.52/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ พ.ย.60 2,620.00    
  ฎ.45/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ พ.ย.60 2,624.00    
  ฎ.40/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 485,000.00    
  ฎ.46/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 2,500.00    
  ฎ.53/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 2,500.00    
  ฎ.22/61 บล.ผู้ปฎิบัติงานในโครงการ ฯ 81,840.00    
  ฎ.17/61 บล.ผู้ปฎิบัติงานในโครงการ ฯ 11,160.00    
  ฎ.36/61 บล.ผู้ปฎิบัติงานในโครงการ ฯ 79,200.00    
  ฎ.37/61 บล.ผู้ปฎิบัติงานในโครงการ ฯ 10,800.00    
  ฎ.57/61 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ 130.00    
  ฎ.50/61 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ 130.00    
  บฝ.5/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ย.60 (26,760.00)    
  บถ.6/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     4,005.00
  บถ.7/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     95.00
  บถ.8/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     2,050.00
           
    รวมเงิน 4,041,624.00   6,150.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.24/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11-20พ.ย.60 334,080.00    
  ฎ.30/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 16-20ต.ค.60 480.00    
  ฎ.019/61 ค่ารักษาพยาบาล 5,158.50    
  ฎ.033/61 ค่ารักษาพยาบาล 140.00    
  ฎ.32/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 91,500.00    
  ฎ.21/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ พ.ย.60 1,230,230.00    
  ฎ.28/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ พ.ย.60 1,894.19    
  ฎ.22/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ พ.ย.60 1,240,410.00    
  ฎ.29/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ พ.ย.60 1,780.65    
  ฎ.26/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 535,000.00    
  ฎ.13/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 37,500.00    
  ฎ.27/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 2,500.00    
  ฎ.40/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 12,500.00    
  บฝ.3/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ย.60 (50,000.00)    
  บถ.3/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     200.00
           
    รวมเงิน 3,443,173.34   200.00
           
  หน่วย ร.152      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.29/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11-20พ.ย.60 133,440.00    
  ฎ.27/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 66,500.00    
  ฎ.24/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ พ.ย.60 484,620.00    
  ฎ.25/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ พ.ย.60 497,940.00    
  ฎ.26/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 220,000.00    
  บฝ.3/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ย.60 (10,100.00)    
           
    รวมเงิน 1,392,400.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.15/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11-20พ.ย.60 378,240.00    
  ฎ.20/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 91,000.00    
  ฎ.18/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ พ.ย.60 1,413,570.00    
  ฎ.17/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ พ.ย.60 1,391,710.00    
  ฎ.19/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 650,000.00    
  บฝ.4/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ย.60 (29,710.00)    
  บถ.2/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     446,595.00
  บฝ.2/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (446,595.00)
  บถ.3/60 เงินกำไรค่าข้าว     75,635.00
  บฝ.3/61 เงินกำไรค่าข้าว     (75,635.00)
           
    รวมเงิน 3,894,810.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.15/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11-20พ.ย.60 346,560.00    
  ฎ.020/61 ค่ารักษาพยาบาล 7,198.00    
  ฎ.027/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,900.00    
  ฎ.22/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 12,000.00    
  ฎ.23/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 95,500.00    
  ฎ.13/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ พ.ย.60 1,283,670.00    
  ฎ.18/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ พ.ย.60 1,286,650.00    
  ฎ.17/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 550,000.00    
  บฝ.5/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ย.60 (26,875.00)    
           
    รวมเงิน 3,557,603.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.24/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11-20พ.ย.60 364,800.00    
  ฎ.26/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 98,500.00    
  ฎ.29/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 419.35    
  ฎ.20/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ พ.ย.60 1,378,670.00    
  ฎ.21/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ พ.ย.60 1,326,930.00    
  ฎ.22/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 517,500.00    
  บฝ.2/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ย.60 (30,930.00)    
           
    รวมเงิน 3,655,889.35   0.00
           
  หน่วย ร.153      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.19/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11-20พ.ย.60 124,800.00    
  ฎ.21/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 59,500.00    
  ฎ.15/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ พ.ย.60 452,100.00    
  ฎ.17/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ พ.ย.60 473,500.00    
  ฎ.16/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 285,000.00    
  บฝ.3/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ต.ค.60 (9,515.00)    
  บถ.2/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     23,125.00
  บฝ.4/61 เงินค่าข้าวฝาก     (23,125.00)
  บถ.7/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ค่าข้าว กำไรฯ     231,309.00
  บฝ.1/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ค่าข้าว กำไรฯ     (231,309.00)
           
    รวมเงิน 1,385,385.00   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.23/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11-20พ.ย.60 347,520.00    
  ฎ.18/61 ค่าทดแทนและการช่วยเหลือฯ 584,679.00    
  ฎ.16/61 ค่าทดแทนและการช่วยเหลือฯ 3,734.00    
  ฎ.014/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 17,800.00    
  ฎ.25/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 99,000.00    
  ฎ.26/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 1,000.00    
  ฎ.19/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ พ.ย.60 1,312,690.00    
  ฎ.20/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ พ.ย.60 1,264,750.00    
  ฎ.21/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 555,000.00    
  บฝ.3/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ย.60 (27,425.00)    
  บถ.3/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ต.ค.60     95.00
           
