จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . . . . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ตั้งแต่ ม.ค.59)
       Google
รายการ(หน่วย) (เข้าชม 660 ครั้ง)

เพื่อตรวจสอบ

  งวด  23 ก.พ.61                          -  
           
  หน่วย ทน.4      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.72/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ก.พ.61 52,800.00    
  ฎ.68/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 222,290.00    
  ฎ.69/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 179,870.00    
  ฎ.74/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 34,500.00    
  ฎ.75/61 ค่าตอบแทนจัดหารถ ปจต. 104,600.00    
  ฎ.70/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 42,500.00    
  ฎ.76/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 52,688.00    
  บฝ.6/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.พ.61 (5,235.00)    
           
    รวมเงิน 684,013.00   0.00
           
  หน่วย พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.202/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ก.พ.61 190,080.00    
  ฎ.227/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 104,160.00    
  ฎ.228/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 100,800.00    
  ฎ.229/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 104,160.00    
  ฎ.230/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 111,600.00    
  ฎ.231/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 100,800.00    
  ฎ.225/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานในโครงการ ฯ 208,320.00    
  ฎ.226/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานในโครงการ ฯ 18,816.00    
  ฎ.208/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 48,000.00    
  ฎ.209/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 3,600.00    
  ฎ.210/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 266,463.00    
  ฎ.211/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 12,000.00    
  ฎ.162/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 500.00    
  ฎ.224/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 160,500.00    
  ฎ.206/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 48,500.00    
  ฎ.215/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 2,500.00    
  ฎ.212/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 13,125.00    
  ฎ.213/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 3,360.00    
  ฎ.193/61 ค่าตอบแทนจัดหารถ ปจต. 108,000.00    
  ฎ.207/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 793,820.00    
  ฎ.217/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 615,940.00    
  ฎ.216/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 470,000.00    
  บฝ.8/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.พ.61 (19,800.00)    
           
    รวมเงิน 3,465,244.00   0.00
           
  หน่วย ช.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.121/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ก.พ.61 220,800.00    
  ฎ.109/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 7,500.00    
  ฎ.110/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 196,000.00    
  ฎ.111/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 2,500.00    
  ฎ.125/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 3,000.00    
  ฎ.137/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 5,040.00    
  ฎ.127/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 303,000.00    
  ฎ.128/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 12,000.00    
  ฎ.126/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 6,480.00    
  ฎ.118/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 943,990.00    
  ฎ.130/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 11,110.00    
  ฎ.131/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 3,410.00    
  ฎ.132/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 3,410.00    
  ฎ.117/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 693,610.00    
  ฎ.119/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 542,500.00    
  บฝ.9/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.พ.61 (330.00)    
  บฝ.8/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.พ.61 (21,135.00)    
  บส.32/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ (17,930.00)    
  บส.30/61 เงินรางวัลการสู้รบ ฯ   (4,800.00)    
  บส.40/61 เงิน สปพ.นายสิบ (64.52)    
  บส.31/61 ฌาปนกิจ พลทหารฯ (22,080.00)    
           
    รวมเงิน 2,888,010.48   0.00
           
  หน่วย ส.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.90/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ก.พ.61 111,360.00    
  ฎ.98/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 12,000.00    
  ฎ.100/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 258.06    
  ฎ.99/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 91,500.00    
  ฎ.101/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 33,916.00    
  ฎ.102/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 10,620.00    
  ฎ.87/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 425,720.00    
  ฎ. เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 0.00    
  บฝ.8/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.พ.61 (9,860.00)    
  ฎ.97/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 290,000.00    
           
    รวมเงิน 965,514.06   0.00
           
  หน่วย ม.พัน.31      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.62/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ก.พ.61 318,720.00    
  ฎ.64/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 107,500.00    
  ฎ.58/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 1,338,640.00    
  ฎ. เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 0.00    
  ฎ.65/61 ค่าจัดเลี้ยงทหารปลด 1,420.00    
  ฎ.60/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 437,500.00    
  บฝ.6/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.พ.61 (33,200.00)    
           
    รวมเงิน 2,170,580.00   0.00
           
  หน่วย ร.151      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.80/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ก.พ.61 135,360.00    
  ฎ.84/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 66,000.00    
  ฎ.101/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 0.00    
  ฎ.102/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 0.00    
  ฎ.103/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 0.00    
  ฎ.104/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 0.00    
  ฎ.78/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 585,280.00    
  ฎ.83/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 418,640.00    
  ฎ.82/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 302,500.00    
  ฎ.85/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานในโครงการ ฯ 20,160.00    
  ฎ.86/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานในโครงการ ฯ 87,360.00    
  บฝ.6/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.พ.61 (14,470.00)    
           
    รวมเงิน 1,600,830.00   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.117/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ก.พ.61 375,360.00    
  ฎ.105/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 102,500.00    
  ฎ.133/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 30,504.00    
  ฎ.134/61 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ ฯ 2,200.00    
  ฎ.101/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 168,000.00    
  ฎ.102/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 16,800.00    
  ฎ.103/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 21,000.00    
  ฎ.104/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 21,000.00    
  ฎ.109/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 8,400.00    
  ฎ.110/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 28,800.00    
  ฎ.111/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 12,600.00    
  ฎ.112/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 8,400.00    
  ฎ.113/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 9,600.00    
  ฎ.136/61 เงินรางวัลการสู้รบ 298,800.00    
  ฎ.137/61 เงินรางวัลการสู้รบ 259,200.00    
  ฎ.138/61 เงินรางวัลการสู้รบ 345,600.00    
  ฎ.119/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 1,586,440.00    
  ฎ.114/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 1,197,480.00    
  ฎ.115/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 657,500.00    
  บฝ.7/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.พ.61 (35,385.00)    
  บส.28/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ  (47,520.00)    
           
