จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝกง.มทบ.46 ยินดีต้อนรับ
       Google                            

ระบบงาน

. . ....................................................................................................................


 
 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
   และผู้รับบำเหน็จบำนาญ
   สามารถลงทะเบียนเพื่อ
   ขอรับรหัสผ่านระบบ e-Filing
   สำหรับตรวจสอบข้อมูล
   บุคลากรภาครัฐได้
  
ที่นี่ 
 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
   (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑

 KTB Corporate Online

 กองการฌาปนกิจ สก.ทบ.


 

 

 


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170