    รวมเงิน 4,158,748.00   95.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.27/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11-20พ.ย.60 333,120.00    
  ฎ.031/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 23,283.00    
  ฎ.23/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 2,000.00    
  ฎ.24/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 108,000.00    
  ฎ.25/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ พ.ย.60 1,193,700.00    
  ฎ.29/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ พ.ย.60 1,276,940.00    
  ฎ.30/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 547,500.00    
  ฎ.17/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 5,000.00    
  บฝ.3/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ย.60 (29,145.00)    
  บถ.5/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก     2,310.00
           
    รวมเงิน 3,460,398.00   2,310.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.28/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11-20พ.ย.60 325,440.00    
  ฎ.31/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 100,500.00    
  ฎ.26/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ พ.ย.60 1,221,420.00    
  ฎ.24/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ พ.ย.60 1,220,740.00    
  ฎ.25/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 467,500.00    
  ฎ.15/61 บล.เหมาจ่ายแพทย์ 2,200.00    
  บฝ.4/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ย.60 (25,450.00)    
  บถ.4/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     9,425.00
  บฝ.3/61 เงินกำไรค่าประกอบเลี้ยง     (9,425.00)
  บถ.3/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     5,327.00
  บฝ.5/61 เงินกำไรค่าข้าวฝาก     (5,327.00)
           
    รวมเงิน 3,312,350.00   0.00
           
  หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.45/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11-20พ.ย.60 43,968.00    
  ฎ.25/61 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 151,430.00    
  ฎ.26/61 เงิน พ.ช.ค.พนักงานราชการ 10,720.00    
  ฎ.27/61 เงินประกันสังคมพนักงานราชการ 8,108.00    
  ฎ.24/61 เงินประกันสังคมพนักงานราชการ 533.00    
  ฎ.023/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 59,100.00    
  ฎ.042/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,000.00    
  ฎ.28/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 30,000.00    
  ฎ.29/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 35,000.00    
  ฎ.40/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ พ.ย.60 172,480.00    
  ฎ.39/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ พ.ย.60 169,280.00    
  ฎ.38/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 120,000.00    
  ฎ.35/61 บล.เหมาจ่ายแพทย์ 8,500.00    
  ฎ.32/61 บล.เหมาจ่ายแพทย์ 96,000.00    
  ฎ.33/61 บล.เหมาจ่ายแพทย์ 13,000.00    
  ฎ.34/61 บล.เหมาจ่ายแพทย์ 60,000.00    
  ฎ.30/61 เงิน พ.ต.ส.แพทย์ 21,000.00    
  ฎ.31/61 เงิน พ.ต.ส.แพทย์ 47,500.00    
  ฎ.36/61 เงิน พ.ต.ส.แพทย์ 20,000.00    
  บฝ.3/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ย.60 (3,840.00)    
  บถ.2/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     62,280.00
  บฝ.2/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (62,280.00)
           
    รวมเงิน 1,064,779.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.41      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.24/61 ค่าเช่าบ้าน 25,850.00    
  ฎ.27/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 8,902,160.00    
  ฎ.28/61 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. 3,657,990.00    
  ฎ.22/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 15,500.00    
  ฎ.23/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 102,500.00    
  บส.11/61 เงินฌาปนกิจ ทบ. (อส.ทพ.) (190,960.00)    
           
    รวมเงิน 12,513,040.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.43      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.23/61 ค่าเช่าบ้าน 26,250.00    
  ฎ.24/61 ค่าเช่าบ้าน 4,800.00    
  ฎ.17/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 18,930.00    
  ฎ.16/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 9,290,830.00    
  ฎ.18/61 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. 3,447,185.00    
  ฎ.19/61 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. 11,070.00    
  ฎ.25/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 32,940.00    
  ฎ.20/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 21,500.00    
  ฎ.21/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 99,500.00    
           
    รวมเงิน 12,953,005.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.44      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.18/61 ค่าเช่าบ้าน 99,800.00    
  ฎ.16/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 7,873,920.00    
  ฎ.17/61 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. 4,286,615.00    
  ฎ.20/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 98,000.00    
  ฎ.19/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 16,000.00    
  บส.8/60 เงินฌาปนกิจ ทบ. (อส.ทพ.) (15,840.00)    
           
    รวมเงิน 12,358,495.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.46      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.17/61 ค่าเช่าบ้าน 43,200.00    
  ฎ.16/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 8,066,670.00    
  ฎ.15/61 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. 4,154,320.00    
  ฎ.18/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 17,500.00    
  ฎ.19/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 98,500.00    
  ฎ.20/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 2,500.00    
           
    รวมเงิน 12,382,690.00   0.00
 
 
       


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170