    รวมเงิน 5,067,279.00   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.138/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ก.พ.61 336,000.00    
  ฎ.146/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 93,000.00    
  ฎ.134/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 1,433,900.00    
  ฎ.148/61 เงินรางวัลการสู้รบ 435,600.00    
  ฎ.135/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 1,058,100.00    
  ฎ.136/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 482,500.00    
  ฎ.140/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานในโครงการ ฯ 73,920.00    
  ฎ.141/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานในโครงการ ฯ 10,080.00    
  ฎ. เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 0.00    
  บฝ.10/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.พ.61 (32,055.00)    
           
    รวมเงิน 3,891,045.00   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.124/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ก.พ.61 333,120.00    
  ฎ.127/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 547,500.00    
  ฎ.146/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 93,500.00    
  ฎ.122/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 1,425,710.00    
  ฎ.146/61 เงินรางวัลการสู้รบ 20,400.00    
  ฎ.126/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 1,044,930.00    
  บฝ.8/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.พ.61 (50,000.00)    
           
    รวมเงิน 3,415,160.00   0.00
           
  หน่วย ร.152      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.90/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ก.พ.61 133,440.00    
  ฎ.92/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 65,500.00    
  ฎ.86/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 564,020.00    
  ฎ.87/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 418,540.00    
  ฎ.88/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 220,000.00    
  บฝ.6/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.พ.61 (12,610.00)    
  บส.24/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ (40,128.00)    
           
    รวมเงิน 1,348,762.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.89/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ก.พ.61 378,240.00    
  ฎ.91/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 500.00    
  ฎ.91/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 89,500.00    
  ฎ.97/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 4,500.00    
  ฎ.85/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 1,615,330.00    
  ฎ.86/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 1,189,950.00    
  ฎ.87/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 650,000.00    
  ฎ.95/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 9,600.00    
  ฎ.96/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 3,770.00    
  บฝ.5/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.พ.61 (36,120.00)    
           
    รวมเงิน 3,905,270.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.63/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ก.พ.61 345,600.00    
  ฎ.69/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 12,000.00    
  ฎ.70/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 95,500.00    
  ฎ.68/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 1,469,720.00    
  ฎ.66/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 1,162,600.00    
  ฎ.67/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 2,624.00    
  ฎ.65/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 560,000.00    
  บฝ.8/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.พ.61 (32,835.00)    
           
    รวมเงิน 3,615,209.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.99/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ก.พ.61 361,920.00    
  ฎ.101/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 99,000.00    
  ฎ.95/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 1,564,080.00    
  ฎ. เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 0.00    
  ฎ.97/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 512,500.00    
  ฎ.108/61 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ ฯ 2,000.00    
  ฎ.109/61 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ ฯ 2,000.00    
  ฎ.110/61 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ ฯ 2,000.00    
  ฎ.111/61 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ ฯ 2,000.00    
  ฎ.112/61 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ ฯ 2,000.00    
  ฎ.113/61 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ ฯ 2,000.00    
  บฝ.5/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.พ.61 (36,960.00)    
           
    รวมเงิน 2,512,540.00   0.00
           
  หน่วย ร.153      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.85/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ก.พ.61 124,800.00    
  ฎ.82/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 61,500.00    
  ฎ.83/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 538,420.00    
  ฎ.91/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 387,180.00    
  ฎ.87/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 285,000.00    
  ฎ.81/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 5,250.00    
  บฝ.7/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.พ.61 (12,025.00)    
           
    รวมเงิน 1,390,125.00   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.66/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ก.พ.61 346,560.00    
  ฎ.61/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 98,000.00    
  ฎ.77/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 17.86    
  ฎ.57/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 4,000.00    
  ฎ.68/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 8,570.00    
  ฎ.69/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 9,600.00    
  ฎ.62/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 1,501,190.00    
  ฎ.63/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 1,062,010.00    
  ฎ.64/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 547,500.00    
  บฝ.6/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.พ.61 (33,495.00)    
           
    รวมเงิน 3,543,952.86   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.53/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ก.พ.61 323,520.00    
  ฎ.49/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 106,500.00    
  ฎ.55/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 1,343,330.00    
  ฎ.56/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 1,056,110.00    
  ฎ.57/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 525,000.00    
  บฝ.6/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.พ.61 (31,960.00)    
           
    รวมเงิน 3,322,500.00   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.84/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ก.พ.61 322,368.00    
  ฎ.91/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 100,000.00    
  ฎ.82/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 1,405,480.00    
  ฎ.86/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 1,022,440.00    
  ฎ.87/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 460,000.00    
  ฎ.81/61 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ ฯ 2,200.00    
  บฝ.8/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.พ.61 (31,415.00)    
           
    รวมเงิน 3,281,073.00   0.00
           
  หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.123/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ก.พ.61 43,008.00    
  ฎ.121/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ 4,100.00    
  ฎ.122/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ 19,500.00    
  ฎ.124/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ 12,000.00    
  ฎ.106/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 120,000.00    
  ฎ.103/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 1,500.00    
  ฎ.104/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 1,000.00    
  ฎ.105/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 2,000.00    
  ฎ.114/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 30,000.00    
  ฎ.115/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 35,500.00    
  ฎ.113/61 เงินประกันสังคม 8,108.00    
  ฎ.111/61 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 151,430.00    
  ฎ.112/61 เงิน พ.ช.ค. พนักงานราชการ 10,720.00    
  ฎ.108/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 15,375.00    
  ฎ.110/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 196,960.00    
  ฎ.107/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 144,800.00    
  บฝ.7/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ก.พ.61 (4,800.00)    
           
    รวมเงิน 791,201.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.41      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.60/61 ค่าเช่าบ้าน 25,850.00    
  ฎ.61/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 15,000.00    
  ฎ.62/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 101,500.00    
  ฎ.58/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 8,796,300.00    
  ฎ.59/61 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. 3,901,620.00    
  ฎ.67/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 55,125.00    
  ฎ.57/61 เงินช่วยเหลือ อส.ทพ.เกษียณอายุราชการ 22,248.00    
  บส.23/61 ฌาปนกิจ อส.ทพ. (215,760.00)    
           
    รวมเงิน 12,701,883.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.43      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.51/61 ค่าเช่าบ้าน 9,600.00    
  ฎ.52/61 ค่าเช่าบ้าน 26,250.00    
  ฎ.49/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 20,500.00    
  ฎ.50/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 106,000.00    
  ฎ.47/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 9,351,940.00    
  ฎ.48/61 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. 3,590,545.00    
  บส.35/61 ฌาปนกิจ อส.ทพ. (10,320.00)    
           
    รวมเงิน 13,094,515.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.44      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.61/61 ค่าเช่าบ้าน 97,400.00    
  บส.24/61 ค่าเช่าบ้าน (2,400.00)    
  ฎ.59/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 15,500.00    
  ฎ.60/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 104,500.00    
  ฎ.57/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 7,900,740.00    
  ฎ.58/61 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. 4,401,295.00    
  บส.23/61 ฌาปนกิจ อส.ทพ. (16,080.00)    
           
    รวมเงิน 12,500,955.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.46      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.77/61 ค่าเช่าบ้าน 52,950.00    
  ฎ.78/61 ค่าเช่าบ้าน 6,300.00    
  ฎ.79/61 ค่าเช่าบ้าน 10,200.00    
  ฎ.73/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 17,500.00    
  ฎ.74/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 104,500.00    
  ฎ.58/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 7,932,240.00    
  ฎ.75/61 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. 4,297,030.00    
           
    รวมเงิน 12,420,720.00   0.00
           
 
  รายการจ่ายให้หน่วยรับการสนับสนุน      
  งวด  15 ก.พ.61      
           
  หน่วย ทน.4      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ. เบี้ยเลี้ยงพลฯ 1 - 10 ก.พ.61 52,800.00    
           
    รวมเงิน 52,800.00   0.00
           
  หน่วย พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.201/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 1 - 10 ก.พ.61 190,080.00    
  ฎ.180/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 49,257.50    
  ฎ.181/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 17,260.00    
  ฎ.214/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 5,780.00    
  ฎ.182/61 ค่ารักษาพยาบาล 14,757.75    
  ฎ.190/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 40,548.00    
           
    รวมเงิน 317,683.25   0.00
           
  หน่วย ช.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.120/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 1 - 10 ก.พ.61 220,800.00    
  ฎ.098/61 ค่ารักษาพยาบาล 14,048.00    
  ฎ.112/61 ค่ารักษาพยาบาล 2,575.00    
  ฎ.113/61 ค่ารักษาพยาบาล 12,120.00    
  ฎ.115/61 ค่ารักษาพยาบาล 8,080.00    
  ฎ.114/61 ค่ารักษาพยาบาล 9,936.00    
  ฎ.123/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานก่อสร้าง 2,880.00    
  ฎ.124/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานก่อสร้าง 115,200.00    
  *** เงินสะสม กบข.(จงรักษ์  เชื้อบัณฑิต)     111.07
  *** เงินสะสม กบข.(ณัชพล  ขวบสูงเนิน)     1,185.97
           
    รวมเงิน 385,639.00   1,297.04
           
  หน่วย ส.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.89/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 1 - 10 ก.พ.61 111,360.00    
  ฎ.082/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,400.00    
  ฎ.092/61 ค่ารักษาพยาบาล 289.00    
  ฎ.093/61 ค่ารักษาพยาบาล 1,800.00    
  ฎ.094/61 ค่ารักษาพยาบาล 1,099.00    
  ฎ.095/61 ค่ารักษาพยาบาล 8,000.00    
           
    รวมเงิน 124,948.00   0.00
           
  หน่วย ม.พัน.31      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.61/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 1 - 10 ก.พ.61 318,720.00    
  ฎ.054/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 18,000.00    
           
    รวมเงิน 336,720.00   0.00
           
  หน่วย ร.151      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.79/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 1 - 10 ก.พ.61 135,360.00    
           
    รวมเงิน 135,360.00   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.116/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 1 - 10 ก.พ.61 375,360.00    
  ฎ.123/61 ค่ารักษาพยาบาล 1,307.00    
  ฎ.124/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 4,500.00    
  ฎ.125/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 22,150.00    
           
    รวมเงิน 403,317.00   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.137/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 1 - 10 ก.พ.61 336,000.00    
  ฎ.144/61 ค่ารักษาพยาบาล 1,344.00    
  ฎ.145/61 ค่ารักษาพยาบาล 524.00    
  ฎ.133/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,100.00    
  ฎ.142/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 1,870.00    
           
    รวมเงิน 341,838.00   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.123/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 1 - 10 ก.พ.61 333,120.00    
  ฎ.077/61 ค่ารักษาพยาบาล 8,000.00    
  ฎ.121/61 ค่ารักษาพยาบาล 940.00    
  ฎ.142/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 285,120.00    
  ฎ.143/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 4,320.00    
  ฎ.144/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 32,400.00    
  ฎ.145/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 42,336.00    
           
    รวมเงิน 706,236.00   0.00
           
  หน่วย ร.152      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.89/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 1 - 10 ก.พ.61 133,440.00    
  ฎ.83/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 43,896.00    
  ฎ.84/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 42,480.00    
  ฎ.85/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 43,896.00    
  ฎ.97/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 838,680.00    
  ฎ.98/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 79,800.00    
  ฎ.99/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 81,600.00    
  ฎ.093/61 ค่ารักษาพยาบาล 9,809.00    
           
    รวมเงิน 1,273,601.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.88/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 1 - 10 ก.พ.61 378,240.00    
  ฎ.092/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 18,500.00    
  ฎ.093/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 14,054.00    
  ฎ.094/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 9,250.00    
  *** เงินสะสม กบข.(ชัยณรงค์  เมธีวัฒน์)     8.52
           
    รวมเงิน 420,044.00   8.52
           
  หน่วย ร.152 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.62/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 1 - 10 ก.พ.61 345,600.00    
           
    รวมเงิน 345,600.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.98/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 1 - 10 ก.พ.61 361,920.00    
  ฎ.91/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 11,720.00    
  ฎ.92/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 9,600.00    
  ฎ.093/61 ค่ารักษาพยาบาล 11,080.00    
           
    รวมเงิน 394,320.00   0.00
           
  หน่วย ร.153      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.84/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 1 - 10 ก.พ.61 124,800.00    
  ฎ.74/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 81,600.00    
  ฎ.75/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 79,800.00    
  ฎ.76/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 838,680.00    
  ฎ.88/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 43,896.00    
  ฎ.89/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 42,480.00    
  ฎ.90/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 43,896.00    
           
    รวมเงิน 1,255,152.00   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.65/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 1 - 10 ก.พ.61 346,560.00    
           
    รวมเงิน 346,560.00   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.52/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 1 - 10 ก.พ.61 323,520.00    
           
    รวมเงิน 323,520.00   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.83/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 1 - 10 ก.พ.61 319,104.00    
  ฎ.076/61 ค่ารักษาพยาบาล 986.00    
  ฎ.080/61 ค่ารักษาพยาบาล 1,746.00    
  ฎ.078/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 3,000.00    
           
    รวมเงิน 324,836.00   0.00
           
  หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.116/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 1 - 10 ก.พ.61 43,968.00    
  ฎ.90/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ (720.00)    
           
    รวมเงิน 43,248.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.41      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.055/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 36,650.00    
           
    รวมเงิน 36,650.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.43      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.054/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 75,050.00    
  ฎ.055/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 12,445.00    
  ฎ.056/61 ค่ารักษาพยาบาล 620.00    
           
    รวมเงิน 88,115.00   0.00
           
 
  รายการจ่ายให้หน่วยรับการสนับสนุน      
  งวด  5 ก.พ.61                            -  
           
  หน่วย ทน.4      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.57/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 31 ม.ค.61 58,080.00    
  ฎ.62/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 87,432.00    
           
    รวมเงิน 145,512.00   0.00
           
  หน่วย พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.142/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 31 ม.ค.61 210,144.00    
  ฎ.173/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 55,900.00    
  ฎ.174/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 18,690.75    
  ฎ.191/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 17,820.00    
  ฎ.192/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 3,600.00    
  ฎ.175/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 40,548.00    
           
    รวมเงิน 346,702.75   0.00
           
  หน่วย ช.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.94/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 31 ม.ค.61 178,560.00    
  ฎ.95/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 33,852.00    
  ฎ.087/61 ค่ารักษาพยาบาล 8,138.50    
           
    รวมเงิน 220,550.50   0.00
           
  หน่วย ส.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.73/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 31 ม.ค.61 88,704.00    
  ฎ.081/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 7,000.00    
  ฎ.077/61 ค่ารักษาพยาบาล 390.00    
  ฎ.079/61 ค่ารักษาพยาบาล 195.00    
           
    รวมเงิน 96,289.00   0.00
           
  หน่วย ม.พัน.31      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.50/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 31 ม.ค.61 350,592.00    
  ฎ.053/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 6,900.00    
           
    รวมเงิน 357,492.00   0.00
           
  หน่วย ร.151      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.61/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 31 ม.ค.61 103,680.00    
           
    รวมเงิน 103,680.00   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.90/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 31 ม.ค.61 412,896.00    
           
    รวมเงิน 412,896.00   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.2 (รายการโอนที่ 1)      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.106/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 31 ม.ค.61 368,544.00    
  ฎ.131/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 31 ม.ค.61 1,056.00    
           
    รวมเงิน 369,600.00   0.00
  หน่วย ร.151 พัน.2 (รายการโอนที่ 2)      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.120/61 จ้างกำจัดสิ่งปฎิกูล 4,000.00    
  ฎ.121/61 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า 3,900.00    
           
    รวมเงิน 7,900.00   0.00
  หน่วย ร.151 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.98/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 31 ม.ค.61 367,488.00    
  ฎ.116/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 9,600.00    
  ฎ.117/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 9,600.00    
  ฎ.118/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 9,600.00    
  ฎ.119/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 7,200.00    
  ฎ.120/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 5,820.00    
           
    รวมเงิน 409,308.00   0.00
           
  หน่วย ร.152      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.65/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 31 ม.ค.61 146,784.00    
           
    รวมเงิน 146,784.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.71/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 31 ม.ค.61 416,064.00    
           
    รวมเงิน 416,064.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.47/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 31 ม.ค.61 381,216.00    
  ฎ.051/61 ค่ารักษาพยาบาล 8,398.50    
           
    รวมเงิน 389,614.50   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.78/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 31 ม.ค.61 399,168.00    
  ฎ.084/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 5,044.00    
           
    รวมเงิน 404,212.00   0.00
           
  หน่วย ร.153      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.46/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 31 ม.ค.61 136,224.00    
  ฎ.069/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 7,165.75    
           
    รวมเงิน 143,389.75   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.49/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 31 ม.ค.61 336,192.00    
  ฎ.054/61 ค่ารักษาพยาบาล 4,926.52    
           
    รวมเงิน 341,118.52   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.38/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 31 ม.ค.61 361,152.00    
  ฎ.048/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 38,330.00    
           
    รวมเงิน 399,482.00   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.68/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 31 ม.ค.61 314,496.00    
           
    รวมเงิน 314,496.00   0.00
           
  หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.93/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21 - 31 ม.ค.61 41,856.00    
  ฎ.90/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 720.00    
           
    รวมเงิน 42,576.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.41      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.   0.00    
           
    รวมเงิน 0.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.43      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.44/61 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต 88,410.00    
           
    รวมเงิน 88,410.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.44      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.   0.00    
           
    รวมเงิน 0.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.46      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.        
           
    รวมเงิน 0.00   0.00
           
  หน่วย พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.79/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 100,800.00    
           
    รวมเงิน 100,800.00   0.00
           
 
  งวด  30 ม.ค.61          
           
  หน่วย ทน.4      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     359,152.18
  ฎีกาที่ 62/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 87,432.00    
  ฎีกาที่ 064/61 ค่ารักษาพยาบาล 18,500.00    
  ฎีกาที่ 065/61 ค่ารักษาพยาบาล 2,411.91    
  ฎีกาที่ 063/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 41,693.25    
           
    รวมเงิน 150,037.16   359,152.18
           
  หน่วย พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     1,374,716.16
  ฎีกาที่ 117/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 960.00    
  ฎีกาที่ 134/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 4,472.00    
  ฎีกาที่ 136/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 4,472.00    
  ฎีกาที่ 163/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่ในโครงการฯ 230,640.00    
  ฎีกาที่ 164/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่ในโครงการฯ 20,832.00    
  ฎีกาที่ 169/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 48,330.00    
  ฎีกาที่ 170/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 5,040.00    
  ฎีกาที่ 168/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 82,530.00    
  ฎีกาที่ 106/61 ค่ารักษาพยาบาล 1,971.00    
           
    รวมเงิน 399,247.00   1,374,716.16
           
  หน่วย ช.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     1,301,505.37
  ฎีกาที่ 088/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 62,140.00    
           
           
    รวมเงิน 62,140.00   1,301,505.37
           
  หน่วย ส.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     985,751.41
  บถ.4/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     2,690.00
  บฝ.7/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก / ค่าข้าวฝาก     (2,690.00)
  ฎีกาที่ 69/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ ฯ 23,436.00    
           
    รวมเงิน 23,436.00   985,751.41
           
  หน่วย ม.พัน.31      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     635,717.10
           
    รวมเงิน 0.00   635,717.10
           
  หน่วย ร.151      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     205,054.41
  ฎีกาที่ 48/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่ในโครงการ ฯ 22,320.00    
  บส.18/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่ในโครงการ ฯ (22,320.00)    
  ฎีกาที่ 50/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่ในโครงการ ฯ 21,600.00    
  บส.19/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่ในโครงการ ฯ (21,600.00)    
  ฎีกาที่ 52/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่ในโครงการ ฯ 22,320.00    
  บส.19/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่ในโครงการ ฯ (22,320.00)    
  ฎีกาที่ 62/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่ในโครงการ ฯ 96,720.00    
  ฎีกาที่ 63/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่ในโครงการ ฯ 22,320.00    
           
    รวมเงิน 119,040.00   205,054.41
           
  หน่วย ร.151 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     514,838.27
  ฎีกาที่ 95/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ ฯ 30,504.00    
  ฎีกาที่ 61/61 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ 6,600.00    
  ฎีกาที่ 96/61 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ 2,200.00    
           
    รวมเงิน 39,304.00   514,838.27
           
  หน่วย ร.151 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     553,959.30
  ฎีกาที่ 93/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ ฯ 30,504.00    
  ฎีกาที่ 94/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ ฯ 29,520.00    
  ฎีกาที่ 95/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ ฯ 30,504.00    
  ฎีกาที่ 116/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,300.00    
  ฎีกาที่ 119/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 4,800.00    
  ฎีกาที่ 117/61 ค่ารักษาพยาบาล 380.00    
  ฎีกาที่ 115/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 76,560.00    
           
    รวมเงิน 174,568.00   553,959.30
           
  หน่วย ร.151 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 111/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 4,400.00    
  ฎีกาที่ 113/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,020.00    
  ฎีกาที่ 114/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,000.00    
  ฎีกาที่ 109/61 ค่ารักษาพยาบาล 155.00    
  ฎีกาที่ 115/61 ค่ารักษาพยาบาล 1,665.00    
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     414,487.75
           
    รวมเงิน 10,240.00   414,487.75
           
  หน่วย ร.152      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     631,110.98
  ฎีกาที่ 68/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 24,000.00    
  ฎีกาที่ 73/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 540.00    
  ฎีกาที่ 80/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 27,300.00    
  ฎีกาที่ 81/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 11,790.00    
  ฎีกาที่ 82/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 19,320.00    
  ฎีกาที่ 51/61 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ 12,000.00    
  ฎีกาที่ 54/61 จ้างประกอบอาหารในการเลี้ยงฯ 840.00    
  ฎีกาที่ 70/61 จ้างกำจัดสิ่งปฎิกูล 3,300.00    
  ฎีกาที่ 71/61 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯ 3,840.00    
  ฎีกาที่ 72/61 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ฯ 4,950.00    
  ฎีกาที่ 76/61 จ้างทาสีอาคาร ฯ 4,950.00    
           
    รวมเงิน 112,830.00   631,110.98
           
  หน่วย ร.152 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     615,195.59
           
    รวมเงิน 0.00   615,195.59
           
  หน่วย ร.152 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     826,470.77
  ฎีกาที่ 41/61 เงินทดแทนและเงินช่วยเหลือ 124,633.00    
  ฎีกาที่ 050/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 12,003.25    
           
    รวมเงิน 136,636.25   826,470.77
           
  หน่วย ร.152 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 080/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,400.00    
  ฎีกาที่ 65/61 จ้างจัดเลี้ยงอาหาร ฯ 2,900.00    
  ฎีกาที่ 63/61 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ฯ 4,000.00    
  ฎีกาที่ 69/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 7,200.00    
  ฎีกาที่ 68/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 2,700.00    
  ฎีกาที่ 70/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 7,200.00    
  ฎีกาที่ 71/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 7,200.00    
  ฎีกาที่ 72/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 6,000.00    
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     621,474.00
           
    รวมเงิน 39,600.00   621,474.00
           
  หน่วย ร.153      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     360,220.79
  ฎีกาที่ 67/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 13,125.00    
           
    รวมเงิน 13,125.00   360,220.79
           
  หน่วย ร.153 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     751,324.05
  บส.  /61 ค่ารักษาพยาบาล(จ.ส.อ.ธีรวัจน์ ฯ)     (500.00)
  ฎีกาที่ 055/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 4,500.00    
  ฎีกาที่ 053/61 ค่ารักษาพยาบาล 13,522.00    
  ฎีกาที่ 51/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ ฯ 30,504.00    
  ฎีกาที่ 52/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ ฯ 30,504.00    
           
    รวมเงิน 79,030.00   750,824.05
           
  หน่วย ร.153 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     515,744.85
  บถ.4/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก ฯ     90.00
  ฎีกาที่ 046/61 ค่ารักษาพยาบาล 10,500.00    
  ฎีกาที่ 047/61 ค่ารักษาพยาบาล 240.00    
  ฎีกาที่ 044/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 5,250.00    
           
    รวมเงิน 15,990.00   515,834.85
           
  หน่วย ร.153 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     818,274.37
  ฎีกาที่ 75/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ ฯ 90,528.00    
  ฎีกาที่ 72/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 6,600.00    
  ฎีกาที่ 32/61 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ ฯ 2,200.00    
  ฎีกาที่ 70/61 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ ฯ 2,200.00    
  ฎีกาที่ 71/61 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ ฯ 2,200.00    
  ฎีกาที่ 069/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 6,200.00    
           
    รวมเงิน 109,928.00   818,274.37
           
  หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 091/61 ค่ารักษาพยาบาล 4,257.00    
  ฎีกาที่ 86/61 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ ฯ 4,100.00    
  ฎีกาที่ 90/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 720.00    
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     452,959.51
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     21,205.00
           
    รวมเงิน 9,077.00   474,164.51
           
  หน่วย กรม ทพ.41      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     961,053.00
  ฎีกาที่ 032/61 ค่าเล่าเรียนบุตร อส.ทพ. 39,900.00    
  ฎีกาที่ 033/61 ค่าเล่าเรียนบุตร อส.ทพ. 35,770.00    
  ฎีกาที่ 050/61 ค่าเล่าเรียนบุตร อส.ทพ. 24,150.00    
  ฎีกาที่ 051/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 36,950.00    
           
    รวมเงิน 136,770.00   961,053.00
           
  หน่วย กรม ทพ.43      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     1,684,854.67
  บส.27/61 เงินเดือนนายสิบ (ส.ต.วชิรพันธุ์ ฯ)     (5,277.06)
  บส.25/61 เงินเดือนนายสิบ (จ.ส.อ.ประกอบ ฯ)     (13,558.72)
  บส.26/61 เงิน พ.ช.ค. นายสิบ (ส.ต.วชิรพันธุ์ ฯ)     (1,225.88)
           
    รวมเงิน 0.00   1,664,793.01
           
  หน่วย กรม ทพ.44      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     376,410.00
           
    รวมเงิน 0.00   376,410.00
           
  หน่วย กรม ทพ.46      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     1,333,985.50
           
    รวมเงิน 0.00   1,333,985.50
           
  หน่วย กรม สน.พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 53/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 460,712.00    
  ฎีกาที่ 54/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 27,808.00    
  ฎีกาที่ 55/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 7,200.00    
           
    รวมเงิน 495,720.00   0.00
           
 
  งวด  25 ม.ค.61     98,213,192.47                       -  
           
  หน่วย ทน.4      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.56/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ม.ค.61 52,800.00    
  ฎ.61/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 210,444.65    
  ฎ.50/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 175,875.35    
  ฎ.51/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 35,000.00    
  ฎ.60/61 ค่าตอบแทนจัดหารถ ปจต. 104,600.00    
  ฎ.49/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 42,500.00    
  บฝ.5/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ม.ค.61 (4,260.00)    
           
    รวมเงิน 616,960.00   0.00
           
  หน่วย พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.141/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ม.ค.61 191,040.00    
  ฎ.145/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 2,500.00    
  ฎ.149/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 161,000.00    
  ฎ.150/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 49,500.00    
  ฎ.135/61 เบี้ยเลี้ยงโครงการ ฯ 16,964.00    
  ฎ.144/61 เบี้ยเลี้ยงโครงการ ฯ 30,480.00    
  ฎ.143/61 ค่าตอบแทนจัดหารถ ปจต. 108,000.00    
  ฎ.148/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 759,124.89    
  ฎ.147/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 638,651.11    
  ฎ.146/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 472,500.00    
  บฝ.7/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ม.ค.61 (19,900.00)    
           
    รวมเงิน 2,409,860.00   0.00
           
  หน่วย ช.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.93/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ม.ค.61 220,800.00    
  ฎ.95/61 เงินรางวัลการสู้รบ ฯ   10,800.00    
  ฎ.85/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 2,500.00    
  ฎ.84/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 195,000.00    
  ฎ.83/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 3,720.00    
  ฎ.91/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 891,140.71    
  ฎ.90/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 724,379.29    
  ฎ.89/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 542,500.00    
  บฝ.7/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ม.ค.61 (21,045.00)    
  บส.23/61 ฌาปนกิจ พลทหารฯ (17,520.00)    
           
    รวมเงิน 2,552,275.00   0.00
           
  หน่วย ส.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.72/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ม.ค.61 108,288.00    
  ฎ.70/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 12,000.00    
  ฎ.71/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 92,000.00    
  ฎ.66/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 19,200.00    
  ฎ.67/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 267,240.00    
  ฎ.68/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 12,000.00    
  ฎ.74/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 406,768.00    
  ฎ.75/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 408,016.32    
  ฎ.61/61 ค่าโทรศัพท์ 1,700.25    
  บฝ.4/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ม.ค.61 (3,060.00)    
  บฝ.6/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ม.ค.61 (9,860.00)    
  ฎ.76/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 290,000.00    
           
    รวมเงิน 1,604,292.57   0.00
           
  หน่วย ม.พัน.31      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.49/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ม.ค.61 318,720.00    
  ฎ.51/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 107,500.00    
  ฎ.45/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 1,338,640.00    
  ฎ.46/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 993,328.00    
  ฎ.47/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 437,500.00    
  บฝ.4/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ม.ค.61 (33,200.00)    
           
    รวมเงิน 3,162,488.00   0.00
           
  หน่วย ร.151      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.60/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ม.ค.61 131,712.00    
  ฎ.64/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 66,000.00    
  ฎ.56/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 557,772.94    
  ฎ.57/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 432,611.06    
  ฎ.58/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 302,500.00    
  บฝ.5/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ม.ค.61 (14,470.00)    
           
    รวมเงิน 1,476,126.00   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.89/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ม.ค.61 375,360.00    
  ฎ.96/61 เบี้ยเลี้ยงโครงการ ฯ 0.00    
  ฎ.97/61 เบี้ยเลี้ยงโครงการ ฯ 0.00    
  ฎ.91/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 186,000.00    
  ฎ.92/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 18,600.00    
  ฎ.93/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 23,250.00    
  ฎ.94/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 23,250.00    
  ฎ.97/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 102,500.00    
  ฎ.63/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 6,970.00    
  ฎ.85/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 1,514,764.00    
  ฎ.86/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 1,231,620.00    
  ฎ.87/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 657,500.00    
  บฝ.6/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ม.ค.61 (35,385.00)    
           
    รวมเงิน 4,104,429.00   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.105/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ม.ค.61 335,040.00    
  ฎ.129/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 1 - 10 ม.ค.61 960.00    
  ฎ.130/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ม.ค.61 960.00    
  ฎ.96/61 เบี้ยเลี้ยงโครงการ ฯ 11,160.00    
  ฎ.97/61 เบี้ยเลี้ยงโครงการ ฯ 81,840.00    
  ฎ.107/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 93,000.00    
  ฎ.101/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 1,358,090.74    
  ฎ.127/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 4,870.00    
  ฎ.102/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 1,093,285.26    
  ฎ.103/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 480,000.00    
  ฎ.132/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500.00    
  ฎ.128/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 2,154.00    
  บฝ.8/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ม.ค.61 (31,950.00)    
  บฝ.9/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ม.ค.61 (105.00)    
           
    รวมเงิน 3,431,805.00   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.97/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ม.ค.61 334,080.00    
  ฎ.94/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 550,000.00    
  ฎ.104/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,250.00    
  ฎ.101/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500.00    
  ฎ.110/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 93,000.00    
  ฎ.76/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 3,770.00    
  ฎ.106/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 221,760.00    
  ฎ.105/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 42,000.00    
  ฎ.107/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 5,040.00    
  ฎ.108/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 32,928.00    
  ฎ.93/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 1,361,342.35    
  ฎ.99/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 4,620.00    
  ฎ.102/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 2,310.00    
  ฎ.95/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 1,083,009.65    
  ฎ.100/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 2,404.00    
  ฎ.103/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 1,250.00    
  บฝ.5/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ย.60 (200.00)    
  บฝ.6/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ธ.ค.60 (200.00)    
  บฝ.7/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ม.ค.61 (50,200.00)    
           
    รวมเงิน 3,690,664.00   0.00
           
  หน่วย ร.152      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.64/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ม.ค.61 133,440.00    
  ฎ.66/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 66,000.00    
  ฎ.67/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 500.00    
  ฎ.60/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 546,515.30    
  ฎ.61/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 422,796.70    
  ฎ.62/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 220,000.00    
  บฝ.5/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ม.ค.61 (12,610.00)    
           
    รวมเงิน 1,376,642.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.70/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ม.ค.61 378,240.00    
  ฎ.73/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 89,000.00    
  ฎ.68/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 1,570,187.28    
  ฎ.72/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 1,197,268.72    
  ฎ.69/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 650,000.00    
  บฝ.4/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ม.ค.61 (35,080.00)    
           
    รวมเงิน 3,849,616.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.46/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ม.ค.61 346,560.00    
  ฎ.52/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 12,000.00    
  ฎ.53/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 95,500.00    
  ฎ.44/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 1,406,056.14    
  ฎ.48/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 1,126,963.40    
  ฎ.49/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 547,500.00    
  ฎ.54/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 12,500.00    
  ฎ.55/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 12,500.00    
  ฎ.56/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 12,500.00    
  บฝ.7/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ม.ค.61 (32,920.00)    
           
    รวมเงิน 3,539,159.54   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.77/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ม.ค.61 362,880.00    
  ฎ.79/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 99,000.00    
  ฎ.73/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 1,503,916.24    
  ฎ.74/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 1,151,155.76    
  ฎ.75/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 515,000.00    
  บฝ.4/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ม.ค.61 (37,045.00)    
           
    รวมเงิน 3,594,907.00   0.00
           
  หน่วย ร.153      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.45/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ม.ค.61 123,840.00    
  ฎ.49/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 1,000.00    
  ฎ.50/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 61,000.00    
  ฎ.68/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 500.00    
  ฎ.51/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 57,190.00    
  ฎ.47/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 395,108.10    
  ฎ.48/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 282,500.00    
  ฎ.65/61 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 3,203.95    
  ฎ.66/61 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 6,206.00    
  บฝ.6/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ม.ค.61 (10,825.00)    
           
    รวมเงิน 919,723.05   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.48/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ม.ค.61 347,520.00    
  ฎ.50/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 98,500.00    
  ฎ.44/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 1,439,038.48    
  ฎ.45/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 1,103,649.52    
  ฎ.46/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 552,500.00    
  บฝ.5/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ม.ค.61 (33,665.00)    
           
    รวมเงิน 3,507,543.00   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.37/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ม.ค.61 328,320.00    
  ฎ.43/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 106,500.00    
  ฎ.39/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 1,299,314.30    
  ฎ.40/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 1,095,869.70    
  ฎ.41/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 532,500.00    
  บฝ.5/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ม.ค.61 (32,395.00)    
           
    รวมเงิน 3,330,109.00   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.67/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ม.ค.61 327,360.00    
  ฎ.62/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 100,000.00    
  ฎ.65/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 1,349,314.30    
  ฎ.64/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 1,045,968.70    
  ฎ.63/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 460,000.00    
  บส.26/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ (2,112.00)    
  บฝ.7/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ม.ค.61 (31,415.00)    
           
    รวมเงิน 3,249,116.00   0.00
           
  หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.92/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 ม.ค.61 43,968.00    
  ฎ.94/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ 36,000.00    
  ฎ.96/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ 12,000.00    
  ฎ.95/61 เงิน พ.ต.ส. 47,500.00    
  ฎ.97/61 เงิน พ.ต.ส. 19,500.00    
  ฎ.79/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 120,000.00    
  ฎ.83/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 35,500.00    
  ฎ.84/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 30,000.00    
  ฎ.85/61 เงินประกันสังคม 8,108.00    
  ฎ.81/61 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 151,430.00    
  ฎ.81/61 เงิน พ.ช.ค. พนักงานราชการ 10,720.00    
  ฎ.89/61 ค่าไฟฟ้า 282,158.31    
  ฎ.88/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ 196,960.00    
  ฎ.80/61 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ 148,880.00    
  บฝ.6/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ม.ค.61 (4,800.00)    
           
    รวมเงิน 1,137,924.31   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.41      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.49/61 ค่าเช่าบ้าน 25,850.00    
  ฎ.52/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 15,000.00    
  ฎ.53/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 102,500.00    
  ฎ.46/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 8,796,400.00    
  ฎ.47/61 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. 3,855,690.00    
  ฎ.48/61 เงินช่วยเหลือ อส.ทพ.เกษียณอายุ ฯ 22,248.00    
  บส.20/61 ฌาปนกิจ อส.ทพ. (208,560.00)    
           
    รวมเงิน 12,609,128.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.43      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.45/61 ค่าเช่าบ้าน 28,650.00    
  ฎ.40/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 21,000.00    
  ฎ.41/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 109,500.00    
  ฎ.42/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 9,354,890.00    
  ฎ.43/61 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. 3,577,595.00    
  บส.   /61 ฌาปนกิจ อส.ทพ. (10,320.00)    
           
    รวมเงิน 13,081,315.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.44      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.80/61 ค่าเช่าบ้าน 97,400.00    
  ฎ.42/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 16,000.00    
  ฎ.43/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 106,500.00    
  ฎ.44/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 18,500.00    
  ฎ.40/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 7,897,370.00    
  ฎ.41/61 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. 4,394,665.00    
  ฎ.38/61 เงินช่วยเหลือ อส.ทพ. 32,621.00    
  บส.18/61 ฌาปนกิจ อส.ทพ. (16,080.00)    
           
    รวมเงิน 12,546,976.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.46      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.55/61 ค่าเช่าบ้าน 1,950.00    
  ฎ.56/61 ค่าเช่าบ้าน 3,900.00    
  ฎ.57/61 ค่าเช่าบ้าน 42,750.00    
  ฎ.63/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 17,000.00    
  ฎ.64/61 ค่าตอบแทน (สปพ.) 108,500.00    
  ฎ.58/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 7,935,310.00    
  ฎ.59/61 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. 4,293,960.00    
           
    รวมเงิน 12,403,370.00   0.00
           
  หน่วย พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.60/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 3,900.00    
  ฎ.61/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 3,344.00    
           
    รวมเงิน 7,244.00   0.00
           
  หน่วย พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.76/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 4,800.00    
  ฎ.77/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 6,720.00    
           
    รวมเงิน 11,520.00   0.00
           


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170